Digital Direct Democracy
   
e-mail
-
-
 
- -
  - |
 
     
-  

Απ τα πρα πολλ που μπορε κποιος να πει γι’ αυτ το θμα, θα περιορισθομε να δσουμε κποιες σντομες απαντσεις στα ακλουθα τσσερα ερωτματα:

1ο Ερτημα
Τι εναι το πολτευμα της δημοκρατας και ποιες οι διαφορς του απ το σημεριν πολτευμα της κοινοβουλευτικς δημοκρατας

Η λξη δημοκρατα, που υπρχει στις γλσσες λων των λαν του κσμου, εναι Ελληνικ. Προρχεται απ τη σζευξη των λξεων Δ μ ο ς και Κ ρ τ ο ς.
Δμος στην Αρχαα Ελλδα ονομζονταν το σνολο των πολιτν, εν πολτες ονομζονταν το υποσνολο των κατοκων μας πολιτεας που εχαν το δικαωμα ψφου· που εχαν το δικαωμα συμμετοχς στις γενικς συνελεσεις του λαο.
Αυτς οι γενικς συνελεσεις στην Πολιτεα των Αθηναων ονομζονταν Εκκλησες του Δμου. 
Κρτος σημανει δναμη, ισχς, εξουσα.
Δημοκρατα συνεπς σημανει εξουσα του δμου, εξουσα των πολιτν.
Η Εκκλησα του Δμου ταν το κορυφαο και μοναδικ ργανο, που ασκοσε ττε κθε εξουσα. Τη νομοθετικ εξουσα, την κυβερνητικ (την εκτελεστικ πως συνηθστερα ονομζεται) και τη δικαστικ.
Οι πολτες ττε, νομοθετοσαν, λμβαναν τις  μεγλες πολιτικς αποφσεις (πχ κρυξη πολμων), δκαζαν. Οι πολτες ττε εχαν λη την εξουσα στα χρια τους.

Οι ηγτες των πολιτν ονομζονταν ρχοντες. Η λξη ρχοντας προρχεται απ τη λξη αρχ και προσδιριζε εκενους τους πολτες που μπαιναν στην αρχ ενς οργανωμνου σχηματισμο. Τους επικεφαλες, τους μπροστρηδες.
Στις αρχαιοελληνικς δημοκρατες οι ρχοντες ουσιαστικ δεν ασκοσανε καμι εξουσα. Οτε νομοθετοσαν, οτε παιρναν τις μεγλες πολιτικς αποφσεις, οτε ασκοσανε, μεσα μμεσα, δικαστικ εξουσα. Οι ρχοντες ττε διακονοσα την  Εκκλησα του Δμου και υλοποιοσαν τις αποφσεις των πολιτν. ταν οι υπηρτες των πολιτν στην πρξη  και χι στη θεωρα.
Στις σημερινς δημοκρατες οι διοι οι πολτες δεν ασκονε καμι απ προαναφερθεσες τρεις εξουσες. Οι εξουσες αυτς ασκονται σμερα απ τους αντιπροσπους των πολιτν, που εναι και αυτο πολτες, εκλγονται απ τους πολτες και αποφασζουν για λογαριασμ των πολιτν.
Οι αποφσεις στις Εκκλησες του Δμου λαμβνονταν με βση την αρχ της πλειοψηφας, πως γνεται και σμερα στη Βουλ, στα Δημοτικ Συμβολια, στα Διοικητικ Συμβολια.
Η αρχ της πλειοψηφας εναι μια σημαντικ διαδικαστικ αρχ της δημοκρατας αλλ δεν εναι η λογικ αρχ, η ψυχ της δημοκρατας. Ψυχ της  δημοκρατας εναι η εφαρμογ της αρχς της πλειοψηφας στο σνολο των πολιτν.
Με το πρασμα των χρνων οι  δο αρχς – η λογικ και η διαδικαστικ – αλλοιθηκαν ως ακολοθως: Διαφυλχτηκε και διατηρθηκε η διαδικαστικ αρχ της πλειοψηφας αλλ παραμορφθηκε η λογικ αρχ της λψεως των μεγλων αποφσεων απ το σνολο των πολιτν.
Στη να λογικ δημιουργθηκαν πολιτεματα στα οποα εφαρμζονταν  η διαδικαστικ, αλλ χι και η λογικ αρχ της δημοκρατας.
Στα πολιτεματα αυτ οι αποφσεις λαμβνονταν με την αρχ της πλειοψηφας, χι απ λους τους πολτες,  αλλ απ τους ολγους· τους πλοσιους, τους ευγενες, τους ισχυρος.
Ττοιας μορφς πολιτεματα ταν οι  δημοκρατες των Καρχηδονων, των Ενετν, των Ρωμαων. Οι συγκλητικο της Ρμης και τα μλη της Ιερς Εξτασης λμβαναν αποφσεις με τη αρχ της πλειοψηφας. Εναι μως αυτ δημοκρατα; Ευτυχς δεν υπρχουν πολλο που να πιστεουν τι εναι.
Η ιστορικ αλθεια εναι πως απ την αρχαιοελληνικ δημοκρατα οι νθρωποι σεβστηκαν και διατρησαν μνο τη διαδικαστικ αρχ της, αλλ ασλγησαν πνω στη λογικ αρχ της· στη αρχ της σκησης της εξουσας απ το σνολο των πολιτν.
Μα δετερη  διαφορ εναι ο τρπος ανδειξης των ηγετν των πολιτν ττε και τρα.
Ττε οι ηγτες των πολιτν, οι ρχοντες, αναδεικνυταν με κλρωση και κυκλικ εναλλαγ. Κατ’ εξαρεση η ανδειξη των στρατιωτικν αρχντων, γνονταν με εκλογ με εκλογ λων των ξιων  και στη συνχεια κλρωση μεταξ αυτν.
Στις σγχρονες δημοκρατες η ανδειξη ηγετν γνεται αποκλειστικ με εκλογ· μια διαδικασα της οποας οι καννες και οι πρακτικς δεν καθορζονται απ τους πολτες αλλ απ τους ολγους , που στην καλλτερη περπτωση εναι οι εκπρσωποι  των  πολιτν.
Ο τρπος ανδειξης των ηγετν εναι να σνθετο και δσκολο πρβλημα.
Με την εκλογ βελτιστοποιεται η αποτελεσματικτητα των πολιτευμτων γιατ, θεωρητικ τουλχιστον, οι πολτες μπορον να επιλξουν τους αξιτερους και ηθικτερους. Επιτυγχνεται μως αυτ πντα στην πρξη;
Με την  κλρωση  βελτιστοποιεται, στην πρξη και χι μνο στη θεωρα,  η ηθικ των πολιτευμτων γιατ διασφαλζεται η τρηση των αρχν της ισοκρατας  και της παροχς σων ευκαιριν σε λους τους πολτες. Διασφαλζεται η τρηση του πνεματος της δημοκρατας και η  προστασα της  απ φαινμενα μετπτωσης της σε πολιτεματα που η εξουσα αποτελε κληρονομι των ολγων, πως γνεται στις ολιγαρχες.
Τι κρση μως υπρχει στις σημερινς δημοκρατες;
Ηθικ κρση κρση αποτελεσματικτητας;
Ο κθε νας απλς πολτης χει δικαωμα και υποχρωση να δσει τη δικ του απντηση σε αυτ το κρσιμο ερτημα.
Η δικ μου απντηση εναι πως η κρση εναι ηθικ αλλ οι νθρωποι που ασκον  την εξουσα βολεονται να λνε πως εναι κρση αποτελεσματικτητας.

 

2ο Ερτημα
Ποια εναι η βασικ προπθεση παρξης και λειτουργας της Δημοκρατας

Αποτελε ιστορικ διαπστωση τι βασικ προπθεση παρξης και λειτουργας της δημοκρατας εναι οι καλς συνθκες επικοινωνας των ανθρπων.
Στην αρχαα Ελλδα τεχνολογα επικοινωνιν δεν υπρχε. Ο μοναδικς τρπος επικοινωνας ταν η συγκντρωση των ανθρπων στον διο χρο και στον διο χρνο.
Οι καλς συνθκες επικοινωνας που δημιουργθηκαν στην αρχαα Ελλδα οφελονται:

  • Στο κλμα της Ελλδας που επιτρπει τη συγκντρωση των ανθρπων σε ανοικτος χρους  με ριστες συνθκες φυσικο κλιματισμο για να επικοινωνσουν.
  • Στη ευφυ οργνωση της Ελλδας σε κρτη μικρς κτασης και πληθυσμο, σε  κρτη – πλεις,  που οι συνθκες επικοινωνας βελτιστοποιονται γιατ οι νθρωποι εναι λγοι και κατοικον σε κοντινς αποστσεις.
  • Στη μεγλη επικοινωνιακ δναμη της Ελληνικς γλσσας που πηγζει απ τη μονοσμαντη σχση μεταξ των λξεων και της ννοιας τους. Αν οι λληνες εχαν μια γλσσα αμφσημη και παρδαλ, ττε το κλμα και η οργνωση της δεν θα ταν αρκετ για να γνει η Ελλδα το λκνο της δημοκρατας. Ενδεχομνως να χετε ακοσει  τι,  λγω της μεγλης επικοινωνιακς δναμης της, η ελληνικ γλσσα κρνεται ως η μνη κατλληλη για την επικοινωνα των υπολογιστν.

Η  βασικ προπθεση δημοκρατας, προκπτει επσης απ το εξς ιστορικ γεγονς:
Το πολτευμα της Δημοκρατας ουσιαστικ λειτοργησε μνο στα κρτη – πλεις της αρχαας Ελλδας. ταν τα κρτη – πλεις πθαναν, πθανε και η δημοκρατα.
Στα κρτη με τις απραντες εκτσεις και τους πολλος ανθρπους – κοινοπολιτεες, αυτοκρατορες -  που δημιουργθηκαν στα μετπειτα χρνια, δεν ταν δυνατν να λειτουργσει δημοκρατα γιατ οι συνθκες επικοινωνας ταν πολ δσκολες· γιατ η αμφιενεργ ενημρωση,  η διαβολευση  και οι ψηφοφορες των πολιτν  ταν  πρακτικ πολ δσκολο, αν χι αδνατο, να πραγματοποιονται.
Η βασικ προπθεση της δημοκρατας προκπτει ακμη και απ το Νμο της Εντροπας, ο οποος ισχει για λα τα φυσικ συστματα και συνεπς και τα  πολιτικ συστματα σκησης της εξουσας. Η ανπτυξη  μως αυτο του θματος δεν εναι τσο εκολη και μλιστα στα χρονικ πλασια μας σντομης ομιλας.
Η κατανηση τι η δημοκρατα φυτρνει εκε που υπρχουν καλς συνθκες επικοινωνας των ανθρπων, εναι να σημαντικ και βασικ συμπρασμα.

 

3ο Ερτημα
Πως σχετζεται η να τεχνολογα με τη δημοκρατα και τι εναι Ψηφιακ Δημοκρατα

Εναι γνωστ σε λους, τι χρη στην ψηφιακ τεχνολογα των τηλεπικοινωνιν και της πληροφορικς, οι νθρωποι σμερα απολαμβνουν χι απλ καλς, αλλ φανταστικς συνθκες επικοινωνας.
Αυτ την πραγματικτητα την καταλαβανουν και τη βινουν λοι οι νθρωποι. Περισστερο μως την καταλαβανουν οι μεγαλτεροι σε ηλικα, γιατ αυτο χουν γνωρσει και χουν βισει τις συνθκες επικοινωνας που υπρχαν μχρι το πρσφατο παρελθν.
Το πιο σημαντικ μως δεν εναι η επτευξη των φανταστικν δυνατοττων επικοινωνας αλλ το τι οι δυναττητες αυτς εναι οικονομικ και λειτουργικ προσιτς σε λους τους ανθρπους.
Ποιος δεν χει σμερα στην Πελασγα σταθερ κινητ τηλφωνο;
Πσοι απ τους συμπατριτες μας χουν σμερα υπολογιστ και πρσβαση στο Ιντερντ; 
Τι σχυε πριν απ 30 χρνια;
Τι θα ισχει αριο;
Εναι πρα απ κθε αμφισβτηση τι οι σημερινς δυναττητες επικοινωνας εναι οι καλλτερες των τελευταων πντε χιλιδων χρνων της γνωστς ιστορας του ανθρπου (3000 πΧ – 2009 μΧ).
Το γεγονς αυτ  και η βασικ προπθεση δημοκρατας, οδηγον εκολα στο στρεο συμπρασμα, τι η να τεχνολογα μπορε να γνει η ευκαιρα και το χημα βελτωσης και διερυνσης της δημοκρατας. Μπορε, αν το θελσουν και οι νθρωποι, να γνει ευκαιρα και χημα Αναγννησης της Δημοκρατας.
Η Ψηφιακ Δημοκρατα δεν εναι να καινοργιο πολτευμα. Εναι το πολτευμα της γνσιας δημοκρατας που λειτουργε με μσα της ψηφιακς τεχνολογας· εναι το πολτευμα της εξουσας των πολιτν που χει προσαρμοσθε στα τεχνολογικ, αλλ και στα κοινωνικ και οικονομικ δεδομνα του 21ου αινα.
Μχρι σμερα η λειτουργα ενς γνσια δημοκρατικο πολιτεματος  με τους παραδοσιακος τρπους, εχε αξεπραστα προβλματα.
Το μεσο και το μμεσο κστος ενς δημοψηφσματος ταν δυσβσταχτο και φυσικ το πλρωναν οι πολτες.
Η αμφιενεργ  ενημρωση και η διαβολευση των πολιτν, εκτς απ το υψηλ κστος , εχαν και αξεπραστες  λειτουργικς δυσχρειες. ταν συγκεντρνονται  σε να γπεδο τσσερες χιλιδες νθρωποι κθε τρα χρνια, τι αμφιενεργ ενημρωση και διαβολευση μπορε να επιτευχθε ;
λα τα προαναφερθντα αποτελον μια αντικειμενικ και σοβαρ αιτα για την οποα η δημοκρατα των συγχρνων κοινωνιν λειτοργησε στην αντιπροσωπευτικ μορφ της.
Σμερα μως αυτ τα προβλματα αντιμετωπζονται αποτελεσματικ με τη βοθεια της ψηφιακς τεχνολογας,  που διασφαλζει την εκολη, γργορη και απ το σπτι μας πραγματοποηση αμφιενεργς ενημρωσης, διαβολευσης και δημοψηφισμτων, μεινοντας αποφασιστικ το κστος  λειτουργας αυτν των δημοκρατικν θεσμν.
Το στρεο συμπρασμα εναι  πως σμερα υπρχουν οι προποθσεις για να ξαναγνουν οι δημοκρατες τα πολιτεματα της εξουσας των πολιτν.

 

4ο Ερτημα
Τι σημανει κοινωνα της πληροφορας

Οι τεχνολογες που αναπτχθηκαν απ το 3000 πΧ μχρι τα μσα του 20ου μΧ αινα, εχαν ως στχο την πραγματοποηση εργασιν που –κυρως – βασζονταν στις μυκς δυνμεις του ανθρπου. Εχαν ως στχο την παραγωγ μηχανικο ργου.
Απ τα μσα μως του 20ου αινα ρχισε να αναπτσσεται μια να τεχνολογα που εχε ως στχο την πραγματοποηση εργασιν που βασζονται στις εγκεφαλικς δυνμεις του ανθρπου. Εχε ως στχο την παραγωγ πνευματικο ργου. Ττοιο ργο εναι η διαχεριση και η διακνηση των πληροφοριν και η πραγματοποηση μαθηματικν και λογικν υπολογισμν.
Η απογεωση της τεχνολογας παραγωγς πνευματικο ργου γινε στα τλη του 20ου αινα, 1970 – 2000, με την αλματδη ανπτυξη της τεχνολογας των ημιαγωγν και της ψηφιακς τεχνολογας.
Χρη στη να τεχνολογα απολαμβνουμε σμερα φανταστικς βελτισεις σε τσους και τσους τομες:
Στην ρευνα , στην παιδεα, στην ιατρικ, στην παραγωγ υπηρεσιν και αγαθν, στη διοκηση των επιχειρσεων, στη δημσια διοκηση, στη δημσια και εθνικ ασφλεια,  στη λειτουργα των πολιτικν και των πολιτικν κομμτων.
Η κοινωνα της οποας οι νθρωποι χουν την οικονομικ και λειτουργικ δυναττητα να χρησιμοποιον τη να τεχνολογα σε λους τους τομες που προαναφραμε, εναι η κοινωνα της πληροφορας.
Το βασικ χαρακτηριστικ της κοινωνας της πληροφορας, δεν εναι η παρξη αυτν των δυνατοττων. Το βασικ χαρακτηριστικ εναι η απκτηση αυτν των δυνατοττων απ λους τους ανθρπους. Πλοσιους και φτωχος, αντατης και στοιχειδους εκπαδευσης, απ αυτος που ζουν στην πλη, στο χωρι σε μια αγροικα.
Τις δεκαετες του 50 και του 60 αυτς οι δυναττητες υπρχαν αλλ ταν οικονομικ και λειτουργικ προσιτς σε ελχιστους ανθρπους. Για να χει κποιος ττε υπολογιστ πρεπε να χει τις οικονομικς δυναττητες της Εθνικς Τρπεζας. Για να μπορε να γρφει κποιος στον υπολογιστ μια σελδα, πρεπε να χει ντοκτορ στην πληροφορικ.
Τι ισχει σμερα το ξρετε. Υπολογιστς χουν ακμη και τα μικρ παιδι για να παζουν και να μαθανουν να γρφουν τα πρτα τους γρμματα, πως  μαθαναμε εμες οι παλιτεροι να γρφουμε με το «κοντλι στην πλκα».
Στο παρελθν,  μονχα οι βασιλιδες μποροσαν να χουν να σστημα παραγωγς πνευματικο ργου. Για το σκοπ αυτ, διατηροσαν στην αυλ τους μια ομδα σοφν και σπουδασμνων ανθρπων, οι οποοι πραγματοποιοσαν κατ’ εντολ και λογαριασμ του βασιλι διφορες πνευματικς εργασες.
Σμερα ο κθε απλς νθρωπος – ο μαθητς, ο αγρτης, ο επαγγελματας, ο επιστμονας – μπορε να χει να σστημα παραγωγς πνευματικο ργου,  χι ββαια διατηρντας ομδα σοφν, αλλ χοντας μηχανς της νας τεχνολογας· χοντας ναν υπολογιστ με πρσβαση στο Ιντερντ.
Με τα μσα αυτ ο σημερινς απλς πολτης μπορε να συγκεντρνει και να διαχειρζεται περισστερες πληροφορες και στοιχεα απ τους βασιλιδες του παρελθντος.
Η παρουσα κοινωνας της πληροφορας εναι δη σμερα και αισθητ και σημαντικ. Να μερικ παραδεγματα κοινωνας της πληροφορας απ την Πελασγα.

  • Η λειτουργα ηλεκτρονικο ταχυδρομεου ( e-mail ), στο δημοτικ σχολεο, στο γυμνσιο, στο λκειο και σε αρκετς δημσιες και ιδιωτικς επιχειρσεις.
  • Η λειτουργα ισττοπου (web Site) στο λκειο και σε κποιες επιχειρσεις.
  • Η ψηφιακ λειτουργα των υπηρεσιν του Δμου και λλων ιδιωτικν επιχειρσεων.
  • Η λειτουργα μηχανς  ΑΤΜ για την αυτματη ανληψη και κατθεση χρημτων στην τρπεζα.
  • Η χρση υπολογιστν για την εργασα των υπαλλλων  του δημσιου και ιδιωτικο τομα, των επαγγελματιν και των μαθητν.

λα αυτ και πολλ λλα παραδεγματα αποτελον τα σημεριν δομικ στοιχεα της κοινωνας της πληροφορας. Ποιος μως μπορε να προβλψει τα αυριαν δομικ της στοιχεα ; 
Εν μως η παρουσα της κοινωνας της πληροφορας εναι δη τσο σημαντικ στους τομες που προαναφραμε, εναι ασμαντη ως μηδενικ στον τομα της συμμετοχς των διων των πολιτν στην σκηση της εξουσας.
Οι λγοι αυτς της αδρνειας εναι μλλον εκολο να τους καταλβει κποιος.
Η αδρνεια μως αυτ ενχει σοβαρος  κινδνους για τους ανθρπους, επειδ η να τεχνολογα με τις φανταστικς δυναττητες μπορε να υπηρετσει, εξ σου αποτελεσματικ, τσο γνσια δημοκρατικος θεσμος, σο και ολιγαρχικος ψευτοδημοκρατικος θεσμος.
Αν υπηρετσει δημοκρατικος θεσμος, η να τεχνολογα θα εναι ευλογα.
Αν μως υπηρετσει ολιγαρχικος και ψευτοδημοκρατικος θεσμος θα εναι κατρα και εφιλτης.
Για το εδος μως των θεσμν που αυτ θα υπηρετσει, υπεθυνη δεν εναι η τεχνολογα.
Υπεθυνοι εναι λοι ανεξαιρτως οι νθρωποι. Οι πολιτικο, οι ειδμονες και μες οι απλο πολτες.

 

 

 


 

Σημεωση: Ομιλα του Δ.Κ, που γινε την 1η Αυγοστου 2009 στο Πολιτιστικ Κντρο Πελασγας. Αναρτθηκε στις ιστοσελδες, www,solon.org.gr και  www.doureios.gr     

 

 

2009-2012 ALL ABOUT WEB ( , Web development, )