Digital Direct Democracy
   
e-mail
-
-
 
- -
  - |
 
     
-  

 

Η παραγωγ Ηλεκτρικς Ενργειας απ Πυρηνικος Αντιδραστρες, αποτελε να απ τα μεγαλτερα και αμφιλεγμενα προβλματα της εποχς μας. Η ανγκη διασφλισης επαρκος και οικονομικ προσιτς ηλεκτρικς ενργειας, εναι χι απλς μια μεγλη ανγκη , αλλ μια ζωτικ ανγκη  για τους σημερινος ανθρπους, τους ανθρπους  της Κοινωνας της Πληροφορας. 

Η πλρης και αντικειμενικ συνεπς ενημρωση των πολιτν για τα πλεονεκτματα και τα μειονεκτματα, τα οφλη και τους κινδνους απ τη λειτουργα πυρηνικν αντιδραστρων παραγωγς ηλεκτρικς ενεργεας, αποτελε να θμα κορυφαας σημασας για το παρν και το μλλον του ανθρπου.

Για τους παραπνω λγους η  Ιστοσελδα μας, δημοσιεει το ενημερωτικ ρθρο του Φυσικο και Φλου της ΨΑΔ Μανλη Νικολαδη που ακολουθε, ελπζοντας τι τα στοιχεα του ρθρου θα βοηθσουν τον αναγνστη του  να διαμορφσει ποψη  για αυτ το ζωτικς σημασας  θμα.

       

   

Το ατχημα στον Σταθμ Πυρηνικς Ενργειας (ΣΠΕ) της Φουκουζμα 25 χρνια μετ το Τσερνομπλ και 32 μετ το Three Mile Island, μοδιασε και προβλημτισε τον κσμο για τις συνπειες ττοιων συμβντων. Η ανμνηση απ την Χιροσμα και το Ναγκασκι καθς και απ το Τσερνομπλ, εξακολουθε να παραμνει ζωηρ και να τρομοκρατε δικαιολογημνα λους. Ωστσο, πως λνε οι γγλοι καλλτερος εναι ο διβολος που ξρεις απ αυτν που αγνοες

ποψη του συντκτη εναι πως, μια σωστ κρση προκπτει μνον ταν βασζεται στη γνση, σε στοιχεα που παρχονται απ ειδικος στο θμα. Συνεπς απ τον πανικ που δημιουργε η λλειψη μιας σωστς πληροφρησης, και τους συνεπαγμενους συχν παραλογισμος, καλλτερη εναι μια σωστ ενημρωση και σ’ αυτν στοχεει το παρν κεμενο.

 Περιλαμβνει τα εξς μρη:

Α. Μια σγκριση των επιπτσεων απ τα τρα πιο γνωστ και μεγαλτερα ατυχματα Σταθμν Πυρηνικς Ενργειας (ΣΠΕ).

Β. Πνακα των σε λειτουργα, των υπ κατασκευ και των προγραμματισμνων να κατασκευασθον ΣΠΕ αν τον κσμο.

Γ. Απαντσεις ειδικν σε κρσιμα ερωτματα που υποβλθηκαν μετ το ατχημα στην Φουκοζμα.

Δ Τις αντιδρσεις κποιων κρατν μετ το ατχημα.

Τα στοιχεα λφθηκαν απ το τεχος Νοεμβρου του Περιοδικο ΙΕΕΕ, τεχος 48 Νοεμβρου 2011 ( the Ιnstitute of Electrical and Electronic Engineers), απ τον ξνο τπο, απ το Ιντερντ και απ την ειδικ κδοση Nucleaire (Νοεμβρου 2011) της γαλλικς εφημερδος Le Monde  Βασζονται κυρως στις ακλουθες πηγς:

1.Bulletin of the Atomic Scientists, IAEA/UN.

2.Chernobyl Forum.

3.UN Scientific Committee on the effects of atomic radiation.

4. US Regulatory Commission

5.World Health Organization

6.World Nuclear Association

7.International Atomic Energy Agency.

 Δικαιολογημνα ο κσμος φοβται την εγκατσταση σταθμν παραγωγς ηλεκτρικς ενργειας απ την ελεγχμενη δισπαση του πυρνος (ΣΠΕ). Τα αποτελσματα απ την χρση βομβν ττοιου τπου στην Ιαπωνα κατ τον Β Παγκσμιο Πλεμο αφ’ ενς, αλλ και τα ατυχματα στους σταθμος ειρηνικς χρσης της δισπασης αφ’ ετρου, δημιουργον τρμο με την εκατμβη των θυμτων τους και τις λλες επιπτσεις. Αμτρητες εναι οι διαδηλσεις εναντον της χρσης και εξ’ σου φθονο τα κεμενα κατ. Αναμφισβτητα θα ταν καλλτερα να μην υπρχε η ανγκη χρησιμοποησης ττοιων σταθμν. Ωστσο αυτ σμερα εναι ανφικτο γιατ:

Α. Η κατανλωση ηλεκτρικς ενργειας στον κσμο αυξνει με ταχες ρυθμος. πως αναφρει ο τως διευθυντς της International Agency of Atomic Energy Mohamed El Baradei, σμερα 1,5 δις νθρωποι στον Πλαντη μας δεν χουν ακμη πρσβαση σε ηλεκτρικ ενργεια.

Β. Η κλυψη αυτς της κατανλωσης με συμβατικ κασιμα, ακμη και χωρς τους λειτουργοντες ΣΠΕ,  χει δη δημιουργσει απαρδεκτες περιβαλλοντικς συνθκες. Πσο μλλον εν δεν λειτουργοσαν και οι υφιστμενοι σμερα 432 ΣΠΕ αν τον κσμο και θα πρεπε η ενργει τους να καλυφθε απ σταθμος συμβατικν καυσμων.

Γ. Και εν δεν υπρχαν οι επιπτσεις των συμβατικν καυσμων, τα αποθματ τους δεν εναι ανεξντλητα.

Δ Η τιμ των συμβατικν καυσμων συνεχς αυξνει

Ε. Οι σταθμο Ανανεσιμων Πηγν Ενργειας (ΣΑΠΕ) με την παροσα τεχνολογα και το κστος δεν μπορον να καλψουν τις ανγκες, και δεν θα μπορον για γνωστο χρονικ διστημα.

ΣΤ. Το κστος αν καταναλισκμενο  ΚW εναι το μικρτερο στους ΣΠΕ.

 Συνεπς το ερτημα ΣΠΕ χι αποτελε ψευτοδλημμα. Λαμβανομνων υπψη των προαναφερθντων δεδομνων, το ουσιαστικ ερτημα εναι πως θα καλυφθε η αυξανμενη ανγκη σε ηλεκτρικ ενργεια, των 7 δις ανθρπων του Πλαντη μας σμερα, και των 12 δις αριο και των 20 δις μεθαριο με τις λιγτερες επιπτσεις (και  κστος φυσικ)

Αυτ το βασανιστικ πρβλημα χουν να αντιμετωπσουν οι ηγτες των κρατν και απ ανγκη, με τις σημερινς προποθσεις, καταλγουν στους ΣΠΕ. Κατ τον El Baradei οι ΣΠΕ καλπτουν σμερα τα 14% της παγκσμιας κατανλωσης και προβλπεται τι θα καλπτει τα 24% το 2050.

 

Α. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΣΤΟΥΣ 3 ΠΙΟ ΓΝΩΣΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 Mε βση την κλμακα ΙΝΕS (International Nuclear Event Scale) το συμβν τσο του Τσερνομπλ σο και της Φουκοζμα βαθμολογθηκε με 7. Η κλμακα, πως και με τα Ρχτερ των σεισμν, εναι λογαριθμικ Αυτ σημανει τι διαφορ ενς βαθμο ισοδυναμε με το δεκαπλσιο. Το ατχημα του Three Mile Island βαθμολογθηκε μα 5 δηλαδ χαρακτηρσθηκε (10Χ10) εκατ φορς μικρτερης βαρτητας.

 Παρ’ λον τι τα συμβντα στο Τσερνομπλ και στην Φουκοζμα βαθμολογθηκαν το διο, οι συνπειες δεν σαν διες πως αποκαλπτεται απ τα στοιχεα του πνακα που ακολουθε. ταν γινε η κρηξη στο Τσερνομπλ σαν εκε 600 εργαζμενοι, 2 σκοτθηκαν επ τπου,  και 28 σε λγες εβδομδες απ την ισχυρ δση ραδιενργειας που δχθηκαν.  Επ πλον απ την λλειψη δεξαμενν ασφαλεας για την απσβεση, η φωτι διατηρθηκε επ 10 μρες με συνπεια την διχυση μεγλων ποσν ραδιενργειας σε τερστια κταση γρω απ τον Σταθμ με προεκτσεις σε ολκληρη την Ευρπη σχεδν. Αντθετα στην Φουκουζμα παρ’ λον τι 3 τομα σκοτθηκαν απ την κρηξη, δεν σημειθηκε λλος θνατος και η διασπορ του ραδιενεργο Ιωδου 131 ταν 7 φορς μικρτερη απ αυτν του Τσερνομπλ και ουσιαστικ μσα στην Ιαπωνα. Ββαια εναι ακμη νωρς για να αποτιμηθον οι επιπτσεις της Φουκουζμα.

 Πντως οι μικρτερες επιπτσεις μπορον να αποδοθον στην νετερη τεχνολογα κατασκευς των ΣΠΕ, και συνεπς και στα καλλτερα μτρα ασφλειας και ενδεχομνως και στην αυξημνη επιμλεια των Ιαπνων. λλωστε το ατχημα δημιουργθηκε απ εξωγεν αιτα.

  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΣΕ ΣΠΕ

Α/Α

 

THREE MILE

ISLAND

CHERNOBΥL

FUKUZIMA

   1

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ

28 ΜΑΡΤΙΟΥ

1979

26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

1986

11 ΜΑΡΤΙΟΥ

2011

   2

ΑΙΤΙΑ

ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ

ΕΝΔΟΓΕΝΗΣ

ΕΝΔΟΓΕΝΗΣ

ΕΞΩΓΕΝΗΣ

(απ τσουνμι)

   3

ΠEΡΙΟΧΗ  ΠΟΥ

ΕΚΚΕΝΩΘΗΚΕ

ΓΥΡΩ-ΓΥΡΩ

8 ΧΛΜΤΡΑ

προαιρετικ

30 ΧΛΜΤΡΑ

20 ΧΛΜΤΡΑ

υποχρεω-

τικ

   4

ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝ-

ΘΗΚΑΝ

140.000

Κυρως γκυες

& παιδι

116.000 αρχικ

230.000 πειτα

80.000

   5

ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΠΟΥ ΕΚΛΥΘΗΚΕ

ΣΕ

PETABEQUERΕL

(α)

   0.062

   5200

   770

   6

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

ΣΤΗΝ

ΥΓΕΙΑ

Δεν γιναν

γνωστς

6000 τομα με

Καρκνο θυρεοειδος σε παιδι  και  (β)

γνωστες προς το παρν

   7

ΘΑΝΑΤΟΙ

ουδες

      30

       3

 

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ

(α) 1 BEQUEREL μονδα μτρησης ραδιενργειας ση με μια δισπαση αν δευτερλεπτο, 1 PETABEQUEREL=10(στην 15η)   BEQUEREL.

(β) η εκτμηση για τους επιπλον ποικλει ανλογα με τον φορα, τοι

     4.000 κατ την  International Atomic Energy Agency of UN

   16.000 κατ το Chernobyl Foroum

   25.000 κατ το Bulletin of the Atomic Scientists

  985,000 σμφωνα με την Ρωσικ μελτη «Chernobyl: consequences of

  the catastrophe for people and the environment.

 

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΗΜΕΡΑ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΟΥΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

 

Α/Α

ΧΩΡΑ

ΣΕ

Λ/ΡΓΙΑ

ΣΕ

Κ/ΣΚΕΥΗ

ΣΕ

ΠΡΟΓ/ΣΜΟ

 

ΕΥΡΩΠΗ

 

 

 

   1

ΑΓΓΛΙΑ

   16

 

    13

   2

ΒΕΛΓΙΟ

     7

 

 

   3

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

     2

 

      2

   4

ΓΑΛΛΙΑ

   54

      1

      2

   5

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

   13

 

      *

   6

ΕΛΒΕΤΙΑ

     7

 

      *

   7

ΙΣΠΑΝΙΑ

     8

 

 

   8

ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ

     

 

      4

   9

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

   

 

      1

 10

ΟΛΛΑΝΔΙΑ

     1

 

      1

 11

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

     4

 

      2

 12

ΟΥΚΡΑΝΙΑ

   15

 

    22

 13

ΠΟΛΩΝΙΑ

  

 

      6

 14

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

     2

 

      3

 15

ΣΛΟΒΑΚΙΑ

     4

       2

      1

 16

ΣΟΥΗΔΙΑ

   10

 

 

 17

ΤΣΕΧΙΑ

     6

 

      3

 18

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

     4

       1

      2

 

ΣΥΝΟΛΟ

 153

       4

    62

 

 

 

 

 

 

ΑΦΡΙΚΗ

 

 

 

 

ΑΙΓΥΠΤΟΣ

 

 

      2

 

Ν.ΑΦΡΙΚΗ

     2

 

      6

 

ΣΥΝΟΛΟ

     2

 

      8

 

 

 

 

 

 

Μ. ΑΝΑΤΟΛΗ

 

 

 

 

ΑΡΜΕΝΙΑ

     1

 

      1

 

ΗΝ.ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡ

    

 

    14

 

ΙΟΡΔΑΝΙΑ

     

 

      1

 

ΙΡΑΝ

     1

 

      3

 

ΙΣΡΑΗΛ

 

 

      1

 

ΤΟΥΡΚΙΑ

 

 

      8

 

ΣΥΝΟΛΟ

    2

 

    28

Α/Α

ΧΩΡΑ

ΣΕ

Λ/ΡΓΙΑ

ΣΕ

Κ/ΣΚΕΥΗ

ΣΕ

ΠΡΟ/ΣΜΟ

 

 

 

 

 

 

Β. ΑΜΕΡΙΚΗ

 

 

 

 

ΗΠΑ

  104

       1

     34

 

ΚΑΝΑΔΑΣ

    17

       3

       6

 

ΣΥΝΟΛΟ

  121

       4

     40

 

 

 

 

 

 

Ν. ΑΜΕΡΙΚΗ

 

 

 

 

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ

    2

       1

      2

 

ΒΡΑΖΙΛΙΑ

    2

       1

      4

 

ΧΙΛΗ

     

 

      4

 

ΣΥΝΟΛΟ

    4

       2

    10

 

 

 

 

 

 

ΑΣΙΑ

 

 

 

 

ΒΙΕΤΝΑΜ

 

 

    14

 

ΙΑΠΩΝΙΑ

   54

      2

    15

 

ΙΝΔΙΑ

   20

      6

    57

 

ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ

 

 

      6

 

ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ

 

 

      4

 

ΚΙΝΑ

   14

    26

  172

 

ΚΟΡΕΑ

   21

      5

      6

 

ΜΑΛΑΙΣΙΑ

 

 

      1

 

ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ

 

 

      2

 

ΠΑΚΙΣΤΑΝ

     3

      1

      3

 

ΡΩΣΙΑ

   32

    10

    44

 

ΤΑΙΒΑΝ

     6

      2

      1

 

ΤΑΥΛΑΝΔΗ

 

 

      5

 

ΣΥΝΟΛΟ

 150

    52

  330

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Α/Α

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΣΤΑΘΜΟΙ

ΣΕ Λ/ΡΓΙΑ

ΣΤΑΘΜΟΙ

ΣΕ Κ/ΣΚΕΥΗ

ΣΤΑΘΜΟΙ

ΣΕ Π/ΣΜΟ

    1

ΕΥΡΩΠΗ

    153

          4

         62

    2

ΑΦΡΙΚΗ

        2

 

           8

    3

Μ. ΑΝΑΤΟΛΗ

        2

 

         28

    4

Β. ΑΜΕΡΙΚΗ

    121

          4

         40

    5

Ν. ΑΜΕΡΙΚΗ

        4

          2

         10

    6

ΑΣΙΑ

    150

        52

       330

 

ΣΥΝΟΛΟ

   432

       62

      456

*Η Γερμανα και η Ελβετα μετ την Φουκουζμα αποφσισαν την σταδιακ

παση παραγωγς ηλεκτρικς ενργειας με ΣΠΕ

 

 

 Γ ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΠΕ ΜΕΤΑ ΤΟ ΑΤΥΧΗΜΑ    ΤΗΣ ΦΟΥΚΟΥΖΙΜΑ 11/3/2011

Με μια σειρ ερωτσεων επιχειρεται να διευκρινισθε η μετ την Φουκουζμα κατσταση σε τι αφορ το μλλον των ΣΠΕ. Οι ερωτσεις υποβλθηκαν σε ειδικος επ του θματος σε κθε περπτωση.

 1.Εν οι κυβερνσεις απαιτσουν αξηση των κανονισμν ασφλειας των ΣΠΕ, θα μπορσουν οι εταιρεες εκμετλλευσης να αντεπεξλθουν οικονομικ;

ΑΠ. Οι σημερινο κανονισμο υπερεπαρκον. Η ποια τροποποηση δεν επηρεζει το κστος των ΣΠΕ. Εκενο που επηρεζει το κστος τους εναι η τιμ των συμβατικν καυσμων.

Martin Virgilio, Deputy executive director for reactor preparedness programs at the US Nuclear Regulatory Commission (NRC)

 

 2.Ποιες εναι οι προτεραιτητες για τους κανονισμος πυρηνικς ενργειας μετ την Φουκουζμα;

ΑΠ. Εστιζουμε τις προσπθεις μας στην καλλτερη αντιμετπιση των εξωγενν παραγντων, πχ απ φυσικς καταστροφς πλημμρες και σεισμος. Επσης στην εξασφλιση αυτονομας των βοηθητικν ηλεκτρογεννητριν στε να μπορον να εργζονται αυτοδναμα για πολλς ρες  Στις ΗΠΑ αυτ δη εξασφαλζεται σε λους τους εν λειτουργα ΣΠΕ για 4-8 ρες. Επιδικουμε αυτ να εξασφαλζεται για μεγαλτερο χρονικ διστημα

Chris Gadomski, analyst at Bloomberg New Energy Finance.  

 3. Τι μπορον να κνουν οι κυβερνσεις, στε να καταστσουν τους νους ΣΠΕ οικονομικ βισιμους.

ΑΠ. Οι πλον καθαρο για την ατμσφαιρα σταθμο εναι γνωστ πως εναι οι ΣΠΕ. Εν λοιπν θλουμε να περιορσουμε το CO2, και κατ’ επκταση και την μλυνση του περιβλλοντος, πρπει να εισγουμε φρο στα συμβατικ κασιμα. Αυτ το ενδεχμενο εξετζουν οι ΗΠΑ

Martin Virgilio, Deputy executive director for reactor preparedness programs at the US Nuclear Regulatory Commission (NRC).

 4. Μετ την Φουκουζμα θα μπορσει η βιομηχανα ΣΠΕ να ανακτσει την εμπιστοσνη του κοινο;

ΑΠ. Σε σφυγμομτρηση που γινε τον Ιονιο 2011 στις ΗΠΑ, η πλειοψηφα των ερωτηθντων που ζουν σε περιοχς ΣΠΕ σαν υπρ αυτν και απ το σνολο το 80%  σαν υπρ της χρσης των.  Αυτο οι κτοικοι εναι στην πλειοψηφα τους πιο καλ πληροφορημνοι. Γι’ αυτ και η τση της βιομηχανας εναι να διαδδει την γνση, γιατ σο περισστεροι εναι πληροφορημνοι τσο περισστερο γνονται υπρ των ΣΠΕ.

Ακμα η σφυγμομτρηση δειξε κποια μεωση της υποστριξης, χωρς ωστσο να γνει αντθετη. Πολς κσμος κνει μιαν επανεκτμηση της χρσης της πυρηνικς ενργειας. Γι’ αυτ η βιομηχανα πρπει να βελτινεται και να εναι σο πιο πολ γνεται διαφανς στην πληροφρηση, στε ο κσμος να βοηθιται στην εκτμησ του

J. Scott Peterson.Αντιπρεδρος επικοινωνας του Ινστιτοτου Πυρηνικς Ενργειας (ΗΠΑ).

 5. Πως θα μπορσουν οι διεθνες οργανισμο να διασφαλσουν την ασφαλ Χρση των ΣΠΕ σε χρες που θα τους χρησιμοποισουν για πρτη φορ.

ΑΠ. Η WΑΝΟ (World Association of Nuclear Operators) παρχει την βοθεια της σε χρες χωρς προηγομενη περα σε ΣΠΕ. Το κρσιμο σημεο εναι η μετβαση απ την κατασκευ στην λειτουργα. Ττε συμβανουν ατυχματα πως αποδεχθηκε στον σταθμ του Three Mile Island

John Ritch, director general of the World Nuclear Assocition.

 6. Μετ την Φουκουζμα οι εταιρεες θα επανεξετσουν την κατασκευ των αντιδραστρων; Υφσταται ανγκη για την ανπτυξη προχωρημνης τεχνολογας αντιδραστρων της ΙV γενις;

ΑΠ. λοι σοι εμπλκονται στην σχεδαση και την κατασκευ εξετζουν τον αντκτυπο απ το ατχημα της Φουκουζμα. Πχ Westinghouse  θα ενσωματσει οδηγες για τους σταθμος ΑΡ1000 (σταθμο τρτης γενις). Ωστσο δεν υπρχει ανγκη αυτ να γνει για τους υπ εξλιξη αντιδραστρες της ΙV γενις αφο ακμα βρσκονται στο στδιο της ανπτυξης.

Ed Cummins, vicepresident of new plant technology for Westinghouse Electric Co.

 7. Πσο λλαξαν οι προτεραιτητες στην ρευνα και Ανπτυξη της βιομηχανας μετ την Φουκοζμα;

ΑΠ. Μνον στον τομα των εξωγενν παραγντων, δηλαδ στην εξασφλιση καλς λειτουργας των βοηθητικν εγκαταστσεων.

Νeil Wilmshurst, vice president of nuclear sector at EPRI

 8. Mε τον τσο ταχ ρυθμ που η Κνα εγκαθιστ ΣΠΕ, πως θα εξασφαλισθε η ασφλεια της χρσης τους.

ΑΠ. Η Κνα εναι εξ σου προσεκτικ και αυστηρ σε θματα ασφλειας πως και οι λλες χρες. Αυτ αποδεικνεται απ την διαβεβαωση που δωσε πρυσι η ΙΑΕΑ (Inernational Atomic Energy Agency) για το θμα αυτ καθς και απ το γεγονς τι η Κινεζικ Κυβρνηση, αμσως μετ την Φουκουμα ανστειλε προσωριν την γκριση νων ΣΠΕ  και διταξε τον λεγχο της ασφλειας των υφισταμνων.

John Ritch, director general of the World Nuclear Association.

 9. Ποια εναι η καλλτερη λση για τα πυρηνικ απβλητα των ΣΠΕ

ΑΠ. Αντ να κρατονται στην επιφνεια, καλλτερα να τοποθετονται υπγεια σε αρκετ βθος. Στις ΗΠΑ καταβλλεται προσπθεια απ λους τους ΣΠΕ να συγκεντρνονται σε να μρος. Ττοια απφαση χει δη ληφθε στην Σουηδα και την Φινλανδα.

Frank Von Hippel, codirector of the program on science and global security at Princeton University

 

 Δ. Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΠΕ ΜΕΤΑ . ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΣΤΗΝ ΦΟΥΚΟΖΙΜΑ

Η τξη των τριν απ τους τσσερις αντιδραστρες κατ το ατχημα στην Φουκοζμα (Φ) προκλεσε περσκεψη για το θμα σε λο τον κσμο. Εν να ττοιο ατχημα μπορε να συμβε στην Ιαπωνα, τι θα μποροσε να συμβε σε λλη χρα χι τσο προηγμνη. Στη συνχεια αναφρεται η αντδραση κποιων χωρν στο θμα.

1.ΒΙΕΤΝΑΜ.Δεν χει ακμη Σταθμος Πυρηνικς Ενργειας (ΣΠΕ), αλλ προγραμματζει να αποκτσει. Μετ την Φ δεν ανστειλε το πργραμμ της αλλ  προχρησε σε μελτη βιωσιμτητας.

2.ΓΑΛΛΙΑ. Αποφσισε  τον λεγχο ασφλειας των 58 σταθμν της και τον Ιονιο 2011 η σημεριν Κυβρνηση του Σαρκοζ επιβεβαωσε  την πρθεσ της να συνεχσει την ρευνα στην πυρηνικ ενργεια με χρηματοδτηση ενς εκατομμυρου Ευρ. λλωστε χει και την ΑRΕVΑ που απασχολε χιλιδες υπαλλλους στην κατασκευ ΣΠΕ και στην αναβθμιση  πυρηνικν αποβλτων. Με τους ΣΠΕ που διαθτει καλπτει τα 74% των αναγκν της και θεωρεται η πιο «πρσινη» χρα της Ευρπης. Τα υπλοιπα 26% παργονται κατ 11% απ θερμικος σταθμος και 15% απ ΑΕΠ. Ωστσο η αντιπολτευση υπ την πεση των Πρσινων, δλωσε την πρθεσ της να κλεσει τους 24 παλιος σταθμος εν κερδσει τις προσεχες εκλογς. Η αναγγελα προκλεσε την αντδραση της Κυβρνησης, η οποα δεν συμφωνε και βρσκει την εξαγγελα ανεθυνη. Αντθετα πιστεει τι με ασφλεια μπορον να δουλψουν λλα δκα χρνια. Το θμα συνεπς χει περιπσει σε αντικεμενο κομματικς διαμχης

3.ΓΕΡΜΑΝΙΑ. χει ισχυρ κμμα Πρσινων και απ καιρ αιωρονταν μεταξ χρσης και πασης ΣΠΕ. τσι στις 15 Μαου 2011 αποφσισε την παση της λειτουργας τους των 13 ΣΠΕ που χει σταδιακ μχρι το 2022. Ωστσο αυτ δεν φανεται απλυτα σγουρο.

Σμερα η Γερμανα με τους 13 ΣΠΕ καλπτει το 25% των αναγκν της Tο υπλοιπο καλπτεται κατ 43% απ νθρακα, 12% απ αριο και 20% απ ΑΕΠ. Για να καλψει το 25% μετ το κλεσιμο των ΣΠΕ σχεδιζει σταθμος Ανανεσιμων Πηγν Ενργειας (ΑΠΕ), πως πεδα ανεμογεννητριν στην θλασσα, χρση θερμικν σταθμν με αριο (εισαγμενο) αλλ και νθρακα με βελτιωμνα συστματα κατακρτησης CΟ2 καθς και φωτοβολτακ συστματα. λα αυτ αναμνεται τι θα αυξσουν σημαντικ το αν ΚW κστος, εν πρπει μχρι το 2020 να περιορσει και την σημεριν στθμη του CΟ2 στο 40% της στθμης του 1990. Γι’ αυτ η αναγγελθεσα απφαση χει προκαλσει αντιδρσεις αλλ και σκεπτικισμ ακμα και σε μλη της τωρινς Κυβρνησης. Σε πρτη επιφλαξη θεωρεται τι το πργραμμα των ΑΠΕ και των λλων λσεων δεν μπορε να υλοποιηθε μχρι το 2022 με συνπεια να υποχρεωθε η Γερμανα να αγορζει ενργεια απ την Γαλλα και την Τσεχα που θα παργεται απ ΣΠΕ!

4.ΕΛΒΕΤΙΑ. Στις 14 Μαρτου 2011 η Ελβετικ Κυβρνηση πγωσε την διαδικασα αδειοδτησης για τρεις νους αντιδραστρες για αντικατσταση παλαιν. Στις 26 Μαου αποφσισε να μην γνει η αντικατσταση αλλ και οι υφιστμενοι ΣΠΕ να κλεσουν σταδιακ 

5.ΗΠΑ. Τον Μρτιο 2011 η Επιτροπ Πυρηνικν Κανονισμν αποφσισε τον λεγχο των 104 ΣΠΕ καθς και το κλεσιμ τους ταν συμβανουν σοβαρ φυσικ φαινμενα, πως σεισμο, πλημμρες κλπ. Επσης αποφσισε την ενδεχμενη αναθερηση των διατξεων ασφλειας.

6.ΙΑΠΩΝΙΑ. Μχρι τον Σεπτμβριο 2011, απ τους 54 ΣΠΕ που διαθτει, λειτουργοσαν οι 11. Οι λοιπο σαν υπ λεγχο προτο επαναλειτουργσουν σταδιακ. Επσης αποφσισε την επανεξταση των διατξεων ασφλειας, αλλ και λου του πυρηνικο προγρμματος.

7.ΙΤΑΛΙΑ. Δεν χει ΣΠΕ. Το σχετικ της πργραμμα ακυρθηκε με δημοψφισμα το 2008. Ωστσο η Κυβρνηση χοντας υπψη τις ανγκες αντδρασε στο αποτλεσμα και ρχισε να σχεδιζει πλι την χρση ΣΠΕ. Με νο δημοψφισμα στις 13 Ιουνου 2011 και το νο πργραμμα απορρφθηκε με συντριπτικ πλειοψηφα.

8.ΚΙΝΑ. Η ηλεκτρικ της ενργεια παργεται σμερα κατ 80% με θερμικος σταθμος με χρση νθρακα. Οι επιπτσεις εναι δραματικς για την ατμσφαιρ της, ειδικτερα στις πλεις, εν κατ μσον ρο 2000 ανθρακωρχοι σκοτνονται κθε χρνο απ ατυχματα στα ορυχεα. Αυτ θησαν την Κνα στην χρση ΣΠΕ (καθςκαι ΑΕΠ απ 9,5% που ταν το 2010 σε 15% το 2020 και περισστερο τα επμενα χρνια, πως αναφρεται στην συνχεια). Οι ΣΠΕ απ 13GW προβλπεται να παργουν 60 το 2020. Για το σκοπ αυτ η Κνα ξεκνησε το μεγαλτερο πργραμμα εγκατστασης νων ΣΠΕ χοντας καταλξει σε δο τπους αντιδραστρων στον κινεζογαλλικ   CΡR -1000 σχεδασης του 1990 και στον ΑΡ-1000 της Westinghouse σχεδασης του 2000. Η κατασκευ των ΣΠΕ γνεται για τους παραπνω λγους με ταχ ρυθμ. 14 νοι ΣΠΕ λειτοργησαν μχρι τον Σεπτμβριο του 2011, εν λλοι 26 βρσκονται σε κατασκευ με στχο τους 100 νους συνολικ μχρι το 2020

Πιο αναλυτικ χει προγραμματσει παραγωγ 60GW για το 2020,  200GW για το 2030 και 550GW για το 2050 με ΣΠΕ και παρλληλα προωθε και ΑΠΕ, απ 40GW το2010 και προγραμματισμ για 970GW το 2050 στε τελικ η παραγωγ του CO2 να πσει στο να πμπτο της σημερινς.

 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:

Μοναδικ λση στο πρβλημα της παραγωγς ηλεκτρικς ενργειας για λες τις χρες δεν υπρχει. Κθε χρα αντιμετωπζει το ενεργειακ της πρβλημα ανλογα με τους διαθσιμους ενεργειακος της πρους, το κστος παραγωγς, το απαιτομενο ποσοστ μλυνσης του περιβλλοντος καθς και λλους παργοντες (ανεργα, αισθητικ περιβλλοντος, υποστριξη της βιομηχανας της κλπ). Ενδεικτικ για μια ιδα αναφρεται τι συγκριτικ με την ηλεκτρικ ενργεια που παργεται απ κασιμο (νθρακα αριο) η αιολικ σμερα εναι περπου κατ 50% ακριβτερη, εν η εγκατσταση εναι επγεια και περπου κατ 150% εν εναι θαλσσια. Επσης η ηλιακ εναι ακριβτερη κατ περπου 220% . Η πιο φθην εναι η παραγμενη απ ΣΠΕ. Αυτ το δεδομνο μαζ με την καθαρτητα καθιστ την πυρηνικ παραγωγ την καλλτερη λων, εν παραβλψει κποιος το ενδεχμενο ατυχματος..

ταν η ραδιενργεια απ το Τσερνομπλ φθασε στην Ισπανα και στην Αγυπτο απ την Ουκρανα, το επιχερημα δεν εγκαθιστ ΣΠΕ για να μην υποστ τις συνπειες σε περπτωση ατυχματος, στερεται πλον σοβαρτητας. Σμερα βρσκονται σε λειτουργα 432 ΣΠΕ σ’ λο τον κσμο και μσα στην προσεχ δεκαετα προβλπεται τι θα γνουν 1000.

σον αφορ στην Ελλδα δη γειτνιζει σμερα με τους 4 ΣΠΕ της Βουλγαρας και  Ρουμανας  και με τους 19 αριο απ Βουλγαρα (4), Ρουμανα (5), Τουρκα (8) και Αγυπτο (2).

 

 

Ο Μανλης Νικολαδης εναι Φυσικς  και Ηλεκτρονικς. Διατλεσε  Διευθυντς Διεθνν Επικοινωνιν του ΟΤΕ και Πρεδρος της CEPT. Εναι ιδρυτικ μλος του συνδσμου «Οι Φλοι της Ψηφιακς μεσης Δημοκρατας».

 

 

 

 

2009-2012 ALL ABOUT WEB ( , Web development, )