Digital Direct Democracy
   
e-mail
-
-
 
- -
  - |
 
     
-  

;

 

Η συντριπτικ πλειοψηφα των ανθρπων θεωρε το παραπνω ερτημα μλλον αφελς, γιατ εναι πασιφανς τι στα σημεριν  δημοκρατικ, ολιγαρχικ δικτατορικ  πολιτικ συστματα, οι ρχοντες εναι αυτο που δημιουργον τους θεσμος· που δημιουργον δηλαδ τους νμους και τους καννες συμπεριφορς και δρσης των ανθρπων[i].  λοι γνωρζουμε τι ακμη και το Σνταγμα, ο Νμος των νμων, ο  Θεσμς των θεσμν δημιουργεται και τροποποιεται στη Χρα μας, απ τους ρχοντες/εκπροσπους των πολιτν.

Μια προσεκτικτερη μως θερηση των στοιχεων, που ανκουν στο παρν και στο παρελθν και σχετζονται με το ερτημα, οδηγε αβαστα στα ακλουθα δο συμπερσματα:

1.Κατ βθος οι θεσμο δημιουργονται απ το σνολο των ανθρπων, με την καθοδγηση της Ανγκης[ii] για την επιβωσης τους και τι,

2.Oι θεσμο δημιουργον τους ρχοντες και χι οι ρχοντες τους θεσμος.

Σε αυτ τη λογικ, η δημιουργα των θεσμν δεν εναι το ργο των αρχντων, αλλ κατ βθος εναι το ργο του συνλου των ανθρπων, οι οποοι δρουν στα πλασια μιας εξελικτικς μακροχρνιας διαδικασας δαρβινικο τπου,  που σκοπεει στην ικανοποηση της Ανγκης. Η δημιουργα θεσμν απ την Ανγκη εναι η φυσικ διαδικασα που δημιουργε ισχυρος και αποτελεσματικος θεσμος, οι οποοι με τη σειρ τους δημιουργον ισχυρος και αποτελεσματικος ρχοντες. Η δημιουργα θεσμν απ τους ρχοντες εναι μα τεχνικ/συμβατικ  διαδικασα που δεν την σχεδασε η φση αλλ ο νθρωπος και γι’ αυτ μπορε να υπηρετε ετε την Ανγκη του συνλου των ανθρπων, ετε τις επιδιξεις των αρχντων.  Εν οι θεσμο που δημιουργον οι ρχοντες δεν υπηρετον τον διο σκοπ με αυτν  της φυσικς διαδικασας, ττε οι θεσμο τους εναι ασταθες και προσωρινο. λοι μας γνωρζουμε καλ αυτ που συνθως συμβανει στην πρξη. Οι θεσμο των αρχντων δεν εφαρμζονται  τροποποιονται.  

Ο μεγλος χρνος δημιουργας των θεσμν με την φυσικ/δαρβινικο τπου διαδικασα, εχε σαν αποτλεσμα την παγωση καθεστηκυας  αντληψης  τι οι ρχοντες γεννον τους θεσμος και κατ’ επκταση της αντληψης τι οι προσπθειες των απλν πολιτν για δημιουργα θεσμν εναι μια νομοτελειακ αναποτελεσματικ προσπθεια· εναι μια ουτοπα. Αυτ η λανθασμνη αλλ καθεστηκυα αντληψη, εναι η αιτα για την υπερβολικ αξηση,  της ισχος των αρχντων και της  κοινωνικς εντροπας των πολιτικν συστημτων. Αυτ η καθεστηκυα αντληψη σε συνδυασμ με την προσδοκα δημιουργας ορθολογικν, ηθικν και αποτελεσματικν θεσμν απ εκενους που χουν επιλεγε για τις υποτιθμενες μεγλες ηθικς και πνευματικς δυνμεις που κατχουν, οδγησε στο ακλουθο παρλογο αποτλεσμα: Να εκχωρον οι πολτες σε μερικς εκατοντδες τομα, τους αντιπροσπους /εντολες τους, την κοινωνικ και πολιτικ τους ισχ, την ελευθερα τους,  που τους δρισε η Φση, χωρς να διασφαλζουν να  κατοχυρωμνο προνμιο για μεσο λεγχο των εντολων τους. Ττοια «εν λευκ εξουσιοδτηση» καννας πολτης δεν χορηγε για τη διαχεριση ενς ασμαντο περιουσιακο του στοιχεου· την χορηγε μως για τη διαχεριση της ατομικς του εξουσας, της ελευθερας του.

Αυτ η αντληψη, πως ταν επμενο, μεωσε την δραστηριτητα και την ευθνη των πολιτν για τα κοιν και μετασχημτισε τους «ρχοντες και αρχμενους» πολτες της δημοκρατας του αρχαιοελληνικο πνεματος σε  «πολτες χωρς εξουσα και ευθνη», σε πολτες του καναπ. Αυτ η αντληψη εναι η αιτα της απογοτευσης των πολιτν και της  παρατησης τους απ την προσπθεια δημιουργας εκενων των θεσμν που θα υπηρετον την Ανγκη των πολλν.

Η ισχς των παραπνω απψεων  αποδεικνεται απ πολλ γεγοντα του παρντος και του πρσφατου σχετικ παρελθντος, πως αυτ της Λιβης, της Αιγπτου, του Ιρκ, της ναζιστικς Γερμανας, της φασιστικς  Ιταλας. Σε λες αυτς τις περιπτσεις οι θεσμο πολ ισχυρν αρχντων χι μνο δεν προσττευσαν τους διους που τους δημιοργησαν, αλλ κατρρευσαν σαν χρτινοι πργοι και αντικαταστθηκαν με νους που δημιοργησε η Ανγκη του συνλου των ανθρπων.   Εναι γεγονς τι στις  περισστερες απ αυτς τις περιπτσεις, η δημιουργα των νων θεσμν ταν αποτλεσμα ανατροπς της καθεστηκυας τξης που ασκοσε την εξουσα. Οι φλοι της Ψηφιακς μεσης Δημοκρατας πιστεουν τι στο διο αποτλεσμα μπορομε να οδηγηθομε με ειρηνικ τρπο· με την ανατροπ της αντστοιχης καθεστηκυας αντληψης, γιατ η καθεστηκυα αντληψη εναι αυτ που γενν και συντηρε την καθεστηκυα τξη και χι το αντθετο. ταν μα καθεστηκυα αντληψη ανατραπε, ττε με νομοτελειακ βεβαιτητα  ανατρπεται  και η καθεστηκυα τξη που γεννθηκε και συντηρεται απ αυτν. 

Η χρα μας σμερα περν μια μεγλη οικονομικ κρση και μα μεγαλτερη κρση θεσμν. Το σημαντικτερο αυτς της κρσης δεν εναι οι δυσχρειες που αντιμετωπζουν και οι θυσες στις οποες υποβλλονται οι νθρωποι· το  σημαντικτερο εναι τι δεν υπρχει στους ανθρπους ελπδα και αισιοδοξα για υπρβαση της κρσης. Αντθετα οι νθρωποι πιστεουν τι η κρση θα συνεχισθε και θα ενταθε γιατ αυτο που θεσμοθετον για να μας βγλουν απ την κρση, εναι αυτο που τη δημιοργησαν.  

Αν μως ισχουν οι προαναφερθεσες απψεις ττε η σωτηρα θα λθει με νομοτελειακ βεβαιτητα, χι απ τους ρχοντες αλλ απ την Ανγκη των πολιτν. Τα μνα  στοιχεα με αβεβαιτητα εναι ο χρνος και το κστος της σωτηρας. Η ελαχιστοποηση αυτν των δο στοιχεων εξαρτται απ την γκαιρη και σαφ διαμρφωση του αιτματος/στχου των πολιτν που θα διασφαλσει με τρπο ορθολογικ και ηθικ την ικανοποηση της Ανγκης. Η γκαιρη και σαφς διαμρφωση αυτο του στχου εναι ευθνη και υποχρωση λων των πολιτν και  περισστερα αυτν,  που αποτελον την πνευματικ ηγεσα· των «μορφωμνων»  πως γρφει ο πατρας της Κβαντομηχανικς ρβιν Σρντιγκερ (http://www.dd-democracy.gr/article.asp?Id=13)

Οι παραπνω απψεις σως εξηγον τα μεγλης αισιοδοξας και ελπδας  λγια του ποιητ Φρντριχ Χλντερλιν :

«που κνδυνος εναι,  εκε και η Σωτηρα».

( Βλπε   ρθρο ,  http://www.dd-democracy.gr/article.asp?Id=82 , του αεμνηστου Γιννη Ζση, δημοσιογρφου,  συγγραφα, ποιητ και φλου των ιδεν της ΨΑΔ )

 

 

 

 [i] Εξαρεση αποτελε το πολιτικ σστημα της Αρχαιοελληνικς Δημοκρατας, της μεσης Δημοκρατας,  που οι θεσμο αποφασζονται απ τη Γενικ Συνλευση των πολιτν · την Εκκλησα του Δμου.

 

[ii] Ανγκη. Η ννοια της  λξεως ανγκη καθορσθηκε πολ νωρς απ τους προστορικος λληνες σαν μια ανθρωπμορφη θετητα.  Η θετητα αυτ φρεται να παραστθηκε για πρτη φορ στην Ορφικ Θεολογα, ως βαιη, αναπφευκτη θεκ δναμη, που νικοσε τους πντες· ακμη και τους Θεος. Ανγκα και Θεο πεθονται.

 

 

2009-2012 ALL ABOUT WEB ( , Web development, )