Digital Direct Democracy
   
e-mail
-
-
 
- -
  - |
 
     
-  

;

Ian Buruma

 

χουν ραγε  δκαιο οι Ευρωσκεπτικιστς;

Φοβομενοι οι κτοικο της  να νο πλεμο στην Ευρπη και εμφορομενοι απ την απατηλ ελπδα, τι τα Κρτη-θνη ξεπερστηκαν, δημιοργησαν την  ΕΕ. Ωστσο το νειρο μιας  Ενωμνης Ευρπης εναι ραγε εφικτ εναι μια ουτοπα χωρς διξοδο;

Εχε λεχθε πως η κρση που διακατχει την ΕΕ θα οδηγσει στην δισπασ της. Φαινομενικ αυτ η κρση εναι οικονομικ.  Στην πραγματικτητα πρκειται για μια βασικ πολιτικ κρση.

ταν τα κυραρχα κρτη χουν το νμισμ τους, οι πολτες αποδχονται η φορολογα τους να κατευθνεται προς τις ασθενστερες τξεις της χρας. Εναι μια εκδλωση εθνικς αλληλεγγης που βασζεται στο συνασθημα της κοινς ταυττητας. Ωστσο η πραγματικτητα δεν εναι πντοτε τσι. Πολλο Ιταλο του Βορρ δεν βλπουν γιατ πρπει να βλουν το χρι στο πορτοφλι τους για τους φτωχος συμπολτες τους του Ντου. Στο Βλγιο, οι γενικ ευκατστατοι Φλαμανδο δεν εναι διατιθμενοι να βοηθσουν τους νεργους Βαλνους.  Ωστσο εν γνει, οι πολτες μιας δημοκρατικς χρας αναγνωρζουν μιαν εκλεγμνη κυβρνηση στω κι’ αν δεν την χουν ψηφσει, και δχονται την οικονομικ αλληλεγγη στο πνεμα της κοινς εθντητας.

Το πρβλημα προκπτει απ το τι η ΕΕ δεν εναι οτε να Κρτος-θνος, οτε μια Δημοκρατα. Γι’ αυτ δεν υπρχει σ’ αυτν «λας ευρωπακς» τοιμος να υποβληθε σε θυσες κατ τις δσκολες στιγμς. Οι πλοσιοι Γερμανο και Ολλανδο δεν θλουν να πληρσουν τις οικονομικς απερισκεψες που οδγησαν τους λληνες, τους Πορτογλους και τους Ισπανος στην κατσταση που βρσκονται σμερα. Ηθικολογον αντ να αποδεξουν  αλληλεγγη, ωσν λα τα προβλματα του ευρωπακο ντου να οφελονται σε μια ενδογεν οκνηρα των λαν του. Οι ηθικολγοι κινδυνεουν τσι να ρξουν την κοιν στγη του ¨σπιτιο¨ της Ευρπης στα κεφλια των κατοκων της και να αναζωπυρσουν τον εθνικιστικ κνδυνο, εκε που η συγκρτηση της ΕΕ εχε σαν στχο να θσει τρμα σ’ αυτν.

Η Ευρπη οφελει να επανεξετσει  τσο το πολιτικ σο και το οικονομικ τομα. Η Ευρπη πσχει «απ λλειμμα Δημοκρατας». Μχρι τρα η δημοκρατα δεν λειτουργε  παρ μνον ξεχωριστ στα Κρτη-θνη και χι στην εντητα ΕΕ . Τα κρτη αυτ δεν χουν πντοτε στο εσωτερικ τους ενιαα κουλτορα, οτε την δια γλσσα πως πχ η Ελβετα, η Ινδα. Τα Κρτη-θνη δεν εναι ακμα κατ’ ανγκη δημοκρατικ, πχ η Κοβα, το Βιετνμ, η Κνα. Ωστσο η κοιν ταυττητα εναι απαρατητη στην δημοκρατα[i].

Αυτ το ασθημα τι ανκεις κπου μπορε ραγε να εκδηλωθε σε μια υπερεθνικ ομδα πως η ΕΕ;

Εν η απντηση εναι αρνητικ, ττε ας αποκατασταθε εθνικ κυριαρχα των χωρν της ΕΕ, ας εγκαταλειφθε το κοιν νμισμα και ας απορριφθε το κοιν νειρο που κινδυνεει να μεταβληθε σε εφιλτη. Αυτ ακριβς εναι που σκπτονται οι πιο ριζοσπαστικο ευρωσκεπτικιστς στην Αγγλα, αφο δεν χουν κνει ποτ δικ τους το ευρωπακ νειρο. Αυτ εναι μια στση εκολα αναγνωρσιμη σαν κφραση του βρετανικο σωβινισμο. Απ την λλη πλευρ πρπει να υπογραμμισθε το τι οι Βρετανο χουν να δημοκρατικ παρελθν μακρτερο και πιο επιτυχημνο απ την πλειοντητα των λλων Ευρωπαων.

Η δισπαση της ΕΕ εναι πιθαν και εκολη, αλλ το κστος θα εναι ασλληπτο. Η εγκατλειψη του Ευρ θα επηρεσει το τραπεζικ σστημα σε λη την πειρο και θα καταβλει εξ σου τσο την Γερμανα και τις πλοσιες χρες του Βορρ, σο και αυτς που βρσκονται σε δυσκολα στο Ντο. Πως η Ελλδα και η Ιταλα, που χουν δυσκολες να ανορθσουν την οικονομα τους μσα στην ζνη του Ευρ, θα μπορσουν να πληρσουν το χρος τους με την υποτιμημνη δραχμ και την ιταλικ λρα αντστοιχα;

Απ εδ και πρα η οικονομικ πλευρ θα χσει τα πλεονεκτματ της σε τι αφορ στην θση της Ευρπης μσα στον κσμο. Αλλ και μεμονωμνες οι χρες της Ευρπης θα χουν μια μειωμνη σπουδαιτητα στην διεθν σκην, εν σμερα η Ευρπη ως νωση λογαριζεται ακμη σημαντικ

Η δισπαση της ΕΕ εναι δυνατ, αλλ το κστος θα εναι ασλληπτο. Εναλλακτικ λση αντ για την διλυση της ΕΕ αποτελε η ενσχυσ της, με την αμοιβαιτητα αναλψεως του χρους της και την δημιουργα ενς ευρωπακο υπουργεου οικονομικν. Αλλ για να το θελσουν αυτ οι ευρωπαοι πολτες, η ΕΕ χει ανγκη να προοδεσει δημοκρατικ. Προς τοτο εναι αναγκαο να ζωτικ ασθημα ευρωπακς αλληλεγγης, χι να ασθημα των λγων μια λλη επινηση γραφειοκρατας Βρυξελλν.

Προς τοτο πρπει κατ’ αρχν να πεισθον οι κτοικοι των πλοσιων χωρν του Βορρ, τι εναι προς το συμφρον τους να ενισχυθε η ΕΕ. Εναι αυτο που σε τελικ ανλυση θα ωφεληθον περισστερο απ το Ευρ, αφο θα τους επιτρψει  εξαγωγς με χαμηλς τιμς προς τις χρες του Ντου της Ευρπης. Εξ σου σημαντικ εναι να προσεγγισθον γι’ αυτ τον σκοπ και οι λλοι ευρωπαοι πολτες καθς και τα ευρωπακ ινστιτοτα που βρσκονται στις Βρυξλλες, στο Λουξεμβοργο και στο Στρασβοργο.

Ενδεχομνως να πρπει να εκλγονται με καθολικ ψηφοφορα τα μλη της Ευρωπακς Κοιντητος, με τους υποψφιους να κνουν προεκλογικ εκστρατεα και σε χρες λλες απ την δικ τους. σως να πρπει οι Ευρωπαοι να εκλγουν ναν πρεδρο. Η Δημοκρατα μπορε να μοιζει νειρο απρσιτο σε μια κοιντητα 27 Κρατν-Εθνν.  Αυτς οι προτσεις αξζει να εξετασθον, εκτς εν οι Ευρωπαοι παραιτηθον απ το να φτιξουν μια ενωμνη Ευρπη.

Ποιος μπορε να πει τι εναι δυνατ και τι χι; Ποιος μποροσε να φανταστε πριν τριντα χρνια τι οι δο πιο δημοφιλες ομδες του Λονδνου (η Arsenal και η Chelsea) θα εχαν η μα ναν εκπαιδευτ Γλλο και η λλη ναν Πορτογλο με πακτες προερχμενους απ λο τον κσμο;

 

 

Ο Ian Buruma εναι καθηγητς στο Bard College της Νας Υρκης για την Δημοκρατα και για τα Ανθρπινα Δικαιματα. Το παρν ρθρο δημοσιετηκε στις 8-12-2011 στο Project-Syndicate, a World of Ideas.

 

Επιλογ και ελεθερη απδοση του ρθρου απ τον  Φυσικ /Ηλεκτρονικ και φλο των ιδεν της ΨΑΔ,  Μανλη Νικολαδη

 [i]  Σημεωση Ιστοσελδας. Οι φλοι της ΨΑΔ πιστεουν τι η Ψηφιακ μεση Δημοκρατα, μπορε να δημιουργσει την επιζητομενη  «κοιν ταυττητα» , που θα χει αποτελεσματικτητα ση μεγαλτερη απ αυτν του θνους – κρτους· πιστεουν τι η ταυττητα  ενς θνους-κρατους  δεν ορζει τποτα λλο παρ  την ιδεολογα και την κουλτορα των ανθρπων του κρτους  - θνους και η πραγματικ Δημοκρατα αποτελε την κορυφαα κφραση αυτν.     

 

 

 

2009-2012 ALL ABOUT WEB ( , Web development, )