Digital Direct Democracy
   
e-mail
-
-
 
- -
  - |
 
     
-  

 

 

Οι θεωρες του Σπνγκλερ

Ο Γερμανς ιστορικς, μαθηματικς και φιλσοφος σβαλντ Σπνγκλερ  (Oswald Spengler 1880- 1936), μετ το τλος του Α Παγκοσμου Πολμου, το 1918, εξδωσε το βιβλο «Η παρακμ της Δσης» στο οποο προφτευσε το θνατο του σημερινο πολιτισμο, του Δυτικο πολιτισμο.

Η προφητεα, η πρβλεψη αυτ του Σπνγκλερ δεν στηρχθηκαν σε θρησκευτικ και δογματικ αξιματα και απψεις, αλλ στηρχθηκε στα συμπερσματα συγκριτικς μελτης των μεγαλτερων γνωστν πολιτισμν που χουν  εμφανισθε στη γη, τους οποους ονμασε «αντερους πολιτισμος».

Οι «αντεροι πολιτισμο» που μελτησε ο Σπνγκλερ εναι οι ακλουθοι οκτ: Αιγυπτιακς – Κλασσικς (Ελληνικς και Ρωμακς) – Κινεζικς – Ινδικς – Μαγικς (Ιρανικς, Εβρακς και Αραβικς) – Βαβυλωνιακς – Μεξικανικς – και Δυτικς, δηλαδ ο σημερινς πολιτισμς.

Στην πρξη η συγκριτικ μελτη του Σπνγκλερ ασχολθηκε, στο μεγαλτερο μρος της,  με δο πολιτισμος· τον Κλασσικ και το Δυτικ πολιτισμ. Η λεπτομερστερη συγκριτικ μελτη αυτν των δο πολιτισμν προφανς οφελεται στην παρξη πολλν ιστορικν στοιχεων για τους δο αυτος πολιτισμος, σε σγκριση με τα υπρχοντα στοιχεα για τους υπολοπους ξι πολιτισμος. 

Το πρωτοποριακ και  καινοργιο συμπρασμα της μελτης του Σπνγκλερ εναι τι οι πολιτισμο διπονται απ την δια νομοτλεια των μβιων οργανισμν·  τι «οι πολιτισμο εναι οργανισμο και η παγκσμια ιστορα εναι η συνολικ βιογραφα τους».

Σμφωνα με τα συμπερσματα  της προαναφερθεσης συγκριτικς μελτης, οι πολιτισμο, με στατιστικ νομοτλεια, περιλαμβνουν τα ακλουθα στδια εξελξεως: 

Γνεση – Ανπτυξη – Ακμ – Παρακμ – Θνατο.

 πως λοι γνωρζουμε, η εξελικτικ αυτ  πορεα αποτελε την πορεα του κθε μβιου οργανισμο. Η διρκεια μεταξ γνεσης – θαντου, η διρκεια ζως ενς οργανισμο/ πολιτισμο, ποικλει. Για τον νθρωπο πχ εναι σμερα περ τα 80 χρνια, εν για τους πολιτισμος, με βση τα μχρι σμερα ιστορικ δεδομνα, περ τα 1000 χρνια.

Απ τα πολλ και ενδιαφροντα συμπερσματα της μελτης του Σπνγκλερ ξεχωρσαμε τα ακλουθα δο, που νομζουμε πως χουν επκαιρο και σημαντικ ενδιαφρον :

(1)Την  τατιση της ακμς με την ανπτυξη του πνευματικο πολιτισμο και (2) την ναρξη της παρακμς με την ανπτυξη και επικρτηση του τεχνολογικο πολιτισμο.

Στο σημεο αυτ εναι σως εναι χρσιμο να υπενθυμσουμε τι με τους ρους, πολιτισμς, πνευματικς πολιτισμς και τεχνικς πολιτισμς εννοομε, πολ συνοπτικ, τα ακλουθα:

Πολιτισμς: Το ργο του συνλου ( set)  των ανθρπων της  κοινωνας· των ανθρπων της Πλης.

Πνευματικς πολιτισμς:  Το πνευματικ ργο των ανθρπων της κοινωνας, δηλαδ του ργου που σχετζεται   με τις  πνευματικς, ηθικς και  αισθητικς αξες,  πως για παρδειγμα εναι: η γνση, η ελευθερα, η δικαιοσνη, η ομορφι….

Τεχνικς πολιτισμς: Το ργο των ανθρπων της κοινωνας, που σχετζεται πρωτστως με την παραγωγ υλικν αγαθν πως για παρδειγμα εναι: η τροφ, η νδυση, η κατοικα, οι  μετακινσεις, οι συνθκες εργασας, οι συνθκες διαβωσης…  

Μεταξ τεχνικο και πνευματικο πολιτισμο, εναι προφανς τι υπρχει ισχυρ συσχτιση και αλληλεπδραση. Για παρδειγμα η ευχρεια διασφλισης, τροφς, μετακνησης των ανθρπων και διακνησης της πληροφορας, αποτελε σημαντικ παργοντα ανπτυξης πνευματικο πολιτισμο και αντιστρφως. Η γνση, η ελευθερα, η αγπη στην ομορφι, αποτελον παργοντες ανπτυξης τεχνικο πολιτισμο.

Σε μα διαφορετικ θερηση, ο πνευματικς πολιτισμς εναι, πρπει να εναι, ο σκοπς των «ανθρπων της Πλης», εν ο τεχνικς το μσον επτευξης  αυτο του σκοπο.

Ισχει μως αυτ σμερα; Μπως ισχει το αντθετο; Μπως το δετερο απ τα προαναφερθντα συμπερσματα του Σπνγκλερ σημανει τι οι πολιτισμο πεθανουν ταν οι τεχνικο πολιτισμο απ υπηρτες του πνευματικο πολιτισμο γνουν τα αφεντικ τους ;

 

Οι δυναττητες της νας ψηφιακς τεχνολογας   

Δεν εναι μσα στις προθσεις μας, αλλ και στις δυναττητες μας,  να αμφισβητσουμε να ενισχσουμε τις θεωρες του Σπνγκερ. Αυτ λλωστε χει γνει απ λλους γκυρους ειδμονες. Πρθεση μας εναι η κατθεση της ακλουθης ποψης/ ερωτματος:

Η να ψηφιακ τεχνολογα, που αναπτχθηκε τα τελευταα 40 χρνια, δηλαδ αρκετ χρνια μετ το θνατο του Σπνγκλερ, τροποποιε στω χει τη δυναττητα να τροποποισει τις προφητεες του ;  

Αυτ η ποψη/ερτημα γεννιται και δικαιολογεται, απ τις ακλουθες σημαντικς διαφορς που υπρχουν μεταξ της παλαις συμβατικς και της νας ψηφιακς τεχνολογας :

α .Διαφορ στχου. λες οι γνωστς τεχνολογες που αναπτχθηκαν απ το 5000 πΧ  μχρι τα μσα του 20ου μΧ αινα, εχαν ως βασικ στχο την παραγωγ και  διαχεριση μηχανικς ενργειας. Μηχανικ ενργεια στη Φυσικ ονομζεται κθε ενργεια που μπορε να μετασχηματιστε σε μηχανικ ργο. Για παρδειγμα η ενργεια του μυκο συστματος  των ανθρπων και των ζων, του ηλου,  του ανμου των υδατοπτσεων, του νθρακα, του πετρελαου, αποτελε ενργεια που μετασχηματζεται σε μηχανικ ργο.

Απ τα μσα μως του 20ου αινα, και κυρως την περοδο 1970 – 2000, ρχισε να αναπτσσετε μια να τεχνολογα που δεν χει σαν στχο την παραγωγ και διαχεριση μηχανικο ργου[1]  αλλ την παραγωγ και διαχεριση μας λλης μορφς ργου, που ονομζεται πνευματικ ργο. Ττοιο ργο εναι η μεταββαση, η αποθκευση και η λογικ / μαθηματικ διαχεριση των πληροφοριν.

β. Διαφορ στη φιλοσοφα της δομς. Τα συστματα της συμβατικς τεχνολογας εχαν να μνο εξοπλισμ· τον υλικ εξοπλισμ ( Hardware ) με τη βοθεια του οποου πραγματοποιεται κποιο ργο, μηχανικ στην συντριπτικ πλειοντητα.  

Αντθετα, τα συστματα της νας ψηφιακς τεχνολογας χουν και αυτ υλικ εξοπλισμ ο οποος μως δεν μπορε να πραγματοποισει πνευματικ ργο, χωρς τη συνεργασα και καθοδγηση ενς δευτρου εξοπλισμο· ενς  πνευματικο /υλου  εξοπλισμο (Software), που εναι γνωστς σαν προγρμματα λογισμικ. Αυτς ο υλος εξοπλισμς ουσιαστικ καθορζει το εδος και την ποιτητα του πνευματικο ργου που πως προαναφραμε παργουν τα  συστματα  της νας τεχνολογας.

Οι δυναττητες της νας τεχνολογας καθορζονται πρωτστως απ τον υλο εξοπλισμ τους και δευτερευντως  απ τον υλικ εξοπλισμ τους, σε αντθεση με τις δυναττητες της συμβατικς τεχνολογας, που καθορζονται αποκλειστικ απ τον υλικ εξοπλισμ τους.

 γ. Διαφορ στο κστος των πρτων υλν. Το κστος των πρτων υλν της νας τεχνολογας ( πυρτιο, μμος), λγω της αφθονας του και της εκολης συλλογς τους, εναι ασυγκρτως μικρτερο απ το αντστοιχο της συμβατικς τεχνολογας  (μταλλα). Προφανς εναι τι οι πρτες λες χρειζονται μνο για την παραγωγ Hardware, εν για την παραγωγ Software – του σημαντικτερου τμματος της νας τεχνολογας -  χρειζεται μνο η λογικ νοημοσνη των ανθρπων και χι πρτες λες.  

δ. Οι φανταστικο ρυθμο ανπτυξης της ψηφιακς τεχνολογας. Οι παραπνω διαφορς εχαν σαν αποτλεσμα η ανπτυξης της ψηφιακς τεχνολογας να πραγματοποιεται με ρυθμος φανταστικ μεγαλτερους απ αυτος λων των λλων συμβατικν τεχνολογιν του παρελθντος. Σχετικ με το θμα αυτ ο καθηγητς της Θεωρητικς Φυσικς στο Πολιτειακ Κολγιο της Νας Υρκης  Michio Kaku, στο  βιβλο του  ΟΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ  ( Εκδσεις  Anubis 2000 ) γρφει :

«….Απ το 1950 μχρι σμερα, η υπολογιστικ ισχς χει αυξηθε κατ δκα δισεκατομμρια φορς, εν στην τρτη φση της ανπτυξης των υπολογιστν (περ το 2020/30) η σχση υπολογιστν προς ανθρπους θα αγγζει τους 100 υπολογιστς αν νθρωπο».

ε. Τα δημοκρατικ χαρακτηριστικ της ψηφιακς τεχνολογας. Στα πρτα χρνια (1950- 1960), η να τεχνολογα παραγωγς και διαχερισης πνευματικο ργου, ταν οικονομικ και λειτουργικ προσιτ σε πολ λγους ανθρπους, οι οποοι πρεπε να χουν μεγλη οικονομικ δναμη και υψηλς γνσεις. Ττε, να τεχνολογα μποροσαν να διαθτουν μνο οικονομικ ισχυρο οργανισμο, εν η λειτουργα τους γινταν απ ανθρπους με ειδικς γνσεις και εμπειρες. Για να γρψει κποιος ττε κεμενο μας σελδας πρεπε να χει γνσει επιπδου PhD στην πληροφορικ. μως σμερα, και περισστερο αριο, η τεχνολογα αυτ εναι οικονομικ και λειτουργικ προσιτ στους περισσοτρους ανθρπους· πλουσους και φτωχος, στοιχειδους και αντατης εκπαδευσης, σε αυτος που ζουν στην πλη, στο χωρι σε μα αγροικα. Στο χωρι μου, τη δεκαετα του 50 υπρχε μνο μια υποτυπδης βιβλιοθκη για την εξυπηρτηση των μαθητν του  Δημοτικο και του Γυμνασου. Σμερα υπρχουν περισστεροι απ 500 PC μσω των οποων οι μαθητς  του Χωριο μου μπορον να «επισκπτονται» περισστερες και πολ πλουσιτερες βιβλιοθκες απ αυτς των Αθηνν. Και κτι πολ σημαντικ. Αυτς οι επισκψεις μπορε να γνονται χωρς μετακινσεις,  λες τις ημρες του χρνου και λες τις ρες της ημρας.   

 

Συμπρασμα.

Οι πρωτγνωρες δυναττητες και  ρυθμο ανπτυξης της νας τεχνολογας, δημιουργον πολ ευνοκτερες συνθκες  απ αυτς του παρελθντος για ταυτχρονη και παρλληλη ανπτυξη και λειτουργα τεχνολογικο και  πνευματικο πολιτισμο· δημιουργον ευνοκς συνθκες για να εναι ο τεχνολογικς πολιτισμς υπηρτης του πνευματικο πολιτισμο.   

Αν ο Σπνγκλερ  εχε υπψη του τις δυναττητες της νας τεχνολογας σως οι προβλψεις του για την παρακμ του Δυτικο πολιτισμο θα ταν  διαφορετικς.

Η να τεχνολογα σγουρα δεν μπορε να οδηγσει τελικ σε υπρβαση της νομοτλειας του θαντου των οργανισμν, των συστημτων, των πολιτισμν. Κτι ττοιο θα ταν αντθετο προς το Νμο της Εντροπας[2]. Η να μως τεχνολογα, ανλογα με τον τρπο χρσεως, μπορε να  κνει σημαντικ μεγαλτερη τη διρκεια ζως των πολιτισμν που υπολγισε ο Σπνγκλερ  (1000 περπου χρνια). Η επιτευχθεσα  αξηση της  διρκειας ζως του ανθρπου, αποτελε να πραγματικ, παρμοιο γεγονς, που οφελεται στις δυναττητες των θετικν επιστημν και της τεχνολογας.

Ειδικτερα,  η χρση της ψηφιακς τεχνολογας για την ενημρωση των ανθρπων και τη λειτουργα αυθεντικς Δημοκρατας, αποτελε να πρωτγνωρο και σημαντικ εργαλεο για την ανπτυξη πνευματικο πολιτισμο· να φανταστικ εργαλεο για την επικρτηση των αξιν της ελευθερας, της ισοκρατας, της δικαιοσνης, της ιστητας.  

Το ιστορικ γεγονς της κορφωσης του πολιτεματος της Δημοκρατας και  του πνευματικο πολιτισμο (Κλασσικς Πολιτισμς), στον διο τπο και τον διο χρνο (Αθνα 5ος  πΧ αινας), αποδεικνει την ισχυρ συσχτιση γνσιας Δημοκρατας και πνευματικο πολιτισμο· αποδεικνει τι Δημοκρατα σημανει πνευματικς πολιτισμς και το αντστροφο· πνευματικς πολιτισμς σημανει αληθιν Δημοκρατα.

Μακρι οι νθρωποι να χρησιμοποισουν τη να τεχνολογα για τη λειτουργα της αληθινς Δημοκρατας· για τη λειτουργα της Ψηφιακς μεσης Δημοκρατας.[1] Οι ννοιες της μηχανικς ενργειας και του μηχανικο ργου ουσιαστικ ταυτζονται.. Γενικ ργο εναι η απτ, η ορατ μορφ της ενργειας. 

[2] Ο νμος αυτς ορζει τι η εντροπα λων των συστημτων αυξνει με νομοτελειακ βεβαιτητα. Τοτο σημανει τι κοιν μορα των βιων και μβιων συστημτων (των οργανισμν, των πολιτισμν,  των ηλιακν συστημτων, των γαλαξιν..) εναι η πορεα προς την υποβθμιση, την αποδμηση και τελικ το θνατοι. Εκενο το στοιχεο που εναι διαφορετικ στα  προαναφερθντα συστματα, εναι η διρκεια της ζως τους.

 

 

2009-2012 ALL ABOUT WEB ( , Web development, )