Digital Direct Democracy
   
e-mail
-
-
 
- -
  - |
 
     
-  

H

T

 

 

Η πρσφατη απφαση του Δικαστηρου της Χγης για την ετεροδικα της Γερμανας (σχετικ με τις επανορθσεις που οφελονται για τις ζημις που προκλεσαν τα εγκλματα πολμου που διπραξε ο γερμανικς στρατς κατ τη διρκεια της γερμανικς κατοχς) απρριψε τη δυναττητα των δικαστηρων των χωρν στις οποες ανκουν οι παθντες να αποφασζουν και να καταδικζουν το γερμανικ κρτος στην καταβολ των αποζημισεων. Θα πρπει κατ την ποψη του δικαστηρου το θμα των αποζημισεων να εναι αντικεμενο διαβουλεσεων ανμεσα στα εμπλεκμενα κρτη.

Δεν θα μπομε σε νομικ σκεπτικ που επαφεται σε ειδικος νομικος επιστμονες και χει επαρκς αναλυθε, αλλ θα ασχοληθομε με την κραυγαλα ανεπρκεια του δικαου να συντονιστε με τις σγχρονες συνθκες και με το προφανς, πως ο νμος στο εππεδο  της μεγλης ισχος δεν προστατεει το δκαιο, αλλ τα συμφροντα της ισχος. [1] Δεν υπρχει προς το παρν δυναττητα ττοιας δικαικς σνθεσης που να αποκλεει την επιμεριστικ και δικη εφαρμογ του νμου, δηλαδ την εφαρμογ δο κριτηρων στο πεδο της πολιτικς. Ο θετικισμς μπορε να ταν αναγκαος εν μρει, αλλ αποκπτει το δκαιο απ την ουσα του, που εναι η Δικαιοσνη. Εκτς απ τις μικροποθσεις ββαια της καθημεριντητας που ο παργοντας της ισχος απουσιζει.

 Η Γερμανα απατησε να εφαρμοστε η αρχ της ετεροδικας,  με την αιτιολογα τι εναι κυραρχο κρτος και δεν πρπει δικαστρια λλων χωρν να αποφασζουν εναντον του γερμανικο κρτους – οτε καν για προβλματα που προκυψαν απ τα φρικτ εγκλματα των γερμανν ναζ στις διφορες χρες που κυριολεκτικ τις κατστρεψαν. Ταυτχρονα επιθετικ υποστηρζει και απαιτε να ανατραπε η κυριαρχα του ελληνικο κρτους απλς για τα οικονομικ χρη του, στα οποα χρη φυσικ και οι διοι συνβαλαν ως ηθικο αυτουργο!

 Αυτ εναι κατφωρος εξευτελισμς της ανθρπινης αξιοπρπειας για δο λγους: 

α) γιατ εναι φανερ η πλρης αναξιοπιστα νομικ και ηθικ του γερμανικο κρτους με τα αντιφατικ κριτρι του που δεν μπορε να συγκαλυφθε απ την οικονομικ ισχ του και που καθιστ πντα επκαιρη τη διαπστωση του αρχαου σκθη σοφο Ανχαρσι πως ο νμος μοιζει με τον ιστ της αρχνης που πινει τα μικρ ντομα αλλ χι τα μεγλα, και

β) γιατ βζουν στη ζυγαρι τα απνθρωπα ναζιστικ εγκλματα του πολμου απ τη μα και τις καθαρ οικονομικς οφειλς της Ελλδας σμερα (για τις οποες και οι διοι ευθνονται) και βρσκουν πως περισστερο βρος χει το χρμα [2] και μλιστα σε ττοιο βαθμ που επιχειρον ενσυνεδητα να βυθσουν τον ελληνικ λα στην απλυτη φτχεια. Αν ο ελληνικς λας πρπει να υποστε μα ττοια τιμωρα και μλιστα για πργματα που δεν γνριζε οτε λεγχε, ττε τι θα πρεπε να υποστον οι γερμανο για τα τερατδη εγκλματα που διπραξαν;

Πραν του τι αυτ η οικονομικ καταστροφ που επιχειρον κατ την ποψ μας συνιστ γκλημα κατ της ανθρωπτητας και της ανθρπινης αξιοπρπειας, ωστσο ταυτχρονα δεχνει με τι αξες αποφασζουν οι δυτικς ελτ και πσο ανπαρκτοι εναι οι λαο στην αντληψ τους.

Οι διακρατικς συνεννοσεις δεν αποτελον πραγματικ λση παρ μνον θεωρητικ, γιατ μσω ττοιων συνεννοσεων υπρχουν πολλ περιθρια εκβιασμν, περιορισμν και λθης των απαιτσεων – πως εξλλου επ τσες δεκαετες οι πολιτικς ηγεσες της χρας δεν καναν τποτε για το ζτημα. Επιπλον σε μια εποχ που προβλλεται τσο ντονα η απρριψη της ανμειξης του κρτους, εναι τουλχιστον αντιφατικ και κακπιστη η απατηση της κρατικς ανμειξης σε μια ττοια περπτωση που εμπλκονται ιδιτες.

 Η δε τυχν υποβολ ττοιων αξισεων στα γερμανικ δικαστρια, δηλαδ στα δικαστρια της οφειλτιδας χρας, θα εσμαινε πως δεν επρκειτο να απονεμηθε σοβαρ δικαιοσνη, αν επρκειτο στω να απονεμηθε κποια. Η ηθικ αυτοκθαρση μπορε να εναι εκολη λεκτικ, αλλ ταν μεταφρζεται σε πρξη και χρμα, ττε αποκαλπτεται πως δεν εναι αληθιν.

 Αυτ λο το σκηνικ αποτελε ναν ωμ τρπο αντληψης της ιδιοτελος ισχος (χι ββαια μνον της γερμανικς). μως το διο σκεπτικ ενυπρχει στα πργματα πριν ακμη φανον τα αποτελσματ του και ο αδρανς και ιδιοτελς νθρωπος δεν μπορε να το αντιληφθε εννοιολογικ γκαιρα, αλλ συνθως περιμνει τα γεγοντα, την πλρη κφραση μιας ττοιας καταστροφικς δομς – και συνθως ττε εναι αργ για να αντιδρσει.

 Να μην ξεχνμε επσης πως υπρχουν και παραδεγματα δυτικν χωρν που ζητοσαν απ ξνες χρες να παραδσουν πολτες τους για να τους δικσουν, αγνοντας την κυριαρχα των κρατν αυτν, αντστροφα – και ο καθνας θλει την κρατικ κυριαρχα μνον για τον εαυτ του. Το ζτημα εναι πως η ετεροδικα πως εφαρμζεται ωφελε αυτος που εναι ισχυρτεροι και εναι πρβλημα των ισχυρν το τι δεν υπγονται και οι διοι σε να κοιν δκαιο.

 Οι σημαντικς ελλεψεις του διεθνος δικαου ταν εξαρχς προφανες, γιατ οι χρες δεν θελαν να υπγονται σε να ενιαο δκαιο που θα στρεφταν κποια ρα και εναντον τους, κυρως οι ισχυρς που σχεδαζαν να κνουν κατχρηση της ισχος τους. Αλλ και το υπρχον διεθνς δκαιο δεν εφαρμστηκε παρ μνον κατ’ επιλογ. Προτμησαν τις διμερες και περιορισμνες συνθκες, που φυσικ κυριαρχοσαν τα οικονομικ και λλα συμφροντα και που ο ισχυρς μποροσε νετα να επιβλει τους ρους του. Η ιδα του ΟΗΕ απτυχε μλλον χι η ιδα, αλλ η ανταπκριση των λαν και των χωρν απναντι στην ιδα αυτ ταν οικτρ αποτυχημνη.

Αυτ δεν σημανει πως η κατσταση πρεπε να παραμενει στην προηγομενη ασφυκτικ περιχαρκωση των λαν, αλλ τι πρεπε να προωθηθε η ειρηνικ συνπαρξ τους. Τελικ μως η παγκοσμιοποηση δεν γινε σαν μια ττοια ειρηνικ συνπαρξη, αλλ σαν μια νωση της οικονομικς ισχος. Και τα αποτελσματ της θα εναι τραγικ.

 

_____________

[1] Γιννης Ζσης, OΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ --- Σειρ Γεωπολιτικ Στρατηγικ Ιστορα

[2] Ιωννα Μουτσοπολου, ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (Γ Μρος) : Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΩΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΑΣ --- Σειρ Κρτος

 

 

H Ιωννα Μουτσοπολου, εναι Δικηγρος, μλος της γραμματεας της Μ.Κ.Ο. Σλων (www.solon.org.gr)

 

 

 

2009-2012 ALL ABOUT WEB ( , Web development, )