Digital Direct Democracy
   
e-mail
-
-
 
- -
  - |
 
     
-  

Την περοδο αυτ βινουμε μια βαθει κρση σε λους σχεδν τους τομες· στην οικονομα, την ασφλεια της ζως και της περιουσας των πολιτν, την παιδεα, τη λειτουργα του κρτους, την απονομ δικαιοσνης, την παροχ υπηρεσιν υγεας, την…., την…..
Οι περισστεροι νθρωποι πιστεουν τι απ το σνολο αυτν των κρσεων κυραρχη κρση εναι η οικονομικ. μως αυτ το συμπρασμα εναι λθος γιατ μεταξ των κρσεων υπρχει ισχυρ αλληλεπδραση και ανατροφοδτηση· η μια κρση ανατροφοδοτεται και μεγεθνεται απ την λλη. Ανγκη συνεπς εναι να βρομε τη βαθτερη αιτα, τη μητρα αυτν των κρσεων και να την ακυρσουμε. Ττε μνο θα υπερβομε, αποτελεσματικ και οριστικ, την κρση.
Ποια μως εναι η βαθτερη αιτα λων αυτν των κρσεων ;
Στο ερτημα αυτ χουν δοθε διφορες απαντσεις, σμφωνα με τις οποες η βαθτερη αιτα εναι:
· H χαμηλ μση κατ κεφαλ πνευματικ και ηθικ καλλιργεια των πολιτν· η προβληματικ παιδεα μας.
· Οι λαθεμνες επιλογς των πολιτν για την ανδειξη των αντιπροσπων μας, στους οποους αναθτουμε την σκηση της εξουσας.
· Η πονηρ και ιδιοτελς νοοτροπα των Ελλνων η οποα ιεραρχε ως κορυφαα αξα το ατομικ συμφρον· το κοιν των πολιτν συμφρον, το δκαιο, το ηθικ, εναι μεγλες αξες αλλ η τρηση τους δεν αποτελε ευθνη και υποχρωση δικ μας, αλλ λων των λλων.
Οι παραπνω αιτες παρ’ τι, και σημαντικς και αληθες εναι, δεν αποτελον τη μητρα των κρσεων, αλλ αποτελον τα παιδι μιας λλης βαθτερης κρσης· δεν αποτελον την ασθνεια αλλ τα συμπτματα της ασθνειας.
Βαθτερη αιτα της κρσης εναι τα εγγεν χαρακτηριστικ του πολιτικο μας συστματος · εναι οι θεσμο του πολιτεματος και ειδικτερα του Συντγματος, που εναι ο Νμος των Νμων· που εναι ο Κορυφαος Νμος απ το οποον επγονται αλλ και περιορζοντα λοι οι υπλοιποι νμοι και καννες του πολιτικο μας συστματος. Αυτ την αιτα πρπει να ακυρσουμε.
Για την κατανηση των ριζικν συνταγματικν αλλαγν, που πρπει να πραγματοποιηθον, εναι χρσιμο να υπενθυμσουμε, πολ συνοπτικ, τους στχους, και τα προβλματα του Συντγματος.
Στρατηγικς στχο του Συντγματος εναι να επγει και να περιορζει λους τους υπλοιπους θεσμος που οι ρχοντες αποφασζουν. Αυτς μως ο στχος , υποβαθμζεται απ το διο το πολιτικ μας σστημα. Τοτο συμβανει γιατ αυτο που εγκρνουν τους νμους και αυτο που εγκρνουν τις αλλαγς του Συντγματος, εναι οι διοι νθρωποι· οι βουλευτς.
Ο ανωτρω θεσμς ως αντθετος προς την αρχ: «ο ελγχων δεν μπορε να εναι και ελεγχμενος», με το πρασμα των χρνων μετασχημτιζε το Σνταγμα, απ θεσμ ελγχου των ασκοντων την εξουσα και προστασας των πολιτν, σε θεσμ προστασας περισστερο των αρχντων παρ των πολιτν. Ειλικριν δεν ξρω πτε το σνταγμα αποτελοσε αποτελεσματικτερο θεσμ λεγχου των αρχντων · στις συνταγματικς μοναρχες στις σημερινς αντιπροσωπευτικς δημοκρατες ;
να λλο σοβαρ πρβλημα εναι τι η σημεριν δημιουργα και η εφαρμογ του Συντγματος, απαιτε την υπρβαση ενς φυσικο νμου σμφωνα με τον οποο, «Το δημιοργημα δεν μπορε να υπρκειται του Δημιουργο του» .
Πως μπορε μως να υπερβομε αυτ τη νομοτλεια στε το Σνταγμα να υπρκειται των δημιουργν του / εκπροσπων μας ;
Αυτ η υπρβαση προσεγγζεται μνο με να τρπο· με τη διχυση του σττους του δημιουργο του Συντγματος σε λους τους πολτες. Ττοια υπρβαση επιχειρεται σε διφορες χρες, πως για παρδειγμα στη Γαλλα, που η γκριση αλλαγν του Συντγματος γνεται με Δημοψφισμα.
Οι θεσμο που υπρχουν στη Χρα μας, για την αντιμετπιση των προαναφερθντων – Συντακτικ Βουλ, αυξημνη πλειοψηφα αποφσεων της Βουλς – εναι σγουρα αναγκαοι αλλ, πως λμε στα μαθηματικ, «εναι αναγκαοι αλλ χι και ικανο» .
Λογικς σαν αυτς που προαναφραμε, ο λας μας τις χαρακτηρζει σκωπτικ με το απφθεγμα: «Γιννης κερνει και Γιννης πνει».
Βαθτερη συνεπς αιτα λων των κρσεων που σμερα βινουμε, εναι το Σνταγμα και οι «επαγμενοι και περιοριζμενοι απ το Σνταγμα» θεσμο. Το σνταγμα εναι το χημα που χρησιμοποησε το πολιτικ καταστημνο και αξησε την εντροπα [i] του πολιτικο μας συστματος στο σημεριν εππεδο.
Εναι σως χρσιμο να θυμσουμε τι αξηση της εντροπας ενς συστματος σημανει πντα, αξηση της αποδμησης τους και μεωση της ικαντητας τους παραγωγς ωφελμου ργου.
Στις θετικς επιστμες – Θερμοδυναμικ, Στατιστικ Μηχανικ, Πληροφορικ – η εντροπα αποτελε μετρσιμο μγεθος, που ορζεται με μαθηματικ φορμαλισμ. Το διο μως δεν συμβανει, ακριβστερα δεν συμβανει σμερα, στις επιστμες της Κοινωνιολογας, της Πολιτικς, της Νομικς. Αυτ μως η λλειψη δεν εναι σως πολ σημαντικ, γιατ ο σημερινς βαθμς αποδμησης των συστημτων αυτν, εναι ορατς δια γυμνο οφθαλμο· γιατ οι πολτες βινουν καθημεριν το βαθμ αποδμησης που υπρχει σε αυτ.
Στη λογικ των προαναφερθντων, «Η Πρωτοβουλα για Ριζικ Συνταγματικ Αλλαγ, ΝΕΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ» αποτελε μα ιδιατερα σημαντικ ενργεια διτι:
a. Η πρωτοβουλα προρχεται απ τους πολτες, των οποων η ισχς εναι αυθεντικ και μνιμη γιατ αποκτθηκε απ φυσικος νμους· γιατ αποτελε δρο της Φσεως και του Θεο. Αντθετα η ισχς των αντιπροσπων εναι εικονικ και προσωριν γιατ αποτελε προνμιο που αποκτθηκε απ ανθρπινους και χι φυσικος νμους.
b. Η πρωτοβουλα σκοπεει να θεραπεσει τη βασικ αιτα της κρσης, την ασθνεια και χι τα συμπτματα της.
Μακρι οι νθρωποι να πιστψουν τα προαναφερθντα και να επιδιξουν την οριστικ υπρβαση της κρσης, ακυρνοντας την πραγματικ αιτα της.


[i] Η Εντροπα εναι να μετρσιμο φυσικ μγεθος, που στις θετικς επιστμες – Θερμοδυναμικ, Στατιστικ και Κβαντικ Μηχανικ, Πληροφορικ – εκφρζεται με μαθηματικ φορμαλισμ, γεγονς που χει σαν συνπεια την περιορισμνη χρση της στα κοινωνικ και πολιτικ συστματα. Σε μα γενικτερη, απλ και κατανοητ προσγγιση : Εντροπα εναι το μγεθος που εκφρζει το βαθμ αποδμησης λων των συστημτων. Αξηση της εντροπας σημανει, αξηση της αποδμησης των συστημτων μεωση της ικαντητας τους για παραγωγ «ωφλιμου ργου». Το σημεριν πολιτικ και κοινωνικ σστημα της χρας μας, αποτελε χαρακτηριστικ παρδειγμα συστματος με υψηλ εντροπα· παρδειγμα συστματος που υστερε σε παραγωγ ωφλιμου ργου.
Σημεισεις.
1.Περισστερες πληροφορες τσο για την εντροπα των πολιτικν συστημτων, σο και για την ανγκη ριζικς αλλαγς του Συντγματος, μπορε κποιος να βρει, στους παρακτω συνδσμους :
μεση Δημοκρατα• Το πολτευμα της χαμηλς Εντροπας, http://www.dd-democracy.gr/article.asp?Id=67
Ανγκη για αλλαγ της φιλοσοφας του Συντγματος, http://www.dd-democracy.gr/article.asp?Id=81
2. Το ρθρο πρωτοαναρτθηκε στην ιστοσελδα « Πρωτοβουλα για ριζικ Συνταγματικ αλλαγ, ΝΕΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ» http://www.neosyntagma.net/?p=665

 

 

2009-2012 ALL ABOUT WEB ( , Web development, )