Digital Direct Democracy
   
e-mail
-
-
 
- -
  - |
 
     
-  

Η εικνα των πολιτν της Ελλδος, πως φωτογραφθηκε στις εκλογς της 6ης Μαου 2012, προκαλε σγχυση και μεγλη ανησυχα για το μλλον  των ανθρπων που γεννθηκαν και ζουν στο χρο που ονομζεται το Λκνο της Δημοκρατας.

Η σγχυση και η ανησυχα δημιουργεται απ τα αποτελσματα των εκλογν της 6ης Μαου, πιο σημαντικ απ τα οποα εναι οι κατανομς των  πολιτν  συναρτσει : (1)της προθυμας συμμετοχς τους στις εκλογς και (2) των προτιμσεων  τους στα προγρμματα και υποσχσεις των κομμτων.

 

Κατανομ των εχντων δικαωμα ψφου (εγγεγραμμνων) πολιτν.

Απ το σνολο των 9.949.401 εγγεγραμμνων στους εκλογικος καταλγους πολιτν, την 6η Μαου 2012  ψφησαν  6.324.104  πολτες ποσοστ 63,56% του συνλου. Οι υπλοιποι  πολτες: ετε απεχαν της ψηφοφορας - 3.472.650 πολτες  34,90 % -  ετε ψφισαν λευκ/ κυρο - 152.647 πολτες 1,54%. Δηλαδ,  3.625.297 πολτες   το 36,44%,  κτι περισστερο απ νας στους τρεις πολτες, γρισαν την πλτη στο θεσμ των εκλογν και στο σημεριν πολιτικ σστημα.

Το φαινμενο αυτ δεν οφελεται, στην αδιαφορα των πολιτν για τα κοιν, και μλιστα αυτ την κρισιμτατη περοδο, αλλ οφελεται στην βαθει απογοτευση τους απ το πολιτικ σστημα και τους πολιτικος της χρας· οφελεται στην στρεα πεποθηση των πολιτν τι με τους στχους των εκλογν και τους καννες διεξαγωγς τους - που οι πολιτικο θεσμοθτησαν - οι εκλογς δεν αποτελον σκηση εξουσας των πολιτν, αλλ αποτελον κοροδα· αποτελον επκληση της εξουσας τους, για νομιμοποηση της εξουσας των κομμτων· για νομιμοποηση  της κομματοκρατας .   

Πργματι, σμφωνα με τους καννες του πολιτεματος, η «εντολ των πολιτν» διαμορφνεται απ τα ποσοστ των εγκρων ψηφοδελτων που λαμβνει το κθε κμμα, εν τα επ του συνλου των πολιτν  ποσοστ αγνοονται. Οι πολτες δηλαδ που απχουν ψηφζουν λευκ/κυρο, εναι πολτες,  αλλ … πολιτικ δεν υπρχουν.

 Οι λγοι αυτο του θεσμο, που οδηγε σε παρλογα, ανθικα και αντιδημοκρατικ  αποτελσματα, εναι ευνητοι.

 

 

Κατανομ των ψφων στα κμματα, δηλαδ στα προεκλογικ προγρμματα τους.

Τα προεκλογικ προγρμματα των κομμτων περιλαμβνουν πληθρα υποσχσεων και «δεσμεσεων»· καλπτουν τα πντα για τους πντες και ειδικτερα για τους οπαδος τους .

Με κριτριο τις υποσχσεις αντιμετπισης της οικονομικς κρσης, την παροσα περοδο τα κμματα ταξινομονται σε τρεις ομδες:  μνημονιακ, αντιμνημονιακ και αντιευρωπακ. Υπρχει ακμη και μια τταρτη ομδα μικρν κομμτων με ποικιλα στχων  και υποσχσεων, που συγκεντρνουν μικρ ποσοστ ψφων και δεν μπανουν στη Βουλ. Τα προγρμματα αυτν ανκουν σε μα απ τις προαναφερθεσες τρεις κατηγορες, αλλ κατανομ τους δεν γινε γιατ και δσκολ εναι και δεν αλλοινει τα συμπερσματα του παρντος.  

Στχοι και ψφοι των κομμτων

Τα μνημονιακ κμματα  χουν ως πρτο στχο την παραμον της χρας στο Ευρ και την πραγματοποηση εφικτν αλλαγν στο μνημνιο με τη συνεργασα και την  αποδοχ των ετρων του μνημονου. Η ομδα αυτ που αποτελεται απ τα κμματα  ΝΔ – ΠΑΣΟΚ  –ΔΗΜ.ΣΥΜ – ΔΡΑΣΗ, λαβε:

2.300.925 ψφους που αντιστοιχον στο 23,13 % των εγγεγραμμνων πολιτν στο 36,38 των εγκρων ψηφοδελτων.

 

Τα αντιμνημονια κμματα χουν ως πρτο στχο την πραγματοποηση σημαντικν  αλλαγν στο μνημνιο ανεξρτητα απ την αποδοχς τους απ τους εταρους. Για την πραγματοποηση αυτο του στχου: λλα κμματα ζητον την καταγγελα και ακρωση του μνημονου και λλα τη διατρηση του μνημονου αλλ με σημαντικς αλλαγς, που προφανς κποιες θα εναι μονομερες.  Η παραμον της χρας στο Ευρ κρνεται διαφορετικ απ τα υπψη κμματα. Μερικ κμματα (Δημ.Αρ, ΛΑΟΣ, Οικολγοι) την κρνουν σημαντικ, ο  ΣΥΡΙΖΑ  επιθυμητ αλλ δευτερεουσα, και τα υπλοιπα (Ανεξ.Ελλ., Χρυσ Αυγ, Ανταρσυα), αρνητικ αδιφορη. Η ομδα αυτ που αποτελεται απ τα κμματα,  ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΞ.ΕΛΛΗΝΕΣ – ΧΡΥ.ΑΥΓΗ – ΔΗΜ.ΑΡΙΣΤΕΡΑ – ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ – ΛΑΟΣ -  ΑΝΤΑΡΣΥΑ ,  λαβε :

3.033. 059 ψφους που αντιστοιχον στο 30,49 % των πολιτν στο  47,96% των εγκρων ψηφοδελτων

 

Τα αντιευρωπακ κμματα χουν ως πρτο στχο την ξοδο της χρα απ την ΕΕ και το Ευρ . Η σαφς αυτ στρατηγικ, που στηρζεται  απ το ΚΚΕ,  λαβε:

536.072 ψφους που αντιστοιχον στο 5,38 % των πολιτν στο8,48 % των εγκρων ψηφοδελτων

 

Τα λοιπ μικρ κμματα, που χουν ποικιλα στχων και δεν εισρχονται στη Βουλ λαβαν:

454.046ψφους που αντιστοιχον στο  4,56% των πολιτν στο7,18 % των εγκρων ψηφοδελτων

Σημεωση. Τα ανωτρω συνοπτικ στοιχεα φανονται και προκπτουν εκολα απ τα αναλυτικ για κθε κμμα στοιχεα, που παρατθενται στο τλος του παρντος.

 

 Το πρβλημα της εντολς των πολιτν

Απ τα προηγομενα στοιχεα προκπτει τι εναι πολ δσκολο –  αν χι αδνατο -  να βγει μια αξιπιστη απντηση για την πραγματικ εντολ που δωσαν οι πολτες στους αντιπροσπους τους, σχετικ με τη στρατηγικ αντιμετπισης της κρσης.

Η αδυναμα αυτ δεν  οφελεται στις πνευματικς και ηθικς δυνμεις των πολιτν, στη χαμηλ μση κατ κεφαλ καλλιργεια των πολιτν  πως πολλο  ισχυρζονται, αλλ οφελεται στα χαρακτηριστικ του πολιτικο συστματος και των πολιτικν που το υπηρετον. ταν οι  μεγλες αποφσεις  λαμβνονται απ τους εκλεγμνους ρχοντες και χι απ τους πολτες, εναι παραλογισμς και εμπαιγμς να μιλμε για εντολ των πολιτν.

Στο πολιτικ μας σστημα, η εντολ των πολιτν πρπει να εναι θολ στε κθε κμμα να δδει τη δικ του… ερμηνεα. Η ανγκη μως ερμηνεας των αποφσεων των πολιτν απ τους εκπροσπους/ εντελλμενους τους, συνιστ την αποκορφωση του παραλογισμο και της σγχυσης.

Αν οι αντιπρσωποι μας ειλικριν ενδιαφρονται, πως λοι ηχηρ δηλνουν, να υλοποισουν τις εντολς των πολιτν για το παρν μεζον πρβλημα της Χρας,  δεν χουν παρ να ρωτσουν τους πολτες ποια απ τις προαναφερθεσες τρεις στρατηγικς προτιμον να ακολουθσουμε για να βγομε απ την οικονομικ  και γενικτερη κρση:

(1)   Την παραμον της χρας στο Ευρ και την πραγματοποηση εφικτν αλλαγν στο μνημνιο .

(2)   Την πραγματοποηση των σημαντικν και επιθυμητν  αλλαγν στο μνημνιο ανεξρτητα απ την αποδοχς τους απ τους εταρους, δηλαδ μονομερς, με ποια πιθαντητα εξδου απ το Ευρ και ΕΕ αυτ η στρατηγικ συνεπγεται.

(3)    Την ξοδο της χρας απ την ΕΕ και το Ευρ .   

 

Εναι προφανς τι η 2η και η 3η στρατηγικ στην πρξη συμππτουν και τι διαφρουν μνο στον τρπο διατπωσης και τεκμηρωσης.

 

Η λση του προβλματος

Εδ που φθσαμε δο λσεις υπρχουν για να αναδειχθε και να υλοποιηθε η καθαρ εντολ των πολιτν, η οποα βσιμα αναμνεται να διασφαλσει: την αποδοχ των αποφσεων και τη συνοχ και βοθεια των πολιτν στην υλοποηση τους· να διασφαλσει δηλαδ τις βασικς και απαρατητες προποθσεις υπρβασης της σημερινς κρσης.  Αυτς εναι: 

  1. Κατ τις  Βουλευτικς εκλογς της 17ης  Ιουνου να πραγματοποιηθε  και δημοψφισμα για να επιλξει ο πολτης μα απ τις προαναφερθεσες τρεις στρατηγικς.   Ττοια δημοψηφσματα πολλαπλν επιλογν (Multichoice Referendums) πραγματοποιονται στην Ελβετα, αλλ χουν πραγματοποιηθε και σε λλες χρες (πχ Σουηδα το 1957 και το 1980, Αυστραλα το 1977).
  2.  Τα υπρχοντα κμματα  να δηλσουν καθαρ ποια απ τις τρες στρατηγικς   θα εφαρμσουν – πως το ΚΚΕ κνει -  να σχηματισθον συνασπισμο κομμτων με μοναδικ κριτριο την στρατηγικ εξδου απ την κρση.

Η  Α  λση εναι προτιμτερη γιατ τα κμματα που θα ψηφισθον, θα εναι υποχρεωμνα, λογικ και ηθικ, να βοηθσουν στην υλοποηση της εντολς των πολιτν, ανεξρτητα απ τη δικ στρατηγικ. Δεν γνωρζουμε μως αν θεσμικ η λση αυτ εναι εφικτ στα υφιστμενα χρονικ περιθρια.

 

 

 Τα αποτελσματα των εκλογν 6ης Μαου 2012, συνοπτικ.

Εγγεγραμμνοι:  9.949.401

Αποχ               : 3.472.650

Λευκ/κυρα    :    152.647

………………………………….

γκυρα              :  6.324.104

 

λαβαν

ΝΔ                                    1.192.054

ΠΑΣΟΚ                              833.529

 ΔΗΝ.ΣΥΜ                          161.374

ΔΡΑΣΗ                              113.968

ΣΥΝΟΛΟ  Α :   2.300.925   23,13% των πολιτν 36,38% των εγκρων   

 

ΣΥΡΙΖΑ                             1.061.265

ΑΝ.ΕΛΛΗΝΕΣ                      670.596

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ                      440.894

ΔΗΜ.ΑΡ                            386.116

ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ                      185.366

ΛΑΟΣ                               183.466

ΑΝΤΑΡΣΥΑ                         75.356

ΣΥΝΟΛΟ Β   :     3.033.059  30,49% των πολιτν 47,96% των εγκρων

 

ΚΚΕ,  ΣΥΝΟΛΟ Γ :   536.072 5,38% των πολιτν 8,48% των εγκρων

ΛΟΙΠΑ ΚΟΜΜΑΤΑ: 454.048 4,56% των πολιτν 7,18% των εγκρων

 

Τα ανωτρω στοιχεα ελφθησαν απ σχετικ μελτη του φλου και φλου των ιδεν της Ψηφιακς μεσης Δημοκρατας Ιωννη Δ. Καμρα, PhD οικονομολγου και το Ιντερντ. Προφανς μικρς διαφορς απ τα τελικ οριστικ αποτελσματα, ουδλως αλλοινουν τα προαναφερθντα συμπερσματα.

 

 

 

 

2009-2012 ALL ABOUT WEB ( , Web development, )