Digital Direct Democracy
   
e-mail
-
-
 
- -
  - |
 
     
-  

 

Η φυσικ Νομοτλεια του αμεταββαστου και ο τρπος παρβασης της.

Απ την εμπειρα μας γνωρζουμε πως ορισμνα φυσικ μεγθη, πως η μυκ και  η πνευματικ δναμη του ανθρπου, εναι απ τη Φση, απ το Θε αμεταββαστα. λοι μας γνωρζουμε και βινουμε τι η μυκ και η πνευματικ δναμη ενς ανθρπου δεν εναι δυνατν να μεταβιβασθε  εκουσως, βιαως, κατ’ επιταγ ανθρωπνων νμων, σε κποιον λλον νθρωπο.  Η αδυναμα μεταββασης αυτν των φυσικν μεγεθν, εναι μια αυτονητη και αναμφισβτητη φυσικ νομοτλεια η υπρβαση της οποας, με μεσο τρπο, οτε πραγματοποιθηκε, αλλ οτε ουσιαστικ επιχειρθηκε στα χιλιδες χρνια της ιστορας του ανθρπου.

Το ενδιαφρον μως των ανθρπων της εξουσας για την επτευξη αυτς της μεταββασης ταν, για λγους ευνητους,  εξαιρετικ μεγλο.  τσι το … «καλ το παλικρι βρκε  κι’ λλο μονοπτι».   Το μονοπτι αυτ ανακαλφθηκε πολ νωρς και χει το νομα: Δουλεα.

Εναι ολοφνερο τι τα αποτελσματα της δουλεας εναι ισοδναμα με αυτ της μεταββασης των προαναφερθεισν δυνμεων και μλιστα ευνοκτερα της μεταββασης, αφο με τη δουλεα νας νθρωπος -  ο βασιλις, ο αφντης, ο  «φωτισμνος» ηγτης/προσττης  των ανθρπων -  αποκτ την ατομικ ισχ ενς συνλου ανθρπων, μιας ολκληρης κοινωνας.

Εκτς μως απ τη μυκ και πνευματικ δναμη, οι νθρωποι χουν  και να τρτο νομοτελειακ αμεταββαστο φυσικ μγεθος, που και αυτ εναι δρο της Φσεως  και χι των φωτισμνων αρχντων. Το μγεθος αυτ εναι επσης μα μορφ δυνμεως (ισχος, ενργειας), πως η μυκ και η πνευματικ, ονομζεται ατομικ εξουσα, αλλ εναι περισστερο γνωστ με το νομα Ελευθερα. Η ελευθερα εναι εκενη η μορφ ενργειας, που μετασχηματζεται στη «λψη και πραγματοποηση λογικν αποφσεων»·  που μετασχηματζεται στην πιο σημαντικ μορφ  ργου που προνομιακ παργει  ο νθρωπος σε σγκριση με λα τα λλα μβια ντα. Τα λλα ζα λαμβνουν και πραγματοποιον και αυτ αποφσεις αλλ με τη δναμη των ενστκτων και των κιντρων και χι της λογικς.

 Απ τα προηγομενα γνεται φανερ τι ο νθρωπος εναι ελεθερος ταν χει ατομικ εξουσα και τι αυτς που απλεσε την ατομικ του εξουσα εναι δολος.  Συνεπς, η πλρης μεταββασης της ατομικς εξουσας μας σε κποιον κποιους  λλους, οι οποοι λαμβνουν και πραγματοποιον τις αποφσεις που μας αφορον, συνιστ απλεια  της ελευθερας μας, συνιστ μια μορφ σγχρονης δουλεας.  

 Το τι η ελευθερα αποτελε μα μορφ ενργειας και χι μια ηθικ φιλοσοφικ αξα, τεκμαρεται απ το γεγονς τι η ελευθερα παργει ργο. Ενργεια μως εναι το αφηρημνο ουσιαστικ που οι φυσικο  δωσαν στη δυναττητα παραγωγς κποιας μορφς ργου, μηχανικο, χημικο,  .. πνευματικο, την οποα δυναττητα χουν τσο τα μβια σο και τα βια ντα. Ακμα τεκμαρεται απ το  γεγονς τι, πως χει αποδειχθε,  η ενεργεα και το ργο εναι η δια ονττητα.  Το  ργο εναι η ορατ μορφ,  εν η ενργεια η αρατη μορφ της διας ονττητας, του διου φυσικο μεγθους [i].

 Η παραπνω λογικ χει σκπιμα αγνοηθε και στρεβλωθε  για δο λγους· ναν πραγματικ/αντικειμενικ  και  ναν πλασματικ/ιδιοτελ.

 Πραγματικ λγο αποτελε η υψστη ανγκη περιορισμο της απλυτης  ατομικς ελευθερας, στε η ελευθερα του ατμου να μην περιορζει την ελευθερα των λλων μελν της κοινωνας. Η ελευθερα που προκπτει απ τον περιορισμ της απλυτης ατομικς ελευθερας  -  με κοινος καννες που ισχουν για λους ανεξαιρτως τους ανθρπους -  αποτελε την ενεργ ελευθερα των μελν της κοινωνας. Νομζω πως οι φιλσοφοι και οι πολιτικο την ονομζουν δικαιματα. Εναι προφανς τι τα δικαιματα εναι, πρπει να εναι,  τα δια για λους τους ανθρπους· τους  ρχοντες και τους Αρχμενους.

 Ιδιοτελ λγο αποτελε το γεγονς τι η λογικ του αμεταββαστου της ατομικς εξουσας[ii] εναι αντθετη με τα συμφροντα των αρχντων πολιτν και γι’ αυτ συνθως απορρπτεται, αγνοεται· τα προνομα των αρχντων, τα οποα οι διοι θεσμοθετον, πρπει να προστατεονται.

 

 

Αποτελε η  Αντιπροσπευση παρβαση Φυσικο  Νμου;

 Το παραπνω ερτημα χει σημαντικ αξα γιατ πολλο κοινωνικο θεσμο με κορυφαους αυτος της Αντιπροσωπευτικς Δημοκρατας και του Συνδικαλισμο, βασζονται στη μεταββαση κποιας αρμοδιτητας και εξουσας των πολιτν, σε κποιον   κποιους λλους πολτες· στους πολιτικος  ρχοντες και τους ρχοντες του συνδικαλισμο.

Η απντηση στο ερτημα αυτ εναι απλ και μπορε να συνοψισθε ως ακολοθως:

Ανλογα με τη ερος και τους καννες αντιπροσπευσης,  αυτ μπορε να συνιστ,   ετε διακονα και υπηρτηση της εξουσας των πολιτν, ετε βριν  με την αρχαιοελληνικ ννοια του ρου[iii],  δηλαδ να συνιστ μεταββαση της …αμεταββαστης ατομικς εξουσας των ανθρπων.   

Αποτελε  βριν, αν με την αντιπροσπευση δημιουργεται  απλεια στω περιορισμς της εξουσας του ατμου. Αυτ συμβανει ταν  οι μεγλες αποφσεις λαμβνονται απ τους αντιπροσπους και χι απ το σνολο των πολιτν.

Αποτελε διακονα, ταν με την αντιπροσπευση υλοποιονται επιλογς, εντολς και αποφσεις των πολιτν και χι αποφσεις των αντιπροσπων.

 Κατ την κοσμοθεωρα των αρχαων Ελλνων, ταν η  αντιπροσπευση αποτελε  βριν νομοτελειακ οδηγομεθα  στην καταστροφ περνντας τα ακλουθα στδια:

 βρις – τη (τφλωση/ σγχυση) – νμεσις (οργ/ θυμς) – τσις (καταστροφ) .

 Η αντιπροσπευση στο σημεριν πολτευμα της δημοκρατας και στο συνδικαλισμ της χρας μας, αποτελον βριν   Διακονα;

Αν αποτελον βριν σε ποιο στδιο της παραπνω εξελικτικς διαδικασας  βρισκμαστε;

Νομζουμε τι λοι οι πολτες χουν μια σαφ και στρεα απντηση σε αυτ τα δο ερωτματα .

 

Επειδ αποτελε  χαρακτηριστικ της φσεως των ανθρπων …«ο  παππς να βλογει πρτα τα γνια του»,  βσιμα συνγουμε τι η πιθαντερη  και συνηθστερη μορφ αντιπροσπευσης εναι αυτ της βρεως και χι της  διακονας.

Οι περισστεροι νθρωποι πιστεουν τι η  παρξη «υπηρετοσης και διακονοσης αντιπροσπευσης», εξαρτται απ τα χαρακτηριστικ του εκλεγμνου αντιπροσπου και κατ’ επκταση απ την μση κατ κεφαλ καλλιργεια των ψηφοφρων πολιτν. Εμες πιστεουμε τι αυτ η παρξη εξαρτται πρωτστως απ τους καννες του πολιτικο/κοινωνικο  συστματος και τι αυτο οι καννες διαμορφνουν  την αντιπροσπευση,  σε βριν σε διακονα. Η ποψη αυτ δεν στηρζεται σε βαθυστχαστες θεωρες,  αλλ στη σοφα του Λαο μας που συνοψζεται στο απφθεγμα: « Το ζο χρησιμοποιε για να βοσκσει, λο το μκος του σχοινιο με το οποο το χουμε δεμνο στο περιβλι μας». Η  προστασα συνεπς απ καταστροφ του περιβολιο εξαρτται απ το μκος και την αντοχ σε θραση του σχοινιο. Κτι ανλογο ισχει και για το θεσμ της αντιπροσπευσης.

 

Το πιο συμβατ με τους φυσικος νμους πολτευμα.

Απ τα προηγομενα συνγεται τι η παρξη αντιπροσπευσης/ διακονας αντιπροσπευσης/βρεως, εξαρτται απ τους θεσμος του πολιτεματος της χρας και χι απ τα πνευματικ και ηθικ χαρακτηριστικ των εκλεγμνων αρχντων και των ψηφοφρων πολιτν. Παρ τατα, οι νθρωποι προσπαθον να υπερβον την κρση και να οδηγηθον στη σωτηρα, αλλζοντας τους αντιπροσπους και χι το πολτευμα.

Στην περπτωση που το πολτευμα της Χρας επιτρπει την ανπτυξη και λειτουργα  αντιπροσπευσης/ βρεως, ττε η κοινωνικ εντροπα νομοτελειακ θα αυξηθε με μεγλους ρυθμος  και θα χει σαν αποτλεσμα την ταχεα αποδμηση του κοινωνικο συστματος και τη μεωση της αποτελεσματικτητας του. Η σημεριν κατσταση του κοινωνικοπολιτικο συστματος της χρα μας, απ πλευρς αποδμησης και αποτελεσματικτητας, αποτελε να χαρακτηριστικ παρδειγμα συστματος υψηλς εντροπας. 

Ποιο πολτευμα μως  διασφαλζει τι το σττους της αντιπροσπευσης θα εναι  η διακονα με προστασα απ  φαινμενα μεταπτσεως του  σε βριν ; 

Ποιο πολτευμα διασφαλζει χαμηλ κοινωνικ εντροπα[iv] ;

 Αυτ το πολτευμα εναι η Δημοκρατα του αρχαιοελληνικο πνεματος.  Εναι η Δημοκρατα στην οποα τις μεζονες αποφσεις τις λμβανε το σνολο των πολιτν στις εκκλησες του Δμου.  Εναι η Δημοκρατα που οι ρχοντες/ αντιπρσωποι, οτε νομοθετοσαν,  οτε λμβαναν τις μεγλες αποφσεις, οτε ασκοσαν δικαστικ εξουσα, αλλ  διακονοσαν  την εξουσα των πολιτν· διακονοσαν τις  εκκλησες του δμου.  Εναι οι Δημοκρατα στην οποα οι πολτες χουν το σττους του ρχοντος και αρχομνου πολτη.

να πολτευμα  με αρχς και θεσμος σαν αυτος την Αθηνακς Δημοκρατας,  οι οποοι προφανς θα προσαρμοσθον  στα σημεριν πολιτικ, οικονομικ και τεχνολογικ δεδομνα, εναι το πολτευμα που διασφαλζει τι : (1) Η  αντιπροσπευση θα αποτελε διακονα και (2) η  εντροπα του κοινωνικοπολιτικο συστματος θα εναι χαμηλ.    

Αργ γργορα, αλλ με νομοτελειακ βεβαιτητα, οι  φυσικο νμοι θα υπερισχσουν των ανθρπινων. Αυτ σημανει τι το τλος της αντιπροσπευσης,  το τλος της αντιπροσπευσης που συνιστ βριν, εναι αναπφευκτο.     

 

 [i] Δημοσθνης Κυριαζς, Η ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΡΙΑ, σελδες 17- 20

[ii] Η ποψη αυτ ουσιαστικ ταυτζεται με το αξωμα του αμεταββαστου των δικαιωμτων του  Ζαν Ζακ Ρουσσ, που τεκμηρινεται σε ηθικς και λογικς αρχς.

[iii] βρις στην Ελληνικ γλσσα, σημανει  πρξη αλαζονικς  υπερεκτμησης των δυνατοττων του ανθρπου. Μια ττοια πρξη /βρις εναι αυτ που εναι αντθετη προς τους νμους των ττε αρμοδων θεν· αντθετη προς τους  φυσικος νμους.

[iv] Σχετικ το ρθρο « Το πολτευμα της χαμηλς εντροπας»,  που υπρχει στο σνδεσμο http://www.dd-democracy.gr/article.asp?Id=67

 

 

2009-2012 ALL ABOUT WEB ( , Web development, )