Digital Direct Democracy
   
e-mail
-
-
 
- -
  - |
 
     
-  

 

Πριν απ δυμιση χιλιδες χρνια, σε αυτν  εδ τον  τπο, στην Ελλδα, γεννθηκαν και  μεγλωσαν οι δο μεγαλτερες αξες / κατακτσεις του ανθρπου· η Λογικ και η Δημοκρατα.  Αυτ το συμπρασμα δεν αποτελε σοβινιστικ ποψη των νεοελλνων αλλ γενικ παραδοχ των ειδημνων λου του κσμου, οι οποοι και ονμασαν αυτν εδ τον τπο: «Λκνο της Λογικς και της Δημοκρατας».


Η γνεση και η εξλιξη της λογικς

Για πολλς χιλιδες χρνια, οι νθρωποι χρησιμοποιοσαν σαν μοναδικ χημα  γνσεως τη δογματικ αντληψη· την υιοθτηση δηλαδ της γνσεως, κατ βθος της γνμης, των μγων, των προφητν,  των μεσσιν και των γνησων ιμιτασιν σοφν /ειδημνων. Μοναδικ θυγατρα της δογματικς αντληψης, ταν και εναι η Πστη των ανθρπων τι οι απψεις των προαναφερθντων αποτελον την αναμφισβτητη αλθεια κθε θματος·  της δημιουργας και εξλιξης, των φυσικν, των ανθρπινων, των κοινωνικν φαινμενων  και προβλημτων.  Κποιος Θες Ημθεος  εναι αρμδιος και υπεθυνος για κθε να απ αυτ. 

Τον 7ο πΧ αινα, οι λληνες φιλσοφοι της Ιωνας, οι ονομαζμενοι Προσωκρατικο Φυσικο φιλσοφοι, αγνησαν διακριτικ το ρλο των «Αρμδιων Θων» και για να κατανοσουν την δημιουργα και εξλιξη των φυσικν φαινομνων, εισγαγαν να καινοργιο τρπο αντληψης. Ο καινοργιος τρπος δεν στηριζταν στο δγμα αλλ στις εγκεφαλικς δυνμεις του ανθρπου· στη λογικ, στο λγο. Η χρση του νου τρπου αντληψης στις λλες κατηγορες  φαινομνων και προβλημτων, των ανθρωπνων, των κοινωνικν, των μεταφυσικν, ρχισε  αργτερα στην Αθνα απ τον φιλσοφο Σωκρτη (470-399 πΧ) . τσι γεννθηκε και αναπτχθηκε η Γνση, η δετερη θυγατρα της  αντληψης, που λλοτε εχε συμπληρωματικ και λλοτε ανταγωνιστικ ρλο  με την μεγαλτερη αδελφ της την Πστη.

Λγα χρνια αργτερα, ο Αριστοτλης (384 – 322 π.Χ.) αναβθμισε το νο τρπο αντληψης σε επιστμη· στην επιστμη της Λογικς.        

 Σημαντικ χαρακτηριστικ των αρχαων Ελλνων εναι τι χρησιμοποιοσαν τη δογματικ αντληψη για να ενισχσουν και να υπηρετσουν  τη λογικ,  για να στηρξουν τη γνση. Σμερα μως οι νεολληνες κνουν  το εντελς αντθετο·  χρησιμοποιον τη λογικ για να στηρξουν το δγμα των γνησων ιμιτασιν μεσσιν· χρησιμοποιον τη λογικ για να δημιουργσουν πστη και χι γνση.  Να να ττοιο παρδειγμα απ το 7ο βιβλο της Ιστορας του Ηροδτου:

« Οι Αθηναοι ρτησαν το Μαντεο των Δελφν – το Να της δογματικς αντληψης –  τι πρπει να κνουν για να νικσουν τους Πρσες και αυτ απντησε. Να κατασκευσετε ξλινα τεχη.  Οι Αθηναοι  μως χρησιμοποησαν τη λογικ τους και κατλαβαν τι το Μαντεο …. εννοοσε  τι  πρεπε να κατασκευσουν πολεμικ πλοα». Στη συνχεια η πστη υπηρτησε τη γνση και οι λληνες νκησαν τους Πρσες στη ναυμαχα της Σαλαμνας.

 Αυτ και λλα ιστορικ γεγοντα δεχνουν τι στην  Αθνα ττε η λογικ δσποζε  των χρησμν των μαντεων. Στη σημεριν μως Αθνα συμβανει το αντθετο. Οι χρησμο των ροζ, γαλζιων, μαρων, σεκλαμν[i], πρσινων και  κκκινων μαντεων, δεσπζουν της λογικς. 

 

Ο θεμελιδης νμος της Αριστοτλειας Λογικς

Κατ τον θεμελιδη νμο της Λογικς, γνωστν και σαν Νμο της Αντιφσεως,  «…φανερν τι αδνατον αμα υπολαμβνειν εναι και μη εναι το αυτ…»[ii], που σημανει τι εναι προφανς τι οι αντιφατικς προτσεις δεν εναι ταυτχρονα αληθες. Δηλαδ  να πργμα Α δεν μπορε να εναι ταυτχρονα και  Β να Β δεν μπορε να εναι ταυτχρονα και μη Β. Παρδειγμα: Ο Σωκρτης δεν μπορε να εναι ταυτχρονα λληνας και μη λληνας.

 Ο Νμος αυτς παιξε και παζει θεμελιδη ρλο στην ανπτυξη του Δυτικο Πολιτισμο και των συγχρνων επιστημν· Θεωρητικν, Θετικν, Τεχνολογικν και ιδιατερα της Πληροφορικς. Αυτν το Νμο οι νεολληνες - και ιδιατερα αυτο του πολιτικο συστματος – αγνοον και παραβανουν χωρς την ελχιστη αναστολ και αιδ. Μοιζει να πιστεουν τι ο λογικς νμος της Αντιφσεως δεν ισχει, αλλ ισχει ο .. πολιτικς νμος της Αντιφσεως, που μπορε να διατυπωθε ως εξς: «Οι πολιτικς αντιφσεις εναι εξ σου αληθες και ψευδες. Η αλθεια το ψεδος αυτν εξαρτται μνο απ το … χρμα αυτο που αξιολογε την αντφαση».   Να δο ττοια  παραδεγματα απ την πρσφατη ειδησιογραφα:

1Ο . ΣΥΡΙΖΑ: Ο Βενιζλος χρισε 160 εκατ ευρ στο Λαυρεντιδη . ΠΑΣΟΚ: Εστε ψετες και λακιστς.

Εναι φανερ τι εδ παραβιζεται ξεκθαρα ο προαναφερθες θεμελιδης νμος της λογικς γιατ η αντφαση αφορ σε γεγοντα του παρελθντος. Πρα απ κθε αμφιβολα το να μνο γεγονς εναι αληθς εν το λλο εναι ψμα. μως η σημεριν ηθικ και πολιτικ κουλτορα των Ελλνων θεωρε και τα δο γεγοντα εναι εξ σου αληθ, εξ σου ψευδ και γι’ αυτ χι μνο ανχεται την παρξη της λογικς παρβασης, αλλ την αιτιολογε διτι αποτελε … πολιτικ πρξη, διακηρσσοντας τσι τι πολιτικ χει πρει διαζγιο απ τη λογικ.

2ο . ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ:  Με την γκριση των 52,5 δις ευρ, η Ελλδα κερδζει τη μεγλη ευκαιρα να σταθε στα πδια της και να βγει απ την κρση. ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ: «Η προσπθεια του Πρωθυπουργο να παρουσισει για λλη μια φορ τον εαυτ του και την κυβρνηση του ως «σωτρες», πφτει στο κεν και δεν πεθει κανναν. Η «τεχνητ δση αισιοδοξας» δεν μπορε να κρψει την πραγματικτητα που βινει η πλειοψηφα της κοινωνας απ την ακραα μνημονιακ πολιτικ της λιττητας, που μεινει τα εισοδματα, αυξνει την ανεργα, επιτενει την φεση και καταστρφει τις προοπτικς της χρας για βισιμη και δκαιη ανπτυξη. Ο λας ωστσο, με την ενεργ συμμετοχ του θα μετατραπε σε πρωταγωνιστ των εξελξεων για αλλαγ πορεας, στε να μην βρισκμαστε κθε τσο στο διο ργο θεατς».

Στο δετερο παρδειγμα η παρβαση του Νμου της Αντιφσεως δεν εναι ξεκθαρη  γιατ οι αντιφατικς απψεις αφορον μελλοντικς εκτιμσεις αποτελεσμτων δο διαφορετικν δρμων.  Σε ττοιες περιπτσεις δεν υπρχει βεβαιτητα του αληθος του ψεδους, αλλ υπρχει μνο πιθαντητα. Για το λγο αυτ ττοιες αντιφατικς απψεις κρνονται κυρως απ την πιθαντητα πραγματοποησης τους (απ την αξιοπιστα τους) και χι απ το μγεθος της προσδοκας τους. μως η πλειοντητα των νεοελλνων κνει το εντελς αντθετο· τις κρνει απ το μγεθος της  προσδοκας και χι απ την πιθαντητα πραγματοποησης της προσδοκας. Ξεχνει τη λακ σοφα που διδσκει: «Κλιο πντε και στο χρι παρ δκα και καρτρει» «που ακος πολλ κερσια, κρτα και μικρ καλθι».

Η πιθαντητα μως πραγματοποησης μιας προσδοκας, σμερα εναι δυνατν να εκτιμηθε με αποδεκτ ακρβεια απ γνσιους ειδμονες και χι απ τους διους τους πολιτικος τους «ειδμονες» των τηλεοπτικν παραθρων.

Δεν θα ταν συνεπς αναγκαο και σκπιμο να πραγματοποιεται μια ττοια εκτμηση για τα μεζονα σαν αυτ των παραδειγμτων θματα,  απ να ργανο της πολιτεας υψηλο κρους και γνσης,  π.χ απ την Ακαδημα Αθηνν; νας ττοιος θεσμς δεν θα βελτωνε τη λογικ και δεν θα μεωνε τους κινδνους απ φαινμενα δημαγωγας και λακισμο; Ττοιοι μως θεσμο  εναι αντθετοι με τα συμφροντα του πολιτικο συστματος. Στο ισχον πολιτικ σστημα, οι ψηφοφροι  δεν  πρπει να γνωρζουν αλλ να πιστεουν.  

πως ταν επμενο, η απλεια της λογικς απ τους ρχοντες μεταδθηκε:(1) Στους ανθρπους των ΜΜΕ και  στους «ημετρους» των αρχντων, για λγους ευνητους και (2) Στους απλος πολτες οι οποοι βλεπαν να προκβουν σοι περιφρονοσαν τη λογικ.   

Η απλεια της λογικς στην πατρδα της λογικς εναι γεγονς. Αυτ το γεγονς το διαπστωσε πριν λγα χρνια νας αξιλογος πολιτικς των νεοελλνων και το διατπωσε με δωρικ λιττητα:  «Η  Χρα γινε να απραντο φρενοκομεο».

    

 Τα ατια της απλειας της λογικς  

Η διαπστωση της απλειας της λογικς, αποτελε την αναγκαα συνθκη αντιμετπισης του προβλματος, αλλ χι και την ικαν. Ικαν συνθκη αποτελε ο εντοπισμς και η ακρωση της αιτας της απλειας της λογικς.  μως  ο εντοπισμς της ικανς συνθκης, πως συνγεται απ τα αμσως επμενα, εναι αντθετος με  τα συμφροντα του κατεστημνου της εξουσας· του πολιτικο, του οικονομικο , του πνευματικο.

Η απλεια της λογικς οφελεται στην απομκρυνση και αλλοωση των αρχν της σημερινς «δημοκρατας» απ εκενες της αυθεντικς Δημοκρατας· της Δημοκρατας του αρχαιοελληνικο πνεματος.

Η ποψη αυτ στηρζεται στην εμπειρα και το ιστορικ γεγονς τι η Λογικ και η Δημοκρατα γεννθηκαν στον διο χρο και στον διο χρνο. Το τελευταο, η χωροχρονικ σμπτωση γνεσης της Λογικς και της Δημοκρατας, δεν μπορε να εναι τυχαο γεγονς, αλλ εναι απδειξη τι οι δο αξες αποτελον μα ενιαα και αδιαρετη ονττητα· τι αποτελον να δδυμο Πργο που ο νας στηρζει τον λλον και αν ο νας καταρρεσει με νομοτελειακ βεβαιτητα καταρρει και ο λλος. Αποδεικνει τι μεταξ της Λογικς και της Δημοκρατας υπρχει παρμοια σχση με αυτ της κτας και αυγο· και εδ δεν γνωρζουμε αν η Λογικ γννησε τη Δημοκρατα Δημοκρατα τη Λογικ, αλλ γνωρζουμε τι αν χαθε η μα χνεται και η λλη.

 Περισστερα για αυτ τη σχση υπρχουν στο ρθρο, «Νοημοσνη πολιτν και Πολιτεματα»   http://www.dd-democracy.gr/article.asp?Id=55   .

 

Συμπρασμα

Η επιστροφ της λογικς στον τομα της πολιτικς εξουσας, απαιτε την επιστροφ της δημοκρατας στις αρχς και τις πρακτικς της Αθηνακς Δημοκρατας, οι οποες φυσικ θα προσαρμοσθον προς τα δεδομνα, ιδιατερα τα τεχνολογικ,  του 21ου αινα .  να ττοιο πολτευμα,  που στο παρελθν λειτοργησε μνο στα μικρ  κρτη – πλεις της αρχαας Ελλδας[iii], μπορε σμερα να λειτουργσει σε κθε κρτος ανεξρτητα απ το μγεθος του. Η να ψηφιακ τεχνολογα  που «κανε λο τον κσμο να χωρι»,  διασφλισε την οικονομικ και  λειτουργικ δυναττητα, που λειπε επ 2500 χρνια, για να εναι εφικτ η παρξη μας δημοκρατας σαν την Δημοκρατα.

 [i] Σεκλαμν  εναι το χρμα του κυκλμινου που δημιουργεται απ την ανμειξη του μπλε  και του ροζ

[ii] Αριστοτλης, Μετ  τα Φυσικ

[iii] Στα  κρτη – πλεις της  Αρχαας Ελλδας, η λειτουργα της Δημοκρατας ταν οικονομικ και λειτουργικ εφικτ  λγο της μικρς κτασης και του μικρο πλθους των πολιτν.  ταν τα κρτη  - πλεις πθαναν, πθανε και η Δημοκρατα. Σμερα το πνεμα της αυθεντικς  Δημοκρατας μπορε να επανλθει με το νομα: Ψηφιακ μεση Δημοκρατα.    

 

 

2009-2012 ALL ABOUT WEB ( , Web development, )