Digital Direct Democracy
   
e-mail
-
-
 
- -
  - |
 
     
-  

. ;

 Μχρι πρσφατα η συντριπτικ πλειοψηφα των πολιτν, των πολιτικν και των ειδημνων θεωροσε τα Δημοψηφσματα ως κορυφαα πρξη δημοκρατας, ηθικς και ορθολογισμο· θεωροσε τι εναι το κστρο της δημοκρατας για τις κρσιμες και μεγλες αποφσεις, για τις δσκολες στιγμς.

    Αυτ η θερηση εδρζεται στη λογικ και στην ηθικ της χιλιχρονης κουλτορας των Ελλνων αλλ και στο τι η πραγματοποηση δημοψηφισμτων προβλπεται τσο στο Σνταγμα της Ελλδας, σο και στα Συντγματα  σχεδν λων των λλων Δημοκρατιν.

     Η περ των δημοψηφισμτων ποψη, που βεβαως συνιστ δγμα, θεωρθηκε σαν κτι το προφανς και αυταπδεικτο και για αυτ δεν χουν διατυπωθε ενστσεις για τον ορθολογισμ και  την ηθικ, για τη σκοπιμτητα, των δημοψηφισμτων.

Ενστσεις χουν διατυπωθε για την εφικττητα, για τις αντικειμενικς δυσχρειες δηλαδ  πραγματοποησης  των δημοψηφισμτων.  Οι λογικς αυτς ενστσεις  συνοψζονται: στη δυσχρεια ενημρωσης και στον κνδυνο δημαγωγας των πολιτν, αλλ κυρως στο μεγλο μεσο και μμεσο κστος πραγματοποησης ενς δημοψηφσματος.

      Στις μρες μας, στην εποχ της ψηφιακς τεχνολογας και της κοινωνας της πληροφορας, ρχισε να γνεται κατανοητ τι  οι προαναφερθεσες  αντικειμενικς δυσχρειες των δημοψηφισμτων μπορον να μειωθον δραστικ με τη χρση της τεχνολογας του Ιντερντ, που διασφαλζει χαμηλ κστος και εκολη πρσβαση στις απψεις χι μνο λων των πολιτικν αλλ και των πολιτν.  

      Οι λγοι συνεπς αποφυγς των δημοψηφισμτων, παψαν να ισχουν. Σμερα εναι, λειτουργικ και οικονομικ, εφικτ η πραγματοποηση δημοψηφισμτων με πολλαπλσια συχντητα απ αυτ του παρελθντος.

       Χρσιμο εναι να θυμσουμε τι μχρι σμερα η υπψη συχντητα ταν να δημοψφισμα κθε τριντα περπου χρνια.  Με τη χρση μως της τεχνολογας και  - προφανς- την πραγματοποηση κατλληλων θεσμικν ρυθμσεων, η συχντητα θα μποροσε να εναι  πολλαπλσια (πχ  30πλσια  δηλαδ να δημοψφισμα το χρνο .

       Με την παραπνω αλλαγ, το δγμα «Αφντης εναι ο Λας», για το οποο καννας δεν διατυπνει αντιρρσεις, θα αρχσει να ισχει χι μονχα στα λγια αλλ και στην πρξη.  Στην πρξη σμερα δεν εφαρμζεται αυτ το δγμα, αλλ το παρλογο, υποκριτικ και ανθικο δγμα: «Αφντης εναι ο Λας, αρκε να μη διαφεντεει».

ταν μως οι νθρωποι ρχισαν να βινουν τις δυναττητες της νας  τεχνολογας και να αντιλαμβνονται τι αυτ μπορε να χρησιμοποιηθε, εκτς απ τους τσους και τσους τομες που δη χρησιμοποιεται  (ρευνα, παιδεα, παραγωγ προντων και υπηρεσιν, διοκηση, δημσια και εθνικ ασφλεια, ιατρικ …. ) και στον τομα της συμμετοχς των πολιτν στη λψη των μεγλων αποφσεων, στην σκηση δηλαδ πραγματικς εξουσας, ρχισαν να διατυπνονται και να δημοσιοποιονται ενστσεις και απψεις, χι για την εφικττητα, αλλ για τον ορθολογισμ και την ηθικ, των δημοψηφισμτων.

       Κατ τις απψεις αυτς : τα δημοψηφσματα  εναι « η φενκη της Δημοκρατας»,   αποτελον  «το δεσποτισμ της πλειοψηφας» και ακμη τι «τα ατομικ δικαιματα και οι πολιτικς ελευθερες δεν εναι δυνατν να υπκεινται στη λακ ετυμηγορα».

       Σημαντικ επσης εναι τι η δημοσιοποηση ττοιων απψεων συνοδεεται  κατ καννα με δογματικ τεκμηρωση,  με αναφορ δηλαδ στις απψεις κποιων λλων που εναι, νομζουμε τι εναι, ειδμονες με σοφα και αντικειμενικτητα.

      Ττοιες απψεις συνθως χουν ορθολογισμ στο σκεπτικ τους αλλ λαθεμνο συμπρασμα. Το λθος στο συμπρασμα δημιουργεται με την –σκπιμη τυχαα -  παρλειψη αξιολγησης της δυναττητας των δημοψηφισμτων να δομον αποφσεις με απλ, αυξημνη πολ αυξημνη πλειοψηφα, πρακτικ που, ως γνωστ, ισχει στις ψηφοφορες των βουλευτν για τροποποισεις του Συντγματος την εκλογ του Προδρου της Δημοκρατας.

        Το συμπρασμα εναι τι με θεσμοθτηση της κατλληλης πλειοψηφας μπορε να υπερβομε τον κνδυνο του δεσποτισμο της πλειοψηφας και την «ανγκη» περιορισμο της  λακς  ετυμηγορας.   

        Η ποψη τι «τα ατομικ δικαιματα και οι ατομικς ελευθερες δεν υπκεινται στη λακ ετυμηγορα», εναι τουλχιστον αντιφατικ – αν χι παρλογη – γιατ στην ουσα υποστηρζει τι η ελευθερα των πολιτν προστατεεται χι απ τους διους τους πολτες, αλλ «απ να μεγλο αδελφ στω απ μεγλους αδελφος» που χουν ξεχωριστς ηθικς και πνευματικς δυνμεις. Εναι μως αυτ Δημοκρατα ;

Εναι μως αυτ το πνεμα του 114 ;

         Απ τα δημοψηφσματα δεν κινδυνεουν οι ελευθερες και τα δικαιματα των πολιτν. Εκενα που πργματι κινδυνεουν εναι η αυθαιρεσα και η αλαζονεα του κατεστημνου της πσης μορφς εξουσας (πολιτικς, κομματικς, οικονομικς, πνευματικς, συντεχνιακς). Ο κθε πολτης χει το δικαωμα αλλ και την υποχρωση να δομσει την δικ του ποψη για τα δημοψηφσματα χωρς να καταφγει σε δογματισμος και πολπλοκους συλλογισμος.

        Τα δημοψηφσματα εναι το θεμλιο της δημοκρατας του αρχαιοελληνικο πνεματος, του οποου κληρονμοι εναι οι νθρωποι λου του κσμου και χι μνο εμες οι νετεροι λληνες κποια ομδα απ μας· εναι η μτρα που αναπτσσονται πολτες με εξουσα και ευθνη.

         Η εκχρηση συνεπς αυτς της κληρονομις σε ανθρπους ακροδεξιν αντιλψεων δεν εναι μνο μια δικ και παρλογη πρξη  αλλ κατ βθος εναι μα πρξη ηθικς στριξης των ακροδεξιν κινημτων.     


 

 

2009-2012 ALL ABOUT WEB ( , Web development, )