Digital Direct Democracy
   
e-mail
-
-
 
- -
  - |
 
     
-  

, .

 

Στην συντριπτικ πλειοψηφα των Ελλνων υπρχει η αντληψη τι οι ννοιες των ρων «Παιδεα» και «Εκπαδευση» ταυτζονται, τι σημανουν  το διο πργμα. Αυτ  σως να ισχει στις λλες γλσσες,  μως σγουρα δεν ισχει  στην Ελληνικ γλσσα.

Οι Ελληνικς λξεις  Παιδεα και Εκπαδευση αποδδονται σε πολλς λλες γλσσες με την δια λξη, πως για παρδειγμα με τη λξη: Education στα Αγγλικ, Educación  στα Γαλλικ, Educazione στα Ιταλικ, Bildung  στα Γερμανικ, educación στα Ισπανικ,  educação στα Πορτογαλικ.    (βλπε Μεταφραστικ Σστημα της Google  http://translate.google.gr/?hl=el&tab=wT).

Στην Ελλδα, ευτυχς, λμε ακμη Παιδεα και Εκπαδευση· λμε, υπουργεο/υπουργς Παιδεας, αλλ και αντατη/ μση /βασικ Εκπαδευση. Ποια μως διαφορ υπρχει μεταξ Παιδεας και Εκπαδευσης; Η επιλογ χρσεως των δο ρων εναι τυχαα μπως εκφρζει, η στω εξφραζε, μια ουσιδη  διαφορ;

Μια απντηση σε αυτ το ερτημα υπρχει στις γραμμς που ακολουθον.

 

Τι σημανει Εκπαδευση και τι Παιδεα

Κατ το Λεξικ της Νας Ελληνικς Γλσσας του Γ. Μπαμπινιτη:

Εκπαδευση εναι:  Η συστηματικ διαδικασα μετδοσης γνσεων και ανπτυξης δεξιοττων σχετικ με συγκεκριμνο αντικεμενο. ( τεχνικ, επαγγελματικ, … εκπαδευση)

Παιδεα εναι:  Η συστηματικ παροχ γνσεων, η διαδικασα αγωγς που στοχεει στην νοδο του πνευματικο επιπδου κποιου.   

Οι παραπνω ορισμο περιγρφουν τη διαφορ των δο ρων με σαφνεια συμβατ με τους στχους και τις δυναττητες ενς Λεξικο. νας σαφστερος και πιο κατανοητς ορισμς της ννοιας των δο λξεων, δδεται απ τον αεμνηστο Κορνλιο Καστοριδη στο βιβλο του «Η δυναττητα μιας αυτνομης Κοινωνας»[i]. Παραθτουμε να μικρ απσπασμα, σχετικ με το εν λγω θμα:

«Εκπαδευση δεν εναι η διδασκαλα: το ζτημα δεν εναι να τους μθεις αριθμητικ. Η αριθμητικ εναι αναγκαα για να ζσεις, μως η εκπαδευση εναι αυτ που οι λληνες ονμαζαν παιδεα. Ο μετασχηματισμς δηλαδ του μικρο παιδιο σε νθρωπο με την πλρη σημασα της λξης. τοι τι σε νθρωπο ελεθερο, υπεθυνο, ικαν να αποφασζει. Εναι προφανς τι η εκπαδευση που αποσκοπε στην ελευθερα ( αυτ δηλαδ που στα Ελληνικ ονομζεται παιδεα), δεν μπορε να γνει παρ μνο  διαμσου της σκησης της ελευθερας. Με λλα λγια, η εκπαδευση των πολιτν σε μα δημοκρατα θα πρπει να παργει λες τις συνθκες για την σκηση της.»  

Σγουρα για τις ννοιες της Εκπαδευσης και της Παιδεας θα υπρχουν και λλοι ορισμο, που εμες δεν γνωρζουμε, γιατ η παιδεα και οι εμπειρες μας δεν εναι σχετικς με το θμα. Με την ενημρωση και τις δυναττητες μως του απλο πολτη, σχηματσαμε την στρεα ποψη τι:  (1) Εκπαδευση σημανει διαδικασα απκτησης γνσεων και δεξιοττων σχετικ με να συγκεκριμνο αντικεμενο, (2) Παιδεα  μως σημανει εκπαδευση για το μετασχηματισμ των νων σε ανθρπους ελεθερους, υπεθυνους και ικανος να αποφασζουν για το καλ του συνλου των πολιτν· σε ανθρπους με γνσια δημοκρατικ νοοτροπα. Ακμη τι αυτ η κατηγορα εκπαδευσης, που στα Ελληνικ ονομσθηκε Παιδεα,  αποκτται  μσω της σκησης της  ελευθερας και της πραγματικς  Δημοκρατας και χι μσω της διδασκαλας, πως οι περισστεροι πιστεουν. Η διδασκαλα για την ελευθερα και τη δημοκρατα  χωρς διασφλιση της σκηση ελευθερας και πραγματικς δημοκρατας,  δεν εναι παιδεα· εναι εκπαδευση στον βερμπαλισμ και πολλς φορς εκπαδευση στον παραλογισμ, στην ανηθικτητα και στην ιδιοτλεια. Εναι το «Δσκαλε που δδασκες και νμο δεν εκρτεις» που λει ο Λας μας.

 

Η παιδεα στη Χρα μας.

Παιδεα στη χρα μας,  με την ννοια που αναφρθηκε προηγουμνως, δεν χουμε. Η σημεριν «παιδεα» στη Χρα μας, σκοπεει στο μετασχηματισμ των νων σε οπαδος και χι σε «ανθρπους  ελεθερους,  υπεθυνους, ικανος να αποφασζουν», δηλαδ σε  πολτες. Η παιδεα σμερα γινε χημα δημιουργας οπαδν κποιου κμματος το οποο αποφασζει «πριν απ αυτος  για αυτος» .

Αιτα αυτς της στρβλωσης εναι η αντληψη και η πρακτικ τι η παιδεα παρχεται με «προοδευτικς» διδασκαλες και χι μσω της σκησης των νων για ελευθερα και πραγματικ δημοκρατα. Το χειρτερο μως εναι η αντληψη τι η σκηση των νων για αυτν τον μετασχηματισμ,  πρπει να γνεται με τον τρπο που αντιλαμβνεται το κθε κμμα την ελευθερα και τη δημοκρατα. ‘μως η ελευθερα και η δημοκρατα εναι μα και χι τσες σα και τα πολιτικ κμματα.

Σμερα δεν χουμε Παιδεα. Δυστυχς χουμε εκπαδευση για το μετασχηματισμ των νων σε  γαλζιους, ροζ, μαρους, σικλαμν, πρσινους κκκινους οπαδος.  

 

Η παιδεα στις λλες Χρες

Αποτελε γεγονς τι και στις λλες χρες, κορυφαα επιλογ εναι η εκπαδευση σε συγκεκριμνα αντικεμενα που σχετζονται με την παροχ υλικν μσων και υπηρεσιν  βελτωσης της ζως των ανθρπων και χι η εκπαδευση / παιδεα. Η εκπαδευση/ παιδεα στις χρες του «Δυτικο Πολιτισμο» αποτελε δετερη επιλογ η οποα επιχειρεται να παρασχεθε κυρως με τη διδασκαλα και δευτερευντως  με την σκηση. Αυτ η στρατηγικ αντιμετπισης της παιδεας, εχε σαν αποτλεσμα την υποβθμιση της παιδεας και την εξ’ αυτς υποβθμιση και της εκπαδευσης. Πολλο στοχαστς και ειδμονες,  θεωρον τι η υποβθμιση της παιδεας κανε την σημεριν εκπαδευση  τυφλ· κατντησε την εκπαδευση χωρς βασικ ραμα και στχο.     

Την ποψη αυτ διατυπνει ο γνωστς φιλσοφος και ποιητς T. S. Eliot (1888- 1965), ο οποος στο δοκμιο του «Η σημεριν Παιδεα και οι Κλασικο», γρφει : «να σστημα παιδεας χει κποιο νημα μνο μσα σ’ να συγκεκριμνο κοινωνικ σστημα. Αν η παιδεα σμερα χωλανει, αν φανεται τι γνεται χαδης και χωρς νημα, εναι γιατ δεν χουμε σταθεροποιημνη και ικανοποιητικ συγκρτηση της κοινωνας» ( σχετικ το ρθρο:  Δημοκρατα, η παιδεα της Παιδεας,  http://www.dd-democracy.gr/article.asp?Id=19  )

Παρμοιες απψεις και μλιστα για αυτος που θεωρονται αρμδιοι για την παροχ παιδεας στους απλος πολτες, διατυπνει και ο πατρας της Κβαντομηχανικς  ρβιν Σρντιγκερ (1887 – 1961), ο οποος στο βιβλο του Επιστμη και Ανθρωπισμς, γρφει:

« Η πλειοντητα των μορφωμνων ανθρπων δεν ενδιαφρεται για την επιστμη και δεν συνειδητοποιε τι η επιστημονικ γνση αποτελε μρος του υπβαθρου των ιδεωδν της ανθρπινης ζως. Πολλο - μσα στην πλρη γνοια τους περ του τι πραγματικ εναι η επιστμη - πιστεουν τι αυτ χει ως κριο σκοπ να εφευρσκει να συνεισφρει στην εφερεση νων μηχανν που βελτινουν τις συνθκες ζως. Οι νθρωποι αυτο εναι τοιμοι να εκχωρσουν αυτ το ργο στους ειδικος, ακριβς πως παραδδουν τους υδραυλικος σωλνες προς επισκευ. Αν το μλλον των παιδιν μας αποφασζεται απ ανθρπους αυτς της νοοτροπας, το αποτλεσμα θα εναι αναγκαστικ αυτ που περιγραψα προηγουμνως». (Σχετικ  ρθρο Επιστμη και Ανθρωπισμς  http://www.dd-democracy.gr/article.asp?Id=13  )

Η χρα μας, η χρα που γεννθηκε η Παιδεα, χι απλ υιοθτησε την  προαναφερθεσα στρατηγικ της Δσεως, αλλ την ξεπρασε σε στρβλωση και υποβθμιση της Παιδεας, αναπτσσοντας να μοντλο παιδεας, που χει κοιν χαρακτηριστικ με αυτ της αρχαιοελληνικς Παιδεας μνο το νομα.

Τα αποτελσματα αυτς της « μοντρνας Ελληνικς παιδεας» τα βλπουμε καθημεριν: Στους βανδαλισμος των σχολικν κτιρων, στις καταστροφς των εκπαιδευτικν εξοπλισμν, στους ανθρπους που η «παιδεα» παρχει συλο, στην αμφιλεγμενη διδακτα λη και στο αμφισβητομενο κρος των διδασκντων.

Το χειρτερο απ’ λα μως εναι η υιοθτηση της ποψης, απ ποσοστ των πολιτν,  τι αυτς εναι ο σωστς τρπος  εκπαδευσης των νων στην Ελευθερα και στη Δημοκρατα!!!.

Το συμπρασμα ενς απλο πολτη, που δεν χει την εκπαδευση και τις εμπειρες του πολιτικο, του συνδικαλιστ και του ειδμονα, εναι πως στη χρα μας δεν χουμε Παιδεα, αλλ χουμε Εκπαδευση και αυτ ανπηρη απ την λλειψη Παιδεας.[i] Κορνλιος Καστοριδης,  Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΙΑΣ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, Εκδσεις:  Στσει Εκππτοντες.

 

 

2009-2012 ALL ABOUT WEB ( , Web development, )