Digital Direct Democracy
   
e-mail
-
-
 
- -
  - |
 
     
-  

mandatory

 

Η αξιολγηση της αξιοπιστας των τηλεπικοινωνιακν συστημτων, προκειμνου να διασυνδεθον για διεθν συνεργασα, γνεται με τρπο απλ που δεν αφνει περιθρια για παρλογες προσδοκες και απαιτσεις. Για παρδειγμα, η σνδεση ενς δορυφορικο σταθμο στο παγκσμιο δκτυο δορυφορικν επικοινωνιν (COMSAT, Communication Satellite Corporation) , γινταν με αξιολγηση ενς μνο χαρακτηριστικο, που θεωρεται mandatory characteristic[i]  (υποχρεωτικ χαρακτηριστικ).  Τα λλα τεχνικ χαρακτηριστικ του συστματος, θεωρονται μεν σημαντικ, αλλ δεν συμμετχουν στην αξιολγηση της ικαντητας διασνδεσης του.

Οι εργαζμενοι στον τομα, ανεξρτητα απ το εππεδο ευθνης τους, γνριζαν τι αν ο δορυφορικς σταθμς δεν εχε το προβλεπμενο αυτ χαρακτηριστικ δεν μποροσε να συνδεθε για συνεργασα και τι το μοναδικ εναλλακτικ σχδιο σνδεσης και αξιοποησης του σταθμο, ταν η αναβθμιση του. Η σνδεση και αξιοποηση του σταθμο με υποβαθμισμνο το «υποχρεωτικ χαρακτηριστικ», οτε στη θεωρα οτε στην πρξη αποτελοσε εναλλακτικ σχδιο.

χοντας εξοικεωση με ττοιες λογικς και πρακτικς, προσπθησα να καταλβω πιο εναι το αντστοιχο mandatory χαρακτηριστικ των οικονομικν συστημτων, που καθορζει  τη συνεργασα η χι μιας χρας μιας επιχερησης με τις αγορς.  

Οι απψεις μως των πολιτικν, των ειδημνων και των «ειδημνων» γι’ αυτ το χαρακτηριστικ, ταν αριστες, αμφιλεγμενες και πολλς φορς αντιφατικς. λλοι θεωροσαν τι το υπψη χαρακτηριστικ εναι το χρος, λλοι το λλειμμα και λλοι η .. τοκογλυφικ συμπεριφορ και οι αθμιτες απαιτσεις των δανειστν.

Χωρς σαφ καθορισμ αυτο του υποχρεωτικο χαρακτηριστικο, η σγχυση των απλν πολιτν, πως του γρφοντος, γινε ακμη μεγαλτερη ταν ειδμονες και πολιτικο παρουσασαν αξιπιστα  στοιχεα για το χρος των διαφρων κρατν (Ιαπωνας, ΗΠΑ, Αγγλας, …., και Ελλδας), απ τα οποα πρεκυπτε τι χρες με μεγαλτερο χρος απ  την Ελλδα ( Ιαπωνα, ΗΠΑ,…) δεν εχαν το πρβλημα οικονομικς κρσεως και χρεοκοπας της Ελλδας. Το ερτημα, «γιατ δεν βρσκονται σε κρση οι χρες που χουν μεγαλτερο απ την Ελλδα χρος» δικαιολογημνα δημιουργε σγχυση, η οποα διαλει τη συνοχ των πολιτν στην προσπθεια υπρβασης της κρσης.   

Το πρβλημα θα ταν ευκολτερο αν και στα οικονομικ συστματα υπρχε νας σαφς και ορθολογικς καθορισμς αυτο του υποχρεωτικο χαρακτηριστικο. Μια ττοια μως διαχεριση του προβλματος,  μοιζει να εναι ασμβατη με τις νοοτροπες /και τα συμφροντα των πολιτικν και των «ειδημνων». Οι πολτες δεν πρπει να καταλαβανουν, αλλ να πιστεουν στους Μεσσες/πολιτικος.

Στερομενος εκπαδευσης και εμπειρας στα οικονομικ συστματα, προσπθησα να κατανοσω αυτ το mandatory χαρακτηριστικ, με την κοιν λογικ. τσι κατληξα στα ακλουθα απλ και ευνητα συμπερσματα:

(1)   τι ισχει για την οικονομα ενς φυσικο νομικο προσπου, ισχει και για την οικονομα μιας χρας.

(2)   Το δνειο (χρος) αποτελε μια ορθολογικ επιλογ μνο ταν χρησιμοποιεται για τη βελτωση της παραγωγς. Αν χρησιμοποιεται για την κλυψη εσωτερικν αναγκν (μισθο, συντξεις, υγεα, …. ) εναι μα παρλογης προσδοκας πρξη, που, αργ γργορα,  θα χει σοβαρ αρνητικ αποτελσματα.

(3)   Οι ροι του δανεου πρπει να επιτρπουν την υπηρτηση του χρους (τκοι, χρεολσια) απ τη βελτωση της παραγωγς που δημιουργεται απ αυτ.

(4)   Οι δανειολπτες που επιτυγχνουν τον προαναφερθντα τρπο υπηρτησης του δανεου, χι μνο θεωρονται αξιπιστοι πελτες, αλλ οι δανειοδτες τους εκτιμον και τους μεταχειρζονται με καννες VICs (Very Important Customers).

(5)   Το χρος δεν μεινεται με δανεικ. Μεινεται με την τρηση της δανειακς σμβασης με κορεμα.

Τα προηγομενα οδηγον στο συμπρασμα τι το mandatory χαρακτηριστικ των οικονομικν συστημτων εναι το λλειμμα και χι το χρος.

Ευνητο μως εναι τι μεταξ ελλεμματος και χρους υπρχει ισχυρ συσχτιση, αφο το λλειμμα διαμορφνεται ισχυρ απ το μγεθος και τα χαρακτηριστικ του χρους και βεβαως και απ τα λλα μεγθη της οικονομας. Σε κθε περπτωση μως το κρσιμο και υποχρεωτικ χαρακτηριστικ των οικονομικν συστημτων εναι το λλειμμα και χι το χρος.

Η σγκριση συνεπς του χρους της Ελλδος με το χρος λλων κρατν δεν οδηγε σε αξιπιστα συμπερσματα. Σε αξιπιστα συμπερσματα οδηγε μνο η σγκριση των ελλειμμτων.

Γιατ μως στα παρθυρα της Τηλερασης και στο Διαδκτυο γνονται συγκρσεις του χρους και χι των ελλειμμτων και μλιστα απ ειδμονες και πολιτικος ; Αυτ εναι μια λανθασμνη αλλ χωρς σκοπιμτητα σγκριση,   μια σκπιμα λανθασμνη σγκριση για την προθηση ιδιοτελν στχων;

Στο ερτημα αυτ ο κθε πολτης χει μια τεκμηριωμνη και στρεα απντηση. Οι απψεις μας περισσεουν.  

 [i] Mandatory characteristic εναι το χαρακτηριστικ, που υποχρεοται να χει να σστημα. Εναι το χαρακτηριστικ της μεγλης εδησης/ εντολς.  (Mandatum  Λατν. = εδηση / εντολ ).

Το χαρακτηριστικ αυτ στους Δορυφορικος Σταθμος ταν το κλσμα G/T ( G over T), που G=η απολαβ της κεραας και T= ο θρυβος εκπεφρασμνος σε βαθμος της κλμακας Κλβιν.

 

 

2009-2012 ALL ABOUT WEB ( , Web development, )