Digital Direct Democracy
   
e-mail
-
-
 
- -
  - |
 
     
-  

. .

 

Τα γεγοντα που σχετζονται με το κλεσιμο της ΕΡΤ, αποτελον να δρμα για τους λληνες, γιατ οδηγον στην απαξωση τεχνικν υποδομν  και στην κατργηση ενς δημσιου φορα που, θεωρητικ τουλχιστον,  διασφλιζε την αντικειμενικ ενημρωση των πολιτν.

Στην πρξη μως τα πργματα δεν ταν τσι. Η ΕΡΤ δεν υπρξε ποτ δημσιος φορας, δηλαδ φορας υπηρτησης των συμφερντων των πολιτν. Στην αρχ ταν νας κρατικς φορας, να εργαλεο δηλαδ των εκστοτε  κυβερνσεων για την υπηρτηση των στχων τους.  Στη συνχεια και με σκοπ τον μετασχηματισμ της ΕΡΤ σε Δημσιο φορα Δημοκρατας, μετασχηματστηκε σε εργαλεο υπηρτησης χι των πολιτν αλλ των πολιτικν κομμτων· γινε χημα κομματοκρατας.

Η αλθεια εναι πως δεν γινε μνο η ΕΡΤ χημα Κομματοκρατας , αλλ ο κθε τομας που βρισκταν υπ τον λεγχο των ασκοντων την εξουσα. Η ΕΡΤ αποτλεσε απλ το ισχυρτερο χημα αυτς, γιατ βρισκταν λη μρα στα σπτια των πολιτν και εχε τη μεγαλτερη δναμη χειραγγησης τους απ λους τους λλους «δημσιους» φορες.  

Με αυτς τις συνθκες, ο κορυφαος στχος της ΕΡΤ οτε η υπηρτηση των συμφερντων του δημοσου (των πολιτν), οτε του κρτους ( των κυβερνσεων) ταν· κορυφαος στχος ταν η υπηρτηση των συμφερντων του κυβερνντος κμματος. ταν εποχ  που το κμμα εχε ταυτιστε με το κρτος.

 πως ταν επμενο τα λλα πολιτικ κμματα αντδρασαν και αγωνστηκαν για να αλλξει ο μονοκομματικς  χαρακτρας της ΕΡΤ. Αποτλεσμα των αγνων ταν να γνει η ΕΡΤ φορας της κομματοκρατας,  που για λγους ευνητους ονομσθηκε δημοκρατικς και δημσιος φορας. Αυτ ταν αναμενμενο και αναπφευκτο γιατ στην Ελλδα δεν υπρχουν πολτες, αλλ ψηφοφροι/οπαδο κομμτων.

Τα ανωτρω γεγοντα οδηγον στο συμπρασμα τι το κλεσιμο της ΕΡΤ θα μποροσε να αποτελσει μια αναγκαα, δκαιη και αποδεκτ θυσα αν αποτελοσε συνειδητ επιλογ – χι μνο των κομμτων της κυβρνησης αλλ λων των κομμτων – για το γκρμισμα της κομματοκρατας· αν αληθιν αποτελοσε   «Το λυκφως της Κομματοκρατας».

Φαινμενα ηθικς παρακμς, σαν αυτ που λοι παραδχονται τι υπρχαν στην ΕΡΤ, οφελονται πντοτε στην ηθικ  και λογικ ανεπρκεια των θεσμν και χι στην ανεπρκεια δημοσων λειτουργν και πολ περισστερο στην ηθικ και πνευματικ ανεπρκεια  των εργαζομνων. Υπεθυνοι για την κατσταση στην ΕΡΤ οτε οι εργαζμενοι, οτε οι δημσιοι λειτουργο εναι· υπεθυνοι εναι οι θεσμο της κομματοκρατας που εμφανζονται ως θεσμο δημοκρατας, ως θεσμο της εξουσας των πολιτν.   

Αν συνεπς το κλεσιμο της ΕΡΤ χει σαν στχο την κατργηση της Κομματοκρατας στο σημαντικ τομα της δημσιας τηλερασης και ραδιοφωνας, ττε οι θυσες των Ελλνων πολιτν και οι θυσες των εργαζομνων στην ΕΡΤ,  θα μενουν στην ιστορα σαν θυσα για το καλ του συνλου.

Αντθετα αν, πως ισχυρζεται μερδα της πνευματικς και της πολιτικς ηγεσας, στχος της  διλυσης της ΕΡΤ εναι η δρυση μονοκομματικς δικτατορας,  ττε το δρμα που παχτηκε  θα του ταριαζε ο ττλος  «Το λυκαυγς των μονοκομματικν δικτατοριν».    

Ποιος απ τους δο ττλους  ταιριζει στα χτεσιν γεγοντα της ΕΡΤ μνο πρξη θα το αποδεξει. Τα λγια και τα επιχειρματα υπρ της μιας της λλης ποψης περισστερο μπερδεουν και αποπροσανατολζουν,  παρ  βοηθον.

Στις κρσιμες μρες που περνμε, προτεραιτητα χει η ακρωση της πραγματικς αιτας της ηθικς παρακμς του πολιτικο μας συστματος, και χι η εξασφλιση της επμενης δσης της συμβσεως με τους δανειστς/ εταρους, η οποα εναι και κρσιμη και επεγουσα.  

Η τραγωδα  των ανθρπων που χνουν τη δουλει τους εναι να μεγλο πρβλημα που μως δεν συνιστ το βασικ στοιχεο της απφασης για το κλεσιμο της ΕΡΤ.  Η Ελλδα χει ενμιση εκατομμριο ανργους τους οποους δημιοργησε η ανεπρκεια των θεσμν σκησης της εξουσας και η κομματοκρατα. Θα ταν συνεπς και παρλογο και δικο και ανθικο να ξεχσουμε το ενμιση εκατομμριο ανργων συμπολιτν μας και να θεωρσουμε ως μεζον  πρβλημα την ανεργα 2656 συμπολιτν μας που δημιοργησε  -  το  σωστ λαθεμνο, το αποτελεσματικ δικο -  κλεσιμο της ΕΡΤ.

Οι φλοι των ιδεν της Ψηφιακς μεσης Δημοκρατας  http://www.dd-democracy.gr/statement.asp    ελπζουν και εχονται τα γεγοντα της ΕΡΤ να αποτελον  «Το λυκφως του θεσμο της κομματοκρατας» .

Για το καλ χι μνο των πολιτν αλλ και των ιδων των πολιτικν.

 

-Σχλια

   
...

: . / : 13/06/2013 20:40:18

   
...

: . / : 13/06/2013 21:06:46

Αγαπητ κ. Κυριαζ,

Συμφων απλυτα με την πολ διαφωτιστικ σας ανλυση. Οντως τσι χουν τα πργματα. Οι φλοι των ιδεν της ΨΑΔ τελικ θα γνωρσουν τι τα γεγοντα της ΕΡΤ θα αποτελσουν το "λυκφως του θεσμο της κομματοκρατας". Βινοντας μως την καθημεριντητα της ζως βλπει κανες τι δυστυχς δεν χει αλλξει τποτα. Εκε θα πρπει να εστισουμε και αν δομε τι στω και κτι ανεπασθητο κινεται, να αρχσουμε να ελπζουμε τι χουμε μπει στις ργες. πχ. στις ΔΕΚΟ, στην καθημεριν μας επαφ με τα ποια γκισ, σμερα π.χ. για να κνω ναν εκτελωνισμ ενς μικρο πακτου απ Αμερικ, χρειστηκα να χρνο 3 ωρν, την επσκεψη τριν κτιρων και 8 γκισ!!! Πως να μην χουμε αυτ τα ολθρια αποτελσματα σε λους τους τομες? Πως θα προχωρσουν οι επενδσεις για την εκκνηση των τερστιων ργων που γνωρζουμε ταν υπρχει αυτ η γραφειοκρατα για να μικρ δμα? Δεν πρπει να εστιζουμε μνο στα αυθρμητα πθη που φωλιζουν μσα μας ταν χουμε πχ να αντιμετωπσουμε ψυχολογικ να γεγονς πως αυτ της ΕΡΤ. Κατ την πειρη και φτωχ μου γνμη πρπει να εστισουμε στο σνολο των αδυναμιν μας ως Κρτος. Και να διορθσουμε λα αυτ τα κακς κεμενα που μας κληροδτησε η κακ εξουσα, η κακ πολιτικ και οι κακο θεσμο. Κυρως οι νμοι. Οι ανεφρμοστοι και ανεπαρκες νμοι. Και κυρως, να προσπαθσουμε να μετατρψουμε αυτ το καταραμνο μας DNA σε αυτ που μας εξασφαλζει πειθαρχα και αξιοπρπεια. Για υπακο στους νμους δεν θα αναφερθ διτι οτως λλως δεν εφαρμζονται πως θα πρεπε. Επομνως, απ μνο του το σστημα μας απαγορεει να εμαστε νομοταγες πολτες. Για το καλ μας ας χουμε υπομον.

 

   
...

: . . / : 15/06/2013 14:14:32

Αγαπητ κυρα Σαλουρα,

Οι διαπιστσεις, και οι απψεις σας εναι σωστς και δκαιες. Επσης το συμπρασμα σας για υπομον, εναι ρεαλιστικ και ορθολογικ. Αυτ  το συμπρασμα σας  θλω να ενισχσω καταθτοντας  την ακλουθη ποψη:

Η εξλιξη των πολιτικν συστημτων γνεται με αργος ρυθμος που τους καθορζει η Θε Ανγκη και χι οι φιλοσοφικς και ουμανιστικς απψεις  και προσπθειες   πνευματικν  προσωπικοττων και πολ περισστερο απλν πολιτν πως εναι οι φλοι της ΨΑΔ. Τα  πολιτικ συστματα εξελσσονται  με  μια δαρβινικο τπου διαδικασα, στην οποα η  αλλαγ συνιστ «προσαρμογ προς επιβωση».

Σε αυτ τη λογικ η,  Θε  Ανγκη εναι αυτ που θα φρει τελικ την ΨΑΔ. Οι  προσπθειες των φλων της ΨΑΔ, περιορζονται στο να καθαρσουν το δρμο στε να περπατσει η Ανγκη γρηγορτερα.

/ (θα πρπει να κνετε login για να αναρτσετε νο σχλιο)

-

 

 

2009-2012 ALL ABOUT WEB ( , Web development, )