Digital Direct Democracy
   
e-mail
-
-
 
- -
  - |
 
     
-  

 

 

 

Γενικ

Στο πολ βασικ ερτημα τι εναι το πολτευμα της Δημοκρατας, ο κθε νας συνθως απαντ τι καταλαβανει τι τον συμφρει. Η σγχυση μεγαλνει ακμη περισστερο γιατ το νομα Δημοκρατα χρησιμοποιεται για κθε πολτευμα· για τις κοινοβουλευτικς, τις σοσιαλιστικς, τις εθνοσοσιαλιστικς δημοκρατες, καθς και για τα ολοκληρωτικ καθεσττα των ισβιων, «φωτισμνων» ηγετν που ασκον την εξουσα «για το καλ των πολιτν», αλλ χωρς καμι συμμετοχ των πολιτν.

 Αυτ την επικνδυνα παραπλανητικ χρση του ονματος Δημοκρατα, δεν την  επιτρψαμε στα ονματα:  του Ελληνικο σπρου τυριο «φτα»,  του Γαλλικο μπρντι «κονικ» και σε πολλς λλες περιπτσεις. Γιατ στη Δημοκρατα το επιτρψαμε ;;

 Προσπαθντας να βρομε μα απλ και κατανοητ απντηση γι’ αυτ το θμα, καταφγαμε  στις αρχς της Δημοκρατας του αρχαιοελληνικο πνεματος, γιατ αυτ εναι το πολτευμα που ονομσθηκε  Δημοκρατα.   

Με τις γνσεις, και τις δυναττητες  ενς απλο πολτη, καταλξαμε στα εξς δο απλ  συμπερσματα:

Συμπρασμα πρτο. Οι αρχαοι λληνες ανλογα με το αν την εξουσα την ασκοσε: νας, λγοι, οι λοι οι πολτες, ταξινομοσαν τα πολιτεματα σε τρεις κατηγορες· στις Μοναρχες, στις Ολιγαρχες και στις Δημοκρατες. Το κριτριο ταξινμησης ταν απλ, διαφανς και κατανοητ. Σμερα για να χαρακτηρσει κποιος το πολτευμα που χει μια Χρα πρπει να χει PhD στο Συνταγματικ Δκαιο, αλλ και πλι θα υπρχουν πολλς αμφισβητσεις και διαφορετικς απψεις..

 Συμπρασμα δετερο. Το πολτευμα της Δημοκρατας του αρχαιοελληνικο πνεματος στηρζεται σε τρεις διακεκριμνες αρχς: Τη Φιλοσοφικ, τη Λειτουργικ και τη Διαδικαστικ αρχ της Δημοκρατας.  Αν αυτς δεν εφαρμζονται ττε δεν χουμε Δημοκρατα, αλλ κποιο λλο πολτευμα που χρησιμοποιε ψευδς το νομα Δημοκρατα.

Ας επιχειρσουμε μως μια σντομη επισκπηση αυτν των αρχν.

 

1.Η Φιλοσοφικ αρχ.

Η αρχ αυτ αποτελε αποδοχ του αξιματος τι λοι οι νθρωποι εναι απ τη Φση, απ το Θε σοι· τι  λοι οι νθρωποι «γενννται  ελεθεροι»  και συνεπς χουν λοι τη δυναττητα να λαμβνουν αποφσεις, με τη δναμη της λογικς και χι των ενστκτων και των κιντρων[i] ,  για θματα που τους αφορον ετε ως τομα, ετε ως μλη της  κοινωνας. Απ την αρχ αυτ συνγεται τι η συμμετοχ λων των πολιτν στην σκηση της εξουσας συνιστ φυσικ νομοτλεια και τι το αντθετο αποτελε παρβαση φυσικο νμου· τι αποτελε βριν με την αρχαιοελληνικ ννοια του ρου. Νομζω τι η αρχ αυτ  συμππτει με το αξωμα του «αμεταββαστου των δικαιωμτων» του Ζαν Ζακ Ρουσσ.

Εναι γεγονς τι η γενικ ισχς  αυτο του το αξιματος  αμφισβητθηκε απ μεγλους στοχαστς πως ο Πλτων. Κατ βθος μως οι αμφισβητσεις αυτς δεν αφοροσαν στην ιστητα των ανθρπων, αλλ την ικαντητα τους να εκτελον το ργο της σκηση της εξουσας. Κτι που ισχει για κθε μορφς ργο· του μουσικο, του ξυλουργο, του γεωργο.

Η σκηση της εξουσας απ τους ικανος και ηθικος, συνιστ αυτονητη ανγκη και επιδωξη. Το θμα συνεπς εναι πως διασφαλζεται η σκηση εξουσας απ το Σνολο των πολιτν μσω ικανν και ηθικν  Αρχντων[ii] , που θα λειτουργον ως υπηρτες και χι ως αφεντδες του Συνλου. 

Το πρβλημα αυτ οι αρχαοι  λληνες το αντιμετπισαν στα πλασια της δετερης αρχς  της Δημοκρατας..

 

Η Λειτουργικ αρχ.

Οι αποφσεις που αφορον μια κοινωνα εναι τσες πολλς στε η περπτωση της λψεως τους με τη συμμετοχ λων των πολιτν οδηγε με βεβαιτητα σε αδυναμα σκησης της εξουσας· οδηγε σε οχλοκρατα και χι σε δημοκρατα. Με εφαρμογ μνο της φιλοσοφικς αρχς,  εναι αδνατο να λειτουργσει χι μια κοινωνα, αλλ και μια ομδα πντε ανθρπων. 

Οι αρχαοι λληνες εχαν βρει και για αυτ το πρβλημα την ακλουθη απλ και αποτελεσματικ λση.

 1.Το Σνολο των πολιτν (η Εκκλησα του Δμου) ελμβανε τις Μεζονες[iii] αποφσεις,  εν την πληθρα των ελασσνων αποφσεων - που λαμβνονται για να πραγματοποιηθε η μεζων απφασης/  εντολ των πολιτν – τις ελμβαναν οι ρχοντες . Για παρδειγμα την απφαση της κρυξης πολμου την ελμβαναν οι πολτες, αυτο δηλαδ που θα πλρωναν τις συνπειες του πολμου, αλλ την πληθρα των λλων αποφσεων που δημιουργοντο απ την κρυξη του πολμου, τις λμβαναν  οι αρμδιοι ρχοντες· οι στρατηγο, οι αξιωματικο, οι πολεμιστς. Σημαντικ εναι να σημεισουμε τι και ττε και σμερα, στη δμηση μιας εισγησης/πρτασης  για λψη μεγλης απφασης  δεν συμμετχουν λοι οι πολτες αλλ κποιο ειδμονες, πως γνεται και σμερα με τα νομοσχδια της Βουλς. Τοτο προφανς σημανει τι, οι πολτες ττε και οι  βουλευτς σμερα, δεν δομον οι διοι μα απφαση, αλλ κατ βθος επιλγουν και εγκρνουν την πρταση κποιων λλων που εναι, που πρπει να εναι, ειδμονες.

Να πως περιγρφει ο Θουκυδδης την κατσταση που ττε σχυε στην Αθηνακ Δημοκρατα:

«Γιατ μονχα εμες αυτν που δεν παρνει  καθλου μρος σ’ αυτ ( τα θματα της πολιτεας) τον θεωρομε χι φιλσυχο, αλλ χρηστο, κι εμες  οι διοι κνουμε ορθς σκψεις και προτσεις , τουλχιστον, παρνουμε σωστς αποφσεις γι’ αυτς…» (Θουκυδδης ιστορα 2.  Εκδσεις Κκτος )

 2. Η ανδειξη των Αρχντων  γινταν με κλρωση γεγονς που μπρακτα αποδεκνυε τη πστη τους στα δγματα: της Ιστητας των πολιτν και του «Αρχ νδρα δεκνυσι». Σε κποιες λγες περιπτσεις, πως των στρατιωτικν αρχντων, η ανδειξη γινταν με εκλογ του αρστου με εκλογ των αρστων και κλρωση μεταξ αυτν για την τελικ επιλογ. 

 Η Διαδικαστικ αρχ· η αρχ της πλειοψηφας.

Η λψη μιας απφασης με ομοφωνα απ να σνολο ανθρπων χει,  με στατιστικ νομοτλεια, πολ μικρ πιθαντητα· χει πρακτικ αδυναμα. Τοτο προφανς θα κανε το πολτευμα της αρχαιοελληνικς δημοκρατας μια αναποτελεσματικ και  ανπηρη εξουσα.

Οι αρχαοι λληνες βρκαν για το πρβλημα αυτ, μια απλ και λειτουργικ λση. ρισαν αξιωματικ τι απφαση του συνλου εναι η απφαση των περισσοτρων μελν του. Η λση αυτ εναι ευρως  γνωστ ως αρχ της πλειοψηφας.

 

 

Η διαχρονικ εφαρμογ των τριν αρχν.

Η φιλοσοφικ αρχ της Δημοκρατας ουδποτε αμφισβητθηκε. Απλ αγνοθηκε «μετ πολλν επανων». Στις μρες μας μλιστα η νταση των επανων εναι αντιστρφως ανλογη της κτασης εφαρμογς της .  Παραδεγματα δε λμε, γιατ λοι γνωρζουμε αρκετ. Τα ολοκληρωτικ καθεσττα διακηρττουν συστηματικ και με νταση το σεβασμ τους – στα λγια αλλ χι και στα ργα -  στην αρχ της ιστητας των πολιτν. Μα ιστητα χωρς ιστητα.

 Η λειτουργικ αρχ, εφαρμζεται σε λα τα πολιτεματα· στις μοναρχες, στις ολιγαρχες και στις αντιπροσωπευτικς Δημοκρατες. Σε λα αυτ τα πολιτεματα η πραγματικ εξουσα λαμβνει τις μεζονες αποφσεις, εν την πληθρα των ελασσνων, που επγονται και περιορζονται απ τις μεζονες, τις λαμβνουν οι δικονοι και υπηρτες της πραγματικς  εξουσας.

 Η διαδικαστικ αρχ. Αυτ τυχε μεγλου σεβασμο. Εφαρμζεται και σμερα στη λψη λων των συλλογικν  αποφσεων· της Βουλς, των Πολιτικν Κομμτων , των  Νομαρχιακν, Δημοτικν Αρχν, και των Διοικητικν Συμβουλων των επιχειρσεων των συνδικαλιστικν ενσεων.  Η αρχ αυτ εχε τση αποδοχ, στε ταυτστηκε με τη δημοκρατα. μως Δημοκρατα εναι η εφαρμογ και των τριν αρχν και χι απλ η εφαρμογ της διαδικαστικς αρχς σε κποιο υποσνολο πολιτν. Στη Σγκλητο της Ρμης και στην Ιερ Εξταση εφαρμζονταν η αρχ της πλειοψηφας, αλλ αυτ δεν ταν δημοκρατα.

 

 

Η σκπιμη στρβλωση των αρχν της Δημοκρατας

Απ τα προηγομενα εκολα συνγεται τι βασικ προπθεση εφαρμογς των τριν αρχν, η βασικ προπθεση λειτουργας της Δημοκρατας, εναι η παρξη συνθηκν επικοινωνας που θα διασφαλζουν εκολη και με χαμηλ κστος επικοινωνα των ανθρπων. Αυτς εναι ο λγος για τον οποον η αληθιν Δημοκρατα λειτοργησε μνο στα μικρ κρτη/ πλεις της αρχαας Ελλδας. ταν τα κρτη αυτ πθαναν, πθανε και το πολτευμα της Δημοκρατας. Στα κρτη με τη σημεριν κταση και πληθυσμ η λειτουργα της αληθινς δημοκρατα ταν πρακτικ ανφικτη.  νας δετερος και σως σημαντικτερος λγος για το θνατο της αληθινς Δημοκρατας ταν οι αντιδρσεις του πολιτικο, οικονομικο και πνευματικο κατεστημνου, του οποου τα συμφροντα κινδυνεουν απ την εξουσα του Συνλου των πολιτν. Η εξουσα των ολγων ελγχεται, αλλ των πολλν χι.

Οι ανωτρω συνθκες εχαν σαν αποτλεσμα να εφαρμζεται στις σημερινς «Δημοκρατες», μνο η αρχ της πλειοψηφας, εν οι λλες δο αρχς αγνοονται εφαρμζονται με μεγλη στρβλωση.

Η στρβλωση των αρχν της Δημοκρατας γινε με δο τρπους:

1.Αγνοθηκε η Φιλοσοφικ και η Λειτουργικ αρχ και εφαρμσθηκε μνο η διαδικαστικ αρχ της πλειοψηφας, χι στο σνολο των πολιτν, αλλ σε καποια μικρ υποσνολα αυτν· τους ευγενες, τους πλοσιους, τους ισχυρος.  Ττοιες «δημοκρατες» ταν αυτς της Καρχιδνας, της Βενετας, της Ρμης.. Τα πολιτεματα αυτ μως δεν σφετερστηκαν το νομα δημοκρατα· η χρση του ονματος  δημοκρατα για κθε πολτευμα εναι σγχρονη «εφερεση».

 2.Αγνοθηκε πλρως και οι τρεις αρχς της δημοκρατας, αλλ  διατηρθηκε μνο το νομα Δημοκρατα. Στα πολιτεματα  αυτ η σκηση της εξουσας γνεται απ «φωτισμνους λακος ηγτες» που λαμβνουν λες τις μεγλες αποφσεις για το συμφρον των πολιτν.  Για λγους ευνητους σε κποια απ αυτ τα ολοκληρωτικ καθεσττα,  λαμβνονται  με ελευθρα ελεγχμενα δημοψηφσματα ελσσονες αποφσεις, εν οι μγιστες λαμβνονται πντοτε απ τον «φωτισμνο» ηγτη. Αυτ μλιστα τα ολοκληρωτικ καθεσττα, στα οποα δεν εφαρμζεται καμι απ τις τρεις αρχς της Δημοκρατας, αυτοονομστηκαν μεσες Δημοκρατες.

Αυτ μως δεν εναι το σημαντικτερο. Το σημαντικτερο εναι πως κποιοι «ειδμονες»  ισχυρζονται πως μεση δημοκρατα εναι να πολτευμα σαν αυτ· σαν το πολτευμα της Κοβας της Λιβης.

 

Οι φλοι της Ψηφιακς μεσης Δημοκρατας πιστεουν στον ορθολογισμ, την ηθικ και την αποτελεσματικτητα των παραπνω τριν αρχν. Πιστεουν ακμη τι αυτς οι αρχς σμερα, χρη στην ψηφιακ τεχνολογα, μπορον να εφαρμοστον χι μνο σε μικρ κρτη-πλεις, αλλ σε κθε κρτος, ανεξρτητα απ την κταση και τον πληθυσμ τους.

 

 [i] Αποφσεις λαμβνουν λα τα ντα. Απ λα αυτ μως,  μνο ο νθρωπος χει το προνμιο να λαμβνει αποφσεις με τη δναμη της λογικς και για να ακριβολογομε με τη δναμη και της λογικς. Τα λογα ντα λαμβνουν αποφσεις με τη δναμη των ενστκτων και των κιντρων.

[ii] ρχοντες στην αρχαιοελληνικ ονομαζταν οι επικεφαλες μιας ομδος ανθρπων· οι σημαιοφροι, οι μπροστρηδες. Στα νεοελληνικ  ο ρος ρχοντας αποδδεται με τον ρο Ηγτης.

[iii] Μεζονες αποφσεις εναι οι στρατηγικς αποφσεις που επγουν και περιορζουν την πληθρα των ελασσνων αποφσεων, οι οποες λαμβνονται για να υλοποιηθον οι μεζονες αποφσεις/ εντολς των πολιτν. Στις μεσες Δημοκρατες οι μεζονες λαμβνονται απ το Σνολο των πολιτν και οι ελσσονες απ τους ρχοντες. Στις σημερινς Δημοκρατες,  μεζονες και ελσσονες αποφσεις λαμβνονται απ αντιπροσπους οι οποοι μως ισχυρζονται τι κατ’ ουσα αυτς λαμβνονται  … απ το Σνολο των πολιτν!!


 

 

 

2009-2012 ALL ABOUT WEB ( , Web development, )