Digital Direct Democracy
   
e-mail
-
-
 
- -
  - |
 
     
-  

. .

 

Η φιλοσοφα της Δημοκρατας

Το πολτευμα της Δημοκρατας  βασζεται στο αξωμα τι λοι οι πολτες εναι απ τη φση, απ το Θε σοι.

 Στα Μαθηματικ,  η ιστητα χει ννοια ταν αφορ στη σγκριση δο μοιων φυσικν μεγεθν, πως για παρδειγμα εναι: το ψος, το βρος, η πνευματικ ισχς (IQ), η σωματικ δναμη, των ανθρπων.

Στη Φση μως αυτ το αξωμα ιστητας δεν ισχει· οι νθρωποι  δεν εναι σοι ως προς τα φυσικ τους μεγθη. Ευλγως συνεπς δημιουργεται το ερτημα: Τι πολτευμα εναι η Δημοκρατα που στηρζεται στην ιστητα των πολιτν η οποα δεν υπρχει στη Φση; Μπως πρκειται για να ασμβατο με τους φυσικος νμους πολτευμα και συνεπς για να ουτοπικ πολτευμα ;

Η απντηση στο βασικ αυτ ερτημα εναι πως η Ιστητα στη Δημοκρατα δεν αφορ σε λα τα φυσικ μεγθη των ανθρπων, αλλ αφορ μνο στην φυσικ ικαντητα  του κθε ανθρπου να λαμβνει αποφσεις με τη δναμη της λογικς[i] και χι των κιντρων και ενστκτων.  Αυτ το φυσικ μγεθος, στη Θεολογα περιγρφεται με το δγμα: «οι νθρωποι εναι πλασμνοι κατ’ εικνα και ομοωση του Θεο», εν οι φιλσοφοι και οι ουμανιστς το περιγρφουν με τα αφηρημνα  ουσιαστικ: Ελευθερα και Ατομικ Εξουσα.

Οι νθρωποι στη Δημοκρατα εναι σοι μνο ως προς την Ελευθερα και την Ατομικ Εξουσα.

Σε να σνολο μως ανθρπων, σε μα κοινωνα, εναι ζωτικ ανγκη να υπρχουν καννες περιορισμο της απλυτης ελευθερας, στε: (1) Η ελευθερα του ενς να μην περιορζει την ελευθερα των λλων και (2) Να διασφαλζεται, στον διο βαθμ, η ελευθερα, η ατομικ εξουσα και οι δυναττητες/ευκαιρες λων των πολιτν. Αυτ η διασφλιση αποτελε το σκοπ του Κρτους[ii].

Απ τα προηγομενα συμπερανεται τι η συνπαρξη ατομικς Ελευθερας, και Κρτους εναι να πρβλημα με στχους σε αντστροφη σχση, γιατ το κρτος υποχρεοται να περιορσει την απλυτη ατομικ ελευθερα προκειμνου  να εξασφαλιστε ιστητα ελευθερας.

Αυτ το δσκολο πρβλημα,  οι αρχαοι λληνες το λυσαν  με τη δημιουργα του πολιτεματος της Δημοκρατας, στην οποα οι πολτες εχαν διπλ σττους·  ταν συγχρνως  ρχοντες και Αρχμενοι, Κυβερνντες και Κυβερνμενοι.

Το πολτευμα με το παραπνω βασικ χαρακτηριστικ εναι η αληθιν Δημοκρατα, η μεση Δημοκρατα πως σμερα την ονομζουμε.

Στην  μεση Δημοκρατα το Κρτος εναι να συγκεκριμνο ουσιαστικ, που χει «νομα και διεθυνση» και μπορε να ορισθε με τη σαφνεια μαθηματικο φορμαλισμο, με την εξσωση:

Κρτος= Πολτες

 

Τα προβλματα της μεσης Δημοκρατας.

Στην μεση Δημοκρατα η εξουσα ασκεται απ το σνολο των πολιτν, που σημανει τι οι αποφσεις που αφορον τα μλη της κοινωνας πρπει να λαμβνονται απ το σνολο των πολιτν.   απατηση μως αυτ χει τσο μεγλες λειτουργικς και οικονομικς δυσχρειες, που το πολτευμα της μεσης Δημοκρατας θα ταν να ανεφρμοστο στην πρξη πολτευμα λγω της πολ μικρς ταχτητας λψεως των αποφσεων και του πολ μεγλου μεσου και μμεσου κστος αυτν.

Η υπρβαση των σημαντικν αυτν προβλημτων πραγματοποιθηκε στη Δημοκρατα του αρχαιοελληνικο πνεματος  ως ακολοθως:

  1. Το σνολο των πολιτν, ελμβανε  μνο τις μεζονες αποφσεις· τις αποφσεις δηλαδ που επγουν αλλ και περιορζουν την πληθρα των λλων αποφσεων  που λαμβνονται για να υλοποιηθον οι μεγλες αποφσεις /εντολς των πολιτν.
  2. Η πληθρα των  ελασσνων αποφσεων, που επγονται και περιορζονται απ τις μεζονες, τις ελμβαναν οι ρχοντες, οι οποοι αναδεικνονται με κλρωση και σε ελχιστες περιπτσεις (στρατηγο) με εκλογ εκλογ των αρστων και κλρωση μεταξ των αρστων.
  3. Οι μεγλες αποφσεις λαμβνονται με δημοψφισμα και εφαρμογ της αρχς της πλειοψηφας. Η αρχ της πλειοψηφας δωσε εφικτοτητα στις συλλογικς αποφσεις ,  οι οποες  θα ταν πρακτικ ανφικτες με την αρχ της  ομοφωνας.
  4. Στα πλασια των ανωτρω αρχν, το σνολο των πολιτν απκτησε εφαρμσιμο στην πρξη  ρλο παρμοιο με αυτν των Μοναρχν/Βασιλων[iii],  εν οι ρχοντες/ Ηγτες το ρλο του υπηρτη που εκτελε τις μεγλες αποφσεις  του Αφντη / Πολτη.

Μχρι τα τλη του 20ου αινα η επικοινωνα των ανθρπων για διαβολευση και λψη αποφσεων, απαιτοσε τη φυσικ τους παρουσα στον διο χρο και στον διο χρνο.  Αυτ η ανγκη , περιρισε τη δυναττητα λειτουργας της αληθινς δημοκρατας  στα μικρ Κρτη/ Πλεις της αρχαας Ελλδας. Στα κρτη με μεγλο πλθος πολιτν, η λειτουργα της μεσης Δημοκρατας ταν πρακτικ ανφικτη. Σμερα μως που «λος ο κσμος γινε να χωρι» χρη στις δυναττητες της ψηφιακς τεχνολογα η μεση δημοκρατα μπορε να λειτουργσει σε λες τις χρες ανεξρτητα απ την κταση και τον πληθυσμ τους.

Εναι φανερ τι στην μεση δημοκρατα διασφαλζεται – απ τους θεσμος και χι απ  την καλ θληση των ανθρπων -  η ισχς των ακολοθων δο αρχν:

(1)   Αφντης εναι οι Πολτες οι οποοι λαμβνουν τις μεγλες αποφσεις, εν οι ρχοντες εναι υπηρτες των πολιτν.

(2)   Οι πολιτικς αποφσεις χουν τη μεγστη δυνατ αποδοχ απ τους πολτες, αφο συνιστον αποφσεις του συνλου των πολιτν.  

Αποτλεσμα της εφαρμογς αυτν των αρχν εναι να χει η αποδοχ των αποφσεων, μεγαλτερη αξα απ τον ορθολογισμ τους[iv]· να θεωρεται δηλαδ τι  μα απφαση μεγλης αποδοχς και μτριου ορθολογισμο εναι καλτερη απ μα απφαση μεγλου ορθολογισμο αλλ  μικρς αρνητικς  αποδοχς. Οι  νκες των Ελλνων στους Περσικος πολμους  και το πος του 1940,  αποτελον παραδεγματα αποφσεων  μικρο ορθολογισμο  (μεγλου ρσκου), αλλ μεγλης αποδοχς.

Στις σημερινς «δημοκρατες» η αποδοχ των αποφσεων δεν αποτελε χαρακτηριστικ του πολιτεματος, οτε της πολιτικς των ασκοντων την εξουσα, αλλ αποτελε το ργο της επικοινωνιακς πολιτικς τους. Στις σημερινς «δημοκρατες» αξα δεν χει το ΤΙ λμε, αλλ το ΠΩΣ το  λμε  

 

Η φιλοσοφα του κοινοβουλευτισμο.

Στο πολτευμα αυτ, που γεννθηκε στη Αγγλα,  βασζεται στο αξωμα τι το κρτος εναι μα θεκ /πνευματικ  ονττητα που δεν ταυτζεται με το σνολο των πολιτν πως ισχει στην αρχαιοελληνικ Δημοκρατα. Δηλαδ εναι,

Κρτος  ≠ Πολτες

Η θεκ ονττητα του Κρτους ονομσθηκε απ τον γγλο φιλσοφο  Τμας  Χμπς  ( 1588- 1673) Λεβιθαν. Συνεπς στον Αγγλοσαξονικ Κοινοβουλευτισμ σχυε  :

Κρτος = Λεβιθαν

Το σττους του Λεβιθαν ( του εκπρσωπου του Λεβιθαν), διαχρονικ υπρχε:  Στους  Βασιλιδες, Στους  Ευγενες/ με κληρονομικ δικαωμα αντιπρσωπους  (Βουλ των Λρδων)  και στους εκλεγμνους απ τους πολτες αντιπροσπους (Βουλ των Κοινοττων Κτω Βουλ).

Στην αρχ η πλειοντητα των εξουσιν /αρμοδιοττων την ασκοσε ο Βασιλις, αργτερα η Βουλ των Λρδων και τελευταα η Βουλ των Κοινοττων. Στχος αυτς της εξλιξης εναι η προσγγιση των αρχν της Δημοκρατας. Η προσγγιση μως αυτ εναι λογικ αντιφατικ γιατ το πολτευμα στηρζεται στο αξωμα  «Κρτος ≠ Πολιτν», αλλ θλει να λειτουργε σμφωνα με το αξωμα,  «Κρτος =Πολτες».  χει ραγε το πολτευμα λογικ αντφαση,  η λογικ του εναι σαφς αλλ συνοδεεται απ τη γνωστ Αγγλικ ευγνεια και διπλωματα;

Στα σημεριν πολιτεματα Κοινοβουλευτισμο με γεση Δημοκρατας , η εξουσα ασκεται  απ αντιπροσπους που εκλγονται απ τους πολτες. Κποιοι μως «Αντιπρσωποι» καθορζονται με πγιους θεσμικος καννες που αποφασζουν οι ρχοντες/αντιπρσωποι των πολιτν και χι οι πολτες. Ττοιοι «αντιπρσωποι» των πολιτν εναι τα μλη της βουλς των Λρδων στην Αγγλα και οι Βουλευτς Επικρατεας που ορζονται με καννες των αντιπροσπων/αρχντων. Κορυφαος σγχρονος θεσμς … εξουσας των πολιτν  εναι αυτς της εκλογς αντιπροσπων με λστα. Κατ τον θεσμ αυτ οι πολτες ψηφζουν για να αποφασσουν τον … αριθμ των αντιπροσπων που κθε κμμα θα χει στη Βουλ . Τα ονματα μως των αντιπροσπων  δεν τα ορζουν οι πολτες αλλ η εξουσα του κμματος.

Απ τα προηγομενα στοιχεα σαφς συνγεται τι υπρχει σημαντικ διαφορ  μεταξ  Κοινοβουλευτισμο και Δημοκρατας. Στη Δημοκρατα οι πολτες ασκον εξουσα, εν στον Κοινοβουλευτισμ η εξουσα ασκεται απ τους αντιπροσπους·  τους αιρετος, αλλ και τους μη αιρετος, τους αυθαρετους[v]  αντιπροσπους.  

Η ποψη συνεπς τι ο Κοινοβουλευτισμς και η Δημοκρατα εναι περπου δια  πολιτεματα,  εναι ασμβατη και με τη λογικ και με την ιστορικ αλθεια .

Σχετικ με το θμα αυτ ο Κορνλιος Καστοριδης γρφει[vi] :

«Οι αρχαοι δεν γνωρζουν την υποκριτικ και απατηλ ννοια της αντιπροσωπεας του λαο, πως δεν την γνωρζουν και οι μεγλοι φιλσοφοι συμπεριλαμβανομνου και του Ρουσσ. Για τους αρχαους, το ζτημα δεν μπαινε καν, ο δε λγος εναι εμφανς. Απ την στιγμ κατ την οποα, αμετκλητα και για ορισμνο χρονικ διστημα (π.χ. πντε χρνια), αναθτει κανες την εξουσα σε ορισμνους ανθρπους, χει μνος του αλλοτριωθε πολιτικ. Ο Ρουσσ γραφε για τους γγλους (γιατ ττε η Αγγλα μνο εχε κοινοβολιο): Οι γγλοι νομζουν τι εναι ελεθεροι μα μρα στα πντε χρνια. Στο σημεο αυτ ο Ρουσσ εναι, ββαια, ενδοτικς, διτι, φυσικ, οτε μια μρα στα πντε χρνια δεν εναι ελεθεροι: αυτ που σκφτεται κανες, οι επιλογς που κνει αυτ τη μρα χουν δη καθοριστε (και πολ περισστερο στη σημεριν εποχ) απ τα προηγομενα πντε χρνια: απ τον εκλογικ νμο, απ τα υπρχοντα κμματα, τους υποψηφους κλπ.» Περισστερα στο http://www.dd-democracy.gr/article.asp?Id=137  


 [i] Στη φση, λα τα ντα λαμβνουν αποφσεις με τη δναμη των ενστκτων και των κιντρων. Μοναδικ εξαρεση αποτελε ο νθρωπος που μπορε να λαμβνει αποφσεις με τη δναμη της λογικς· με τη δναμη ΚΑΙ της λογικς για να ακριβολογομε.

 Η προσπθεια συνεπς του κατεστημνου της εξουσας να λαμβνουν οι νθρωποι αποφσεις με τη δναμη των κιντρων  και των ενστκτων και χι της λογικς,  ισοδυναμε με προσπθεια υποβθμισης των ανθρπων στην κατηγορα των αλγων ντων.

 

[ii] Κρτος στα Ελληνικ σημανει Δναμη, Ισχ, Εξουσα.

[iii] Οι βασιλιδες , οι  δικττορες και γενικς οι χοντες την εξουσα,  λαμβνουν τις μεγλες αποφσεις, εν την πληθρα των αποφσεων που επγονται και περιορζονται απ αυτς,  τις λαμβνουν  οι αξιωματοχοι υπηρτες τους.  

[iv] Μεταξ ορθολογισμο και αποδοχς υπρχει ισχυρ συσχτιση. Θεωρητικ μια απφαση μεγλου ορθολογισμο πρπει να χει και μεγλη αποδοχ. μως στην πρξη αυτ δεν ισχει ταν αναφερμαστε στον ορθολογισμ χι του συνλου των πολιτν,  αλλ των αρχντων/ μεσσιν· των γνησων και ιμιτασιν  μεσσιν.

[v] Αυθαρετος στα αρχαα ελληνικ σημανει αυτο-αιρετς (μη αιρετς)

[vi]  “Η αρχαα Ελληνικ Δημοκρατα και η σημασα της για μας σμερα”.   Κορνλιος Καστοριδης, Εκδσεις  ψιλον.     

 

 

 

2009-2012 ALL ABOUT WEB ( , Web development, )