Digital Direct Democracy
   
e-mail
-
-
 
- -
  - |
 
     
-  

 

 Ο Γλλος Σαρλ Λου ντε Σεκοντ, βαρνος της Μπρεντ και του Μοντεσκι (1689 – 1755),  γνωστς ως Μοντεσκι,  εναι νας απ τους μεγαλτερους  φιλοσφους οι οποοι θεσαν τις βσεις των Πολιτικν Επιστημν.  Στην αντληψη ενς Φυσικο ο Μοντεσκι εναι τι ο Νετων για τη Φυσικ· ο πατρας/ θεμελιωτς  της Πολιτικς Επιστμης.   

Στα ργα του ο Μοντεσκι επιχειρε να βρει και να αναλσει τις θεμελιδεις αρχς και τη λογικ διαφρων πολιτικν θεσμν με την μελτη των νμων· προτενει νες μεθδους διακυβρνησης και νες αντιλψεις για το κρτος. Οι πρωτοποριακς και φιλελεθερες ιδες του Μοντεσκι συνοψζονται στο Σγγραμμα του «Το Πνεμα των Νμων», που αποτελε για αρκετος τη «Ββλο» της Πολιτικς Επιστμης.

 

Το κριτριο του Μοντεσκι.

Ο Μοντεσκι αναγνωρζει τρεις τπους πολιτευμτων:  Το Δεσποτισμ, τη  Μοναρχα και τη Δημοκρατα.

Δεσποτισμς εναι το πολτευμα στο οποο ο Μονρχης/ Δεσπτης ασκε εξουσα η οποα οτε περιορζεται οτε ελγχεται απ ανθρπινους θεσμος. Ο ρος Δεσπτης εναι Ελληνικς και χρησιμοποιεται για τον χαρακτηρισμ Μοναρχν που θεωρονται οι διοι Θεο, εκπρσωποι  του Θεο, καθς και για τον χαρακτηρισμ των θρησκευτικν ηγετν.  

Μοναρχα εναι το πολτευμα στο οποο η εξουσα ασκεται απ να  μνο τομο, αλλ περιορζεται απ κποιους θεμελιδεις θεσμος  (πχ το Σνταγμα).  Συνταγματικ Μοναρχα.

Δημοκρατα εναι το πολτευμα στο οποο η εξουσα ασκεται απ τους πολτες· εναι η Δημοκρατα του αρχαιοελληνικο πνεματος και χι ο Κοινοβουλευτισμς του Αγγλοσαξονικο πνεματος στο οποο η εξουσα ασκεται απ αιρετος και μη αιρετος (αυθαρετους), κληρονομικος αντιπροσπους.

να απ τα σημαντικ συμπερσματα του Μοντεσκι εναι τι το κατλληλο, το βλτιστο, για κθε Χρα πολτευμα εξαρτται απ την κταση και τον πληθυσμ της Χρας. Συγκεκριμνα θεωρε τι:

  1. Ο Δεσποτισμς εναι το περισστερο κατλληλο πολτευμα για χρες πολ μεγλες σε κταση και πληθυσμ.
  2. Η Συνταγματικ Μοναρχα για χρες μτριας κτασης και πληθυσμο και  
  3. Η Δημοκρατα εναι κατλληλη για Χρες μικρς κτασης και πληθυσμο.

Συμπερσματα, πως το παρν, στα οποα η βελτιστοποηση ενς Συστματος εκφρζεται ως συνρτηση κποιου λλου λλων μετρσιμων μεγεθν , στα Μαθηματικ και στις  Θετικς Επιστμες ονομζονται Κριτρια. Δεν γνωρζουμε αν οι Πολιτικο Επιστμονες θεωρον σημαντικ αυτ το συμπρασμα, οτε αν το ονομζουν Κριτριο του Μοντεσκι. Πιστεουμε μως πως το συμπρασμα αυτ χει ορθολογισμ, διαχρονικ ισχ και συμβαττητα με τα ιστορικ γεγοντα· τι μπορε  να βοηθσει τους ανθρπους της σημερινς «Κοινωνας της Πληροφορας»  να επιλξουν και να θεσμοθετσουν το βλτιστο Πολτευμα[i] , το βλτιστο Σνταγμα, που θα υπηρετε τα συμφροντα του συνλου (Set) των πολιτν της Χρας.

 

Η λογικ του Κριτηρου του Μοντεσκι

Το κριτριο στηρζεται στη λογικ ανλυση των αρχν των βασικν πολιτευμτων, αλλ και στην ιστορικ εμπειρα για τις χρες που λειτοργησε η Δημοκρατα. Απ τα στοιχεα αυτ εκολα συνγεται τι βασικς προποθσεις ανπτυξης και λειτουργας της Δημοκρατας εναι:

  1. Η παρξη καλν συνθηκν επικοινωνας των ανθρπων στε να διασφαλζεται αμφι-ενεργ  ( interactive ) επικοινωνα/ ενημρωση των πολιτν και
  2. Η παρξη εμπειρας και κατ’ επκταση ικαντητας των πολιτν να λαμβνουν αποφσεις με τη δναμη της λογικς και χι με τη δναμη των ενστκτων και των κιντρων με την οποα λαμβνουν αποφσεις τα λογα ντα. Η παρξη αυτο που οι αρχαοι λληνες ονμαζαν Παιδεα,  http://www.dd-democracy.gr/article.asp?Id=164        

Αντθετα,  βασικ προπθεση ανπτυξης και λειτουργας των πολιτευμτων της Δεσποτεας και Μοναρχας εναι οι νθρωποι  να πιστεουν· να πιστεουν  στη σοφα των ηγετν / μεσσιν που μνο αυτο και χι το σνολο των πολιτν,  μπορε να λαμβνει τις μεζονες  πολιτικς αποφσεις. Να θυμσουμε τι η πληθρα των ελασσνων αποφσεων, που επγονται και περιορζονται απ τις μεζονες, λαμβνονται και υλοποιονται πντοτε απ τους υπηρτες/ διακνους των μεσσιν.

Ττοιοι μεσσες / ηγτες εχαν, στις διφορες εποχς, το σττους: του Θεο ( οι Φαρα της Αιγπτου), του αντιπροσπου του Θεο (οι  ελαου Θεο Βασιλες) , του μεγαλοφυος προσττη των πολιτν ο οποος  εναι αιρετς, λλα αρκετς φορς εναι κατ βθος αυθαρετος, (αυτ-αιρετς,  μη αιρετς).

Τα προηγομενα οδηγον στο στρεο συμπρασμα τι: (1) Στις μεγλες χρες, στις οποες οι πολτες εναι πρακτικ αδνατο να χουν τη λειτουργικ και οικονομικ δυναττητα να αλληλοενημερνονται,  να διαβουλεονται και να λαμβνουν αποφσεις με δημοψηφσματα, τα βλτιστα στην πρξη πολιτεματα εναι η Απλυτη η Συνταγματικ Μοναρχα και η δημιουργα στους πολτες δογματικς νοοτροπας. Νοοτροπας δηλαδ στην οποα η αλθεια βρσκεται στη λογικ των μεσσιν και χι στη λογικ του κθε ανθρπου. (2) Στις μικρς χρες στις οποες υπρχει η λειτουργικ και οικονομικ δυναττητα πραγματοποησης των προαναφερθεισν λειτουργιν, το βλτιστο στην πρξη πολτευμα εναι η Δημοκρατα,  που αποτελε σκηση για την ιστητα και ελευθερα των ανθρπων· που αποτελε σκηση ανπτυξης της λογικς και της ευθνης· που αποτελε την Παιδεα της Παιδεας[ii]. (3) Η δογματικ αντληψη αποτελε το θεμλιο του Δεσποτισμο και της Μοναρχας, εν η λογικ αντληψη αποτελε το θεμλιο της αληθινς, της μεσης Δημοκρατας.

Μχρι τα τλη του 20ου αινα η πραγματοποηση των προαναφερθεισν λειτουργιν απαιτοσε τη φυσικ παρουσα των ανθρπων σε «κοιν χρο και χρνο», γεγονς που κανε κατλληλες για το πολτευμα της Δημοκρατας, μνο τις μικρς σε κταση και πληθυσμ Χρες. Το συμπρασμα αυτ ενισχεται και απ το ιστορικ γεγονς σμφωνα με το οποο το πολτευμα της Δημοκρατας λειτοργησε μνο στα μικρ κρτη-πλεις της αρχαας Ελλδας.  ταν τα κρτη-πλεις πθαναν, πθανε και η Δημοκρατα.

Αντθετα, στα κρτη μεγλης κτασης και πληθυσμο, που η επικοινωνα με την παρουσα των ανθρπων σε «κοιν χρο και χρνο» ταν πρακτικ ανφικτη, ουδποτε λειτοργησε αληθιν Δημοκρατα. Αντ της Δημοκρατας λειτοργησαν, κατ’ ανγκη,  ολιγαρχικ  πολιτεματα, πολιτεματα «σαν τη Δημοκρατα»,  στα οποα την εξουσα δεν ασκοσαν οι διοι οι πολτες αλλ οι αντιπρσωποι των πολιτν .  

Απ τα τλη μως του 20ου αινα, η ενημρωση και επικοινωνα των ανθρπων πραγματοποιεται με συστματα της τεχνολογας (Συστματα τηλεφωνας, Ραδιοφωνας, Τηλερασης, Πληροφορικς) ,  τα οποα δεν απαιτον την παρουσα των ανθρπων σε «κοιν χρο και χρνο». Εναι τα συστματα Τηλε - Επικοινωνιν/ Ενημρωσης/ Πληροφορικς.  Σμερα το συντριπτικ μεγαλτερο μρος της πληροφορας διακινεται με τεχνολογικ συστματα και χι με την παραδοσιακ μθοδο της φυσικς παρουσας.

 

Τεχνολογικ μσα επικοινωνας και πολιτεματα.

Στην ανπτυξη και λειτουργα των διαφρων πολιτευμτων, ισχυρ συνβαλαν τα τεχνολογικ συστματα επικοινωνιν που ονομζονται Μσα Μαζικν Επικοινωνιν, ΜΜΕ, (εφημερδες, περιοδικ, ραδιοφωνα, τηλεραση).

Στα ΜΜΕ να μεγλο πλθος ανθρπων μπορε να λαμβνει τις πληροφορες που αποστλλουν κποιοι λγοι, χωρς αυτο που λαμβνουν την πληροφορα να χουν τη δυναττητα αποστολς.  πως ταν αναμενμενο οι λγοι νθρωποι, που εχαν αυτ το προνμιο, απκτησαν μεγλη ισχ, ση και πολλς φρες μεγαλτερη απ την ισχ των τριν θεσμικν εξουσιν· της Νομοθετικς, της Εκτελεστικς και της Δικαστικς  εξουσας. Δικαως οι νθρωποι αυτο ονομσθηκαν 4η  εξουσα. Η αιτα αυτο του φαινομνου βρσκεται  κατ βθος στα τεχνικοοικονομικ χαρακτηριστικ των ΜΜΕ.                      

Απ τα προηγομενα προκπτει τι τα ΜΜΕ εναι μα «ολιγαρχικ τεχνολογα» γιατ σε αυτν χουν δυναττητα αποστολς  μαζικς πληροφορας, μνο οι νθρωποι που διαθτουν χρματα και τον εν  ανεπαρκεα  φυσικ προ των συχνοττων.

Η συμβολ των ΜΜΕ και συγκεκριμνα της Ραδιοφωνας  στην ανπτυξη  ολιγαρχικν πολιτευμτων προκπτει και απ τα ακλουθα ιστορικ γεγοντα: (1) Η  επιδημα δικτατορικν πολιτευμτων στην Ευρπη (Γερμανα /Ναζισμς, Ιταλα / Φασισμς, Ισπανα /Φασισμς, ….),  συμππτει  χρονικ με την απογεωση της τεχνολογας της Ραδιοφωνας των ηλεκτρονικν λυχνιν. (2) Η  Ναζιστικ Γερμανα κατανοντας τη μεγλη δναμη της Ραδιοφωνας στην προθηση των στχων της, ανπτυξε να απλ και χαμηλο κστους ραδιφωνο το οποο οι Γερμανο μποροσαν να προμηθευτον με …γραμματσημα. Οι λγοι αυτς της προσφορς του Ναζιστικο καθεσττος ευνητοι.

Στα χρνια της Τηλερασης δεν εμφανστηκαν επιδημες δικτατοριν, εμφανστηκαν  μως φαινμενα κατργησης του πνεματος των Νμων με ταυτχρονη  διατρηση του «γρμματος» τους. Η δναμη της τηλερασης, που εκπμπει  πληροφορες σε μορφ: ομιλας, κειμνου, εικνας, και βντεο, εναι τσο μεγλη που νκησε το πνεμα των Νμων. Σε αυτ τη «νκη» προφανς σημαντικ βοθησε και η ιδιοτλεια των αρχντων/ αντιπροσπων.    

 νειρο των ουμανιστν αλλ και επιδωξη των αρμοδων επιστημνων ταν να αναπτυχτε μα τεχνολογα που θα διασφλιζε σε λους τους πολτες -  πλοσιους και φτωχος, της αντατης και στοιχειδους εκπαδευσης -  τη λειτουργικ και οικονομικ δυναττητα αποστολς και λψης μαζικς πληροφορας. Μια ττοια τεχνολογα προφανς θα ταν κατλληλη για δημοκρατικ και ακατλληλη για ολιγαρχικ πολιτεματα.

Αυτ η τεχνολογα, που αναπτχθηκε την τελευταα 10ετια του 20ου αινα, εναι η τεχνολογα των Αμφι - Ενεργν Δικτων· εναι η τεχνολογα του INTERNET (INTERactive NETwork), η οποα, ως προς τις δυναττητες επικοινωνας,  « κανε λο τον κσμο να μικρ χωρι».

 

Το κριτριο του Μοντεσκι στην ψηφιακ εποχ  

Λαμβνοντας υπψη: (1) Τις νες δυναττητες επικοινωνας, διακνησης και διαχερισης των πληροφοριν, (2) τι αυτς οι  φανταστικ μεγλες δυναττητες, γνονται επικνδυνες εν χρησιμοποιηθον στον τομα σκησης της εξουσας απ τους ολγους και χι απ το σνολο των πολιτν, (3) τι η  ψηφιακ τεχνολογα δη χρησιμοποιεται και θα χρησιμοποιηθε σε μεγαλτερο βαθμ, στην σκησης της εξουσας, ανεξρτητα αν οι θεσμο που υπηρετονται απ αυτ εναι ολιγαρχικο ψευδοδημοκρατικο,  (4) τι το Υπουργεο Ηλεκτρονικς Διακυβρνησης χει σαν στχο την  χρση της τεχνολογας στα πλασια του ισχοντος Συντγματος/ Πολιτεματος,  μπορομε σμερα, στην Κοινωνα της Πληροφορας, να διατυπσουμε το κριτριο του Μοντεσκι ως ακολοθως:

«Οι χρες στις οποες η διεσδυση της ψηφιακς/ ιντερνετικς  τεχνολογας εναι επαρκς, μπορον και πρπει να χουν το πολτευμα της αρχαιοελληνικς της μεσης Δημοκρατας, με προσαρμογ των αρχν και των πρακτικν της στα οικονομικ, κοινωνικ και ιδως τεχνολογικ δεδομνα του 21ου αινα.»  

Σημαντικ στοιχεο αυτς της διατπωσης αποτελε η ποψη τι η αλλαγ του Συντγματος/ Πολιτεματος προς τις αρχς της μεσης Δημοκρατας, εναι χι απλ δυνατ,  αλλ αναγκαα και επεγουσα. Η ανγκη αυτ δημιουργεται απ τους ακλουθους δο λγους: (1) Η να τεχνολογα δη χρησιμοποιεται και θα χρησιμοποιηθε σε μεγαλτερο βαθμ, σαν εργαλεο σκησης της εξουσας, ανεξρτητα απ τη μορφ του πολιτεματος . (2) Η χρση της πολ μεγλης δναμης της νας τεχνολογας στην σκηση της εξουσας απ τους ολγους – στω και αν αυτο εναι εκλεγμνοι αντιπρσωποι – θα οδηγσει με νομοτελειακ βεβαιτητα σε πολιτεματα αυξημνης εντροπας· θα οδηγσει στα πολιτεματα των  Μεγλων Αδελφν που περιγρφει ο Τζωρτζ ργουελ στο βιβλο του 1984.

 

Συμπρασμα.

 Η διεσδυση (penetration) της ιντερνετικς τεχνολογας μιας χρας εκφρζεται, με το ποσοστ των ανθρπων που χουν,  πρσβαση στο Ιντερντ και εξοικεωση με τη χρση του. Στη χρα μας, το 60%  περπου των νοικοκυριν διαθτει σταθερς ευρυζωνικς συνδσεις, στις οποες πρπει να προστεθον και οι ευρυζωνικς συνδσεις των δικτων κινητς τηλεφωνας. Παρλληλα με αυτ την αξηση, χει βελτιωθε,  τσο η ποιτητα των εφαρμογν σο και η εξοικεωση των πολιτν με τη χρση της νας τεχνολογας. Τα στοιχεα αυτ οδηγον στο συμπρασμα τι η κρσιμη δραστηριτητα για τη διερυνση της Κοινοβουλευτικς Δημοκρατας προς τις αρχς της μεσης Δημοκρατας, εναι οι Συνταγματικς/ Νομοθετικς  αλλαγς και χι η ωριμτητα της τεχνολογας.

Μακρι η χρση της νας τεχνολογας,  που με τλμη γνεται σμερα σε  τσους  προβληματικος τομες της χρας  – εφορα, υγεα, κοινωνικ ασφλεια, δημσια ασφλεια,..  -  δημιουργντας βσιμες ελπδες για το αριο, να επεκταθε και στον τομα σκησης της εξουσας· μακρι η Ελλδα να γνει ξαν το Λκνο της Δημοκρατας,  το Λκνο της Ψηφιακς μεσης Δημοκρατας.

 [i] Κατ τον αεμνηστο καθηγητ του Συνταγματικο Δικαου Αριστβουλο Μνεση,  «Η βαθτερη ννοια του πολιτεματος συμππτει με την ννοια του Συντγματος». Αυτ στη γλσσα των μαθηματικν  διατυπνεται με την εξσωση:  Πολτευμα = Σνταγμα.

 

 

2009-2012 ALL ABOUT WEB ( , Web development, )