Digital Direct Democracy
   
e-mail
-
-
 
- -
  - |
 
     
-  

;

 

Αρκετο νθρωποι πιστεουν τι στα σημεριν «Δημοκρατικ Πολιτεματα» υπηρετονται συστηματικ τα συμφροντα των ολγων που μεσα και μμεσα ασκον την εξουσα. Το γεγονς αυτ οδηγε στην ανγκη για διαρκ πλη μεταξ των απλν ανθρπων που χουν το σττους του αρχμενου και των ολγων που χουν το σττους του ρχοντος. Οι νθρωποι αυτο πιστεουν τι η πλη αρχντων – αρχομνων, η πλη των τξεων, αποτελε νομοτελειακ ανγκη.

Εναι προφανς τι αυτ η ποψη/δγμα χει ννοια και λογικ ταν η εξουσα ασκεται απ τους ολγους αιρετος αυθαρετους (αυτ – αιρετος) αντιπροσπους των πολιτν.  Αντθετα, ταν η εξουσα ασκεται μεσα  απ το Σνολο των  διων των πολιτν,  αυτ η πλη οτε ννοια, οτε λογικ, αλλ οτε και πρακτικ δυναττητα χει. Η πλη με τον εαυτ μας εναι μια εσωτερικ πλη με τη συνεδηση μας  και χι πλη μεταξ ανθρπων. Αυτ την εσωτερικ πλη πρπει να πραγματοποιε ο νθρωπος ως το μοναδικ μβιο ον που εναι προικισμνο απ τη Φση με τη δναμη της λογικς·  με τη δναμη των ενστκτων και  των κιντρων, που χουν λα τα μβια ντα, αλλ και τη δναμη της λογικς που προνομιακ χει ο νθρωπος.    

Παρ την κρατοσα αντληψη τι η πλη αρχομνων – αρχντων υπηρετε τα συμφροντα των αρχομνων, αυτ η πλη κατ βθος υπηρετε περισστερο τα συμφροντα του κατεστημνου των αρχντων. Αυτ προκπτει απ το γεγονς τι κορυφαα επιδωξη/στχος αυτν εναι η μονοπληση του σττους του ρχοντος και τι το στριωμα, στω και της ιδας,  του ρχοντος και αρχμενου πολτη αποτελε το μεγλο κνδυνο και εχθρ τους. Η πλη των τξεων  εναι η ντε φκτο αποδοχ του δγματος τι οι κοινωνες νομοτελειακ δομονται απ δο κατηγορες πολιτν, τους ρχοντες και τους αρχμενους. Αυτ το δγμα μως εναι 180 μορες αντθετο με τη φυσικ νομοτλεια. Οι νθρωποι γεννιονται ελεθεροι· δεν γνονται ελεθεροι  απ τους νμους των σοφν ανθρπων. Οι σοφο απλ αντιλαμβνονται τη φυσικ νομοτλεια.       

Σημαντικ παρατρηση εναι τι το κστος αυτς της πλης κατ καννα πληρνεται απ τους αρχμενους και χι απ τους ρχοντες. Μια ττοια μως πλη, που συστηματικ το κστος πληρνεται απ τους αρχμενους, μοιζει με παραλογισμ, μοιζει με αυτοτιμωρα των αρχομνων.  

Οι σκψεις αυτς οδηγον στο συμπρασμα τι η πλη αρχντων- αρχομνων λειτουργε σαν ισχυρ ηθικ υποστλωμα για το στριωμα της ποψης τι «πρπει να υπρχουν ρχοντες, δεν γνεται αλλις»· σαν υποστλωμα για τη λογικ και ηθικ νομιμοποηση της ολιγαρχας και πολλς φορς για τη γνεση της ολιγαρχας.

Το  πραγματικ και μακροπρθεσμο συμφρον των ανθρπων δεν εναι η πλη αλλ η ορθολογικ  συμμετοχ τους στην σκηση της εξουσας· εναι η απκτηση του σττους του ρχοντος και αρχμενου.  Αυτ η επιδωξη ταυτζεται με την αναγννηση της αρχαιοελληνικς,  της μεσης Δημοκρατα, της οποας οι αρχς και οι πρακτικς προφανς θα προσαρμοστον στα οικονομικ, κοινωνικ και ιδως τεχνολογικ δεδομνα του 21ου αινα.

Γιατ μως οι ανωτρω λογικς και ηθικς αρχς δεν μπρεσαν να εφαρμοσθον στα περπου 4000 χρνια της γνωστς ιστορας των ανθρπων; Γιατ η εφαρμογ αυτν των αρχν πρακτικ περιορσθηκε σε να μικρ παρθυρο του χωροχρνου με στοιχεα: Ελλδα, Αθνα, 6ος, 5ος ,μσα 4ου, αινα Π.Χ ;

Στο θεμελιδες αυτ ερτημα, που παιξε και παζει σημαντικ ρλο στην διαμρφωση και επικρτηση των διαφρων πολιτευμτων,  η απντηση εναι:

(1)   Γιατ η επικοινωνας των ανθρπων, που μχρι χθες απαιτοσε τη φυσικ παρουσα τους σε κοιν χρο και χρνο, δημιουργοσε αξεπραστες  λειτουργικς και οικονομικς δυσχρειες για τη λειτουργα της μεσης Δημοκρατας. Αυτς οι δυσχρειες επικοινωνας μπρεσαν να αντιμετωπισθον μερικς, μνο στα μικρ κρτη -πλεις της αρχαας Ελλδας. ταν τα κρτη-πλεις πθαναν, πθανε και η Δημοκρατα.  

(2)   Γιατ το κατεστημνο της κθε μορφς εξουσας (πολιτικς, οικονομικς, πνευματικς), σκπιμα στρβλωσε τον τρπο σκησης εξουσας απ το Σνολο[i] (set)  των πολιτν . Στο πολτευμα της μεσης  Δημοκρατας το Σνολο των πολιτν λαμβνει μνο τις μεγλες αποφσεις ( ακριβς πως νας Μονρχης) και τις ελσσονες,  που επγονται και περιορζονται απ τις μεγλες,  τις λαμβνουν οι υπηρτες τους.  Αντ αυτο, σκπιμα δημιουργθηκε η λανθασμνη αντληψη  τι στο πολτευμα αυτ λες οι αποφσεις λαμβνονται απ το Σνολο των πολιτν,  γεγονς που προφανς οδηγε σε αδυναμα σκησης της εξουσας. Σε αδυναμα μως σκησης της εξουσα θα οδηγετο και ο μονρχης αν δεν περιοριζταν στη λψη των μεγλων αποφσεων αλλ ελμβανε και την πληθρα των ελασσνων τις οποες αναθτει στους υπηρτες του. Στην μεση Δημοκρατα το Σνολο των πολιτν χει την εξουσα και το ρλο του μονρχη και οι ρχοντες το ρλο του υπηρτη των πολιτν. Το τι ισχει στις σημερινς «Δημοκρατες» και το τι οι περισστεροι πιστεουν τι εναι η μεση Δημοκρατα,  εναι λγο -πολ γνωστ.

(3)   Γιατ τα συμφροντα του κατεστημνου της εξουσας εναι αντθετα προ τις αρχς της μεσης Δημοκρατας. Η δημιουργα των αρχντων και αρχομνων  πολιτν,  αποτελε την οριστικ ακρωση, τσο του κατεστημνου της εξουσας σο και του κθε μορφς κατεστημνου. Οι διφορες μορφς κατεστημνης ολιγαρχας, (πολιτικ,  οικονομικ, πνευματικ) χουν τσο ισχυρ αλληλεξρτηση, στε δσκολα  ξεχωρζεις ποια εναι εκενη που γννησε τις λλες· πως στην περπτωση της κτας και του αυγο.  Η μτρα που γννησε λες τις μορφς ολιγαρχας εναι η ακρωση του φυσικο σττους του ρχοντος και αρχμενου ανθρπου και χι μα απ τις μορφς της.

 Απ τις ανωτρω αιτες, η πρτη αποτελοσε μχρι χθες τη μεγαλτερη δυσχρεια που καθιστοσε την μεση Δημοκρατα να πολτευμα χωρς λειτουργικ και οικονομικ εφικττητα για κρτη των σημερινν μεγεθν  κτασης και πληθυσμο.  Αυτ εναι αποτλεσμα του τρπου επικοινωνας των ανθρπων, που  μχρι χθες απαιτοσε  τη φυσικ παρουσα τους σε κοιν τπο και χρνο· που απαιτοσε την παρουσα των πολιτν στην Πνκα τον διο χρνο.  Η σημαντικ αυτ δυσχρεια, σμερα αντιμετωπζεται, εκολα και με ελχιστο κστος, με τις δυναττητες της ψηφιακς τεχνολογας. Χρη στην τεχνολογα οι πολτες δεν θα χρειασθε σμερα να πηγανουν στη Πνκα. Η Πνκα, η Ψηφιακ Πνκα θα πηγανει  στους πολτες και μλιστα χι σε κοιν χρνο αλλ σε χρνο που θα επιλγει ο διος ο πολτης.

Η δετερη αιτα ανκει στην κατηγορα των «κατεστημνων αντιλψεων» που οι νθρωποι χουν για ορισμνα σημαντικ προβλματα. Μια ττοια καθεστηκυα αντληψη αναφρει ο τιμηθες με βραβεο Νμπελ Ρσος Φυσικς Λεβ Λαντου στο βιβλο του «Τι εναι η Θεωρα της Σχετικτητας»[ii].  Στο βιβλο αυτ ο Λαντου  αναφρει το ακλουθο επιχερημα, που οι ττε ειδμονες προβαλαν για να στηρξουν την καθεστηκυα αντληψη της εππεδης γης και να απορρψουν την ποψη τι η Γ ταν σφαιρικ :  «Αν η γη ταν σφαιρικ, ττε οι νθρωποι του Νοτου Ημισφαιρου θα πρεπε να περπατνε….  με το κεφλι στη Γη και τα πδια στον Ουραν»[iii]. Κτι ανλογο ισχει και για τα  επιχειρματα των σημερινν ειδημνων που υποστηρζουν τι η μεση Δημοκρατα εναι να ουτοπικ πολτευμα.

Η τρτη αιτα εναι ισχυρ σο εναι ισχυρς οι αιτες (1) και (2). Αυτ συμβανει γιατ οι ασκοντες την εξουσα δεν χουν δικ τους ισχ αλλ χουν μνο το συμβατικ /θεσμικ δικαωμα να  συντονζουν και να διαχειρζονται  την ισχ των πολιτν. Η απκτηση αυτο του συμβατικο δικαιματος γνεται με διφορα μσα· ελευθρα και εξαναγκασμνα, λογικ και παρλογα, ηθικ και ανθικ. Σε κθε περπτωση μως, οι ασκοντες την εξουσα δεν  μπορον να γνουν  μνιμοι ιδιοκττες  της αμεταββαστης εξουσας των πολιτν.[i] Στα Μαθηματικ ( Θεωρα Συνλων)  το Σνολο θεωρεται ως μια αυτνομη ονττητα της οποας  η νομοτλεια της συμπεριφορς της εναι διαφορετικ απ αυτν των στοιχεων απ τα οποα αποτελεται το Σνολο (Set)

[ii] Λεβ Λανταου-Γιουρι Ρουμερ. Τι εναι η Θεωρα της Σχετικτητας. Εκδσεις Κορτζη 1983.

[iii] πως εξηγε ο Λαντου, η τεκμηρωση αυτο του επιχειρματος στηρζεται σε δο συμπερσματα/απψεις :  (1) Η διεθυνση της κατακρυφου εναι πντοτε απ το κεφλι στα  πδια. (2) Η  διεθυνση της κατακρυφου εναι σταθερ στο χρο . Το (1) συμπρασμα ισχει. Το (2) μως δεν ισχει γιατ η κατακρυφος δεν χει σταθερ, πως πστευαν, διεθυνση. Σμερα ξρουμε τι η  διεθυνση της συμππτει με τη ακτνα της Γης και γι’ αυτ χει κατεθυνση σε λα τα μρη της γης απ το κεφλι στα πδια.  

 

 

2009-2012 ALL ABOUT WEB ( , Web development, )