Digital Direct Democracy
   
e-mail
-
-
 
- -
  - |
 
     
-  

.

 

 

Στους  ανθρπους, που ζησαν και ζουν σε αυτν εδ τον τπο, χουν αναπτυχθε  σε μεγλο βαθμ, σε μεγαλτερο απ αυτν των λλων λαν, δο σημαντικ και αντιφατικ χαρακτηριστικ γνωρσματα: Η πονηρ νοοτροπα και η δημοκρατικ νοοτροπα.

 

Η πονηρ νοοτροπα.  

Στα λεξικ της Ελληνικς Γλσσας ως πονηρ νοοτροπα, ως πονηρι, ορζεται: «Η ικαντητα κποιου να επιτυγχνει τον στχο του με τεχνσματα συχν  χι τμια, που περιχουν δλο, εξαπτηση, παραπλνηση»[1].  

Ιδιατερο μως ενδιαφρον παρουσιζει νας λλος ορισμς, που διβασα πριν απ πολλ χρνια σε ρθρο ενς γγλου δημοσιογρφου, ο οποος επισκφτηκε την Ελλδα και γραψε να ρεπορτζ με τις εντυπσεις του για την πονηρ νοοτροπα των Ελλνων.

Στο ρεπορτζ αυτ ο φλεγματικς και ξυπνος γγλος γραφε περπου τα εξς:   « Προσπθησα  να καταλβω τι σημανει η λξη πονηρς και για αυτ κατφυγα σε λεξικ. μως δεν βρκα να ορισμ που να εξηγε λα σα βλεπα. Τελικ κατλαβα πως οι λληνες λνε πονηρ αυτν που χρησιμοποιε τις ποιες δυνμεις  διαθτει  για το διο φελος. Πονηρς δεν εναι ο ξυπνος, για αυτ  οι λληνες χουν και τη λξη κουτοπνηρος».

Πργματι, αν το καλοπροσξετε, λες οι αποφσεις των πονηρν στοχεουν στη μεγιστοποηση του ιδου οφλους. Το φελος του κοινωνικο συνλου, το λογικ, το ντιμο, το δκαιο,  εναι λξεις που λγονται ηχηρ απ τους πονηρος, αλλ δεν αποτελον κριτριο των  αποφσεων τους. Κριτριο εναι μνο το διο φελος.

Πονηρς για παρδειγμα, εναι αυτς, που κνοντας διφορες τυπικ νμιμες κομπνες  καταφρνει:  Να πληρνεται απ το Δημσιο χωρς να εργζεται, να μη πληρνει τους φρους του, να μη πηγανει  στρατιτης αν και  δεν χει πραγματικος  λγους απαλλαγς, να αγωνζεται για το διον φελος και να ισχυρζεται τι αγωνζεται για το φελος του κοινωνικο συνλου.

Η πονηρ νοοτροπα των Ελλνων, πως ορσθηκε προηγουμνως, παραπμπει σε καταστσεις κινδνου και πανικο, που ισχει η αρχ: «Ο σζων εαυτν σωθτω». Τα βιματα των νετερων Ελλνων απ την Τουρκικ σκλαβι και απ αυταρχικς   κυβερνσεις –ας μη  ξεχνμε τι μχρι τον 18ον αινα υπρχαν μνο αυταρχικς κυβερνσεις – εξηγον την ανπτυξη αυτς της νοοτροπας. μως αυτ η νοοτροπα υπρχε και στην αρχαα Ελλδα, πως σχετικ αναφρεται στα ποιματα του Ομρου. Ο Οδυσσας για παρδειγμα, χρησιμοποησε πονηρι – τον Δορειο ππο – για την λωση της Τροας.

 

Η δημοκρατικ νοοτροπα

Με τον ρο «δημοκρατικ νοοτροπα» εννοομε την υψηλ εκτμηση, αγπη και σεβασμ για την ατομικ εξουσα λων των ανθρπων· για την πστη στην  ισοκρατα των πολιτν και την διασφλιση σε αυτος σων ευκαιριν και σων μεριδων του κοινωνικο οφλους.

Η σημεριν νοοτροπα διασφλισης εξουσας και οφλους σε να μικρ υποσνολο πολιτν, στους ημετρους, δεν εναι δημοκρατικ νοοτροπα. Εναι μα ολιγαρχικ νοοτροπα, που συνιστ τη βαθτερη αιτα ανπτυξης και συντρησης της πονηρς νοοτροπας.  

Εναι ευνητο τι η δημοκρατικ νοοτροπα μιας κοινωνας, επιβινει ττε και μνο ττε ταν η πλειοντητα των πολιτν χει τη λογικ βεβαιτητα, στω τη δογματικ πστη, πως οι νθρωποι δεν πρπει να ξεχωρζουν την  ιδιωτικ απ τη δημσια ζω τους πως, σμφωνα με τα συμπερσματα γκυρων ιστορικν ερευνητν [2],  δεν τη ξεχριζαν οι πολτες της Αθηνακς Δημοκρατας .

Απ τα παραπνω, γνεται φανερ τι πονηρ νοοτροπα και δημοκρατικ νοοτροπα δεν εναι δυνατ να συνυπρχουν, γιατ χουν εκ διαμτρου αντθετους στχους.  Η πρτη χει σαν στχο το διον φελος και η δετερη το φελος του κοινωνικο συνλου.

Δημιουργεται τσι το ελογο ερτημα: Πως τα κατφεραν οι πονηρο λληνες       

να αναπτξουν το πολτευμα της Δημοκρατας;

Πς τα κατφεραν να  κνουν την Ελλδα το λκνο της Δημοκρατας;

Στο δσκολο αλλ βασικ αυτ ερτημα  υπρχει μνο η ακλουθη, λογικ και εκ πρτης ψεως παρλογη, απντηση:

Η  δημοκρατικ νοοτροπα και η πονηρ νοοτροπα, εναι κατ βθος τα δο πρσωπα της διας νοοτροπας, της διας ονττητας[3].  τι μοιζουν με  να νμισμα που στη μα πλευρ του εναι γραμμνη η λξη δημοκρατα και στη λλη η λξη πονηρι.

Εδ και 5000 χρνια, απ τα ηρωικ χρνια των ποιημτων του Ομρου, οι λληνες αγπησαν την ατομικ τους εξουσα και κατ’ επκταση τη Δημοκρατα, περισστερο απ τους λλους λαος . Επειδ μως πολλς φορς η εξουσα τους αυτ περιορσθηκε, επιχειρθηκε να περιορισθε, απ μη δημοκρατικ συστματα, ανπτυξαν να μηχανισμ προστασας της: Την πονηρ νοοτροπα.

Αυτ η νοοτροπα, που στη αρχ εχε στχο την προστασα των ταυτισμνων συμφερντων του ατμου και του συνλου, δηλαδ την προστασα της Δημοκρατας, με τα χρνια μεταλλχθηκε και εξελχθηκε σε βιολογικ χαρακτηριστικ προστασας μνο των ατομικν συμφερντων. Αυτ η μεταλλαγμνη νοοτροπα εναι καταχωρημνη στο DNA  των σημερινν Ελλνων.  

Αν αυτ η συναισθηματικς νοημοσνης ρομαντικ  θεωρα ισχει, ττε υπρχει ελπδα οι λληνες να αναποδογυρσουν το νμισμα  με τα δο πρσωπα. Να ξαναποκτσουν την κλεμμνη ατομικ τους εξουσα, να ακυρσουν την πονηρ νοοτροπα τους και να αναγεννσουν την γνσια δημοκρατικ νοοτροπα, που υπρχε τα παλι τα χρνια.  

Αν οι λληνες δεν καταφρουν  να ακυρσουν την πονηρ νοοτροπα τους, ττε το μλλον τους εναι πολ ζοφερ.

Να τι περπου λεγε για το θμα αυτ ο φλεγματικς γγλος :

«Οι λληνες μοιζουν σαν να χορεουν συρτκι χοντας ο νας το χρι του στην τσπη του διπλανο του× εν χορεουν, ο νας κλβει τον λλον  χωρς στενοχριες, τψεις και αναστολς. Απ την πονηρι τους οι λληνες αργ γργορα θα αυτοκαταστραφον. Για να επιβισουν υπρχει μνο  νας τρπος. Να ξεριζσουν αυτ τη νοοτροπα και να διαγρψουν απ τα λεξικ τους τη λξη πονηρς».

 

Συμπρασμα.

Οι λληνες εναι οι νθρωποι, στο DNA των οποων χει καταχωρηθε η βιολογικ ιδιτητα με τα δο πρσωπα. Το της πονηρς και δημοκρατικς  νοοτροπας. Σμερα  η δημοκρατικ νοοτροπα εναι κρυμμνη κτω απ την ιδιατερα επικνδυνη νοοτροπα του πονηρο.

Παρ τατα δεν θα ταν ασμβατο με την ιστορα των Ελλνων, να κνουν για μια ακμη φορ να θαμα: Να ξαναζωντανψουν τις αρχς της Αθηνακς Δημοκρατας, προσαρμοσμνες προφανς στα κοινωνικ, πολιτικ, οικονομικ και τεχνολογικ δεδομνα του 21ου αινα. Να πραγματοποισουν, την Αναγννηση της Δημοκρατας.

Η ψηφιακ τεχνολογα της πληροφορικς και των τηλεπικοινωνιν, του Internet, εναι να σημαντικ εργαλεο και μια μεγλη ευκαιρα για μια ττοια αναγννηση× εναι μια μεγλη ευκαιρα για την δρυση και λειτουργα μιας καινοργιας Ψηφιακς Πνκας, στην οποα θα μετασχηματισθε η πονηρ νοοτροπα σε δημοκρατικ νοοτροπα· σε νοοτροπα τατισης του ατομικο και του κοινωνικο οφλους. Μακρι να ισχσει και στην παροσα περπτωση αυτ που γρφει ο μεγλος Νκος Καζαντζκης στο βιβλο του « Αναφορ στον Γκρκο»:  «Ποιο αληθιν  και απ την αλθεια εναι τα παραμθια»         [1] Λεξικ της νας Ελληνικς Γλσσας του  Γ. Μπαμπινιτη

[2] Μωρς Κρουαζ της Γαλλικς Ακαδημας:  Για τους πολτες της Αθηνακς  Δημοκρατας, «η δημσια ζω ταν τσο βαθει δεμνη με την ιδιωτικ  ζω, που δσκολα μποροσες να την ξεχωρσεις». Απ το βιβλο του, «Ο πολιτισμς της αρχαας Ελλδος» .

[3] Δ. Κυριαζς «Η Αναγννηση της Δημοκρατας». Β6, Η κριση της Δημοκρατας στην Ελλδα, σελδα 83.

 

 

 

 

2009-2012 ALL ABOUT WEB ( , Web development, )