Digital Direct Democracy
   
e-mail
-
-
 
- -
  - |
 
     
-  

 

 ( Σημεωση:  Η απντηση του ανωτρω ερωτματος βασζεται στο γεγονς - στω στην θερηση - τι η αρχαιοελληνικ Δημοκρατα εναι το πολτευμα με τη χαμηλτερη κοινωνικ Εντροπα, απ την εντροπα λων των πολιτευμτων  που χουν εμφανισθε στη γνωστ ιστορα του ανθρπου. Πιο αναλυτικ προσγγιση του θματος υπρχει στiς σελδες 19-29 του βιβλου μας «ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Η επδραση της σγχρονης Φυσικς και της Ψηφιακς Τεχνολογας στη Δημοκρατα». Εκδσεις: νωση Ελλνων Φυσικν 2009. ) 

 

 

Η Εντροπα στα φυσικ και κοινωνικ συστματα.  

Η εντροπα των φυσικν συστημτων ορζεται στη Στατιστικ Μηχανικ ως «το μτρο της αταξας».[i] Χαμηλ συνεπς εντροπα σημανει μικρ αταξα.

Στα πληροφορικ συστματα η εντροπα ορζεται  ως «το αντστροφο του μτρου της πληροφορας». Χαμηλ εντροπα συνεπς σημανει μεγλο μτρο πληροφορας· σημανει πλρη και ανθευτη πληροφρηση.[ii]

Απ τους ορισμος αυτος και απ τους βασικος θεσμος της αρχαιοελληνικς Δημοκρατας συνγεται τι το πολτευμα της μεσης Δημοκρατας, εναι να σστημα στο οποο επικρατε χαμηλ κοινωνικ εντροπα διτι:

  1. Η  εξουσα (η ισχς, η ενργεια) παραμνει σε μεγλο βαθμ στους φυσικος της φορες, στους πολτες. Το γεγονς αυτ προφανς αποτελε την τξη που καθρισε η Φση, εν το αντθετο, η συγκντρωση δηλαδ της ισχος των πολιτν στο μονρχη, στον ηγτη, στον αντιπρσωπο, αποτελε «αταξα».  Η αταξα (η εντροπα) στα κοινωνικ συστματα αφορ συνεπς σε παραβσεις φυσικν Αρχν και χι ανθρωπνων νμων και αστυνομικν διατξεων.   
  2.  Η πληροφορα, η διαφνεια, μεγιστοποιεται στο πολτευμα της μεσης Δημοκρατας γιατ σε αυτ οι πολτες χουν το σττους του εξουσιζοντος   και συγχρνως εξουσιαζμενου, του κυβερνντος και του κυβερνωμνου. Προφανς εναι τι σε να ττοιο πολτευμα, ο περιορισμς και η νθευση της πληροφορας, η αυτ-παραπληροφρηση,  οτε ννοια οτε δυναττητα χει. Η παραπληροφρηση χει ννοια και σκοπ ταν οι πολτες χουν μνο το σττους του εξουσιαζμενου.  

Στο παραπνω συμπρασμα καταλγουμε και απ τη θερηση των αρχν και των πρακτικν της Αθηνακς Δημο­κρατας. Απ αυτ τη θερηση εκολα προκπτει τι βασικ προπ­θεση ανπτυξης και λειτουργας δημοκρατικν θεσμν, εναι η παρξη καλν συνθηκν επικοινωνας των πολιτν· συνθηκν διασφλισης χαμηλς εντροπας.

Η αρχαα Ελλδα γινε το Λκνο της Δημοκρατας γιατ υπρχαν συνθκες διασφλισης χαμηλς εντροπας· συνθκες ευχερος επικοινωνας. Οι συνθκες χαμηλς εντροπας δημιουργθηκαν απ τα ακλουθα χαρακτηριστικ της Ελλδας και των Ελλνων:

  1. Τις  ριστες κλιματολογικς συνθκες της Ελλδας.  
  2. Την οργνωση της αρχαας Ελλδας σε μικρ κρτη, σε κρτη-πλεις.
  3. Τη μεγλη επικοινωνιακ ισχ της Ελληνικς γλσσας.
  4. Την ανδειξη της λογικς νοημοσνης σε δεσπζουσα νοημοσνη.

 

 1. Οι ριστες κλιματολογικς συνθκες

Οι ριστες κλιματολογικς συνθκες, αποτελον παργο­ντα βελτωσης της επικοινωνας των ανθρπων γιατ διευκολνουν τις μετακιν­σεις και συγκεντρσεις αυτν σε ανοικτος χρους. Ας μη ξεχνμε τι μχρι τα τλη του 20ου αινα ισχυρ τεχνολογα επικοινωνας δεν υπρχε και ο μνος τρπος για αμφιενεργ επικοινωνα των πολιτν, ταν η συγκντρωση τους στον διο χρο· στην Αγορ, στην Πνκα, στην Πλατεα, στο Στδιο.

Το ιστορικ γεγονς της μεσουρνησης της Δημοκρατας και του Πολιτι­σμο στην Αθνα, εναι συμβατ με το φυσικ χαρακτηριστικ του κλματος της Αττικς, που εναι, στω ταν,  το καλτερο απ τις λλες περιοχς της Ελλδας.

 

2. Η οργνωση σε κρτη -πλεις

Η οργνωση της Ελλδας σε κρτη μικρς κτασης και πληθυσμο, σε κρτη – πλεις, εναι επσης νας πολ βασικς παργοντας διασφλισης καλν συνθηκν επικοινωνας γιατ σ’ αυτ την περπτωση υπρχει μικρ πλθος πολιτν και μικρς αποστσεις μετακνησης τους.

Η οργνωση αυτ οφελεται ασφαλς στα ψυχικ και πνευματικ χαρακτηριστικ των αρχαων Ελλνων, πρωτστως μως οφελεται στα φυσικ χαρακτηριστικ του Ελληνικο χρου που οδγησαν και βοθησαν στην ανπτυξη και λειτουργα αυτς της ευφυος και ανθρωποκεντρικς οργνωσης.

Τα πιο σημαντικ απ τα φυσικ χαρακτηριστικ του Ελληνικο χρου πο στρι­ξαν αυτ την οργνωση εναι: Η μορφολογα του χρου και η κατανομ των φυσικν πρων.

Η μορφολογα του χρου. Ο ευρτερος χρος της Ελλδας διαιρεται σε επιμ­ρους περιοχς που οριοθετονται και προστατεονται απ θλασσες και βουν, δηλαδ απ την δια τη φση. Ττοιες περιοχς εναι τα νησι της Ελλδας που χουν οριοθτηση και προστασα απ θλασσα καθς και λλες περιοχς που ­χουν μικτ οριοθτηση και προστασα· απ θλασσα, βουν, ποτμια, δσβατες περιοχς. Χαρακτηριστικ παρδειγμα  περιοχς μικτς οριοθτησης και προστασας εναι η Αττικ.  

Η φυσικ μνωση και προστασα που υπρχει – και πολ περισστερο υπρχε ττε – σ’ αυτς τις περιοχς,  συνβαλε σημαντικ στην οργνωση και επιβωση μικρν αυτνομων κοινωνιν· των κρατν – πλεων.

Η κατανομ των φυσικν πρων. Για να αναπτυχθε και να επιβισει μια αυ­τνομη κοινωνα σε να χρο, πρπει να υπρχουν σε αυτν οι φυσικο προι για την ανπτυξη, γεωργικς, κτηνοτροφικς, αλιευτικς λλης μορφς οικονομ­ας.

Απ τους διφορους φυσικος πρους ο πιο βασικς εναι αυτς του νερο. Οι υδτινοι προι της Ελλδας εναι και σημαντικο και, κυρως, χουν μεγλη δια­σπορ. Τοτο γνεται εκολα κατανοητ αν συγκριθον οι υδτινοι προι της Ελλ­δας και της Αιγπτου, δο χωρν στις οποες αναπτχθηκαν μεγλοι αλλ διαφο­ρετικο πολιτισμο.

Απ τη σγκριση αυτ εκολα προκπτει τι η Ελλδα χει πολ μεγαλτερο μκος θαλσσιων ακτν και μεγαλτερο αριθμ χερσαων υδτινων πρων (ποτμια λ­μνες, πηγς κ.λπ.) αν τετραγωνικ χιλιμετρο χερσαας επιφνειας, απ τι χει η Αγυπτος. Η συγκντρωση στη Αγυπτο λων των υδτινων πρων σε να ποταμ, στο Νελο, κανε εκολο και αποτελεσματικ τον λεγχο του Αιγυπτιακο λαο απ την εξου­σα. Χαρακτηριστικ ιστορικ γεγονς εναι τι οι εξουσιζοντες στην Αγυπτο κα­θριζαν τους φρους που κθε χρνο πρεπε να πληρνει ο λας -στε οτε να πεθνει απ την πενα, αλλ οτε να αποκτσει ισχ – παρατηρντας τις ενδεξεις των Νειλομτρων[iii] . Κτι ανλογο ταν πρακτικ αδνατον να γνει στην Ελλδα. Η Ελλδα χει πολλ μρη σαν τα γραφα[iv].

σως αυτ η διαφορ να εξηγε γιατ στην Ελλδα αναπτχθηκαν δημοκρατικ πο­λιτεματα εν στην Αγυπτο αναπτχθηκαν μοναρχικ – θεοκρατικ πολιτεματα.

 

3. H επικοινωνιακ ισχς της αρχαιοελληνικς γλσσας.

Η μεγλη επικοινωνιακ ισχς της Ελληνικς γλσσας πηγζει απ τη παρξη μο­νοσμαντης σχσης μεταξ των λξεων και της ννοιας αυτν. Η αρχ αυτ ,που εκφρστηκε με τα δγματα «το Λακωνζειν εστ φιλοσοφεν» και «σοφν το σα­φς», καναν την ελληνικ γλσσα την πλουσιτερη, την ωραιτερη και την πιο επικοινωνιακ γλσσα απ λες τις λλες γλσσες του κσμου. Αν οι αρχαοι λ­ληνες εχαν μια γλσσα αμφσημη και παρδαλ, σως τα φυσικ χαρακτηριστικ του χρου και η ευφυς οργνωση, δεν θα αρκοσαν για να κνουν την Ελλδα το Λκνο της Δημοκρατας.

Η συμβολ της γλσσας στην ανπτυξη της Δημοκρατας και του πολιτισμο εναι να μεγλο θμα που δεν καλπτεται με το προαναφερθν συμπρασμα ενς Φυσι­κο. Για αυτ το θμα καλλτερα εναι να μιλσουν οι ειδμονες. Εμες θα περιορι­σθομε να αναφρουμε μνο τα λγια του μεγλου μας ποιητ Οδυσσα Ελτη, που επε στους Σουηδος Ακαδημακος κατ την τελετ απονομς του βραβεου Νμπελ, γιατ πιστεουμε πως σ’ αυτ συμπυκννεται η πεμπτουσα του θματος της Ελληνικς γλσσας:

«Και νμαι τρα, σμερα, στον σταθμ της Στοκχλμης με μοναδικ κεφλαιο στα χρια μου μερικς λξεις. Εναι ταπεινς, μως ζωντανς, αφο βρσκονται στα χε­λη ενς ολκληρου λαο. χουν ηλικα τριν χιλιδων χρνων. Εναι μως το διο δροσερς σαν να τις ανσυρε κανες μλις απ τη θλασσα. Ανμεσα στα βτσαλα και τα φκια του Αιγαου, στο ζωηρ γαλζιο και την απλυτη διαφνεια του αιθ­ρα, εναι η λξη ουρανς , εναι η λξη θλασσα , εναι η λξη λιος , εναι η λξη ελευθερα . Τις αποθτω με σεβασμ στα πδια σας». Και ακμη τα λγια, «… σε σχατη ανλυση η γλσσα εναι θος.»  [v]

 

4. Η ανδειξη της λογικς νοημοσνης σε δεσπζουσα

Νοημοσνη εναι η ικαντητα του ανθρπου να επεξεργζεται τις πληροφορες με τη δναμη της λογικς και χι των κιντρων και των ενστκτων.  Πληροφορες λαμβνουν λα τα ζα μως δεν τις επεξεργζονται με τη δναμη της λογικς, αλλ με τη δναμη των ενστκτων και των κιντρων.

Σμερα γνωρζουμε τι οι βασικο τποι νοημοσνης του ανθρπου εναι δο: Η λογικ νοημοσνη (IQ) και η συναισθηματικ νοημοσνη (EQ), εν το θροισμ τους αποτελε τη συνολικ νοημοσνη του ανθρπου.

Ο τπος της νοημοσνης που αποτελε την «πλειοψηφα» στη συνολικ νοημοσ­νη, εναι η δεσπζουσα νοημοσνη.

Απ τη θερηση των ιστορικν δεδομνων, προκπτει τι υπρχει ισχυρ συσχ­τιση μεταξ της δεσπζουσας νοημοσνης και των τπων: Γραφς, αντληψης, και πολιτευμτων, που αναπτχθηκαν στις διφορες κοινωνες.

Συγκεκριμνα, στις κοινωνες που δεσπζουσα νοημοσνη ταν η λογικ νοημο­σνη IQ, αναπτχθηκαν: αλφαβητικς γραφς, ανοιχτ/λογικ  αντληψη και δημοκρατικ πολιτεματα. Αντθετα, στις κοινωνες που δεσπζουσα νοημοσνη ταν η συναι­σθηματικ νοημοσνη EQ, αναπτχθηκαν συμβολικς γραφς, δογματικ αντληψη και μοναρχικ/θεοκρατικ πολιτεματα. Οι ανωτρω απψεις μπορον να γραφον σαν σχσεις αιτου/αποτελσματος, σαν εξισσεις ως εξς:

  1. IQ = Αλφαβητικ γραφ + Ανοιχτ/λογικ αντληψη + Δημοκρατα
  2. EQ = Συμβολικ γραφ + Δογματικ αντληψη + Μοναρχα

Εναι ξεκθαρο τι η πρτη σχση σχυσε στην αρχαα Ελλδα, που γννησε: τη λογικ, την αλφαβητικ γραφ, την ανοιχτ/σφαιρικ σκψη και τη Δημοκρατα. Περιπτσεις ισχος της δετερης σχσης μπορομε μλλον εκολα να εντοπσουμε σε κοινωνες λαν της Ανατολς του παρελθντος, αλλ και σε πολλς σημερινς κοινωνες [vi].

 

Συμπρασμα

Χρη στην Ψηφιακ Τεχνολογα, οι νθρωποι σμερα χουν συνθκες επικοινωνας, συνθκες μεωσης της εντροπας,  πολ καλτερες απ αυτς της αρχαας Ελλδας. Αν συνεπς η να τεχνολογα χρησιμοποιηθε για να υπηρετσει  αληθινος δημοκρατικος θεσμος θα γνει το ραμα των ανθρπων. Αντθετα αν χρησιμοποιηθε για να υπηρετσει ολιγαρχικος ψευτο-δημοκρατικος θεσμος, θα γνει ο εφιλτης τους· σαν αυτν που περιγρφει ο Τζωρτζ ργουελ στο γνωστ 1984.

 

 [i] Η μαθηματικ μορφ αυτο του ορισμο η οποα γινε απ τον πατρα της Στατιστικς Μηχανικς,  Αυστριακ Φυσικ Λοντιβχ  Μπλτσμαν  (Ludwig  Boltzmann 1844- 1906)  εναι :  S =  K LnW , που  S η Εντροπα, W η παρμετρος αταξας,  Κ η σταθερ του Μπλτσμαν  και Ln ο φυσικς (νεπριος) λογριθμος.  Η μαθηματικ αυτ σχση εναι γραμμνη  στον τφο του Μπλτσμαν.

[ii] Η μαθηματικ μορφ αυτο του ορισμο γινε απ τον  Αμερικαν Μαθηματικ και Ηλεκτρολγο Μηχανικ Σννον  (Claud Shannon, 1916-2001) και εναι απολτως μοια με αυτ του Μπλτσμαν.  Ο Σννον απδειξε τι η αταξα  και η πληροφορα χουν σταθερ θροισμα . Αυτ σημανει τι  «μικρ πληροφορα» ισοδυναμε με μεγλη αταξα, με μεγλη εντροπα. Νομζω πως ο ρος διαφνεια, που χρησιμοποιεται απ τους πολιτικος, σημανει «μεγλο μτρο  πληροφορας», δηλαδ χαμηλ εντροπα.

[iii] Τα Νειλμετρα ταν πηγδια κατασκευασμνα σε ττοιες θσεις στε η επιφνεια του νερο που κθε φορ εχαν, να αντιστοιχε στην επιφνεια του Νελου. Απ τις ενδεξεις των Νειλομτρων προκυπταν αξιπιστα συμπερσματα για το μγεθος της γεωργικς παραγωγς και συνεπς και των φρων που πρεπε να δσουν στην εξουσα  οι νθρωποι.   

[iv] γραφα, ορειν περιοχ της Ελλδας που πρε το νομα της απ το γεγονς τι οι Τορκοι δεν μπρεσαν να καταγρψουν και να ελγξουν τους κατοκους και την παραγωγ τους.

[v] Απ τη «Μελτη ομιλας και ελληνικς γραφς. ΛΟΓΟΣ ΚΕΚΡΥΜΜΕΝΟΣ ΠΕΡΙ ΦΩΤΟΣ» του Χρστου Αδαμπουλου. Οι Εκδσεις των Φλων, Αθνα 1987.

[vi] Περισστερες πληροφορες υπρχουν στο σνδεσμο  http://www.dd-democracy.gr/article.asp?Id=55

 

 

2009-2012 ALL ABOUT WEB ( , Web development, )