Digital Direct Democracy
   
e-mail
-
-
 
- -
  - |
 
     
-  

. .

Η κρατοσα αντληψη.

Στο ερτημα τι πιστεετε για το πολτευμα της Δ η μ ο κ ρ α τ α ς  που γεννθηκε και λειτοργησε στην αρχαα Ελλδα  – της μεσης δημοκρατας, πως την ονομζουμε σμερα με προφαν στχο να διακηρξουμε τι η δημοκρατα δεν εναι μα αλλ πολλς -  οι περισστεροι νθρωποι απαντον:

Εναι το πιο το γνσιο ανθρωποκεντρικ πολτευμα, που για να λειτουργσει μως χρειζεται να προηγηθε παιδεα  στε οι πολτες να αποκτσουν γνσεις, κριτικ δναμη και θος, υψηλοτρου στω του ιδου επιπδου  με το των εκλεγμνων αντιπροσπων τους. ταν διασφαλισθον αυτς οι προποθσεις,  ττε μπορε να λειτουργσει να πολτευμα δημοκρατας σαν τη Δ η μ ο κ ρ α τ α.

Ο συλλογισμς εναι στρεος και δσκολα αμφισβητεται. Πρτα η Παιδεα και στερα η Δημοκρατα. Τα λλα αποτελον ευγενικς, χωρς μως δυναττητα εφαρμογς,  απψεις.

Στον εκ πρτης ψεως αμχητο αυτ συλλογισμ, δεν χει ληφθε υπψη ο εξς παργοντας· η ισχυρ αν-τροφοδτηση (feed-back)μεταξ παιδεας και δημοκρατας.

Η παρξη ισχυρς ανατροφοδτησης  αναγνωρζεται απ λους, ειδμονες και απλος πολτες. Η πλειοντητα των ανθρπων δηλαδ πιστεει τι Δημοκρατα και Παιδεα αποτελον να δδυμο πργο αξιν, που ο νας στηρζει τον λλον· που αν ο νας καταρρεσει νομοτελειακ καταρρει και ο λλος.

Το πραγματικ συνεπς πρβλημα εναι πως στην πρξη χτζεται αυτς ο δδυμος πργος. Αρχζοντας απ την παιδεα αρχζοντας απ τη δημοκρατα ;

Εναι γεγονς τι οι περισστεροι νθρωποι πιστεουν στο πρτα η Παιδεα και στερα η Δημοκρατα. Εμες πιστεουμε το αντθετο.

Πρτα η Δημοκρατα και στερα η Παιδεα.

Πρπει να ομολογσουμε τι μεγλοι στοχαστς, πως ο Πλτων, ταν αντθετοι με αυτ την ποψη. Πστευαν στην ποψη, πρτα η Παιδεα και στερα η Δημοκρατα.

Ο   Πλτων χαρακτηριστικ λεγε τι για να κυβερνηθε  σωστ μια πολιτεα πρπει : λοι οι πολτες να γνου φιλσοφοι (δημοκρατα) να κυβερνον μνο οι φιλσοφοι (αριστοκρατα). Η ποψη εναι και σαφς και κατανοητ και ορθολογικ. Το πρβλημα μως εναι αν και πς μπορομε να διασφαλσουμε τι θα μας κυβερνον γνσιοι – και χι ιμιτασιν – ριστοι. Αυτ εναι το μεγλο πρβλημα που απασχολε και ταλαιπωρε τους ανθρπους.

Εναι σως χρσιμο να θυμηθομε τι ρ ι σ το ς  στα Ελληνικ εναι ο αγαθτατος (αγαθς, αμενων, ριστος) και τι αγαθς εναι ο καλς, ο χρηστς, ο ενρετος. Με αυτς τα δεδομνα πρπει να αξιολογηθε, σαν ιδα αλλ και σαν πρξη, το πολτευμα της αριστοκρατας του Πλτωνος.

Την ποψη πρτα η δημοκρατα και μετ η παιδεα, υποστηρζει, εμμσως πλην σαφς, ο γνωστς φιλσοφος και ποιητς T. S. Eliot (1888- 1965). Συγκεκριμνα στο δοκμιο του «Η σημεριν Παιδεα και οι Κλασικο», γρφει :

 

«να σστημα παιδεας χει κποιο νημα μνο μσα σ’ να συγκεκριμνο κοινωνικ σστημα. Αν η παιδεα σμερα χωλανει, αν φανεται τι γνεται χαδης και χωρς νημα, εναι γιατ δεν χουμε σταθεροποιημνη και ικανοποιητικ συγκρτηση της κοινωνας»

 

Η ποψη του Eliot εξηγε το εξς παρδοξο φαινμενο. Τα διατιθμενα για την παιδεα υλικ μσα και ανθρπινο δυναμικ τη δεκαετα του 1950 στη Χρα μας, ταν σαφς μικρτερα απ τα σημεριν. Παρ τατα, τα πνευματικ, ηθικ και παραγωγικ χαρακτηριστικ της σημερινς παιδεας, εναι μικρτερα απ  αυτ της δεκαετας του 1950.  

Η εξγηση του εκ πρτης ψεως παρδοξου και παρλογου αυτο φαινομνου, πιστεουμε πως βρσκεται στο δγμα του Eliot·  στην αστθεια και απροσδιοριστα του σημερινο  κοινωνικο συστματος, που η σκηση της εξουσας τυπικ γνεται απ το σνολο των πολιτν, αλλ ουσιαστικ γνεται απ τους ολγους· τους εκλεγμνους και «εκλεγμνους» αντιπροσπους των πολιτν και τους βολεμνους απ αυτος. Πιστεουμε πως οφελεται στο τι δεν χουμε πραγματικ δημοκρατα στις μαθητικς, στις σπουδαστικς κοιντητες και στην κοινωνα.

Υπρ του δγματος πρτα η δημοκρατα, συνηγορον επσης πολλ ιστορικ γεγοντα  κατ τα οποα σε περιδους λειτουργας της πραγματικς Δημοκρατας, γινε απογεωση, αξιολογομενης απ τα αποτελσματα της, της παιδεας.

Να δο ττοια  χαρακτηριστικ παραδεγματα:

(1). Στην Αρχαα Ελλδα, η μεσουρνηση της κλασσικς παιδεας, και του ανεπανληπτου αρχαιοελληνικο πολιτισμο, γινε στον διο τπο και στον διο χρο,  στον οποο εχε προηγηθε και συνυπρξει, λειτουργα πραγματικς δημοκρατας. Θεωρομε αυτονητο τι η παιδεα μετριται, πρπει να μετριται,  με τα πνευματικ, ηθικ και υλικ αποτελσματα που δημιουργε και χι απ επικλσεις μεμονωμνων, κυρως υλικν, αποτελεσμτων που εξυπηρετον τους ολγους.

(2). Στο χωρι Αμπελκια Θεσσαλας (Κισσβου),  τα χρνια 1770-1811, πραγματοποιθηκε  μια μεγλη επιτυχα στον τομα παραγωγς και εμπορας των φημισμνων «κκκινων νημτων». Αυτ η επιτυχα - που θα ζλευαν και δσκολα θα πετχαιναν σμερα ειδμονες του London School of Economics -   ταν δημιοργημα της «Κοινς Συντροφις των Αμπελακων», ενς οργνου απ τους απλος χωρικος των Αμπελακων,  παρμοιου με την Εκκλησα του Δμου της αρχαας Αθνας .

Σγουρα θα υπρχουν και πολλ λλα ττοια παραδεγματα, που θα ενισχουν την ποψη πρτα η δημοκρατα.

Μακρι να βρεθον νοι νθρωποι που θα τα καταγρψουν και θα τα αξιολογσουν.

 

Παιδεα, Δημοκρατα και Ψηφιακ Τεχνολογα

Η συμβολ της ψηφιακς τεχνολογας στην ανπτυξη της παιδεας εναι μεση και, κυρως, μμεση.

Η μεση βελτωση

Η μεση βελτωση εναι και προφανς και σημαντικ. Συνοψζεται στη διασφλιση εκολης και οικονομικ προσιτς  παροχς υπηρεσιν πρσβασης:

  • Στις πηγς γνσεων( βιβλιοθκες, εγκυκλοπαδειες, ηλεκτρονικς δημοσιεσεις των εκπαιδευτικν και ερευνητικν Ιδρυμτων κλπ) 
  • Στην ανπτυξη νων πιο φιλικν, πιο ευλικτων και πιο οικονομικν τρπων εκπαδευσης (Τηλε - εκπαδευση , ηλεκτρονικ μθηση, τηλε- εργασα) και
  • Στην πραγματοποηση πνευματικν εργασιν ρουτνας, γργορα και με μικρ κστος(γρψιμο κειμνων, διαχεριση κειμνων, αποθκευση πληροφοριν, πραγματοποηση υπολογισμν )

Οι υπηρεσες αυτς εναι ισοδναμες με την απκτηση απ κθε μαθητ μιας σημαντικς  βιβλιοθκης και μιας ομδας ανθρπων/βοηθν που εκτελον, μετ απ εντολ τους, πνευματικς εργασες ρουτνας. Ττοια δυναττητα στο παρελθν εχαν  μνο φωτισμνοι βασιλιδες πολ πλοσιοι νθρωποι. Σμερα η δια δυναττητα, χρη στην τεχνολογα, υπρχει σε ανθρπους πλοσιους και φτωχος· σε  μαθητς  της πλης και του χωριο, ανεξρτητα απ την οικονομικ και κοινωνικ τους κατσταση.  

Αν συγκρνει κποιος τις σημερινς δυναττητες με εκενες  του πρσφατου σχετικ παρελθντος, εκολα αντιλαμβνεται το μγεθος αυτς της συμβολς.

Τη δεκαετα του 50 υπρχε στο χωρι μου μνο μα βιβλιοθκη, στην εξοχικ βλλα του οικονομικ και κοινωνικ πετυχημνου συντοπτη,  Ιωννου Δροσοπολου.

Σμερα  υπρχουν 500 περπου PC με δυναττητα πρσβασης στο Ιντερντ. Το γεγονς αυτ εναι ισοδναμο με τη διαθεσιμτητα 500 βιβλιοθηκν που εναι μλιστα ασυγκρτως πλουσιτερες τη μοναδικ βιβλιοθκη της δεκαετας του 50.  

Και αυτ συμβανουν σμερα. Αριο;

Η μμεση βελτωση

Η μμεση βελτωση, που εναι πιο σημαντικ απ την μεση,  επγεται απ την βελτωση που δημιουργεται – που μπορε να δημιουργηθε – απ τη συμβολ της νας τεχνολογας στην ανπτυξη και λειτουργα ενς σταθερο, ορθολογικο και συμβατο με τους φυσικος νμους κοινωνικο συστματος· της Ψηφιακς μεσης Δημοκρατας. Της δημοκρατας που οραματζονται οι φλοι της ΨΑΔ .

Οι παραπνω σκψεις οδηγον στο ακλουθο στρεο συμπρασμα :

Αν η Δημοκρατα εναι η Παιδεα της παιδεας, ττε η αναγννηση της παιδεας μπορε να δημιουργηθε μνο με την αναγννηση της Δημοκρατας. Σε\ αντθετη  περπτωση  οι προσπθειες αναβθμισης της παιδεας,  θα μοιζουν με τις προσπθειες ανθρπων που δεν χουν κρση και εμπειρες και προσπαθον να «χτσουν παλτια πνω στην μμο».  

 

 

 

 

 

 

 

2009-2012 ALL ABOUT WEB ( , Web development, )