Digital Direct Democracy
   
e-mail
-
-
 
- -
  - |
 
     
-  

;

 

Η Ευρωβουλευτς και πρην Υπουργς κυρα Μαριττα Γιαννκου σε ρθρο της στην ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ  της  29.06.2014 προβανει σε σημαντικς διαπιστσεις για τη διαφθορ που υπρχει στην Ελληνικ Πολιτεα και τα ατια που τη δημιοργησαν.   Ττλος του ρθρου εναι:  «Η διαφθορ αποσυνθτει τη Δημοκρατα».[i]

Οι απψεις και πληροφορες που περιλαμβνονται στο εν λγω ρθρο, τσο για τις μορφς και τα ατια της διαφθορς, σο και για τα μτρα που προβλπονται να ληφθον για την πταξη της, εναι  και αξιπιστες και βαρυσμαντες. Το συμπρασμα μως που ισχυρ διατυπνεται στον ττλο του ρθρου: «Η διαφθορ αποσυνθτει τη Δημοκρατα», εναι λανθασμνο αν χι παραπλανητικ. Εναι συμπρασμα ασμβατο, τσο με τη λογικ και την εμπειρα,  σο και με τη νομοτλεια της Εντροπας των κοινωνικν συστημτων.

Ας επιχειρσουμε μως μια σντομη παρουσαση αυτν των απψεων.

 

1.Η λογικ και εμπειρα 

Η διαφθορ δεν εναι να μη ελεγχμενο απ τον νθρωπο φυσικ φαινμενο,  πως για παρδειγμα οι σεισμο, αλλ εναι οι παρλογες και ανθικες πρξεις μεμονωμνων ανθρπων, ανθρπων διαφρων κοινωνικν/πολιτικν συστημτων και ομδων.

Οι πρξεις διαφθορς διαπρττονται στα πλασια ταπεινν προσωπικν κιντρων, αλλ κυρως στα πλασια κιντρων, δυνατοττων και ευκαιριν που δημιουργονται απ τα πολιτικ/κοινωνικ συστματα.  Η διαφθορ συνεπς εναι αποτλεσμα και χι ατιο. Ατια που χουν ως αποτλεσμα τη διαφθορ αναφρονται, για κποιες περιπτσεις,  στο εν λγω ρθρο.

Η πλειοντητα των απλν πολιτν,  πως ο γρφων, διαβζοντας το ενδιαφρον ρθρο οδηγεται στο αντθετο της αρθογρφου συμπρασμα:  Η διαφθορ δεν αποσυνθτει τη Δημοκρατα, αλλ η αποσνθεση της Δημοκρατας και η μετπτωσης της σε Κομματοκρατα, δημιουργε  και εκτρφει τη διαφθορ.

 ντως, απ τη λογικ, την εμπειρα, αλλ και τα αναφερμενα στο ρθρο, προκπτει σαν γενικ και στρεο συμπρασμα τι:  πσω απ κθε μορφ διαφθορς κρβεται πντοτε  κποιος παρλογος και ανθικος θεσμς· κποια παρλογη και ανθικη απφαση της εξουσας. Αυτ εναι το μικρβιο της «παθογνειας των πολιτικν συστημτων» που αναφρει  η αρθρογρφος και χι η διαφθορ.   

 

2.Ο Νμος της Εντροπας

Η Εντροπα στη Στατιστικ και Κβαντικ Μηχανικ ορζεται ως το μτρο της «αταξας»[ii] των στοιχεων που συνθτουν το σστημα. Στα κοινωνικ συστματα ισχει ο διος ορισμς με την διευκρνιση τι «αταξα» εναι παραβσεις των φυσικν και χι των ανθρωπνων νμων οι οποοι αρκετς φορς εναι  ασμβατοι με τους φυσικος νμους.

 Ο Νμος της Εντροπας ορζει τι: «Σε λα τα συστματα -  Θερμοδυναμικ, Φυσικ, Τεχνικ,  Κοινωνικ –η  αταξα (η εντροπα) χει μια μνο προοπτικ εξλιξης · την αξηση της».

Απ αυτν τον Νμο προκπτουν τα ακλουθα συμπερσματα:

  • Κοιν  μορα λων των συστημτων και συνεπς και των πολιτικν/ κοινωνικν,  εναι η αξησης της εντροπας (αταξας, διαφθορς), η οποα τελικ οδηγε στην πλρη κατρρευση τους.  Ακμη και οι Γαλαξες νομοτελειακ  πορεονται στην αξηση της εντροπας, στην αποδμηση και στο θνατο.  Αντιλαμβνεστε τι ισχει για τα ανθρωπογεν συστματα, πως αυτ του πολιτεματος της αντιπροσωπευτικς Δημοκρατας, στο οποο η εξουσα ασκεται απ αντιπροσπους και χι τους διους τους πολτες, θεσμς που, πως αναφρεται στα ακλουθα, αποτελε το βασικ παργοντα αξησης της εντροπας.
  • Στα κοινωνικ συστματα η εντροπα εναι ανλογη του βαθμο συγκντρωσης της εξουσας[iii] (της ισχος).  Συνεπς αυξημνη εντροπα σημανει απογμνωση των πολιτν απ την εξουσα που τους δρισε η Φση, ο Θες και εκοσια ακουσα συγκντρωση της στο βασιλι, στο «φωτισμνο ηγτη», στους αντιπρσωπους.  ταν η συγκντρωση εξουσας  αυξηθε σημαντικ, επρχεται αποδμηση και μεωση της αποτελεσματικτητας των συστημτων.  τι δηλαδ βλπουμε να συμβανει σμερα στη χρα μας, που οι πολτες χουν εκχωρσει λη τους  την εξουσα σε αιρετος και αυθαρετους (αυθαρετος = αυτ αιρετς) αντιπροσπους.
  • Τη νομοτλεια της Εντροπας  ο νθρωπος οτε να την ακυρσει, οτε να την  υπερβε μπορε. Το μνο που μπορε εναι να θεσπζει και να εφαρμζει καννες που επιβραδνουν  την  αναπφευκτη αξηση της εντροπας· να  ελαχιστοποισει τη διαφθορ.

Στις σημερινς μως δημοκρατες, οι ασκοντες την εξουσα,  χοντας ως κορυφαο στχο την κατκτηση και διατρηση της, κνουν το εντελς αντθετο. Θεσπζουν, χι απ αγνοα αλλ απ ιδιοτλεια, καννες που επιταχνουν αντ να επιβραδνουν την αξηση της Εντροπας και καταργον  το πνεμα  υπαρχντων θεσμν μεωσης της εντροπας,  διατηρντας υποκριτικ το γρμμα τους. Ττοιοι σημαντικο  θεσμο,  θεσμο παραγωγς αρνητικς εντροπας,  εναι: Η δικριση και ανεξαρτησα της Νομοθετικς, Εκτελεστικς και Δικαστικς εξουσας,  η ανεξαρτησα των βουλευτν (η λειτουργα τους ως εκπροσπων των πολιτν και χι των κομμτων) και η καθολικ ισχς των Νμων.

Η εκχρησης μως της εξουσας σε αντιπροσπους εναι ασμβατη με τη φυσικ νομοτλεια, η οποα ορζει τι η ατομικ ισχς (η Εξουσα του ατμου, η Ελευθερα) εναι αμεταββαστη[iv]. Εναι αμεταββαστη πως αμεταββαστη εναι και η μυκ η πνευματικ ισχς, διτι λες οι μορφς της ισχος που χουν οι νθρωποι, εναι δρα της Φσεως και χι των φωτισμνων ηγετν. Ο θεσμς συνεπς της ισχουσας μορφς αντιπροσπευσης εναι η βαθτερη αιτα αξησης της κοινωνικς εντροπας· εναι θεσμς που συνιστ  βριν  με την αρχαιοελληνικ ννοια του ρου.  

Στη λογικ τι  βασικ αιτα αξησης της εντροπας εναι οι θεσμο, η αντιμετπιση της επιτυγχνεται μνο με ακρωση της αιτας που τη δημιουργε· μνο με την ορθολογικ συμμετοχ των πολιτν στην σκηση της εξουσας, η οποα σμερα ασκεται κατ 100% απ αιρετος αντιπροσπους (βουλευτς, συνδικαλιστς) και απ πληθρα αυθαιρτων αντιπροσπων. λοι αυτο αποκτον ηθικ και θεσμικ  ισχ γιατ, πως ισχυρζονται, εκφρζουν τη βοληση των πολιτν(!). Αυτ η θεσμικ πρακτικ μως εναι ασμβατη και με τη λογικ και με την ηθικ. Εναι προφανς τι  η βοληση των πολιτν εκφρζεται αξιπιστα  μνο απ τους διους τους πολτες και χι με τον τρπο που «εκφρζεται» στις σημερινς Αντιπροσωπευτικς Δημοκρατες·  απ αιρετος αυθαρετους αντιπροσπους και απ αντικειμενικς  νοθευμνες,  δημοσκοπσεις.

Στην αληθιν, στην αρχαιοελληνικ Δημοκρατα οι πολτες εχαν οι διοι λη την εξουσα στα χρια τους λαμβνοντας μνο τις «μεζονες» αποφσεις. Αντθετα οι ρχοντες ελμβαναν την «πληθρα των ελασσνων» αποφσεων, που επγονται και περιορζονται  απ τις μεζονες. Οι πολτες δηλαδ στην αληθιν Δημοκρατα, ασκοσαν εξουσα με τον διο τρπο που ασκοσαν κποτε  οι βασιλιδες και σμερα η Τρικα.

Στις σημερινς Δημοκρατες,  μεζονες και ελσσονες αποφσεις  λαμβνονται απ αιρετος και αυθαρετους  αντιπροσπους, εν  η εξουσα των πολιτν χει περιοριστε στο να εκλγουν τους αντιπροσπους, οι οποοι θα λαμβνουν λες τις αποφσεις,  για το … καλ τους.  Αλλ και αυτ η αμφιλεγμενη «εξουσα των πολιτν», ασκεται  με καννες και πρακτικς,  που δεν καθορζονται απ τους πολτες, αλλ απ τους αντιπροσπους τους (!!).

Στα πλασια της ανωτρω θεσμικς αταξας, οι αιρετο και οι αυθαρετοι αντιπρσωποι απκτησαν το δικαωμα να λνε τι θλουν, με τη δικαιολογα  τι ομιλον «πολιτικ». Ομιλ μως πολιτικ σημανει: «ομιλον οι πολτες» τι εκφρζω την αξιπιστη και αναμφισβτητη  βοληση της πλειοψηφας των πολιτν· ομιλ πολιτικ δεν εναι η κφραση ποψης συνοδευμενη απ τον ισχυρισμ τι αποτελε τη βοληση των πολιτν.

Απ λα τα προηγομενα γνεται προφανς τι,  αρκετς απ τις σημερινς  αρχς και πρακτικς της  αντιπροσπευσης,  συνιστον παραβσεις φυσικν νμων και λογικν αρχν· συνιστον τη βαθτερη αιτα αξησης της εντροπας.  

Αποτελε σημαντικ γεγονς τι  συνταγματολγοι και πολιτικο επιστμονες , ακολουθντας  διαφορετικ δρμο απ αυτν της εντροπας, χουν φτσει στα δια με τα προαναφερθντα συμπερσματα και δημιοργησαν  θεσμος προστασας των πολιτικν συστημτων απ αξηση της εντροπας. Ττοιοι σημαντικο  θεσμο,  θεσμο παραγωγς αρνητικς εντροπας,  αναφρθηκαν στα προηγομενα.

 

Συμπερσματα

  •  Η διαφθορ δεν αποσυνθτει τη Δημοκρατα αλλ η αποσνθεση της Δημοκρατας και η μετπτωση της σε Κομματοκρατα, γννησε και θεσμοποησε τη διαφθορ.
  • Η διαφθορ ως υπακοουσα στο νμο της Εντροπας δεν μηδενζεται αλλ μνο ελαχιστοποιεται. Για να μειωθε η διαφθορ σε εππεδα πολ χαμηλτερα απ τα σημεριν, νας μνο τρπος υπρχει. Η τροποποηση του Συντγματος [v], η οποα θα διασφαλσει την ορθολογικ συμμετοχ[vi] των πολιτν στην σκησης της εξουσας και την απρσκοπτη λειτουργα των προαναφερθντων θεσμν παραγωγς αρνητικς εντροπας.  Οι προσπθειες της Κυβρνησης και οι υποσχσεις της Αντιπολτευσης για εξλειψη της διαφθορς, ανεξρτητα απ το ποσοστ που αποτελον ειλικριν πρθεση και χι προπαγνδα, δεν θα αποδσουν, αν δεν πραγματοποιηθον ττοιες  Συνταγματικς  μεταρρυθμσεις.
  • Η μνη λση που μνει εναι η  Αναγννηση του πολιτεματος της Αληθινς Δημοκρατας· της Δημοκρατας  που γεννθηκε πριν απ 2500 χρνια σε αυτν εδ τον τπο, με προσαρμογ των αρχν και πρακτικν της στα σημεριν δεδομνα , ιδως τα τεχνολογικ. Η μνη λση που μνει, εναι η αναγννηση του Πολιτεματος της Χαμηλς Εντροπας. 

 http://www.dd-democracy.gr/article.asp?Id=67 ,    http://www.dd-democracy.gr/article.asp?Id=92    [i] Το ρθρο μπορετε να το διαβσετε στο σνδεσμο.  http://www.kathimerini.gr/774000/opinion/epikairothta/politikh/h-diaf8ora-aposyn8etei-th-dhmokratia 

[ii] Ο ρος αταξα στη θερμοδυναμικ και στην πληροφορικ καθορζεται με μαθηματικ φορμαλισμ.

[iii] Δημοσθνης Κυριαζς. Η ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΡΙΑ. Εκδσεις Πατκη 2005

[iv] Η πρταση αυτ εναι γνωστ σαν το αξωμα του αμεταββαστου των δικαιωμτων του Ζαν Ζακ Ρουσσ. Στην Ελληνικ Λακ Σοφα το αξωμα αυτ εκφρζεται με το απφθεγμα: Τα δρα δεν δωρζονται.  

[v] Κατ τον αεμνηστο Καθηγητ του Συνταγματικο Δικαου Αριστβουλο Μνεση «η ννοια του πολιτεματος συμππτει με την ουσιαστικ ννοια του Συντγματος» σε μαθηματικ φορμαλισμ:  Σνταγμα = Πολτευμα. 

[vi] Η συμμετοχ αυτ ταν μχρι τα τλη του 20ου αινα πρακτικ ανφικτη για λειτουργικος και οικονομικος λγους.  Σμερα μως χει λειτουργικ και οικονομικ δυναττητα χρη στην ψηφιακ τεχνολογα. 

 

 

2009-2012 ALL ABOUT WEB ( , Web development, )