Digital Direct Democracy
   
e-mail
-
-
 
- -
  - |
 
     
-  

Απ αυτ που καθημεριν ακομε και βλπουμε για το πολιτικ μας σστημα, χει δημιουργηθε, στη συντριπτικ πλειοψηφα των Ελλνων, να τεκμηριωμνο  συμπρασμα και να δικαιολογημνο συνασθημα.

Το συμπρασμα εναι τι: Στρατηγικς στχος λων των κομμτων εναι η κατκτηση της εξουσας και χι η σκηση της για λογαριασμ των πολιτν· τι λα τα κμματα εναι κατ βθος τα δια.

Το συνασθημα εναι: Αγανκτηση γιατ σα συμβανουν, χι μνο ζημινουν και αδικον τους πολτες,  αλλ και γιατ προσβλουν τη νοημοσνη τους· γιατ οι πολτες αισθνονται τι οι πολιτικο τους αντιμετωπζουν σαν ντα με καττερη απ αυτος νοημοσνη.

Να να παρδειγμα που το βλπουμε καθημεριν: λες οι αποφσεις που παρνει το ποιο κμμα εναι κυβρνηση, τις διαφημζει πντα τι εναι αναγκαες  και σωτριες, τι εναι οι βλτιστες. Αντθετα τις διες αποφσεις, τα κμματα της αντιπολτευσης τις χαρακτηρζουν πντα ως περιττς και καταστροφικς. Αυτς ο καννας δεν ανατρπεται απ τις ελχιστες εξαιρσεις του.

μως και οι δο απψεις δεν μπορε να ισχουν συγχρνως. Πρα απ κθε αμφιβολα η μα απ τις δο απψεις του συστματος, ετε αυτ της κυβρνησης ετε της αντιπολτευσης, εναι παραλογισμς σκπιμο ψμα Αυτ σημανει τι, σε μση τιμ,  το 50% της «παραγωγς» του συστματος εναι παραλογισμο και σκπιμα ψματα.

μως οι πολιτικο οτε πιστεουν οτε φοβονται πως οι πολτες θα φθσουν σε αυτ το απλ συμπρασμα. Συμπεριφρνονται σα να πιστεουν, τι ανακυκλνοντας ψματα και παραλογισμος θα ζαλσουν και τελικ θα πεσουν να μεγλο αριθμ πολιτν τι το σωστ και το δκαιο δεν εναι να και μοναδικ, αλλ πολλ· το γαλζιο, το πρσινο, το κκκινο , το ροζ και το σκορο μπλε.   .

Αυτ η στρατηγικ δημιοργησε το εξς πολ σημαντικ για την επιβωση του συστματος  αποτλεσμα. Καθιρωσε, τυπα και αθρυβα, το δγμα και την πρακτικ,  «τι οι πολτες δεν πρπει να ξρουν και να καταλαβανουν,  αλλ μνο να πιστεουν»· να πιστεουν στη γαλζια την πρσινη, την κκκινη, τη μπλε και τη ροζ αλθεια. 

Αυτ η στρατηγικ εναι που δημιοργησε την κοινωνα των οπαδν. Μια κοινωνα με αρχς και πρακτικς παρμοιες με αυτς των οπαδν ποδοσφαιρικν ομδων, που οι οπαδο φανατικ πιστεουν τι η ομδα τους εναι η καλτερη, εν οι λλες ομδες εναι …….  

Αν οι παραπνω απψεις εναι σωστς, ττε ο εκσυγχρονισμς του πολιτικο συστματος πρπει να αρχσει απ τους θεσμος που αφορον στους πολτες και στη συνχεια να εκσυγχρονσει τους θεσμος που αφορον στους πολτικος· να αρχσει απ τους θεσμος μετασχηματισμο  της σημερινς κοινωνας των οπαδν σε κοινωνα των πολιτν.

Αυτο οι θεσμο εναι που θα διασφαλσουν την  πρακτικ - την «κατ τη λειτουργα της δημοκρατας» - εκπαδευση των πολιτν, στε ελεθερα και συνειδητ  να προτιμον :

  • Την ατομικ τους εξουσα απ τα δικαιματα τους.
  • Την ελευθερα τους απ τις ελευθερες τους.
  • Την ασφαλ θεμελωση του συστματος απ την αρχιτεκτονικ της  ανωδομς του. 
  • Τα δημοψηφσματα απ τις δημοσκοπσεις
  • Την ανληψη των ευθυνν απ τη μεταββαση τους σε  λλους.
  • Το καλ του συνλου απ το ατομικ συμφρον.
  • Την ιδιτητα του πολτη απ αυτ του οπαδο. 

 

Με ποιους μως θεσμος μπορον να πραγματοποιηθον - εννοεται σταδιακ και υπερβανοντας ευνητες δυσκολες και αντιδρσεις - τα προαναφερθντα; Ποια εναι αυτ η σοφ συνταγ;

Γνωρζω μια ττοια συνταγ παρτι εμαι μνο νας απλς πολτης. Η συνταγ αυτ, δεν εναι το βαθυστχαστο συμπρασμα της φιλοσοφας και των αρμδιων επιστημν, αλλ το στρεο συμπρασμα της στοχαστικς σοφας του Λαο μας. Η συνταγ αυτ συνοψζεται με δωρικ λιττητα στην λακ ρση: «Το αγγι ξυπνει τον αγωγιτη». Αυτ σημανει τι, σο καιρ οι πολτες θα παραμνουν μακρι απ το χημα της εξουσας,  θα προτιμον αυτ που σμερα προτιμον.

Σμερα που μνο με την ιδιτητα του διακεκριμνου οπαδο αποκτς οικονομικ, κοινωνικ, επαγγελματικ, ακμα και ακαδημακ ανλιξη,  εν με την ιδιτητα του πολτη αποκτς τη χλεη του γραφικο, εναι νομοτελειακ αδνατο να ανατραπον οι προτιμσεις που προαναφρθηκαν.

Στην εποχ μας  μως υπρχει να παρθυρο ελπδας για μια ττοια ανατροπ. Το παρθυρο αυτ εναι οι πρωτγνωρες δυναττητες της  « εποχς της ψηφιακς τεχνολογας και της κοινωνας της πληροφορας»· δυναττητες που αποτελον μια μεγλη ευκαιρα για να διευρνουμε το χημα της εξουσας στε να βρουν θση λοι. Πολτες και πολιτικο.

Εναι μια μεγλη ευκαιρα για να χτσουμε μια να Ψηφιακ Πνκα - που θα λειτουργε με θεσμος προσανατολισμνους στις αρχς της Αθηνακς Δημοκρατας και προσαρμοσμνους στα δεδομνα του 21ου αινα - την οποα θα «επισκπτονται» λοι οι πολτες για αμφιενεργ ενημρωση και συμμετοχ  στη λψη των «μγιστων» αποφσεων με ψηφιακ δημοψηφσματα. Με δημοψηφσματα τα οποα θα γνονται:

  • Απ το σπτι μας και θα χουν, σε σγκριση με τα συμβατικ δημοψηφσματα, διαδικασες απλς, φιλικς και σντομες, με ασμαντο μεσο και μμεσο κστος.
  • Με ριστες συνθκες ελευθερας αφο η σκησης μεσης και μμεσης βας κατ τις ψηφιακς τηλεψηφοφορες εναι πρακτικ αδνατη. Φαινμενα σαν αυτ των φοιτητικν ψηφοφοριν δεν νοονται στα ψηφιακ δημοψηφσματα.
  • Με συνθκες μεγαλτερης ασφλειας και αξιοπιστας απ αυτς των συμβατικν δημοψηφισμτων.

Οι παραπνω σκψεις δεν μεινουν την αξα ενς αναλυτικο και ορθολογικο προγρμματος εκσυγχρονισμο των θεσμν. Τα προγρμματα αυτ εναι σημαντικ αφο συνιστον την ανωδομ του  πολιτικο συστματος.

Οι παραπνω σκψεις τονζουν την προφαν ανγκη να ξεκινσει ο εκσυγχρονισμς του πολιτικο συστματος απ τη θεμελωση του γιατ στην αντθετη περπτωση  υπρχει ο κνδυνος να χτζουμε «Παλτια πνω στην μμο». 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009-2012 ALL ABOUT WEB ( , Web development, )