Digital Direct Democracy
   
e-mail
-
-
 
- -
  - |
 
     
-  

 

Απ την κοιν λογικ, απ τα ιστορικ δεδομνα και απ τη  νομοτλεια των φυσικν συστημτων  προκπτει τι οι υπερβσεις των κρσεων που δημιουργονται στα κοινωνικ/πολιτικ συστματα, πραγματοποιονται με πορεα σε να απ τους ακλουθους τρεις δρμους: Στο δρμο  της ντετερμινιστικς λογικς,  στο δρμο της   χαοτικς και συναισθηματικς λογικς και στο δρμο της δημιουργικς καταστροφς.  

Σημαντικ συμπρασμα εναι  πως λοι οι δρμοι οδηγον τελικ στην υπρβαση των κρσεων και στη σωτηρα. μως η διρκεια και το κστος  της πορεας  προς τη σωτηρα, διαμορφνεται ισχυρ απ τον τρπο, απ το δρμο,  που οι νθρωποι επιλγουν για τη σωτηρα τους.

Στις γραμμς που ακολουθον επιχειρεται η παρουσαση  των βασικν χαρακτηριστικν των ανωτρω τριν δρμων,  καθς και μα συνοπτικ αιτιολγηση  της δημιουργας αυτν των χαρακτηριστικν.   

 

Ο  δρμο της ντετερμινιστικς λογικς

Σ’ αυτν το δρμο,  πρωτεων  στχος /προορισμς  εναι η ακρωση της αιτας που δημιοργησε την κρση.  Η θεραπεα των συνεπειν απ την κρση πεται· η θεραπεα ταυτζεται με την ακρωση της αιτας.

Απ την κοιν λογικ αλλ και απ τη νομοτλεια των φυσικν  συστημτων, εκολα προκπτει τι ο τρπος αυτς  χει:  υψηλ ορθολογισμ, το μικρτερο συνολικ κστος και το συντομτερο χρνο υπρβασης της κρσεως. Χαρακτηριστικ αυτο του δρμου εναι τι η «πληρωμ του κστους» γνεται πρακτικ εφ’ παξ, δημιουργντας μεγλες και κποιες φορς αξεπραστες δυσχρειες. λλο σημαντικ χαρακτηριστικ αυτο του δρμου εναι η δημιουργα μετρων προσδοκιν. Η πιθαντητα μως πραγμτωσης αυτν των προσδοκιν εναι αντικειμενικ πολ μεγλη, αφο σμφωνα με τη νομοτλεια των Κανονικν Κατανομν οι προσδοκες με την «κανονικ τιμ» χουν τη μεγαλτερη δυνατ πιθαντητα πραγματοποισεως τους και τι σο μεγαλτερες απ τις κανονικς εναι προσδοκες τσο μικρτερη γνεται η πιθαντητα πραγματοποισεως τους.

Η ανωτρω λογικ της  αντστροφης εξλιξης  προσδοκας -  πιθαντητας πραγμτωσης της, εναι γνωστ  στους απλος λληνες οι οποοι την διατπωσαν με λιττητα και σαφνεια με τα ρητ:  «κλιο πντε και στο χρι παρ δκα και καρτρι» και «που ακος πολλ κερσια κρτα και μικρ καλθι».

 

Ο δρμος της χαοτικς και συναισθηματικς λογικς

Σ’ αυτν τον δρμο πρωτεων στχος εναι η θεραπεα των συνεπειν απ την κρση. Η ακρωση της αιτας που δημιοργησε την κρση πεται.

 Εναι προφανς τι ο τρπος αυτς χει λλειμμα ορθολογισμο γι’ αυτ τσο η διρκεια, σο και το συνολικ κστος της υπρβασης, εναι πολ μεγαλτερο απ αυτ του δρμου της ντετερμινιστικς λογικς. 

Εναι σως χρσιμο να θυμσουμε τι παρ την κρατοσα  αντληψη,  τα περισστερα φαινμενα εναι χαοτικς  και χι ντετερμινιστικς λογικς,  που σημανει τι οι αιτες που καθορζουν την εξλιξη τους  εναι πλον των βασικν και  πολλς λλες  απρβλεπτες  και ευμετβλητες.

Εν μως η χαοτικ νομοτλεια[i]  ( η παρξη εκτς των βασικν και λλων τυχαων και ευμετβλητων αιτων)  επιβλει την πραγματοποηση περισσοτρων, πιο σνθετων, και πιο αξιπιστων εκτιμσεων απ αυτς του πρτου δρμου, οι νθρωποι των πολιτικν κομμτων, κνουν το εντελς αντθετο· πραγματοποιον εκτιμσεις που χουν ως χαρακτηριστικ τις  μεγλες προσδοκες,  αδιαφορντας:  για τη βασικ αιτα, για την εμφνιση λλων ευμετβλητων αιτων και για την πιθαντητα/δυναττητα  πραγματοποισεως των μεγλων προσδοκιν/υποσχσεων. Σε αυτν το δρμο χημα της πορεας δεν εναι η λογικ αλλ τα συναισθματα·  εναι η «λογικ των συναισθημτων» και χι η λογικ του εγκεφλου· εναι ο φβος, η οργ, η ελπδα, ο ενθουσιασμς.

Ο δρμος αυτς οδηγε, ετε στην με αυξημνο κστος υπρβαση, ετε στον τρτο δρμο της δημιουργικς καταστροφς.  

Η περεργη, παρλογη και επικνδυνη  αυτ επιλογ οφελεται στην ιδιοτλεια των αντιπροσπων των πολιτν σε συνδυασμ με την πστη των περισσοτρων εξ αυτν  στο δγμα: «κορυφαος στχος εναι η κατκτηση της εξουσας· τα υπλοιπα συνιστον μσα που δεν πρπει να τροποποιον το στχο· ο σκοπς αγιζει τα μσα».

Ευθνη για αυτ την επιλογ σγουρα χουν και οι πολτες που υποτθεται τι  επιλγουν τους αντιπροσπους τους με κριτριο τις μεγλες πνευματικς και ηθικς δυνμεις που διαθτουν(!!). μως η ευθνη των απλν πολιτν εναι πολ μικρτερη της των αντιπροσπων τους διτι: (1) Η εξουσα τους εναι ασμαντη αφο περιορζεται στην επιλογ των αντιπροσπων που γνεται με καννες και πρακτικς που αποφασζουν οι αντιπρσωποι και χι οι πολτες. (2) Τα πολιτικ συστματα του παρελθντος και του παρντος στηρζονται σε οπαδος που δεν χρειζεται να γνωρζουν και να καταλαβανουν, αλλ να πιστεουν στην κομματικ αλθεια· στηρζονται οπαδος και χι σε πολτες με εξουσα και ευθνη.

Η  βαθτερη μως αιτα του φαινομνου βρσκεται στους θεσμος που επιτρπουν, αν χι εκτρφουν, ττοιες νοοτροπες και πρακτικς· οφελεται στους συνταγματικος θεσμος την αλλαγ των οποων οι αντιπρσωποι δεν θεωρον κορυφαας προτεραιτητας ανγκη. Με τους σημερινος θεσμος,  οι σοι απ τους εκλεγμνους αντιπροσπους διαθτουν υψηλς πνευματικς και ηθικς δυνμεις χουν στην πρξη δο επιλογς: να αλλξουν και να προσαρμοσθον με το σστημα, να απορριφθον  απ’ αυτ ως γραφικο προδτες. Κατ την ποψη μας ο ρος «προδτες» θα εχε και σαφνεια και αξιοπιστα στη διατπωση: «προδτες του συστματος».  

 

Ο δρμος της δημιουργικς καταστροφς

Σ’ αυτν τον δρμο κοινς και πρωτεων στχος εναι η επιβωση· εναι η ικανοποηση  της Θες Ανγκης η παρουσα της οποας ακυρνει λες τις επ μρους αιτες που δημιοργησαν την κρση. Η  Ανγκη εναι ισχυρτερη απ λους τους θεος και τους ημθεους: «Ανγκα και Θεο πεθονται».

Στα φυσικ συστματα το σνολο των αιτων που οδηγον στην αποδμηση τους και στην αδυναμα παραγωγς ργου, αυτ δηλαδ που συμβανει σμερα στο πολιτικ/κοινωνικ σστημα της Χρας μας, χει το νομα: «αξηση της εντροπας» . ταν η εντροπα αυξηθε πρα πολ, το σστημα πεθνει ( θερμοδυναμικς θνατος) και δημιουργεται (αναγεννιται) νο σστημα με χαμηλ εντροπα,  η οποα με το χρνο αυξνεται για να επαναληφτε ο διος κκλος.   

Η δια νομοτλεια ισχει και για τα κοινωνικ συστματα. Αυτ τη νομοτλεια οι νθρωποι την γνριζαν πολλ χρνια πριν την ανακαλψουν οι Φυσικο της Θερμοδυναμικς και της  Στατιστικς Μηχανικς· την γνριζαν  και την διατπωσαν  με το μθο του Φονικα που αναγεννιται απ τις διες του τις στχτες. [ii]   

 

Η επιλογ δρμου απ τους βουλευτς και τους πολτες

Πριν απ λγες μρες οι λληνες βουλευτς επλεξαν ναν απ τους προαναφερθντες τρεις δρμους για την υπρβαση της κρσεως και τη σωτηρα των Ελλνων πολιτν.

Δεν εναι μσα στις προθσεις μας να χαρακτηρσουμε ποιν απ τους τρεις δρμους χουν επιλξει. Αυτς ο χαρακτηρισμς αποτελε δικαωμα  και ευθνη των πολιτν, οι οποοι στις 25 Ιανουαρου θα κληθον να επιλξουν τους αντιπροσπους τους και εμμσως  να επιλξουν και τον  δρμο που θα πορευθον για τη σωτηρα τους με  το μικρτερο κστος.  

Αυτ η επιλογ αποτελε, με τους καννες του σημερινο πολιτικο συστματος, μμεση απφαση των πολιτν. Οι πολτες δηλαδ θα κληθον στις 25 Ιανουαρου να επιλξουν αυτος θα αποφασσουν να … επιλξουν τον δρμο σωτηρας τους!!. Υπρχουν βεβαως και οι υποσχσεις και τα …συμβλαια με το λα. μως λοι οι πολτες γνωρζουν την αξα, την αξιοπιστα και το σκοπ τους.

Ο τρπος αυτς σκησης εξουσας απ τους πολτες εναι ασαφς και ανπηρος.  Θα ταν μως σαφς και ισχυρς αν στις 25 Ιανουαρου αντ εκλογν για την ανδειξη των αντιπροσπων, γινταν δημοψφισμα για επιλξουν οι πολτες  το δρμο σωτηρας τους· να επιλξουν τη στρατηγικ, απ’ αυτς που προτενουν τα κμματα, των Ελλνων πολιτν. Με αυτν τον τρπο και οι στρατηγικς των κομμτων θα γινταν σαφστερες και ορθολογικτερες και οι πολτες θα μποροσαν να κνουν σωσττερες επιλογς.  Ο ισχυρισμς τι οι πολτες δεν χουν τη δυναττητα να εγκρνουν μα συγκεκριμνη στρατηγικ, αλλ χουν τη δυναττητα να εγκρνουν το σνολο των στρατηγικν (το  πργραμμα) των κομμτων εναι σκπιμος παραλογισμς.

Η ανωτρω μως  κατανοητ και λογικ διαδικασα εναι ασμβατη με τα συμφροντα των ανθρπων της εξουσας και εναι  συμβατ με τα δγματα:

  • «Οι πολτες δεν πρπει να ασκον εξουσα, αλλ να εναι αναφορ για κθε εξουσα».  Νικολ Μακιαβλι.
  • Οι πολτες δεν πρπει να ασκονται για να γνωρζουν και να καταλαβανουν, αλλ για να πιστεουν στη κομματικ αλθεια

Κτω απ αυτς τις δσκολες συνθκες οι απλο πολτες θα κληθον, πως διακηρττουν  λοι οι πολιτικο, να λβουν τη μεζονα απφαση· να επιλξουν ναν απ τους τρεις δρμους σωτηρας.  

Μακρι οι πολτες, παρ τις δσκολες συνθκες που αντιμετωπζουν , να επιλξουν τον βλτιστο δρμο σωτηρας τους.

Μακρι οι πολτες να ξεπερσουν τους αντιπροσπους τους σε ορθολογισμ και ευθνη.

 [i] Στη σγχρονη Φυσικ  χαοτικ ορζονται τα φαινμενα των οποων «η εξλιξη καθορζεται απ μη γραμμικς διαφορικς εξισσεις» , δηλαδ απ εξισσεις που δεν λνονται σμερα δεν ξρουμε να λνουμε.

[ii] Κατ τον Ηρδοτο, ταν το μυθικ πουλ Φονικας καταλβει τι πλησιζει στο θνατο    παραδδεται στη φωτι και αναγεννιται απ τις διες του τις στχτες. Με αυτν τον τρπο ο Φονικας παραμνει αθνατος.   

 

 

2009-2012 ALL ABOUT WEB ( , Web development, )