Digital Direct Democracy
   
e-mail
-
-
 
- -
  - |
 
     
-  

""

 

Σε κθε εκλογς μας δνεται η ευκαιρα να παρατηρσουμε –στο βαθμ ββαια που θλουμε ειλικριν να παρατηρσουμε- τη χρση των ιδεν για θεατρικ κατανλωση που μπορε να βοηθσει τη φιλοδοξα των ανθρπων τσο αυτν που εκλιπαρον για μα ψφο σο και εκενων που κατ βθος επιθυμον να αισθνονται μσα απ την ανωνυμα τους τι βρσκονται υπερνω των ιδεν και τι τις ελγχουν. σως ο Πλτωνας να γνριζε απ εκενην, τη μακριν σχετικ εποχ, τη σπουδαιτητα των ιδεν και να θλησε με τη θεωρα του να προλβει αυτ την κατχρηση και υποβθμισ τους σε εργαλεα εμφανος και αφανος εξουσας.

 

Αλθεια τι εναι μια ιδα; Πς υπρχει; Μπως υπρχει επειδ απλς και μνον τη σκεφθκαμε και επομνως με την δια ευκολα μπορομε να την καταργσουμε; Και ποια εναι η σχση μας με αυτν; Το τι τη σκεφτμαστε και τη «δεχμαστε» διανοητικ σημανει αληθιν κατανηση και αποδοχ;

Το φαινμενο της αναφορς ιδεν και της ακολουθοσας και θλιβερ επαναλαμβανμενης απ τους αποδκτες ττοιων μηνυμτων επωδο «Καλ, αυτ λοι το δεχμαστε!» εναι δεγμα της λλειψης αληθινς κατανησης των ιδεν τσο στη φση τους σο και στη λειτουργα τους. Εναι δεγμα μιας προσπθειας τσο να αποφγουμε τη δναμη των ιδεν σο και να αισθανθομε αγρωχοι απναντι στους λλους υποτιμντας και τις ιδες και τους διους.


Εναι μλλον ρα να αποδεχθομε την παρξη των πραγμτων ανεξρτητα απ εμς, μως οτε για να περιπσουμε σε κατθλιψη λγω κποιας αδυναμας μας οτε αντθετα για να παραμενουμε μοιρολατρικο σε σχση με τη ζω μας. Ας αφσουμε τις ιδες συχες απ την υποτιθμενη σχση μας μαζ τους και ας κνουμε με συνπεια δο πργματα:

α) Να προσπαθσουμε, στο βαθμ που μπορομε, να κατανοσουμε βαθτερα τις ννοιες που μας παρουσιζονται χωρς να δεσμευμαστε απ το αυτονητο. Για παρδειγμα αυτονητο θεωρεται απ την πλειοντητα το περιεχμενο της ννοιας «πραγματικτητα» που τη συνδουμε με την καθημεριντητ μας και αυτ που εναι εκολα και μεσα αντιληπτ. μως αυτ μπορε να εναι απλς το περιεχμενο που εμες της προσδδουμε και χι το περιεχμενο που ενδεχομνως της προσδδει νας στοχαστς κποιος λλος νθρωπος. Ακμη χειρτερα: θα εναι σγουρα διαφορετικ το περιεχμενο της ννοιας αυτς στην αληθιντητ της, ποια και να εναι και ανεξρτητα απ τη δικ μας κατανηση.

Φυσικ χρος μας θα εναι να προσαρμζουμε την αντληψ μας για τις ιδες στην ανγκη της εποχς μας τσο, στε αυτς να μην εναι γενικολογες (πως π.χ. δημοκρατα, ελευθερα, κοινωνικ κρτος, πρσινη ανπτυξη κ..) και να εναι πραγματικ λειτουργικς, για να μην αποτελε η αναφορ τους οτε μα αναστολ αυτν που πρπει να γνουν οτε μως αναστολ της ελευθερας μας προς το εναι. Επομνως, για να ξεπερσουμε αυτν τη φαινομενικ αντφαση, πρπει να καταλαβανουμε τι η δικ μας «πραγματικτητα» υπολεπεται της αληθινς πραγματικτητας (την οποα συνεχς ψχνουμε) και τι οφελουμε να εναρμονζουμε αναα τις δο αυτς πραγματικτητες μσα μας και ξω μας.

τσι ερχμαστε στο δετερο σημεο:

β) Να ελγχουμε την ειλικρνεια των προθσεων αυτν που χρησιμοποιον εξαγγελτικ τις ιδες και την ικαντητ τους να το πρξουν. Επομνως πρπει να ελγχουμε και το αν υπρχουν αντικειμενικς δυναττητες για την υλοποηση των οραμτων. Αλλ ταυτχρονα πρπει να ελγχουμε και τη δικ μας ειλικρνεια σε σχση με τις ιδες και τα ορματα, γιατ εναι εκολο να σκπτεται κανες κτι, αλλ εναι δσκολο να το εφαρμζει. μως η εφαρμογ εναι μρος της αληθινς κατανησης και αποδοχς. Μλιστα η απλ σκψη μπορε αντθετα να αποτελε τη μγιστη αποξνωση απ την ιδα, γιατ αποτελε θατρο αν δεν συνδυζεται και με την εφαρμογ στην ατομικ ζω. Ο νθρωπος δεν εναι η σκψη του αλλ να πολ πιο σνθετο φαινμενο πραν των εμφανς φαινομνων.

Ας παρατηρσουμε επιπρσθετα τι συνθως την αντικειμενικτητα των συνθηκν ως περιορισμ των δυνατοττων του μλλοντος επικαλεται η συντηρητικ πλευρ των ανθρπων και τα ιδεολογικ ορματα χωρς κρση για τη δυναττητα υλοποησς τους η ριζοσπαστικ πλευρ. Η συντηρητικτητα λειτουργε συνθως ταν κποιος εναι βολεμνος σε μα κατσταση και ο ριζοσπαστισμς ταν το διο το τομο βρσκεται σε ρα μεγλης ανγκης ταν προσκολλται σε ναν φροδο ιδεαλισμ απ φανατισμ, απ αυταπτη δυνμεως και αυταπτη ηθικς υπεροχς. μως απ το λλο μρος δεν πρπει να ξεχνμε τι ο στοχασμς καθαυτς δεν εναι ποτ «ριζοσπαστικς» (με τη συνθη του ννοια), εφσον δεν επιχειρεται να επιβληθε στους λλους ανθρπους. Πντοτε η διατπωση των οραμτων γνεται πολ πιο πριν απ την εποχ κατ την οποα μπορε να επιδιωχθε η υλοποησ τους.


Οι σημερινο νθρωποι, σε μια ττοια εποχ μεγλης και εξελισσμενης κρσης, οφελουμε να πψουμε αυτ το θατρο του ατομισμο και του κρυψματος πσω απ ιδεολογματα για να αποφγουμε την ευθνη μας να κνουμε αυτ που χουμε χρος να κνουμε απναντι στο μλλον του κσμου. Το τι αυτ η κατργηση του θετρου και του ατομισμο θα μας βλει στις μγιστες δυσκολες για να κατανοσουμε, να διακρνουμε και να επιλξουμε δεν πρπει να αποτελσει δικαιολογα για να μην κνουμε τποτα. Τρα χρειζεται κτι παραπνω απ το να πολεμει κανες ενντια στην πενα και τη φυλκιση του σματος. Καθς η υλικ ψη των πραγμτων δεν εναι αυτογενς αλλ συνρτηση της ανθρπινης συνεδησης, αν και αποτελε το πεδο κρσης για αυτ που πραγματικ ο νθρωπος εναι, χρειζεται και κτι λλο. Χρειζεται να πολεμει παρλληλα για κτι πιο υλο: το εναι του. Και αυτ απαιτε τις αντατες των δυνατοττων του.

 

 

Η Ιωννα Μουτσοπολου εναι δικηγρος Μλος της ΜΚΟ Σλων

 

 

 

2009-2012 ALL ABOUT WEB ( , Web development, )