Digital Direct Democracy
   
e-mail
-
-
 
- -
  - |
 
     
-  

 

Το πσο η δημοκρατα πσχει εδ και καιρ εναι γνωστ και αισθητ - αν και χι στον διο βαθμ απ λους - αλλ λοι εξακολουθον να αισθνονται τι εναι πολτες που εκδηλνουν τη βολησ τους συμμετχοντας στις εκλογς, στην κριτικ της εξουσας αλλ και στη διεκδκηση των δικαιωμτων τους. μως το ερτημα εναι αν χουν απομενει δικαιματα που να μπορε κανες να διεκδικσει, πλην εκενων που ρυθμζονται απ το ιδιωτικ δκαιο και αφορον τις καθημερινς σχσεις ιδιωτν και αυτ μνον σε ορισμνο βαθμ, γιατ του νμου πντοτε διφευγαν σοι ιδιτες διθεταν μεγλη ισχ.

Το ερτημα αυτ δεν συναρτται μνον με τη φση του κρτους, η οποα διαμορφνεται πλον εκτς των γνωστν πλαισων, πως π.χ. εκτς του συστματος κοινωνικς πρνοιας που πλον καταρρει και αλλζει ολτελα τη φση του κρτους και το καθιστ περισστερο εξουσα παρ κφραση της συλλογικτητας.

Το ερτημα σχετζεται κυρως - και σως μοναδικ - με το εδος του πολτη  πως εξελχθηκε και πως το «οραματσθηκαν» οι νθρωποι. Το εδος αυτ του πολτη βρσκεται σε μεση συνρτηση με τους σκοπος που θησαν και ωθον σε κνηση την ατομικ και συλλογικ ζω της πλειοντητας. Αν αυτ φανεται στους πολλος θεωρητικ και αριστο, ττε γνεται προφανς τι ο νθρωπος αυτοβολως επλεξε να μην κατανοε, γιατ μνον αριστο δεν εναι και η εντπωση αοριστας οφελεται αποκλειστικ στο τι κανες δεν θλει να αναλβει τις ευθνες του.

Ποιες ταν μως η βασικτερες μριμνες των ανθρπων;

1) Η επιβωση, πργμα απλυτα λογικ και αναγκαο. Το τι αποτελε μως επιβωση εναι να ζτημα που απαιτε βαθι σκψη, γιατ θα ταν απνθρωπο να εναι μνον η σωματικ επιβωση μσα σε αθλιτητα και εξρτηση απ τυχαες φιλανθρωπες , αντιθτως, η ικανοποηση φανταστικν αναγκν για πολυτλεια και λλες περιτττητες που και αυτς προσβλλουν εξσου την ανθρπινη αξιοπρπεια. Το μτρο της επιβωσης πρπει να τθεται απ την εποχ και την βαθτερη ανγκη της ανθρπινης συνεδησης. Σε κθε περπτωση η επιβωση πρπει να αφορ και το ανθρπινο πνεμα.

2) Η υλικ και ψυχολογικ νεση, που πονται της επιβωσης, χωρς να εναι απορριπτες, ωστσο αποτελον το σημεο που αρχζουν τα προβλματα του ποια εναι τα ρι τους και τα κνητρα, η ποιτητα και ο βαθμς ντασς τους.

3) Αν στο δετερο σημεο συμβε στρβλωση, ττε ακολουθε ως αναγκαα συνπεια αυτς της στρβλωσης η επιδωξη της «ελευθερας» ως ανευθυντητας, ως λλειψης περιορισμο των επιθυμιν. Αυτ αποτελε μα βασικ στρβλωση του πολιτισμο που μλιστα δεν εναι πρσφατη.

4) Αυτ η δθεν ελευθερα καταλγει – ανλογα με την περπτωση – ετε σε εφησυχασμ και αδρνεια ολτελα αδιφορη για το κοινωνικ γγνεσθαι ετε σε ευθεα εξουσιαστικτητα. Η εξουσιαστικτητα αποτελε τον συμπληρωματικ πλο της αδρνειας παρ’ λο που και εναι και αυτ μα θεμελιδης αδρνεια, αλλ μνον της συνεδησης, που μως ωθε σε πυρετικ δρση και μπορε να πρει πολλς μορφς απ τις πιο αθες φαινομενικ μχρι τις καθαρ αντικοινωνικς.

Αυτ τα κνητρα εναι θεμελιδη κνητρα που διαμρφωσαν την καθημεριντητα, τις ανγκες, τη διασκδαση, τις σχσεις και τον λεγμενο «πολτη».  Αλλ σαν κνητρα εναι πολ φτωχ και σε κθε περπτωση δυναμιτζουν τη συλλογικτητα, γιατ δεχνουν τι αυτ διαμορφθηκε ως μια τυχαιτητα βασισμνη σε αλληλοσυγκρουμενες επιθυμες και ιδιοτλειες και, επομνως, υποσκπτουν και την ερυθμη πολιτεα που λοι ψευδς ισχυρζονται τι επιθυμον.

Στην πραγματικτητα οι κεντρικο πλοι της ανθρπινης ζως και συνεδησης εναι: η ασφλεια, η συλλογικτητα και η ελευθερα. Η μεν ασφλεια (ζωικ, ψυχολογικ και πνευματικ) πως γνεται ακμη αντιληπτ εμπεριχει μα παθητικτητα και στατικτητα που αρνεται το νο, εν πασχζει να αποκτσει και να διατηρσει αλβητα τα σνορα του εαυτο, η δε ελευθερα ντας περισστερο ενεργητικ εκφρζει αναπφευκτα τη θληση να κακκτυπ της και γι’ αυτ εναι για μας η πλον πολπλοκη και δυσεξιχναστη ννοια. Στην ουσα η ελευθερα εκπληρνει και την ασφλεια, αλλ οι νθρωποι λγω φβου προτιμον να αποκψουν την ασφλεια απ την ελευθερα και λγω αλαζονεας να αποκψουν την ελευθερα απ την ευθνη, η οποα ευθνη εναι συνρτηση του γεγοντος της συλλογικτητας. μως ο πολτης εναι το τομο στη σχση του με τη συλλογικτητα και, επομνως, χωρς αντληψη ευθνης ο πολτης εναι μνον τομο και η συλλογικτητα εξαφανζεται συμπαρασροντας και το κρτος και κθε κοινωνικ οργνωση.

Εναι φανερ τι αυτς οι ανγκες και προοπτικς χουν διαστρεβλωθε τσο πολ που δεν μπορε να λειτουργσει η ιδιτητα του πολτη. Η θεμελιδης προπθεση της δημοκρατας εναι η παρξη πολτη ως υποκειμενικο θεμελου της και, συνεπς, χωρς την παρξ του οτε η δημοκρατα χει καννα λγο παρξης.

 

 

Η Ιωννα Μουτσοπολου εναι Δικηγρος Μλος της ΜΚΟ Σλων

 

 

 

2009-2012 ALL ABOUT WEB ( , Web development, )