Digital Direct Democracy
   
e-mail
-
-
 
- -
  - |
 
     
-  

 

Στο Δημοψφισμα της 5ης  Ιουλου 2015 τα κρσιμα  προβλματα  που οι πολτες, ο  Αφντης Λας  πρπει να ξεκαθαρσει προκειμνου να δσει την εντολ του στους  ρχοντες (στους αντιπρσωπους  των πολιτν   / μλη της Κυβρνησης) για το μεγλο θμα που τον ρωτνε, εναι τα ακλουθα: 

  1. Το αν το αποτλεσμα του Δημοψηφσματος  συνιστ κορυφαα και αμετκλητη εντολ των πολιτν προς τους ρχοντες,  πως σχυε κποτε στην κοιτδα της Δημοκρατας, αποτελε επκληση της εξουσας των αρχντων πως ο Μακιαβλι διδσκει.[1]  
  2. Το αν το ερτημα εναι σαφς και δεν επιδχεται δετερη ερμηνεα.
  3. Το αν διασφαλζεται η πλρης, ελεθερη και με δημοκρατικς διαδικασες ενημρωση των πολιτν.

Ας επιχειρσουμε λοιπν να δομε αν τα ανωτρω προβλματα χουν επιλυθε στε  να διασφαλζεται η κφραση της εντολς των πολιτν με αξιπιστο και μη αμφισβητομενο τρπο.

1.Σμφωνα με  τις δηλσεις μελν της κυβρνησης,  το δημοψφισμα θα αποτελσει διαπραγματευτικ πλο  στα χρια της κυβρνησης  και χι μια κορυφαα και αμετκλητη εντολ των πολιτν, που μπορε να οδηγσει σε ξοδο απ το Ευρ,  να ανατρψει δηλαδ την εντολ που δθηκε στις βουλευτικς εκλογς .   Η δλωση αυτ εναι ασμβατη με το πνεμα της Αληθινς, της μεσης Δημοκρατας και εναι συμβατ με το δγμα Μακιαβλι που αναφρεται στην υποσημεωση. Παρ τατα αυτ η δλωση οτε σχολιστηκε, οτε ενχλησε κποιον απ τους πολιτικος τους πνευματικος ηγτες της σημερινς Δημοκρατας των Ελλνων. Αντθετα η δλωση, «αν συμφωνσουμε με τους θεσμος θα πομε στους πολτες να ψηφσουν ΝΑΙ», γινε δεκτ με ικανοποηση απ λους· πολιτικ κμματα, πνευματικ ηγεσα της Χρας, θεσμος των δανειστν.  

2. Το ερτημα του δημοψηφσματος, ΝΑΙ ΟΧΙ στην πρταση των θεσμν, κρθηκε   ως ασαφς  και παραπλανητικ διτι  στην πρξη ταυτζεται με το ερτημα «Ευρ Δραχμ». Η ποψη αυτ  διατυπθηκε:  απ  πολιτικος , ειδμονες και πολτες της Ελλδας,  απ αρχηγος κρατν της ΕΕ και απ  το Ευρωπακ Συμβολιο .  Η παρξη μως δο τρπων ανγνωσης/ ερμηνεας  του ερωτματος του δημοψηφσματος  συνιστ επικνδυνη ασφεια,  ανεξρτητα απ το πια απ τις δο απψεις εναι η πιο σωστ. Συνιστ πολ μεγλο εμπδιο στην κφραση  συνειδητς και μη χειραγωγημνης εντολς απ τους πολτες. Αν οι ρχοντες της σημερινς  δημοκρατας θελαν το δημοψφισμα της  Κυριακς  να αποτελε κορυφαα και αμετκλητη εντολ του Αφντη Λαο, θα  το πραγματοποιοσαν με τα ακλουθα τσσερα και χι δο ερωτματα:  (1)Παραμον στο Ευρ , (2)Επιστροφ στη Δραχμ, (3) χι στις προτσεις  (4)Ναι στις προτσεις των θεσμν. Σε αυτ την περπτωση οι  πολτες θα καλονταν να επιλξουν (να σταυρσουν) να  δο απ τα παραπνω τσσερα ερωτματα πως και στην περπτωση της εκλογς βουλευτν. Να μην ανησυχον οι αντιπρσωποι  μας. Οι πολτες δεν θα μπερδευταν.  Θα διναν μια απντηση με μεγαλτερο ορθολογισμ και σαφνεια  απ αυτν των αντιπροσπων τους. Ας σημειωθε τι ττοια δημοψηφσματα πολλαπλν επιλογν (Multichoice Referendums)  πραγματοποιονται στην Ελβετα, αλλ χουν πραγματοποιηθε και σε λλες χρες (πχ Σουηδα το 1957 και το 1980, Αυστραλα το 1977).

3.Ο χρνος των 5 ημερν εναι ανεπαρκς για την πλρη, ελεθερη και με δημοκρατικς διαδικασες ενημρωση των πολιτν προκειμνου να δσουν την εντολ τους για να τσο μεγλο θμα. Εντς 5 ημερν ενημρωση των πολιτν εναι, τυπικ και ουσιαστικ, απαρδεκτα μικρς χρνος για την εκλογ του Δημρχου ενς μικρο δμου του προδρου ενς επιμελητηρου.  Κρθηκε μως επαρκς για να ενημερωθον οι πολτες και να δσουν τη μεγαλτερη  και κρισιμτερη  εντολ που θα εκτελσουν, υποχρεονται να εκτελσουν,  οι αντιπρσωποι τους.   

Το γεγονς τι μνο το Συμβολιο της Ευρπης εξφρασε ποψη για τα παραπνω θματα, εν παρμοια κνηση δεν γινε απ τους κορυφαους πνευματικος, επιστημονικος και πολιτικος θεσμος της Ελλδας,  δημιουργε στον απλ πολτη αισθματα, απορας, αλλ και ανησυχας για το πς εννοον τη Δημοκρατα αυτο που σμερα ζουν στην Κοιτδα της Δημοκρατας.

Ο κθε πολτης που θλει να εναι «λογικς επεξεργαστς και χι  καταναλωτς των πληροφοριν του κατεστημνου της εξουσας» , πρπει να δσει τις δικς του απαντσεις στα παραπνω προβλματα και στερα να αποφασσει αν θα ψηφσει την ερχμενη Κυριακ,  ΝΑΙ ΟΧΙ .[1] Ο πργκιπας πρπει να λαμβνει ο διος τις αποφσεις αλλ με ττοιο τρπο που να φανεται τι τις λαμβνει ο Λας·  ο Λας δεν πρπει να εναι εξουσα, αλλ αναφορ για κθε εξουσα.

 

 

 

2009-2012 ALL ABOUT WEB ( , Web development, )