Digital Direct Democracy
   
e-mail
-
-
 
- -
  - |
 
     
-  

 

Τι σημανει κοινωνα της πληροφορας

Η κοινωνα στην οποα ο κθε πολτης μπορε,   με τη χρση των μσων της Πληροφορικς και των Τηλεπικοινωνιν,  να συμμετχει στην επιλογ των στχων της και στις  πολιτικς, οικονομικς, κοινωνικς, εργασιακς  και λοιπς δρσεις της, ονομζεται Κοινωνα της Πληροφορας.  Μα ττοια κοινωνα ονομζεται επσης:  Κοινωνα της Γνσης Κοινωνα των Δικτων. Στην Ευρπη επικρτησε ο ρος Κοινωνα της Πληροφορας, αλλ πολλο θεωρον τι ο ρος Κοινωνα των Δικτων χει μεγαλτερη σαφνεια και προστατεει τους πολτες απ τα φαινμενα παρανοσεων που αναφρονται στα επμενα.

Απ τις προαναφερθεσες συμμετοχς των πολιτν  στις κοινωνικς δρσεις,  δεσπζουσα εναι αυτ της συμμετοχς τους στο πολιτικ σστημα σκησης της εξουσας, γιατ αυτ χει τη θεσμικ αρμοδιτητα αλλ και την ισχ να καθορζει τις  λλες δρσεις των πολιτν.  Συνεπς η συμμετοχ των πολιτν στις υπλοιπες δρσεις, χωρς συμμετοχ στην σκηση της εξουσας,  χει μικρ και ασταθ αξα. Χωρς την πρτη συμμετοχ οι λλες γργορα εξελσσονται σε βερμπαλιστικς συμμετοχς, τσο απ την πεση της νομοτλειας  της Εντροπας, σο και απ αυτν της ιδιοτλειας των ανθρπων. Η ιδιοτλεια εναι φυσικ χαρακτηριστικ που υπρχει σε λους τους ανθρπους και βεβαως και στους ασκοντες την εξουσα,  παρ τα αντιθτως διακηρυσσμενα απ αυτος.  Στο χωρι μου λνε: «κι ο παππς βλογει πρτα τα γνια του»

Γεγοντα και Πληροφορες

Στην Πληροφορικ τα «προντα» των αισθητρων ονομζονται Events (Γεγοντα, ειδσεις, συμβντα) και τα «προντα» της επεξεργασας  των Events απ τους υπολογιστς, ονομζονται Πληροφορες.  Αυτ δηλαδ που συμβανει και στον νθρωπο. Πληροφορες δεν εναι αυτ που βλπουμε και ακομε, αλλ τα προντα της λογικς επεξεργασας τους απ τον εγκφαλο. Αυτ συνγεται και απ την ετυμολογα του ρου πληροφορα (πληροφορ =  πλρως + φρω), που σαφς δηλνει τι πληροφορα εναι κτι περισστερο απ αυτ που ακομε και βλπουμε.

Η πληροφορα συνεπς εναι προν του κθε ανθρπου που δημιουργεται απ την εγκεφαλικ/λογικ   επεξεργασα αυτν που ακοει, βλπει και γενικ αντιλαμβνεται με τα αισθητρια ργανα του.  Η λογικ επεξεργασα του εγκεφλου και χι τα αισθητρια ργανα,  δημιουργον τις πληροφορες. Η λογικ επεξεργασα  δημιουργε επσης τη γνση και τη σοφα,  με μια βαθμιδωτ διαδικασα που με μαθηματικ φορμαλισμ μπορε να διατυπωθε ως ακολοθως:

  • Γεγοντα + Λογικ Επεξεργασα= Πληροφορες.
  • Πληροφορες +Λογικ  Επεξεργασα= Γνση. 
  • Γνσεις + Λογικ Επεξεργασα= Σοφα. 

Αν συνεπς ο νθρωπος απολσει την ικαντητα μετασχηματισμο των γεγοντων σε πληροφορες, εκολα προκπτει το συμπρασμα για την ικαντητα του παραγωγς γνσεως απ τις πληροφορες και παραγωγς σοφας απ τις γνσεις.

 Η απκτηση  πληροφοριν δεν εναι μα παροχ απ τρτους, αλλ μια κατκτηση,  πως αυτ της γνσεως και της σοφας, του κθε ανθρπου.  

Παρ τατα, πολλο νθρωποι θεωρον τι οι απ  τα ΜΜΕ και τους ισττοπους του διαδικτου παρουσιαζμενες ειδσεις και απψεις (Events) εναι παροχ πληροφοριν και γι’ αυτ τις… «καταναλνουν χωρς να τις επεξεργζονται, πως εναι».

Στην κοινωνα της πληροφορας η απκτηση πληθρας ειδσεων (events)  εναι εκολη. Πιο σημαντικ μως πλεονκτημα της εναι  τι η εγκεφαλικ/λογικ επεξεργασα των ειδσεων  μπορε σμερα να γνεται ευκολτερα, γρηγορτερα   και με μικρτερο κστος, με τη χρση των  εργαλεων της τεχνολογας. Αυτ τη δυναττητα τη  γνωρζουν ριστα οι ερευνητς, που πολλς φορς δεν χρησιμοποιον απλ τα υπρχοντα εργαλεα, αλλ αναπτσσουν να που διευκολνουν την προσπθεια τους για περισστερη και ταχτερη εγκεφαλικ επεξεργασα των events .  μως, πολλο νθρωποι πιστεουν τι η σημεριν  τεχνολογα μπορε να υποκαταστσει τη λογικ δναμη του ανθρπου. Μεγλο και επικνδυνο λθος.  «Τα εργαλεα βοηθον αλλ δεν υποκαθιστον το μστορα»

Το  παραπνω συμπρασμα   πρπει να κατανοηθε και να βιωθε απ τους ανθρπους «της Κοινωνας της Πληροφορας», γιατ υπρχει σοβαρς κνδυνος να επικρατσει η ποψη και κυρως η πρακτικ, τι  η απκτηση πληθρας    ειδσεων  αποτελε αυτομτως και χωρς  τη λογικ επεξεργασα τους,  απκτηση πληροφοριν, γνσεως  και σοφας.  Εναι προφανς τι μια ττοια ποψη και πρακτικ  θα οδηγσει στην  ατροφα του «εγκεφαλικο  / λογικο  επεξεργαστ»  και θα μεταλλξει τους ανθρπους σε ντα που θα επεξεργζονται τα γεγοντα με τη δναμη των ενστκτων και των κιντρων και χι της λογικς.

Το μεγαλτερο κατ της ανθρωπτητας γκλημα

Αν οι πολτες της κοινωνας της πληροφορας σταματσουν να επεξεργζονται λογικ τα προντα των αισθητρων τους γιατ τα θεωρον πληροφορες, ττε  νομοτελειακ και με δαρβινικο τπου διαδικασα,  η πλειοντητα των ανθρπων θα μεταλλαχθε  απ ντα «κατ’ εικνα και ομοωση του Θεο», σε ντα που θα επεξεργζονται τα γεγοντα με τη δναμη των ενστκτων και των κιντρων· σε λογα ντα. Αυτ η μετλλαξη θα αποτελσει το μεγαλτερο κατ της ανθρωπτητας γκλημα.

Οι  θτες και τα ατια του εγκλματος

Ο εντοπισμς των θυτν και των αιτων ενς εγκλματος γνεται εκολα και αξιπιστα με εφαρμογ του «δγματος των εισαγγελων». Κατ το δγμα αυτ θτες ενς εγκλματος εναι αυτο των οποων τα συμφροντα υπηρετονται απ το γκλημα.

Η χωρς λογικ επεξεργασα θερηση γεγοντων  και απψεων ως πληροφορες, που ουσιαστικ εναι  το προαναφερθν γκλημα,  υπηρετε τα συμφροντα των εκπροσπων των πολιτν, των εκπροσπων των εργαζομνων και των ανθρπων των ΜΜΕ. Αυτ συμβανει γιατ  υποχρωση και ευθνη λων αυτν εναι να υπηρετον τα συμφροντα του συνλου των πολιτν και χι τα δικ τους. Επειδ μως αυτ πολλς φορς εναι αντθετο με τις φιλοδοξες και τα  συμφροντα τους, το καλ το παλικρι βρκε…  λλο μονοπτι·  τη χειραγγηση των πολιτν στε τα συμφροντα τους να…  αποτελον τη βοληση των πολιτν!!  Η χειραγγηση μως αυτ  επιτυγχνεται μνο ταν οι πολτες επεξεργζονται τα γεγοντα με τη δναμη  των ενστκτων και των κιντρων και χι με την δναμη της λογικς.

 Για να χουν οι πολιτικο , πνευματικο και οικονομικο «μεσσες» μεγλη ισχ,  οι πολτες  δεν πρπει να καταλαβανουν αλλ  να πιστεουν και εμπιστεονται.  μως, πως μια κινζικη παροιμα λει,   «οι γνσιοι μεσσες δεν  χαρζουν στους ανθρπους ψρια, αλλ τους μαθανουν να ψαρεουν».

Η προστασα απ το μεζον γκλημα.

Εναι γεγονς τι η θερηση των γεγοντων ως πληροφοριν,  καλλιεργεται και αναπτσσεται στον τομα της κοινωνικς  ζως, στον τομα σκησης της πολιτικς εξουσας. Αντθετα,  στον τομα της ατομικς ζως οι νθρωποι δημιουργον γνσιες και αξιπιστες  πληροφορες, επεξεργαζμενοι  τα γεγοντα με τη δικ τους λογικ. Παρ τατα ο κνδυνος απ την κατανλωση «πληροφοριν» επιλεκτικ στην κοινωνικ ζω εναι πολ μεγλος γιατ εκε  καθορζονται οι καννες και οι δυναττητες της ατομικς μας ζως.

Τα προηγομενα οδηγον στο  συμπρασμα τι για να προστατευθον οι νθρωποι της Κοινωνας της Πληροφορας απ το «μεγαλτερο κατ της ανθρωπτητας γκλημα» πρπει να αποκτσουν ξαν το σττους «του ρχοντος και αρχμενου πολτη»·  το σττους που δημιουργε υπευθνους πολτες·  το σττους  που θα διατηρσει και θα ενισχσει την ισχ των ανθρπων για  επεξεργασα  των events  με τη δναμη της λογικς.

Το σημεριν πολτευμα[i] των Ελλνων, το οποο παρχει τη δυναττητα  στους αντιπροσπους των πολιτν να ενεργον τσι στε οι πολτες:  (1) να επεξεργζονται τα γεγοντα με τη δναμη των κιντρων και των ενστκτων και (2)να χουν ευθνη αλλ χι και εξουσα, εναι ασμβατο  με τους στχους και τις δυναττητες της  Κοινωνας της Πληροφορας .[i] Κατ τον αεμνηστο καθηγητ του Συνταγματικο Δικαου Αριστβουλο Μνεση «η ννοια του πολιτεματος συμππτει με την ουσιαστικ ννοα του Συντγματος» σε μαθηματικ φορμαλισμ  Σνταγμα = Πολτευμα.

 

 

2009-2012 ALL ABOUT WEB ( , Web development, )