Digital Direct Democracy
   
e-mail
-
-
 
- -
  - |
 
     
-  

 

Η δεσπζουσα κουλτορα της ανθρωπτητας και οι αιτες της

Στην γνωστ ιστορα της ανθρωπτητας, δεσπζουσα κουλτορα των διαφρων Λαν ταν και εναι  η κουλτορα του πλεμου· ταν και εναι ο πολιτισμς του πολμου.

Αναφορ σε αυτ την πραγματικτητα γινε το πρτον απ τον λληνα φιλσοφο της Ιωνας Ηρκλειτο (544 – 484 πΧ) ο οποος διακρυξε τι:  «Πλεμος πντων μν πατρ ἐστι, πντων δ βασιλες, κα τος μν θεος ἔδειξε τος δ ἀνθρπους, τος μν δολους ἐποησε, τος δ ἐλευθρους». (Σε ελεθερη μετφραση: Ο πλεμος εναι  ο πατρας και ο βασιλις των πντων που κνει  μερικος ανθρπους:  Θεος, λλους ελεθερους και λλους δολους).

Η κουλτορα του πολμου αντιμετωπσθηκε απ στοχαστς και απλος ανθρπους,  σαν να φυσικ φαινμενο σχετιζμενο με τη βιολογικ, πνευματικ και ηθικ  επιβωση των ανθρπων· αντιμετωπσθηκε σαν τους σεισμος των οποων την  εμφνιση δεν εναι δυνατ να αποτρψει ο νθρωπος και το μνο που μπορε,  εναι να προετοιμζεται για να τους αντιμετωπζει με τις μικρτερες δυνατς ζημες.  

Στις πρτες κοινωνες των ανθρπων, μοναδικ αιτα ανπτυξης και συντρησης της κουλτορας του πολμου ταν η επιβωση με τη προαναφερθεσα γενικτερη ννοια της λξεως.  Με το πρασμα μως των αινων,  η επιβωση παψε να εναι η κορυφαα αιτα και τη θση της πρε η δημιουργα ανθρπων /Θεν που γρφει ο Ηρκλειτος· η δημιουργα: ιμιτασιν  μεσσιν,  φωτισμνων ηγετν, λυτρωτν των ανθρπων απ τα δειν τους.  Παραδεγματα δημιουργας κουλτορας πολμου εναντον ξνων και ντπιων εχθρν δεν χρειζεται να αναφερθον.  λοι θα γνωρζουμε αρκετ για σημερινος και παλιτερους, ντπιους και ξνους, που θλησαν να γνουν Θεο ημθεοι με την Ηρακλετεια διαδικασα.    

Θα εχε μεγλο ενδιαφρον αν απ ρευνες ειδημνων βρισκταν τα  ποσοστ του συνλου των εμφυλων και διακρατικν πολμων  που εχαν ως πραγματικ αιτα: (1) την ανγκη επιβωσης των ανθρπων και (2)τη φιλοδοξα κποιων ανθρπων να «γνουν Θεο». Να καθριζαν, για παρδειγμα,  με αξιπιστα τεκμρια,  ποια εναι η  πραγματικ αιτα του σημερινο πολμου στη Συρα. Η επιβωση, η φιλοδοξα κποιων να γνουν Θεο.

Κατ την εκτμηση ενς απλο πολτη,  το αποτλεσμα μιας ττοιας ρευνας θα δειχνε τι η πραγματικ αιτα των περισσοτρων πολμων ταν η φιλοδοξα κποιων ανθρπων να «γνουν Θεο»».

 

Η κουλτορα της Ειρνης

Τα τελευταα χρνια,  κποιοι στοχαστς,  με περισστερο γνωστ  τον Ισπαν ποιητ, στοχαστ και πολιτικ  Φεντερκο Μαγιρ  (Federico Mayor Zaragoza)[1], υποστριξαν τι ο πολιτισμς της ανθρωπτητες που επικρτησε στο παρελθν και επικρατε  στο παρν, εναι ο πολιτισμς του πολμου· εναι  η κουλτορα του πολμου. Αυτ η κουλτορα σμερα πρπει και μπορε να αλλξει και απ κουλτορα του πολμου να γνει κουλτορα της ειρνης. 

Τα μτρα για την αλλαγ της κρατοσης  κουλτορας  που προτενονται να ληφθον  βασζονται σε κοινωνικ, λογικ και ουμανιστικ επιχειρματα και συνοψζονται:  στη διδοση της ιδας, στη σωστ εκπαδευση, στα κινματα πολιτν, στη λψη των καταλλλων θεσμικν μτρων.

Θα ταν απρπεια και  ασβεια να μη αναφρουμε  τι προσπθειες ανπτυξης κουλτορας ειρνης,  χρησιμοποιντας μεταφυσικ/θρησκευτικ  επιχειρματα, χουν γνει στο παρελθν απ ιδρυτς θρησκειν,  με κορυφαο τον Ιησο Χριστ.

 

Οι τρποι δημιουργας της κουλτορας της Ειρνης

Η αλλαγ της κρατοσης κουλτορας του πολμου και τα μτρα που προτενονται για την επτευξη της,  χουν κορυφαα και αναμφισβτητη αξα. Χωρς την πρθεση, αλλ και τη δυναττητα,  να τα  αμφισβητσουμε να τα σχολισουμε,  περιοριζμαστε να καταθσουμε μια ποψη για τον αποτελεσματικ τρπο αυτο του μετασχηματισμο, η οποα βασζεται στη λογικ των αρχν και των νμων των θερμοδυναμικν συστημτων και χι των «καθ’ λιν αρμοδων» Επιστημν.

Στη λογικ αυτ, η βελτωση των κοινωνικν συστημτων δημιουργεται με τη  μεωση της εντροπας. Η επικρτηση  της κουλτορας της ειρνης  αποτελε την αναγκαα προπθεση αλλ χι και την ικαν για μα ριζικ  αναβθμιση των κοινωνικν συστημτων. Η ποψη αυτ βασζεται στο στρεο συμπρασμα τι: Η κουλτορα του πολμου ταν αξιοποιεται για την επιβωση οδηγε σε μεωση της εντροπας, εν ταν  αξιοποιεται  για να γνουν κποιοι νθρωποι Θεο, οδηγε σε αξηση της εντροπας.

Το παραπνω συμπρασμα,  εκολα προκπτει απ τη θερηση τι στα κοινωνικ συστματα η εντροπα εκφρζεται με των βαθμ συγκντρωσης της ισχος των πολιτν σε κποιο στοιχεο της κοινωνας[2]· στο βασιλι, στο μονρχη, στον αιρετ αυθαρετο (αυτ-αιρετ)  αντιπρσωπο.

Το πρβλημα συνεπς σωτηρας των κοινωνικν συστημτων και κατ’ επκταση των ανθρπων,  αντιμετωπζεται  με την ακρωση της πραγματικς αιτας που αυξνει την εντροπα· με την ακρωση της φιλοδοξας κποιων  να «γνουν Θεο» με την Ηρακλετεια διαδικασα.

 

Η  θεμελιδης προπθεση του μετασχηματισμο   

Στη λογικ των προαναφερθντων, για να δημιουργηθε και να στερισει γνσια  και χι βερμπαλιστικ κουλτορα  ειρνης,  πρπει η χαμηλ εντροπα να διασφαλζεται  πρωτστως  απ τους καννες του πολιτεματος   και δευτερευντως απ τα μτρα που προαναφρθηκαν. Και τοτο διτι στις αντιπροσωπευτικς δημοκρατες, η λψη των προαναφερθντων μτρων  αποτελε δικαωμα και ευθνη των αρχντων, οι οποοι ενεργον στα πλασια του Φυσικς Νομοτλειας, που η λακ σοφα χει συνοψσει στο απφθεγμα: «κι ο παπς βλογει πρτα τα γνια του».  

Με λλα λγια,  σο οι καννες του πολιτεματος  θα δδουν τη δυναττητα να δρουν αιρετο αυθαρετοι ρχοντες σαν Θεο,  η κουλτορα της ειρνης  θα  παραμενει μα  ευγενικ προσπθεια με μικρ πιθαντητα να οδηγσει σε ριζικ αναβθμιση της ποιτητας των κοινωνικν συστημτων.  

 

Το πολτευμα της χαμηλς εντροπας     

Ποιο εναι μως το πολτευμα που με τους θεσμος του διασφαλζει την επικρτηση χαμηλς εντροπας;  Ποιο εναι το πολτευμα της χαμηλς εντροπας;

Το πολτευμα αυτ εναι η Δημοκρατα του αρχαιοελληνικο πνεματος· εναι το πολτευμα του «ρχοντος και αρχμενου πολτη» στο οποο δεν υπρχει η θεσμικ δυναττητα να «γνει Θες», κποιος  ρχοντας.   

Η λειτουργα  αυτο του πολιτεματος εχε στο παρελθν  σημαντικς οικονομικς και λειτουργικς δυσχρειες γιατ απαιτοσε να πηγανουν οι πολτες στην Πνκα για ενημρωση, διαβολευση και λψη αποφσεων με δημοψηφσματα. Αυτς οι δυσχρειες  εχαν σαν αποτλεσμα η αληθιν Δημοκρατα , η μεση Δημοκρατας, να λειτουργσει  μνο στα μικρ Κρτη-Πλεις  της Ελλδος και για μικρ σχετικ χρονικ διστημα.

Σμερα μως, στην Ψηφιακ Εποχ και στην Κοινωνα της Πληροφορας οι δυσχρειες αυτς χουν ξεπεραστε με ασμαντο μεσο και μμεσο κστος. Σμερα  οι πολτες δεν χρειζεται να πηγανουν στην Πνκα γιατ η Πνκα, η Ψηφιακ Πνκα,  θα πηγανει στους Πολτες. Σμερα, εναι  λειτουργικ και οικονομικ εφικτ,  χρη στην ψηφιακ τεχνολογα, η λειτουργα της Δημοκρατας του αρχαιοελληνικο πνεματος. Προφανς τι θεσμο και οι πρακτικς Εκενης της Δημοκρατας θα χρειαστε να προσαρμοστον  προς τα σημεριν, ιδως τα τεχνολογικ, δεδομνα δημιουργντας την Ψηφιακ μεση Δημοκρατα.[1] Ο Federico Mayor Zaragoza γεννθηκε το1934 στη Βαρκελνη, σποδασε βιοχημεα/φαρμακευτικ (PhD) και διατλεσε: Υπουργς,  Γενικς Διευθυντς της OUNESCO και πρεδρος του Ιδρματος για την κουλτορα της Ειρνης.  γραψε    βιβλα  για  το υπψη θμα, μερικ των οποων μεταφρστηκαν στα Ελληνικ.

[2] Δημοσθνης Κυριαζς.  Η ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΡΙΑ, Εκδσεις Πατκη205,   σελ78-79

 

 

2009-2012 ALL ABOUT WEB ( , Web development, )