Digital Direct Democracy
   
e-mail
-
-
 
- -
  - |
 
     
-  

: ;

 

(Μρος του κειμνου «Μεγλες Ιδες: μοιες λξεις, αντθετα ορματα»)

Θα μποροσε να πει κανες τι η βασικ μριμνα του ανθρπου εναι η ασφλεια, εναι το θεμλιο της ζως του και αφορ την επιβωσ του. λα τα λλα φανονται εποικοδομματα  - ακμη κι αν δεν εναι. Εναι μως μια ννοια που ο καθημερινς νθρωπος χρησιμοποιε ως αυτονητη παραπλανητικ και χωρς εμβθυνση στο νημ της.

Τι σημανει η ασφλεια, τι αφορ, ποιους τομες της ζως;

Αρχικ, η ασφλεια σχετζεται με τη ζωικ επιβωση λων των ντων. Εναι η πραγματικ θεμελιδης ανγκη που τενει να συντηρε αυτ την επιβωση για χρη του συνλου της ζως. Επομνως, σε αυτν εμππτουν οι φυσικς ανγκες για τροφ, νερ, ξεκοραση, φως. Αν το δομε απ την πλευρ λης της ανθρωπτητας (και φυσικ και του ζωικο, φυτικο) η επιβωση απαιτε επιπρσθετα ικαντητα και ευνοκς συνθκες για αναπαραγωγ. Αυτ εναι γενικς τα καττερα στοιχεα της ασφλειας, που δεν χουν ακμη απ τη φση τους σχση με τον ανταγωνισμ του περιβλλοντος.

Τα στοιχεα του περιβλλοντος μως προσθτουν περισστερους παργοντες στην ανγκη για ασφλεια. Αυτ οφελεται ετε σε καιρικς συνθκες ετε στην σπανιτητα ορισμνων αγαθν, τα οποα δεν επαρκον για χρση απ λους ετε πρκειται για το ζωικ, ετε για το ανθρπινο, ετε για το διο το φυτικ. Επομνως, για να προστατευθον τα αναγκαα αγαθ λαμβνονται μτρα (και χι μνον απ τον νθρωπο) για την περιφρορησ τους. Εδ εμφανζεται ο ανταγωνισμς που απ πολλος θεωρεται ανεξλειπτος, δηλαδ τσο να με τη φση των ντων που εναι αδνατον να εξαλειφθε – κατ την ποψ μας λανθασμνα.

Στον νθρωπο μως τα πργματα εναι πολ περισστερο πολπλοκα. Οι ανγκες δεν αφορον μνον τη φυσικ του επιβωση, αλλ και τη συνεδησ του. Η εξελικτικ του πορεα (χωρς να αναφερμαστε στις υπρχουσες αντθετες θεωρες με τις οποες διαφωνομε λγω της απλοκτητς τους) τον χει οδηγσει σε μα πολυσνθετη συνειδησιακ κατσταση με επιπλον ανγκες διαφορετικο εδους απ τις παραπνω, που επιβλλονται απ την, εγγεν επσης, τση του να επιβισει ως νθρωπος, ως σκεπτμενος και αυτοσυνεδητος νθρωπος. Σε αυτ το σημεο μλλον χει παρεμβληθε μα στρβλωση η οποα μεττρεψε την ανγκη σε εποικοδμηση. Αυτ η εποικοδμηση μεττρεψε την ανγκη σε κυριαρχα.(1) Ακμη και ο ανταγωνισμς παψε να εξυπηρετε την πραγματικ ανγκη, μετατρεπμενος σε αυθαιρεσα της συνεδησης λγω επιπλοκν και ανεπαρκος διαχερισης του εσωτερικο του κσμου εκ μρους του ανθρπου. Εδ πλον ρχισε να αισθνεται ως ανγκη την κυριαρχα επνω στους λλους, να υπερασπζεται τα κεκτημνα προνμι του ενντια στους λλους δθεν για λγους ασφλειας αλλ και το δθεν δικαωμ του να τους εξουσιζει. τσι, η ελευθερα που αποκμιζε ως αποτλεσμα της ασφλειας παψε να χει τον χαρακτρα μιας εσωτερικς αναζτησης , μλλον δεν πρλαβε να τον αποκτσει ποτ, και γινε η αναζτηση της κυριαρχας επνω στο περιβλλον. Ββαια, οι δικαιολογες πντοτε υπρχουν, αλλ σε μια ντιμη διερενηση συχν διαβλπει κανες την τση για κυριαρχα με το νδυμα της ανγκης για ασφλεια.

Αλλ το νημα της ασφλειας δεν χει καμμα απολτως σχση με την κυριαρχα και τις απαιτσεις της. Η ασφλεια δεν μπορε να προστατεει τις στρεβλσεις, αλλ το φυσιολογικ και την αρμονα μεταξ ανθρπων και ειδν. Σχετζεται με την αρμονα σε εππεδο καθολικτητας (ατομικ, κοινωνικ και πλανητικ) και μνον υπ αυτν τον ρο ο ανταγωνισμς για τον νθρωπο μπορε να εναι, παροδικ και μνον, θεμιτς ως ηθικ μυνα και χι στρβλωση. Ο διος ο ανταγωνισμς θα χρειαζταν σε βθος ανλυση, για να ξεφγουμε απ την αρπγη του αυτονητου που μας χει φυλακσει. μως αυτ θα το πραγματευθομε κπως σε να λλο ρθρο, επειδ πλρης ανλυση δεν μπορε να γνει χι μνον λγω του περιορισμνου χαρακτρα ενς ρθρου, αλλ κυρως λγω του αχανος χαρακτρα του θματος που απαιτε υπομον και συνεργασα στο να διακρνουμε τι αντθετες δυναττητες θα προκψουν ως υπρχουσες κατ την πορεα της ανθρπινης εξλιξης.

Αυτ η κυριαρχα μπορε να εκφρζεται με δο τρπους:

α) Με επιθετικ δρση ενντια στους λλους, πως εναι κθε αντικοινωνικ δρση που μπορε να εκφρζεται σε οποιοδποτε εππεδο κοινωνικς ισχος και αποτελε μορφ εξουσιαστικτητας, ετε πρκειται για κυριαρχικτητα στα πλασια μιας οικογνειας ετε για κυριαρχικτητα στα πλασια της πολιτικς της παγκσμιας κοινωνας.

β) Με παρλειψη δρσης που απορρει απ την αδιαφορα για τους λλους (παθητικ κυριαρχα) και δεχνει τση για καλοπραση μαζ με σκληρτητα, πργμα που χαρακτηρζει π.χ. τους δυτικος λαος (αν και χι μνον), γιατ αυτο, μσω της παιδεας τους, της ιστορας τους και των θεσμν τους, εχαν τη δυναττητα (που λλοι δεν εχαν) να αντιδρσουν σε αυτ τον ευτελισμ της ανθρπινης ζως, αλλ δεν το καναν. Οι φιλανθρωπες δεν αποτελον σοβαρ βοθεια και αυξνουν την εξρτηση. Η εξρτηση μως στρεβλνει την ασφλεια και δεν αποτελε ελευθερα.

 

να καριο ιστορικ γεγονς εναι τι ο νθρωπος δεν μπρεσε ποτ να συνδυσει την ασφλεια με την ελευθερα, γι’ αυτ και εχαμε το φαινμενο ο μεν δυτικς καπιταλισμς να προβλει υπερβολικ την ελευθερα αλλ στρεβλωμνη και ασδοτη, χωρς ευθνη, ο δε ανατολικς σοσιαλισμς την ασφλεια χωρς καμμα ελευθερα. Στην πραγματικτητα, και τα δο προσβλλουν τελικ και την ελευθερα και την ασφλεια, αλλ για να αποκαλυφθε αυτ χρειστηκε να περσει αρκετς χρνος στε να επιφρει τα αποτελσματ του.

Καμμα ασφλεια δεν εναι αληθιν, αν δεν αυξνει την με ευθνη ελευθερα του ατμου και της κοινωνας, τοπικ, περιφερειακ και παγκσμια. Η λξη “ευθνη” κατχει το κλειδ της αληθινς ελευθερας.

Αυτς οι δο στρεβλσεις της κυριαρχας χουν δημιουργσει ναν κσμο που πολλο εναι αυτο που δεν χουν τα στοιχειδη για την επιβωσ τους, μερικο χουν υπερβολικ πολλ και αρκετο χουν τσα στε να επιζητον μα ατομιστικ “ησυχα” και τη συνεχ ικανοποηση των φανταστικν αναγκν τους. Επιπρσθετα, σε μεγλο μρος του πλαντη (που τενει να εξαπλωθε παντο) τα δικαιματα του ανθρπου δεν αναγνωρζονται και υπρχουν μνον ταν τα επιβλλουν οι συσχετισμο δυνμεως. Οι εξουσιαστς και οι εξουσιαζμενοι συχν εναι οι δο ψεις του διου νομσματος. Θα πρπει να κατανοσουμε τι η αδιαφορα η φιλανθρωπα που δεν στοχεει σε ειλικριν εμπδωση μιας διαφορετικς κατστασης τοπικ και παγκσμια αποτελε μνον επιφανειακ ικανοποηση της ενοχλητικς προσωπικς ανγκης για ανιδιοτλεια και σβσιμο των ενοχν.

Πραν μως αυτν των αναγκν που πτονται κυρως της σωματικς και ψυχολογικς επιβωσης του ανθρπου, ενδεχομνως θα πρπει να σκεφθομε τι υπρχουν και λλες ανγκες που σχετζονται με την πνευματικ ασφλεια. Οι θρησκεες προσπθησαν να θεραπεσουν αυτ το τραμα του φβου ανυπαρξας αλλ ανεπιτυχς, επειδ χρησιμοποησαν και αυτς τον φβο και την επιβολ δογματικν απψεων (μαζ με επιβολ και εγκσμιας εξουσας που ταν πντοτε παροσα) και κατλυσαν την δυναττητα ελευθερας και ακεραιτητας του ανθρπου. Επιπλον, απαξωσαν τσο το σμα και την πρξη εν ψει ενς μελλοντικο παραδεσου, που δημιοργησαν να σχσμα μσα στον νθρωπο και ευτλισαν το σνολο της ζως που τα περιλαμβνει λα. Απ το λλο μρος, και οι διες οι κοινωνες θερησαν τι ελευθερα εναι οποιαδποτε εκκεντρικτητα ακμη και τση για κατργηση της ελευθερας της δικς τους των λλων, την οποα υποτθεται τι προσττευαν δημιουργντας ναν φαλο κκλο αυτοαναρεσης του ανθρπου. Αυτ το τελευταο εκφρστηκε συχν με ηθελημνη υποταγ σε υποδουλωτικς τακτικς και θεωρες με υποδολωση λλων για λγους συμφροντος, αυθαιρεσας, ιδεολογας θρησκεας.

Βλπουμε, εν κατακλεδι, τι υπρχει στο θεμλιο της κοινωνας μα ψυχολογικ στρβλωση της ννοιας της ανγκης και της ασφλειας που δεν μπορε να θεραπευτε απ την πολιτικ, επειδ αυτ η στρβλωση τροφοδοτε συνεχς στο πολιτικ πεδο πρσωπα που αντιστρατεονται αυτ την ασφλεια. Εδ ακριβς προκπτει η ανγκη για τον νθρωπο, ατομικ και κοινωνικ, να αναλβει ο διος την αλλαγ του εαυτο του με ,τι συνεπγεται αυτ (αλλαγ αντληψης, στχων και προσδοκιν), επειδ αυτ εναι η μνη συνθκη που θα τον οδηγσει στην επιθυμητ ασφλεια. Αν δεν θλει να κνει αυτ την αλλαγ δεν την θεωρε αναγκαα, ττε εναι μταιη κθε μεμψιμοιρα και απδοση ευθυνν. Η σχση αιτου και αποτελσματος, δηλαδ στρβλωσης και λλειψης ασφλειας, θα υπρχει πντοτε παρ την αυτοτφλωση  με τις φαντασισεις της περ του αντιθτου και θα λειτουργε μχρι τη θεραπεα της.

Πολλ θα μποροσαν να ειπωθον απ οιονδποτε  ενδιαφρεται για το θμα, αλλ εν συντομα αυτ εναι βασικς επισημνσεις στον κκλο των ιδεν που θεωρονται αφελς αυτονητες απ τους ανθρπους.

 

(1) Γιννης Ζσης, “Προαπαιτομενα για την ομαλ σχση δικαιοσνης και ισχος”, solon.org.gr

 

 

 

Η Ιωννα Μουτσοπολου εναι δικηγρος μλος της ΜΚΟ Σλων

 

(solon.org.gr)

 

 

 

2009-2012 ALL ABOUT WEB ( , Web development, )