Digital Direct Democracy
   
e-mail
-
-
 
- -
  - |
 
     
-  

 

Το βασικ χαρακτηριστικ της αληθινς Δημοκρατας

Ο διακεκριμνος Ελληνιστς  Μωρς Κρουαζ[1]  στο βιβλο του  «Ο πολιτισμς της αρχαας Ελλδος», (Εκδσεις Γκοβστη, 1990) γρφει:  «Για τους πολτες της Αθηνακς  Δημοκρατας, η δημσια ζω ταν τσο βαθει δεμνη με την ιδιωτικ  ζω, που δσκολα μποροσες να την ξεχωρσεις».

 Η διαπστωση του διακεκριμνου  μελετητ, τι στην Αθηνακ Δημοκρατα υπρχε   τατιση της ιδιωτικς και της δημσιας ζως,  που σημανει τατιση του ιδου και του δημοσου συμφροντος, αποτελε το βασικ χαρακτηριστικ και το μεγαλεο της Αληθινς Δημοκρατας.

Το  πολτευμα συνεπς στο οποο δεν υπρχει αυτ η τατιση, οτε εναι, οτε δικαιοται να ονομζεται Δημοκρατα .

Στο σημεριν πολτευμα της  χρας που γεννθηκε η Δημοκρατα, αυτ η τατιση δεν υπρχει. Υπρχει μνο το διον συμφρον και η ισχυρ συσχτιση του  με το συντεχνιακ και το κομματικ συμφρον. Αιτα αυτς της σημαντικς μετλλαξης εναι οι θεσμο και οι πρακτικς της σημερινς «δημοκρατας»· εναι η απλεια του σττους «του ρχοντος και αρχμενου πολτη» και η αντικατσταση του με  το βερμπαλιστικ δγμα:  «αφντης εναι οι πολτες», που η πλρης Μακιαβελικ  διατπωση του εναι:  «αφντης εναι οι πολτες αρκε να μη διαφεντεου, αλλ να παραμνουν  απλ  αναφορ για κθε εξουσα»!!!

Στα θεσμικ χαρακτηριστικ και στις πρακτικς  αυτο του πολιτεματος,  ταιριζει  περισστερο το  νομα Κομματοκρατα  και χι Δημοκρατα. Θυμζουμε τι ετυμολογικ, η λξη Κομματοκρατα σημανει,  η ισχς του Κμματος και Δημοκρατα , η ισχς της Εκκλησας του Δμου, η ισχς των πολιτν.  

 

Η μφυτη δημοκρατικ  νοοτροπα του ιδιωτικο τομα.  

Εν δηχθομε τι η τατιση του ιδου και του δημοσου συμφροντος αποτελε το  υποχρεωτικ και κορυφαο  χαρακτηριστικ ( mandatory characteristic) της Αληθινς Δημοκρατας, ττε ο ιδιωτικς τομας απ τη φση, απ την κοιν ανγκη,   λειτουργε με στχο την τατιση των δο συμφερντων:  των  παραγωγν  (διον συμφρον) και αυτν που αγορζουν τα προντα  τις υπηρεσες τους (δημσιο συμφρον).  Συνεπς σο ο ιδιωτικς τομας λειτουργε σε συνθκες ελευθερας και υγιος ανταγωνισμο, ττε με φυσικ νομοτλεια  αναπτσσεται και υπηρετεται σε αυτν  η  δημοκρατικ νοοτροπα.

Ακμη, στον ιδιωτικ τομα, ο λεγχος και  η αξιολγηση του κθε παραγωγο προντων   υπηρεσιν,  εναι μα αυτονητη καθημεριν διαδικασα που γνεται απ λους τους αγοραστς/χρστες.  Αυτ η αυθρμητη αξιολγηση και ο λεγχος,   εναι πιο ισχυρ, πιο αξιπιστη και πιο  αποτελεσματικ απ αυτν που γνεται απ την πολιτεα σμφωνα με καννες που θεσμοθετε. Αυτ ισχει γιατ η αξιολγηση απ το σνολο των χρηστν δεν μπορε να νοθευτε απ ιδιοτελες παρεμβσεις των παραγωγν,  εν η αξιολγηση απ την πολιτεα μπορε.   

Για τον ανωτρω  λγο,  η πολιτεας πρπει να περιορζεται στη διασφλιση στον ιδιωτικ τομα: (1)Ελευθερας και θεσμν υγιος ανταγωνισμος και (2) Θεσμικο  φραγμο  ανπτυξης και λειτουργας δεσποζουσν παραγωγικν επιχειρσεων· επιχειρσεων που χουν την οικονομικ ισχ και μσω αυτς τη δυναττητα να νοθεουν τους θεσμος του ελευθρου ανταγωνισμο υπρ των συμφερντων τους. Οι επιχειρσεις αυτς γιναν δεσπζουσες,  ετε λγω του μονοπωλιακο χαρακτρα που εχαν πριν απ την ψηφιακ εποχ[2], ετε λγω  διακριτικν προνομων που απκτησαν με τη συνεργασα (διαπλοκ ) τους με τα πολιτικ κμματα. Αυτ τη «συνεργασα»  η σκωπτικ σοφα του λαο μας την ονομζει λδωμα

 Η διαδικασα  του λαδματος στη χρα μας πρε τη μορφ τυπου θεσμο, που με τα χρνια εξελχθηκε σε δυο μορφς: (1)Το ηγεμονικ λδωμα (λδωμα των ασκοντων την εξουσα του Δημοσου τομα.  και (2) Το δημοκρατικ λδωμα (λδωμα λων που με κποιο τρπο συμμετχουν στην πραγματοποηση ενς δημοσου ργου· απ  την δακτυλογρφο μχρι του κορυφαου αρμοδου πολιτικο ρχοντα). Η ολοκλρωσης και …βελτιστοποηση  του τυπου θεσμο του λαδματος, γινε με τον  ορισμ απ τον πρωθυπουργ της χρας,  της αντατης επιτρεπομνης «ποστητας ελαου» στα διφορα εππεδα διοκησης του δημσιου τομα!!!!

.

Η ηγεμονικ νοοτροπα του δημσιου τομα

Στο δημσιο τομα η τατιση του ιδου και του δημοσου συμφροντος δεν υπακοει στην προαναφερθεσα φυσικ νομοτλεια της κοινς ανγκης. Αντθετα υπακοει στη φυσικ νομοτλεια που η λακ σοφα χει διατυπσει με το απφθεγμα: «Ο παππς βλογει πρτα τα γνια του». τσι στον υπψη τομα, η τατιση του ιδου και του δημοσου συμφροντος δεν διαμορφνεται απ την κοιν ανγκη, αλλ απ την ηθικ των ανθρπων που υπηρετον σε αυτν και απ την ηθικ των θεσμν που αποφασζουν τα αφεντικ του, οι πολιτικο.

Η Ανγκη μως εναι η Θε των Θεν η οποα κυριαρχε των πντων, ακμα και των Θεν· Ανγκα και Θεο  πεθονται.

Απ τα προηγομενα προκπτει τι στο δημσιο τομα  αναπτσσεται και υπηρετεται η ηγεμονικ νοοτροπα  διτι,  οτε τατιση ιδου και δημοσου συμφροντος, οτε αξιολγηση καθημεριν  απ τους χρστες των υπηρεσιν και των προντων του, υπρχει..

Εναι χαρακτηριστικ τι στο δημσιο τομα της Χρας μας, χι μνο δεν υπρχει η καθημεριν και χωρς δυναττητα παρεμβσεων αξιολγηση  που  υπρχει στον ιδιωτικ τομα, αλλ και η αξιολγηση απ θεσμος της πολιτεας χει ουσιαστικ καταργηθε ως αντιδημοκρατικ πρξη !!  

Ο δημσιος τομας σμερα στη χρα μας  λειτουργε σα λφυρο του εκστοτε κμματος που ασκε την εξουσα, στελεχνεται με ανθρπους της εμπιστοσνης του κυβερνντος κμματος και χει μετατραπε σε φυτριο ανπτυξης και υπηρτησης της ηγεμονικς και χι της δημοκρατικς  νοοτροπας.

 

Η παρλογη καθεστηκυα αντληψη

Παρ τα παραπνω  αντικειμενικ στοιχεα, σε πολλος  πολιτικος και απλος πολτες υπρχει η λανθασμνη καθεστηκυα αντληψη τι ο ιδιωτικς τομας εναι φυτριο ολιγαρχας και ο δημσιος φυτριο δημοκρατας!!.

Η λανθασμνη αυτ αντληψη οφελεται σε δο αιτες: (1) Στη δημιουργα  θεσμν που δεν προστατεουν τον υγι  ανταγωνισμ, αλλ  ευνοον τη δημιουργα δεσποζουσν επιχειρσεων με προνμια που θεσμοθετονται  ειδικ για αυτς και (2) Στην Ιδεολογα των πολιτικν συστημτων που δογματικ θεωρον τι τατιση ιδου και του δημοσου συμφροντος,  μπορε να διασφαλισθε μνο με την κατργηση της οικονομας του ιδιωτικο τομα και την πραγματοποηση κθε παραγωγικς/ οικονομικς δραστηριτητας  απ το δημσιο τομα. Εναι φανερ τι σε αυτ την περπτωση, διον συμφρον δεν υπρχει και συνεπς η επιδωξη τατισης δεν χει ννοια.

 

Η Αυθρμητη Δημοκρατα της Αγορς

Τα πρσφατα ιστορικ στοιχεα απ την εξλιξη των πολιτευμτων των χωρν  που υπρχε μνο δημσιος τομας, μνο δημσια οικονομα,  απδειξαν τι  ουσιαστικ και συνειδητ τατιση του ιδου και του δημοσου συμφροντος  αναπτσσεται και υπηρετεται μνο με τη λειτουργα   ελεθερης και με συνθκες υγιος ανταγωνισμο «Αγορ» και χι με την κατργηση της ιδιωτικς οικονομας· απδειξε τι οι φυσικο νμοι πντοτε  υπερισχουν των ανθρωπνων.     

Το συμπρασμα αυτ ενισχεται και απ την ιστορικ διαπστωση τι στην Ελλδα υπρχε Δημοκρατα απ την εποχ που περιγρφουν τα ποιματα του Ομρου, δηλαδ χιλιδες χρνια πριν απ την Αθηνακ Δημοκρατα. Αυτ η Δημοκρατα, που ονομστηκε απ τον Φρειδερκο γκελς,  «Αυθρμητη Δημοκρατα των ηρωικν χρνων της  Ελλδας[3]»   αναπτχτηκε και λειτοργησε στην Αγορ των κρατν - πλεων της αρχαας Ελλδας. Η Πνκα εναι  η εξλιξη της Αγορς.

Εναι γεγονς τι η Αγορ θεωρεται απ τους περισσοτρους ως χρος λειτουργας της Δημοκρατας,  επειδ ταν χρος συγκντρωσης των πολιτν και χι επειδ καλλιεργετο σε αυτν, απ την κοιν ανγκη, η τατιση του ιδου και του δημοσου συμφροντος.  μως χροι  συγκντρωσης  πολιτν ταν και τα Γυμναστρια, τα Θατρα, τα Σχολεα, οι Ναο. Απ λους μως αυτος τους χρους,  μνο η Αγορ χαρακτηρσθηκε σαν ο  χρος ανπτυξης της δημοκρατας.

 

Το συμπρασμα για τη δημοκρατικ νοοτροπα του ιδιωτικο τομα εναι ευνητο και ιστορικ τεκμηριωμνο.[1] Ο Μωρς  Κρουαζ (Maurice Croiset  1846-1935)  εναι νας απ τους κορυφαους Ελληνιστς/ μελετητς του πολιτισμο της αρχαας Ελλδας. Διατλεσε: καθηγητς της Ελληνικς Γλωσσς και Λογοτεχνας στο Μονπελι και σην  Ecole Mormale Superier, Μλος της Ακαδημας της Γαλλας και Γενικς Διευθυντς αυτς απ το 1911 ως το  1929.    

[2] Πριν απ την ψηφιακ εποχ πολλς επιχειρσεις πως αυτς των τηλεπικοινωνιν, των σιδηροδρμων, της παροχς ηλεκτρικς ενεργεας, κλπ,  ταν κατ’ ανγκη μονοπλια γιατ η ανταγωνιστικ λειτουργα τους ταν πρακτικ αδνατη. Η ανταγωνιστικ λειτουργα αυτν απκτησε  λειτουργικ και οικονομικ εφικττητα χρη στην ψηφιακ τεχνολογα.

[3] Φρειδερκος  νγκελς,  «Η καταγωγ του κρτους ……», κδοση Μαρ και Κορτζη 1945. Ο Φρειδερκος νγκελς ( 1820-1895) εναι γερμανς φιλσοφος θεωρητικς του Σοσιαλισμο.

 

 

2009-2012 ALL ABOUT WEB ( , Web development, )