Digital Direct Democracy
   
e-mail
-
-
 
- -
  - |
 
     
-  

; ;

 

Με αφορμ το πρσφατο δημοψφισμα στην Αγγλα,  με το οποο αυτ η χρα φεγει απ την ΕΕ, διατυπθηκαν πολλς και αντιφατικς απψεις.

Διατυπθηκε η πστη στη λογικ και στην ηθικ του θεσμο , που μνο αυτς αποτελε μπρακτη απδειξη  του δγματος «αφντης εναι ο Λας». Υπενθυμζεται τι το δγμα αυτ εν υιοθετεται και στηρζεται με λγια απ λα  ανεξαιρτως τα πολιτικ κμματα, με ργα απορρπτεται στρεβλνεται τσο στε απ χημα σκησης της εξουσας των πολιτν, να γνει χημα εξουσας των πολιτικν, των αντιπροσπων των πολιτικν.  Στο τελευταο μλιστα δημοψφισμα που γινε στην Ελλδα  η κυβρνηση λεγε με σαφνεια τι το δημοψφισμα «Θα αποτελσει διαπραγματευτικ πλο» στα χρια της κυβρνησης και χι την κορυφαα και αμετκλητη εντολ των πολιτν προς τους κυβερνντες αντιπροσπους τους.  

Διατυπθηκε η αμφισβτηση στη λογικ και ηθικ του θεσμο γιατ οι απλο πολτες,  οτε τις  λογικς και ηθικς δυνμεις, οτε την ενημρωση και εμπειρα χουν για να λαμβνουν τις μεγλες αποφσεις. Αυτς συνεπς πρπει να λαμβνονται απ τους αντιπροσπους τους που διαθτουν αυτς τις δυνμεις !!. Οι απλο πολτες δεν πρπει να συμμετχουν στη λψη τους αλλ να την εμπιστεονται στους χοντες σοφα και ηθικ αντιπροσπους τους!!. Η αρχ τι το κστος τυχν λανθασμνων αποφσεων πρπει να καταβλλεται απ αυτος που λαμβνουν την απφαση, που εφαρμζεται στην περπτωση των δημοψηφισμτων, αγνοεται.  Οι πολιτικο πρπει να λαμβνουν τις αποφσεις και οι πολτες να πληρνουν.

Δεν εναι στις προθσεις μας να επιχειρηματολογσουμε υπρ της πρτης της δετερης ποψης γιατ πιστεουμε πως και με τα παραπνω πολ συνοπτικ στοιχεα, ο κθε πολτης πρπει και μπορε να σχηματσει τη δικ του ποψη για το τι εναι τελικ τα δημοψηφσματα.

Πρθεση μας εναι να παρουσισουμε μια διαφορετικ προσγγιση του αρχικο ερωτματος που βασζεται στην αρχ της Εντροπας των Κοινωνικν συστημτων.

Στη λογικ της Κοινωνικς Εντροπας τα Δημοψηφσματα αποτελον θεσμ παραγωγς αρνητικς εντροπας· αποτελον  δηλαδ θεσμ μεωσης της νομοτελειακ αναπφευκτης αξησης της εντροπας,  της πορεας προς την αποδμηση των συστημτων.

Στα πλασια της παραπνω λογικς, η οποα αποτελε ισχουσα νομοτλεια για τα θερμοδυναμικ, τα πληροφοριακ και γενικτερα τα φυσικ συστματα, τα δημοψηφσματα εναι το θεμλιο της Αληθινς Δημοκρατας· αποτελον το θεμλιο   του πολιτεματος  της Χαμηλς Εντροπας [1] .

Θεσμος  μεωσης της κοινωνικς εντροπας, χουν προ πολλο δημιουργσει στοχαστς της επιστμης της Νομικς, της  Πολιτικς και της Κοινωνιολογας, αλλ  με σκεπτικ διαφορετικ απ αυτ της εντροπας. νας ττοιος θεμελιδης θεσμς, πνω στον οποο στηρζεται το πολτευμα της αντιπροσωπευτικς δημοκρατας εναι η δικριση της εξουσας σε τρεις ανεξρτητες εξουσες·  τη Νομοθετικ, την Εκτελεστικ και τη Δικαστικ. Ο θεσμς αυτς, θεσμς μεωσης της κοινωνικς εντροπας,  κρθηκε κατ τη αναγννηση της δημοκρατας τσο βασικς στε το αρθρο16 της Γαλλικς Διακρυξης του 1789 λει: Μια πολιτεα χωρς δικριση εξουσιν οτε δημοκρατα εναι οτε  Σνταγμα  χει.

Τα δημοψηφσματα αποτελον τον πιο γνσιο  θεσμ μεωσης της κοινωνικς εντροπας και συνεπς κθε υποβθμιση αμφισβτηση  της αξας τους,  αποτελον προσωπικς απψεις. Απψεις της μορφς: «τα δημοψηφσματα διχζουν τους Λαος» «τα δημοψηφσματα εναι  η φενκη της Δημοκρατας» , εναι ασμβατες με τη νομοτλεια της εντροπας που ισχει σε λα τα συστματα και κατ την ποψη μας και στα κοινωνικ.

Η διακριτικ αντιμετπιση των προβλημτων λειτουργας των θεσμν

Στη  λειτουργα των διαφρων θεσμν εμφανζονται πντοτε πολλ και σοβαρ προβλματα. μως τα προβλματα αυτ συνθως  δεν οδηγον στην κατργηση των θεσμν,  αλλ στην δημιουργα μηχανισμν εξουδετρωσης στω μεωσης των προβλημτων.  Για παρδειγμα ο θεσμς της ανεξαρτησας των εξουσιν παρουσιζει προβλματα σαν  αυτ που τελευταα ρθαν στη δημοσιτητα. μως οτε στοχαστς, οτε πολιτικς, οτε πολτης αμφισβτησε την αξα αυτο του θεσμο. Για τα δημοψηφσματα που χουν τον διο στχο με αυτν της ανεξαρτησας  των εξουσιν, γιατ  υπρχουν τσες αμφισβητσεις ;

Γιατ στο θεσμ των δημοψηφισμτων προτενουν  την εφαρμογ του δγματος «πονει κεφλι κβει κεφλι» και στην ανεξαρτησα των θεσμν χι;  Νομζω πως λοι οι απλο πολτες αντιλαμβνονται την απντηση.

Που οφελονται τα προβλματα των δημοψηφισμτων

Οι  περισστεροι πιστεουν τι  ο θεσμς των δημοψηφισμτων στηρζεται σε λογικς και ηθικς αρχς, αλλ οι πολτες δεν χουν τις αναγκαες λογικς και ηθικς δυνμεις για να τον υπηρετσουν.  Ντε φκτο μως δχονται τι οι δυνμεις αυτς υπρχουν στους εκλεγμνους αντιπροσπους των πολιτν, τους οποους μως ελγχουν για μειωμνες λογικ και ηθικς δυνμεις. Αυτ μως δεν συνιστ λογικ αντφαση;

Νομζουμε πως το ανωτρω επιχερημα/παραδοχ  εναι λανθασμνο γιατ οι πολιτικο εναι να δεγμα των πολιτν, το οποο μλιστα λειτουργε κτω απ τη φυσικ νομοτλεια που ο λας μας χει συνοψσει στο απφθεγμα: «Ο παππς βλογει  πρτα τα γνια του».

Τα προβλματα των δημοψηφισμτων συνεπς  δεν εναι ενδογεν , αλλ δημιουργονται απ τους ασκοντες την εξουσα πολιτικος οι οποοι: (α)Στρεβλνουν το ερτημα και  χειραγωγον  την απντηση του δημοψηφσματος. (β) Στερον απ τους πολτες την εξοικεωση και την εμπειρα λψεως συλλογικν αποφσεων.

Στην Ελλδα για παρδειγμα, στη χρα που γεννθηκε η δημοκρατα και το δημοψφισμα, απ το 1831 μχρι το 2010 γιναν 7 δημοψηφσματα που αντιστοιχε σε συχντητα  1 δημοψφισμα αν 25 χρνια.  Αν η γενετσια  πρξη των Ελλνων γινταν με την ιδα συχντητα οι λληνες θα εχαν απολσει την ισχυρτερη ικαντητα του ανθρπου· την ικαντητα διαινισης του εδους!!!.Συνεπς η υπρχουσα μεωση της ικαντητας λψεως σωστν αποφσεων πρπει να θεωρεται μικρτερη της αναμενμενης.   

 Δεν γνωρζουμε τη συχντητα των δημοψηφισμτων στην Αγγλα αλλ νομζουμε πως θα εναι παρμοια με αυτν της Ελλδας. μως στην Αγγλα το ερτημα του δημοψηφσματος ταν σαφς και  ο πρωθυπουργς αντιμετπισε την απφαση των γγλων πολιτν ως την κορυφαα και αδιαπραγμτευτη εντολ για ξοδο της χρας απ την ΕΕ.

Στην Ελλδα, το λκνο της δημοκρατας, το τελευταο δημοψφισμα  οτε σαφς ερτημα εχε,  οτε αντιμετωπσθηκε  ως κορυφαα και αδιαπραγμτευτη εντολ των πολιτν. Αντιμετωπσθηκε ως ..εργαλεο βελτιστοποησης της διαπραγμτευσης!!

Συμπρασμα

Το δημοψφισμα των γγλων δημιοργησε  δυο διακεκριμνα ερωτματα: (α) Αν ο θεσμς του δημοψηφσματος εναι υπεθυνος  για τη λψη λανθασμνης απφασης και (β) Αν η εν λγω απφαση ταν σωστ  για τα συμφροντα των γγλων.

Στο (α) ερτημα η ποψη ενς πολτη, του οποου οι γνσεις και εμπειρες  δεν ανκουν στις καθ’ λην αρμδιες επιστμες, εναι πως ο θεσμς των δημοψηφισμτων  εναι ο πιο σημαντικς των θεσμν ενς δημοκρατικο πολιτεματος,  διτι μνος αυτς θα μετασχηματσει τους σημερινος οπαδος των κομμτων σε ρχοντες και συγχρνως αρχμενους πολτες·  σε πολτες με εξουσα και ευθνη.

Στο (β) ερτημα η απντηση εναι πως μλλον η απφαση ταν λανθασμνη, αλλ «ουδν κακν  αμιγς καλο». Οι πολτες και οι πολιτικο της Αγγλας απ το δημοψφισμα αυτ θα αυξσουν την εμπειρα και την υπευθυντητα τους για τη συμμετοχ τους στη λψη των μεγλων αποφσεων. Ακμα, ας μη ξεχνμε τι οι εμπειρες αποκτνται απ τα λθη μας και χι απ τις επιτυχες μας.

 

 

2009-2012 ALL ABOUT WEB ( , Web development, )