Digital Direct Democracy
   
e-mail
-
-
 
- -
  - |
 
     
-  

 

 

Οι νθρωποι προσπαθντας να απλοποισουν τη ζω τους και τη σκψη τους χουν ταυτσει τον ολοκληρωτισμ με τη δραματικτητα ορισμνων ιστορικν εκφρσεν του πως τον ναζισμ, σταλινισμ, διαφρων ειδν δικτατορες που πντοτε εμπλκονται τα πλα /και η λογοκρισα απ ργανα τομα που διαθτουν επσημη οργανωμνη ισχ. μως τα πργματα δεν εναι τσο απλ, γιατ ο ολοκληρωτισμς παρνει διφορες μορφς μικρς μεγλες και που λες καταλγουν στην τελικ επιβολ του ολοκληρωτισμο που αναγνωρζουμε ως ττοιον.

Ο ολοκληρωτισμς εναι μα δικη και αθης επιβολ απψεων, πρξεων παραλεψεων και τρπου ζως και χει ως επκεντρο το ατομικ συλλογικ συμφρον, ακμη και αν αυτ δεν εναι υλικ πως το χρμα, αλλ ψυχολογικ πως η απλυτη βεβαιτητα για την ορθτητα μιας ποψης. Η γνωστ σε λους διαφθορ εναι μα μορφ ολοκληρωτισμο, γιατ και αυτ χει τους διους στχους, μως εναι τσο συνηθισμνη που δεν χει αναγνωριστε σαν ττοια. Ο διεφθαρμνος αποσκοπε ακριβς στο να πετχει τον στχο του ενντια στους λλους ανθρπους, να παραβισει την ηθικ και κυρως την τξη που επιβλλει ο νμος, καταργε εμμσως τον νμο και επιβλλει τη δικ του θληση. Δεν χει σημασα ο συγκεκριμνος τρπος που θα χρησιμοποισει, αλλ το κνητρο και η παραβαση των κοινωνικν αρχν.

Αυτο του εδους ο ολοκληρωτισμς εναι διαδεδομνος στην κοινωνα αλλ η συχν μικρτερη εμβλεια δρσης του η μυστικτητ της τον συγκαλπτει, αποφεγει τον βαρ αυτ χαρακτηρισμ και τσι χνεται το νμα της ευθνης του πολτη. μως η μαζικτητα της διαφθορς χει τερστια αποτελσματα στην πολιτεα σε λο το φσμα της και η παραβαση των νμων δεχνει τσο ανικαντητα σο και αδιαφορα για την υπερσπισ τους εκ μρους των πολιτν, που θεωρον τι οι νμοι δεν εναι δικο τους αλλ αφορον λλους, ντας ευθνη και φελος λλων. πως λεγε ο Ρουσσ “...οι καταχρσεις εναι αναπφευκτες και οι συνπεις τους ολθριες σε κθε κοινωνα, που το δημσιο συμφρον και οι νμοι δεν χουν καμμα φυσικ ισχ και δχονται ασταμτητα τις επιθσεις του προσωπικο συμφροντος και των παθν του ηγτη και των μελν”.

Μια συναφς μορφ ολοκληρωτισμο εναι το να υπρχει μεν νας ορθς νμος αλλ στην πρξη να εφαρμζεται μνον στους αδνατους εν οι δυνατο διαφεγουν, ο νμος να εναι εξ αρχς δικος και να περιορζει τους αδνατους εν την δια στιγμ απελευθερνει απ τις υποχρεσεις τους δυνατος. Αυτ εναι μορφς ολοκληρωτισμο, γιατ επιβλλουν ανιστητα και διευρνουν τσι τι περαιτρω το δη υπρχον χσμα των ανισοττων τσο ποσοτικ σο και ποιοτικ.

Η ιστητα ββαια απαιτε βαθι σκψη για να προσδιοριστε, μως το καριο σημεο πρπει να εναι τι χει ντονη τση προς την ποιτητα, εν η επιβαλλμενη ανιστητα δεν επιβλλει το καλτερο αλλ το ισχυρτερο κοινωνικ – και η ισχς δεν χει ποιοτικ κριτρια παρ εξαιρετικ σπνια.

Πρπει, επομνως, να γνει κατανοητ τι οι εποχς με εκτεταμνη διαφθορ οδηγον απαρεγκλτως αργ γργορα σε ολοκληρωτισμ σαν αυτν που χει γνωρσει η ανθρωπτητα στο παρελθν της. Νμοι σαθρο νμοι ορθο αλλ μη εφαρμοσμνοι εναι το αναγκαο υπστρωμα για την επικρτηση του ολοκληρωτισμο μσω της διαφθορς.

Υπρχουν πολλ εδη διαφθορς, αλλ μιλμε για τη γνωστ διαφθορ που εμπλκεται με συμφροντα μικρ μεγλα. Η διαφθορ στη σκψη, στον τρπο αντληψης για θματα που αρχικ δεν φανεται να επηρεζουν τη ζω των λλων ανθρπων, θα καταλξει στο διο αποτλεσμα, αλλ απαιτε μλλον διαφορετικ ανπτυξη και ανλυση. Ωστσο, πσω απ τη διαφθορ που πραγματευθκαμε βρσκεται πντοτε και η διαφθορ στη σκψη και την αντληψη.

Το ζτημα εναι τι ο ολοκληρωτισμς, με χωρς πλα, εναι μα πιθαντητα που καραδοκε σε κθε παρκκλιση του ανθρπου απ την ορθτητα της κοινωνικτητας, επειδ καταλει την τξη της κοινωνικς ζως χι ως τελετουργα περιοριστικ και επιφανειακ αλλ ως αναγκαα ζωτικ αρμονα σων ζουν μσα της. ταν η τξη εναι απλς τελετουργικ και επιφανειακ χωρς γνησιτητα, ττε εκτρφει το τρας της διαφθορς και του ολοκληρωτισμο ετε το δεχμαστε ως συμβανον ετε χι. Αλλ η πραγματικτητα δνει πειρα παραδεγματα αυτο του γεγοντος και επιφρει δη τις συνπειες της.

 

Η Ιωννα Μουτσοπολου εναι δικηγρος μλος της ΜΚΟ Σλων.

 

 

 

2009-2012 ALL ABOUT WEB ( , Web development, )