Digital Direct Democracy
   
e-mail
-
-
 
- -
  - |
 
     
-  

.

 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Το θμα της κλιματικς αλλαγς γνεται κθε μρα και πιο ζωτικ. Ο λγος, οι δυσμενες συνπεις της απ την καθυστρηση υλοποησης των αναγκαων μτρων. Τα συνθη γνωστ φαινμενα των συνεπειν αυτν εναι κυρως, η αξηση του αριθμο και της ντασης των τυφνων, το λισιμο πγων και παγετνων, τα βαια καιρικ φαινμενα, η αξηση της στθμης των θαλασσν, η αιθαλομχλη στην ατμσφαιρα.

λα αυτ συνεπγονται καταστροφς δισεκατομμυρων Ε και πμπολλα ανθρπινα θματα σε νεκρος και περισστερα σε τραυματες. Εκτιμται τι, με την σημεριν δυναμικ των φαινομνων αυτν, εν δεν ληφθον γκαιρα σα μτρα ανσχεσης απαιτονται, μσα στον τρχοντα αινα θα σημειωθον σοβαρς αρνητικς επιπτσεις, σμφωνα με τις πρσφατες εκθσεις της Διακυβερνητικς Επιτροπς των Ηνωμνων Εθνν για την αλλαγ του κλματος (IPCC). πως αναφρεται μεταξ των επιπτσεων περιλαμβνονται:

-         Επιπλον 20.000.000 περισστερα παιδι θα πεινσουν μχρι το 2050.

-         Το 100% των υφλων απειλονται με εξαφνισης μχρι το 2050

-         Κποια μικρ νησιωτικ θνη θα χαθον.

-         Απειλονται 136 απ τα πιο ιστορικ παραλιακ μρη του κσμου.

-         Οι τυφνες θα γνουν πιο ντονοι πολ πιο υγρο και καταστρεπτικο.

-         Θα αυξηθε η λειψυδρα.

-         Θα πολλαπλασιαστον οι πυρκαγις.

-         Θα αυξηθον τα κροσματα δγκειου πυρετο και ελονοσας.

-         Εκατομμρια νθρωποι θα αναγκασθον να εκτοπισθον. 

 

Εναι προφανς τι η κλιματικ αλλαγ  αποδεικνεται μια εξαιρετικ δαπανηρ και δσκολη υπθεση.

 

Αιτα λων αυτν των καταστροφν εναι το φαινμενο του θερμοκηπου, το οποο με την σειρ του δημιουργεται απ τις διαρκς αυξανμενες ανγκες της ανθρωπτητας για ενργεια και για μεταφορς. Και οι δυο στηρζονται σμερα κατ κριο λγο, στην καση των ρυπογνων ορυκτν καυσμων. Ως λση προτενεται η παση της χρσης τους, πργμα οτε μεσα εφικτ, οτε εκολο.

Το θμα εναι γνωστ και πολυσυζητημνο και δεν χρειζεται να κομσουμε πλι την γλακα στην Αθνα. Αφορμ για το παρν δωσε η διαφαινμενη πρθεση του νου Προδρου των ΗΠΑ να αποσρει την χρα του απ την Συμφωνα των Παρισων.

 

ΠΑΡΕΛΘΟΝ

Εδ και κποιες δεκαετες οι επιστμονες  επεσμαναν τις συνπειες απ την κλιματικ αλλαγ. ταν οι επιπτσεις γιναν δαπανηρς και κραυγαλες, αναγκστηκαν οι πολιτικς ηγεσες απρθυμα να κινητοποιηθον για την λψη μτρων. Κποιες μλιστα απ αυτς, των πιο ρυπογνων χωρν  (Κνα, ΗΠΑ, Ινδα, Καναδς, Αυστραλα, Ιαπωνα και λλες) για διαφρους λγους και με διαφορετικς δικαιολογες, αρνιντουσαν την λψη   μτρων. τσι χρεισθηκαν εκοσι μα (!!!!) διεθνες και περιφερειακς διασκψεις προτο οι χρες  να καταλξουν στην Συμφωνα των Παρισων τον Δεκμβριο του 2015. Η Συμφωνα αποτελε σταθμ μεγλης σημασας για την ενδεχμενη σωτηρα του Πλαντη, εν τελικ εφαρμοσθε. Τα 195 κρτη που συμμετεχαν, ανμεσ τους και οι αντιρρησες που προαναφρθηκαν, αναγνρισαν το πρβλημα και δεσμετηκαν στην λψη μτρων.

Η Συμφωνα, πο χρειαζταν επικρωση απ τα κοινοβολια των χωρν, τθηκε σε ισχ στις 4 Νοεμβρου 2016. Προβλπει σειρ διασκψεων (2016, 2018, 2020, και λλες ανλογα με τις εξελξεις) για τον λεγχο εφαρμογς των μτρων και των αποτελεσμτων τους, καθς και για την ενδεχμενη επαξησ  τους, στε η αξηση της μσης θερμοκρασας του Πλαντη μας να μην υπερβε τον 1,5 Βαθμ Κελσου, σε σχση με την προβιομηχανικ εποχ (αναφορ στο 1760).

 

ΠΑΡΟΝ

Αμσως μετ την θση σε ισχ της Συμφωνας, τον Νομβριο του 2016, πως εχε προγραμματισθε, συνλθε στο Μαρακς η 22α Δισκεψη (CΟΡ22) για να προωθσει τα πρτα μτρα τα προβλεπμενα απ την Συμφωνα. Ττε προκλθηκε ανησυχα στους συνδρους, απ την προεκλογικ εξαγγελα του ττε υποψφιου και νυν Προδρου των ΗΠΑ, τι σε περπτωση εκλογς του, θα αποσρει την χρα του απ την Συμφωνα. Ανεξρτητα απ τις δικαιολογες της εξαγγελας, (εξοικονμηση θσεων εργασας, δκτυλος της Κνας κλπ) ο πιθαντερος λγος φανεται πως εναι η πρθεση για οικονομες και κατ συνπεια για την αποφυγ της συμμετοχς των ΗΠΑ στις υποχρεσεις της Συμφωνας. Η υπψη συμμετοχ θα εναι σημαντικ δεδομνου τι οι ΗΠΑ εναι η δετερη σε μγεθος ρυπογνος χρα. Το νο αρχικ θορβησε τους συνδρους της CΟΡ22. Ωστσο τελικ εκδλωσαν την θλησ τους να προχωρσουν στην υλοποηση της Συμφωνας, κτι που αποτελε λλωστε αδριτη ανγκη αφο οι συνπειες της κλιματικς αλλαγς τρχουν και χειροτερεουν.

 

ΜΕΛΛΟΝ

Τα βασικ δεδομνα σμερα  (Ιανουριος 2017) εναι:

Α. Η ομφωνη πλον αναγνριση των επιπτσεων της κλιματικς αλλαγς και η ανγκη λψης μτρων σε παγκσμιο εππεδο. Και οι δο εκφρζονται με την Συμφωνα των Παρισων του Δεκεμβρου 2015.

Β. Η απφαση των κρατν στο Μαρακς τον Νομβριο 2016 να την εφαρμσουν [παρ την ενδεχμενη υπαναχρηση των ΗΠΑ.]

Γ. Τα ληπτα μτρα (τεχνολογα των ΑΠΕ, χρηματοδοτσεις κλπ) εναι γνωστ

 

Ως θετικ στην υπθεση μπορον να θεωρηθον τα ακλουθα:

1.Η συστηματικ πλον παρακολοθηση και μελτη των φαινομνων της κλιματικς αλλαγς απ τις επιστημονικς ομδες και τους Μη Κερδοσκοπικος Οργανισμος (ΜΚΟ), πως η WWF.

2.Το ενδιαφρον της βιομηχανας η οποα σε μεγλο βαθμ καλεται να παργει τον σχετικ εξοπλισμ. Το ενδιαφρον αυτ εκδηλθηκε με την μεγλη συμμετοχ της στην Δισκεψη του Μαρακς.

3.Η μεγλη σμερα στροφ προς τις Ανανεσιμες Πηγς Ενργειας (ΑΠΕ), οι οποες προορζονται να αντικαταστσουν σε μεγλο βαθμ αυτς των ορυκτν καυσμων.

4.Το μειομενο κστος κατασκευς και εγκατστασης των ΑΠΕ. Η παραγωγ ηλεκτρικο ρεματος απ φωτοβολτακ πλασια γνεται η φθηντερη μορφ παραγωγς ηλεκτρισμο! Ηδη σε δεκδες αναπτυσσμενες χρες, πως παρουσασε κθεση του Bloomberg New Energy Finance, η τιμ του ρεματος απ φωτοβολτακ γινε το 2016 φθηντερη και απ τα αιολικ, αλλ και απ τον νθρακα! 

5.Η προωθομενη ηλεκτροκνηση των μσων μεταφορς.

6. Tο αυξανμενο μγεθος και το κστος των καταστροφν, τα οποα σαν συναγερμς δεν αφνουν περιθρια εφησυχασμο.  (Σχμα οξμωρο η θερηση της  ως θετικ στοιχεο).

 

Ως αρνητικ στην υπθεση θεωρονται:

1.Η ενδεχμενη απσυρση των ΗΠΑ απ τν Συμφωνα.

2Τ μεγλο κστος των αλλαγν που κνει διστακτικς τις πολιτικς ηγεσες, ειδικτερα στις σημερινς συνθκες οικονομικς κρσης, για την γκριση των απαιτομενων κονδυλων.

3.Η πρσθετη ανγκη χρηματοδτησης απ τις ανεπτυγμνες χρες των αλλαγν, πο πρπει να δοθε στις αναπτυσσμενες.

4.Η συνεχς αξηση του πληθυσμο της Γης, που συνεπγεται νες ανγκες σ ενργεια.

5. οι κακς συνθειες του κσμου.

6.Η εκτμηση τι με τα αποφασισθντα μτρα, και αν ακμη εφαρμοσθον πλρως, η αξηση της μσης θερμοκρασας δν μπορε ν περιορισθε σ λιγτερο απ 2.5 βαθμος Κελσου (με επιδιωκμενο ριο πως προαναφρθηκε τους 1,5 βαθμος). Αυτ σημανει ακμη περισστερα μτρα κα ταχτερη υλοποηση.

7. Τ μεγλο ακμη ποσοστ παραγωγς ενργειας απ ορυκτ κασιμα. Μ βση τα στοιχεα του 2014, η παγκσμια παραγωγ ενργειας προερχταν κατ 11% απ πυρηνικ εργοστσια, 23% απ ΑΠΕ κα 66% απ ορυκτ κασιμα.

 

 ΑΛΛΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Θετικ βμα αποτελε η απφαση της πιο ρυπογνου χρας, της Κινας, ν εντατικοποισει την λψη μτρων. Τα κρατικ μσα ενημρωσης ανφεραν τν Πμπτη 19-1-2017 τι η Κνα θα δαπανσει 2,7 δισ $ για την καταπολμηση της ατμοσφαιρικς ρπανσης. Ενδεικτικ αναφρεται τι την πρωτοχρονι 24 πλεις στην Κνα, εχαν τεθε σε κατσταση “κκκινου συναγερμο εξαιτας της ατμοσφαιρικς ρπανσης,

Το επσημο πρακτορεο ειδσεων Xinhua ανφερε, τι μρος των χρημτων θα χρησιμοποιηθε για να κλεσουν να αναβαθμισθον περισστερα απ 2.000 ρυπογνα εργοστσια, μ αντικατση της χρσης του νθρακα με καθαρ ενργεια, στις παρυφς των  πλεων και με την σταδιακ αντικατσταση 300.000 υψηλς ρπανσης παλαιτερων οχημτων.

 

Κνα χει κνει μεγλες προσπθειες για να μεισει την εξρτησ της απ τον νθρακα και να παργει περισστερη ενργεια απ Ανανεσιμς Πηγς Ενργειας (ΑΠΕ). Οδηγες δημοσιεθηκαν αυτ την εβδομδα απ την Εθνικ Διοκηση Ενργειας γι την ακρωση των περπου 100 προγραμματισμνων μονδων παραγωγς ενργειας με καση νθρακα σε λη τη χρα, η κατασκευ για ορισμνες απ τις οποες εχε δη αρχσει.

Για να γνει καλτερα αντιληπτ τ πρβλημα αναφρεται τι, τ 2014 στο Πεκνο, με επιτρεπμενο μγιστο συγκντρωσης τ 50 μικροσωματδια αν κυβικ μτρο, μνο 116 ημρες η ατμσφαιρα ταν εντς ορων. Τς υπλοιπες 250 ημρες  η πυκντητα υπερβαινε τ πενντα κα μλιστα κποιες ημρες ταν δεκαπλσια του επιτρεπμενου ορου!

 

Πρωτοπρος στς εγκατσταση ΑΠΕ εναι η ΕΕ η οποα χει κα ειδικ Οργανισμ Περιβλλοντος, πο εδρζεται στν Κοπεγχγη, γι τν παρακολοθηση του θματος. Στις 25-1-2017 αναφρθηκε απ τον ΣΚΑΙ τι, ο εν λγω Οργανισμς στην τελευταα κθεση του ανακονωσε τι η Ευρπη βρσκεται αντιμτωπη με την νοδο της στθμης της θλασσας και τα πλον ακραα καιρικ φαινμενα, πως, πιο συχν και ντονα κματα κασωνα, ντονες και συχνς πλημμρες, ξηρασες και καταιγδες, εξ’αιτας της κλιματικς αλλαγς. πως υπογραμμζεται στν κθεση, οι παρατηρομενες αλλαγς στο κλμα δη χουν ευρτατες επιπτσεις στα οικοσυστματα, στην οικονομα, στην ανθρπινη υγεα και στην ευημερα στην Ευρπη. Μλιστα, σμφωνα με την κθεση, τις τρεις τελευταες δεκαετες τα ακραα καιρικ φαινμενα χουν στοιχσει στην Ευρπη περισστερα απ 400 δισ. ευρ, εν χουν χαθε περισστερες απ 85.000 ζως.
Ο επικεφαλς του Οργανισμο κ. Hans Bruyninckx, δλωσε σχετικ τι η αλλαγ του κλματος «θα συνεχιστε για πολλς δεκαετες ακμα» προσθτοντας τι η κλμακα των επιπτσεν της θα εξαρτηθε «απ την αποτελεσματικτητα της εφαρμογς μτρων παγκοσμως για τη μεωση των εκπομπν αερων του θερμοκηπου».

 

Το παργορο εναι πως λγο –πολ λες σχεδν οι χρες κτι κνουν, ακμα κι’ εκενες πο μχρι χθς αντιδροσαν πως η Ινδα. Ετσι τ θμα σμερα, πο οι πολιτικς ηγεσες πεσθηκαν, δν εναι πλον εν ργα πρπει ν γνουν, και  αν πρπει να γνουν απ εκενους που ρυπανουν κα χι απ τν καθνα, αλλ πσα κα πσο γργορα πριν η αλλαγ καταντσει μη αντιστρεπτ με τι αυτ συνεπγεται.

 

σον αφορ στην Ελλδα, ταν μεταξ των πρτων πο υπγραψαν τν Συμφωνα των Παρισων. Παργει ικαν ποσ ρπανσης γιατ χρησιμοποιε σε μεγλο βαθμ λιγνιτικ εργοστσια παραγωγς ηλεκτρικς ενργειας. Ωστσο παρ τν κρση, μελετ τν εκσυγχρονισμ τους, εν παρλληλα προχωρε κα η εγκατσταση ΑΠΕ Σχετικ πργραμμα προωθε η Περιφρεια Νοτου Αιγαου, σε συνεργασα με ευρωπακος φορες. δη  ττοια πρκα φωτοβολτακν και ανεμογενητριν χουν εγκατσταθε σε διφορα μρη της Ελλδος, πως αυτ  των 69ΜW στον νησκι γιος Γεργιος. ‘Ενα αντστοιχο πρκο ανεμογεννητριν, αναλγου ισχος 50ΜW βρσκεται σε εξλιξη στ Μακεδονα. Υπολογζεται τι  θ συμβλλει στν μεωση εκπομπν ρπων 125.000 ισοδυνμων τνων CΟ2 κθε χρνο, εν μπορε  ν τροφοδοτσει πλη 120.000 χιλιδων κατοκων. Κπως μεγαλτερα νομερα ισχουν για το πρκο του Αγ.Γεωργου. σον αφορ στα φωτοβολτακ η κατσταση μχρι το τλος του 2015 φανεται στν εικνα (3). Ωστσο με δεδομνο τι η εγκαταστημνη στην χρα μας ισχς παλαις τεχνολογας υπερβανει τα 10GW και τι και τα  μσα μεταφορς κινονται με ορυκτ κασιμα, ο δρμος του εκσυγχρονισμο για καθαρ περιβλλον εναι μακρς. να λλο ανασχετικ φαινμενο στ χρα μας εναι το τι εμφανζεται το παρδοξο ν κπτονται πολλο υπρ των ΑΠΕ κα μετ να τις πολεμον για να μη γνουν.

Μακρι ν εκσυγχρονισθον τ παλαι μας εργοστσια κα ν επεκταθε η εγκατσταση των ΑΠΕ για να πψουμε κι’ εμες να χουμε πλεις κα περιοχς αιθαλοκαπνισμνες κα ν θρηνομε θματα.

 

 

Πηγς:

1.Η σμβαση κα η Συμφωνα των Παρισων για τις κλιματικς αλλαγς,   Μ. Νικολαδη, 1-12-2015

2.Κλιματικς αλλαγς και οι συνπεις τους,   Μ. Νικολαδη, Ιανουριος 2016

3,Κλιματικς αλλαγς κα σχετικς δραστηριτητες,   Μ. Νικολαδη,14-5-2016

4.Στοιχεα ‘απ τν καθημεριν Τπο.

5.Διφορες ανακοινσεις στο διαδκτυο.

 


 

Ο Μανλης Νικολαδης εναι:  Φυσικς - Ηλεκτρονικς του ΕΚΠΑ, πρην Διευθυντς του ΟΤΕ, πρην πρεδρος της  CEPT και μλος του συνδσμου Οι Φλοι  της ΨΑΔ.

 

 

2009-2012 ALL ABOUT WEB ( , Web development, )