Digital Direct Democracy
   
e-mail
-
-
 
- -
  - |
 
     
-  

 

 Η Κρσιμη Μζα στα Φυσικ Συστματα

 Ο ρος  «Κρσιμη Μζα» χρησιμοποιεται στην Πυρηνικ Φυσικ για να εκφρσει την ελχιστη μζα  ενς αυθορμτως διασπμενου (ενς ραδιενεργο)  στοιχεου,  που απαιτεται για να συντηρηθε  μα αλυσιδωτ πυρηνικ αντδραση. Διευκρινζουμε τον ανωτρω ορισμ  θυμζοντας λγα βασικ στοιχεα  απ την Πυρηνικ Φυσικ:  Οι  πυρνες  κποιων ασταθν, ραδιενεργν,   στοιχεων  (πχ του ουρνιου ),  διασπνται  αυθορμτως λγω  της δομς τους εκπμποντας Νετρνια, σωμτια α, σωμτια β, ακτνες γ (ενργεια), κ.α.  Με τη δισπαση του πυρνα τους, τα στοιχεα μεταππτουν σε στοιχεα που χουν μικρτερη μζα, σε στοιχεα μικρτερου Μαζικο Αριθμο.  Η διαφορ μζας μεταξ του αρχικο και του νου εκ μεταπτσεως   στοιχεου αποτελε την εκλυμενη πυρηνικ ενργεια,  η ποια δνεται απ τη σχση  του Ανστιν  Ε=mc²

Αλυσιδωτ δισπαση.  να μρος των προντων της αυθρμητης δισπασης – πρακτικ να μρος των νετρονων  – προκαλε δευτερογενες  διασπσεις πυρνων εν τα υπλοιπα νετρνια απορροφνται, ετε απ το διο το ραδιενεργ  υλικ, ετε απ λλο υλικ που σκπιμα προσθτουμε (επιβραδυντς).  Απ τις δευτερογενες αυτς  διασπσεις δημιουργονται  να νετρνια τα οποα διασπον νους  πυρνες και οτω καθεξς . Η διαδικασα αυτ ονομζεται αλυσιδωτ  πυρηνικ αντδραση.

Ρυθμο δισπασης – κρσιμη μζα. Η εξλιξη του ρυθμο  των δευτερογενν διασπσεων εξαρτται απ το πλθος των νετρονων που  χουν ικαν ισχ για να προκαλσουν δευτερογεν δισπαση· εξαρτται δηλαδ: (1)απ τη μζα του ραδιενεργο υλικο (πλθος νετρονων) και (2) απ την ποστητα και ποιτητα της λης που μεινει την ισχ των παραγομνων νετρονων (επιβραδυντς).  

  1. Αν ο ρυθμς των δευτερογενν  διασπσεων  παραμνει  σταθερς,  η μζα ονομζεται Κρσιμη Μζα. Στην περπτωση αυτ  παργεται διαχειριζμενη πυρηνικ ενργεια, πως γνεται στους πυρηνικος αντιδραστρες.
  2. Αν ο ρυθμς των δευτερογενν διασπσεων αυξνει  με γεωμετρικ προδο, η μζα ονομζεται Υπερκρσιμη Μζα. Στην περπτωση αυτ δημιουργεται κλυση εξαιρετικ μεγλης ποστητας (κρηξη) ενεργεας πως στις ατομικς βμβες.
  3. 3.      Αν ο ρυθμς μεινεται συνεχς η μζα ονομζεται  Υποκρσιμη.  Στην περπτωση αυτ, οτε παραγωγ, οτε κρηξη  πυρηνικς ενργειας  δημιουργεται.  

 

Η Κρσιμη Μζα στα Πολιτικ Συστματα

  Στην κοινωνιολογα και στην πολιτικ, χρησιμοποιεται ο ρος «Κρσιμη Μζα»  με την ννοια του ελχιστου πλθους των πολιτν,  των οποων η δρση οδηγε στην ανατροπ μιας καθεστηκυας αντληψης και πρακτικς.  Νομζουμε μως τι αντ του ρου «κρσιμη μζα Πολιτν» εναι σωσττερο να χρησιμοποιεται ο ρος «Κρσιμη Ισχς Πολιτν».  Αυτ  δικαιολογεται,  τσο γιατ η μζα, η ενργεια  και η ισχς εναι κατ  βθος η δια ονττητα,  σο και γιατ ο ρος μζα παραπμπει σε ντα χωρς  βοληση και λογικ.

πως στα φυσικ συστματα τσι και στα πολιτικ, η ισχς των πολιτν μπορε να  εναι:  Κρσιμη, Υπερκρσιμη, Υποκρσιμη, δημιουργντας αποτελσματα παρμοια με τα προαναφερθντα για τα φυσικ/ραδιενεργ  συστματα.

Κρσιμη ισχ. ταν οι πολτες χουν το σττους του ρχοντος και συγχρνως του αρχομνου,  του κυβερνντος και συγχρνως του κυβερνωμνου, υπρχει, σε κθε πολτη,  ισορροπα μεταξ της εξουσας και των υποχρεσεων· μεταξ της παραγωγς και της ανλωσης υλικν και ηθικν αγαθν. Το πολιτικ σστημα  που διασφαλζει κρσιμη ισχ πολιτν παργει,  πως στους  πυρηνικος αντιδραστρες,  πολ μεγλο,  πνευματικ, ηθικ, και υλικ,  ργο . Ττοιο πολιτικ σστημα εναι η Αληθιν Δημοκρατα· εναι η Δημοκρατα του αρχαιοελληνικο πνεματος της οποας τα πνευματικ, ηθικ και υλικ αποτελσματα θεωρονται κορυφαα και μχρι σμερα αξεπραστα.

Υπερκρσιμη  ισχ. ταν ο κθε πολτης χει το σττους του ρχοντος και θεωρε  τι το σττους του αρχομνου το χουν λοι οι λλοι πλην αυτο πολτες, η ισορροπα μεταξ εξουσας και υποχρεσεων καταστρφεται. Το πολιτικ σστημα εκλει τερστια ποστητα ενργειας, πως στις ατομικς βμβες, που δημιουργον ανατροπς και καταστροφς. Εν οι καταστροφς εναι οριστικς,  το πολιτικ σστημα λγεται Οχλοκρατα. Εν οι καταστροφς εναι προσωρινς και ακολουθε      αναγννηση ττε χουμε το φαινμενο της Δημιουργικς Καταστροφς, της Φωτισμνης Επανστασης. Η επτευξη δημιουργικς καταστροφς επιτυγχνεται με μετβαση στην κρσιμη,  απ την υπερκρσιμη ισχ των πολιτν. Συνθως μως γνεται συγκντρωση της ισχος  στον αρχηγ της επανστασης, γεγονς  που σημανει τι η ισχς των πολιτν γνεται τελικ υποκρσιμη. Τα αποτελσματα της υποκρσιμης ισχος, αργ γργορα, οδηγον νομοτελειακ στην επμενη κρηξη  του συστματος.

Υποκρσιμη ισχ. ταν η συντριπτικ πλειοντητα των πολιτν χει το σττους του αρχμενου, εν το σττους του ρχοντος υπρχει σε ολγους αιρετος αυθαρετους[1] αντιπροσπους,  ττε η ισορροπα μεταξ εξουσας και υποχρεσεων υποβαθμζεται, αν δεν καταστρφεται.  Το πολιτικ σστημα παργει αμελητα ενργεια. Ττοιο πολιτικ σστημα  εναι οι ολιγαρχες που οι πολτες χουν θεσμικ και πρακτικ μηδενικ ισχ, η δε συμμετοχ τους στην παραγωγικ διαδικασα γνεται,  ετε με τη δναμη της βας, ετε με τις δυνμεις των ενστκτων και των κιντρων· πως στα λογα ντα. Στο σημεριν πολιτικ σστημα της Αντιπροσωπευτικς Δημοκρατας , η ισχς των πολιτν στη θεωρα εναι κρσιμη,  στην πρξη μως εναι σαφς υποκρσιμη, γιατ , αφ’ ενς οι πολτες χειραγωγονται για να αποφασζουν πολιτικ θματα με τη δναμη των κιντρων και χι της λογικς και αφ’ ετρου γιατ οι εξουσες των αντιπροσπων και οι  καννες ανδειξης τους,  δεν καθορζονται απ τους πολτες, αλλ απ τους αντιπροσπους (!!). Με ττοιους θεσμος και κυρως με ττοιες πρακτικς,  η θεσμικ ισχς των πολιτν απ πραγματικ γινε τυπικ και αναποτελεσματικ·  γινε υποκρσιμη με τι το νομοτελειακ συνεπγεται.

 

Συμπερσματα

1.Οι πολιτικο, οι συνταγματολγοι και οι απλο οπλτες ,  που μσα στις θεσμικς δυναττητες του πολιτεματος συμβλλουν στην θεσμοθτηση αυτς της νομοτλειας, χουν πολλ σως να διδαχτον  απ τη νομοτλεια των φυσικν συστημτων. Η ποψη αυτ στηρζεται σε δο αναμφισβτητης αξιοπιστας γεγοντα: (1) Η νομοτλεια των φυσικν συστημτων, που «θεσμοθετεται» απ τη Φση, χει  σοφα ασυγκρτως μεγαλτερη υπ τη νομοτλεια των πολιτικν συστημτων που θεσμοθετεται απ τον νθρωπο. (2) Μεταξ  αυτν των νομοτελειν υπρχει ισχυρ συσχτιση, αν χι κατ βθος τατιση αυτν.

2.Η Κρσιμη ισχς των πολιτν,  διασφαλζει, πως στους πυρηνικος αντιδραστρες. την κθυμη παραγωγ πνευματικν, ηθικν και υλικν αγαθν σε μεγλες ποστητες,  Οδηγε στη μετουσωση της λης σε ιδες και αξες· της λης σε ωφλιμη ενργεια. 

3.Το πολτευμα που διασφαλζει την παρξη κρσιμης ισχος  εναι αυτ του ρχοντος και αρχμενου πολτη· εναι αυτ της Δημοκρατας του αρχαιοελληνικο πνεματος, της οποας οι θεσμο και οι πρακτικς θα προσαρμοσθον στα δεδομνα  του 21ου αινα, ιδως σ’ αυτ της ψηφιακς τεχνολογας.

4.Οι Πυρηνικο Φυσικο και Μηχανικο ανπτυξαν την Τεχνολογα που διασφαλζει τη δημιουργα κρσιμης μζας στην λη, εν οι αρχαοι λληνες ανπτυξαν το Πολτευμα που διασφαλζει τη δημιουργα κρσιμης ισχος στους Πολτες.
Μσω της κρσιμης ισχος/μζας επτυχαν: Οι πρτοι την μετουσωση της λης σε ωφλιμη ενργεια και οι δετεροι τη μετουσωση της λης σε ιδες και αξες.

 [1] Αυθαρετος στα αρχαα Ελληνικ σημανει αυτοαιρετς  (αυτ-αιρετς =αυθαρετος )

 

 

2009-2012 ALL ABOUT WEB ( , Web development, )