Digital Direct Democracy
   
e-mail
-
-
 
- -
  - |
 
     
-  

 

Την περοδο αυτ βινουμε μια βαθει κρση σε λους σχεδν τους τομες· στην οικονομα, στην ασφλεια της ζως και της περιουσας των πολιτν, στην παιδεα, στη λειτουργα του κρτους, στην απονομ δικαιοσνης, στην παροχ υπηρεσιν υγεας, στην αξιοποηση των πλουτοπαραγωγικν πρων της χρας, στην…..

Οι περισστεροι νθρωποι πιστεουν τι απ το σνολο αυτν των κρσεων κυραρχη κρση εναι η οικονομικ. μως αυτ το συμπρασμα εναι λθος γιατ μεταξ των κρσεων υπρχει ισχυρ αλληλεπδραση και ανατροφοδτηση· η μια κρση ανατροφοδοτεται και μεγεθνεται απ την λλη. Ανγκη συνεπς εναι να βρομε τη δεσπζουσα αιτα· να βρομε τη μητρα που γενν και τρφει λες αυτς τις κρσεις. Να τη βρομε και να την ακυρσουμε, γιατ μνο τσι θα υπερβομε, αποτελεσματικ και οριστικ, λες τις προαναφερθεσες  κρσεις.  

 

Ποια μως εναι η δεσπζουσα αιτα λων αυτν των κρσεων ;

Η απντηση στο ερτημα αυτ εναι προφανς. Δεσπζουσα αιτα εναι η κρση του πολιτικο συστματος, γιατ αυτ χει το θεσμικ δικαωμα, την ευθνη και την ισχ να αλλζει και να ορζει τα χαρακτηριστικ λων των λλων συστημτων. Δεσπζουσα αιτα εναι η κρση του πολιτικο συστματος.

 

Την αλθεια αυτο του συμπερσματος τη βλπουμε καθημεριν στις αμφιλεγμενης λογικς και ηθικς αλλαγς που το πολιτικ σστημα με ευκολα, προχειρτητα και μεγλη συχντητα επιφρει στα  προαναφερθντα συστματα. Αν συνεπς δεν υπερβομε τη δεσπζουσα κρση, αν δε γιατρψουμε την ασθνεια, σωτηρα δεν θα υπρξει.  Οι προσπθειες μας για γιατρει της παιδεας , της οικονομας, της αξιοποησης των πλουτοπαραγωγικν πρων, της δημσιας ασφαλεας, της λειτουργας του κρτους, θα αποδειχτον αναποτελεσματικς· θα αποδεχτον μταιες. Με νομοτελειακ βεβαιτητα θα κινομαστε σε να φαλο κκλο[1],  που προσπαθομε να βελτισουμε τα συμπτματα (τα αποτελσματα), εν αφνουμε την αιτα τους να μνει ανγγιχτη και να δρα στα πλασια των διων  θεσμικν/συμβατικν δυνατοττων  και δικαιωμτων.

 

Η παραπνω μως ποψη, παρ την απλ και στρεα λογικ της, δεν γνεται αποδεκτ απ την πλειοντητα των πολιτν. Η πλειοντητα των πολιτν πιστεει τι δεσπζουσα κρση εναι αυτ της οικονομας και τι η υπρβαση της θα οδηγσει σε υπρβαση λων των λλων κρσεων.  τσι  ειδμονες και απλο πολτες αρκονται στο να διατυπνουν απψεις και προτσεις για τη βελτωση των συστημτων  της παιδεας, της δημσιας ασφαλεας, της παροχς υπηρεσιν υγεας,  της αξιοποησης των πλουτοπαραγωγικν  πρων και λλων, παραβλποντας  τι  οι αναμφισβτητης λογικς αυτς προτσεις δεν υιοθετονται απ το πολιτικ σστημα διτι χει ως πρωτεοντα στχο την κατκτηση της εξουσας απ το κμμα και χι την εφαρμογ ορθολογικν ιδεν για το καλ του συνλου· παραβλποντας ακμη ιστορικ γεγοντα ακρωσης πετυχημνων θεσμν  και παραγωγικν μονδων στην οικονομα, την παιδεα και αλλο, των οποων η παρξη εμπδιζε την προθηση των επιδιξεων του πολιτικο συστματος της Κομματοκρατας.

Κατ την αντληψη μας η κρση που βινουμε εναι συστηματικ  και οφελεται στην αξηση της εντροπας του πολιτικο συστματος· αξηση που χει σα νομοτελειακ αποτλεσμα τη αποδμηση των συστημτων και την αδυναμα παραγωγς ωφλιμου ργου·  τι δηλαδ βλπουμε να συμβανει  σμερα στη Χρα μας.

 

Στα πολιτικ συστματα το μγεθος της εντροπας εκφρζεται με το βαθμ συγκντρωσης της εξουσας,  ο δε Νμος της  Εντροπας σ’ αυτ διατυπνεται  ως ακολοθως:  «λες οι αυθρμητες διεργασες γνονται προς την κατεθυνση  της αξησης της συγκντρωσης  της εξουσας» [2] . Αυτ σημανει τι η αξηση της συγκντρωσης εξουσας (η αξηση της κοινωνικς εντροπας), εναι νομοτελειακ πορεα, την οποα ο νθρωπος δεν μπορε να αλλξει γιατ ο αγνας με τη Φση εναι νισος και ττοιες προσπθειες εναι  ουτοπικς.  Εκενο που  μπορε και πρπει ο νθρωπος να αλλξει εναι η θεσμοθτηση και η εφαρμογ καννων που μεινουν, ουσιαστικ καθυστερον, την αναπφευκτη αξηση της εντρππας. Το φαινμενο παρουσιζει ομοιτητες με αυτ των σεισμν, που ο νθρωπος αδυνατε να ακυρσει την εμφνιση τους και το μνο που του μνει εναι να λαμβνει μτρα που περιορζουν τις καταστροφς  απ την αναπφευκτη παρουσα τους.  

 

Στη λογικ συνεπς της νομοτλειας της εντροπας,  υπρβαση της βαθεις και γενικς κρσεως που βινουμε θα επιτευχθε μνο ταν δημιουργηθον θεσμο μεωσης της εντροπας· ταν δημιουργηθον θεσμο παραγωγς  αρνητικς εντροπας· ταν δημιουργηθον θεσμο μεταφορς της εξουσας που σμερα ασκεται κατ 100% απ αντιπροσπους,  στους φυσικος ιδιοκττες  της εξουσας,  στο Σνολο (Set) των πολιτν.

 

Η λειτουργα μως ττοιων θεσμν, η λειτουργα μιας  ττοιας Δημοκρατας, εχε στο παρελθν μεγλες  λειτουργικς και οικονομικς δυσχρειες για λογος ευνητους.  Οι δυσχρειες αυτς περιρισαν τη λειτουργα της Αληθινς Δημοκρατας στα μικρ κρτη-πλεις της αρχαας Ελλδας.

Σμερα μως, χρη στην ψηφιακ τεχνολογα, τσο οι λειτουργικς , σο και οι οικονομικς δυσχρειες  αντιμετωπζονται πολ πιο εκολα, αποτελεσματικ και με μικρ κστος,  απ’ τι στα κρτη-πλεις της αρχαας  Ελλδας. Η μεγλη αυτ αλλαγ οφελεται στο τι σμερα, χρη στην ψηφιακ τεχνολογα η Πνκα θα πηγανει στους Πολτες και χι οι Πολτες στην Πνκα.

Κποια στοιχεα σχετικ με αυτ τη μεγλη αλλαγ υπρχουν στο ρθρο:  «ταν η Πνκα πει στους πολτες»   http://www.dd-democracy.gr/article.asp?Id=64       

 [1] Φαλο κκλο ονομζουμε συλλογισμος, και κατ’ επκταση πρακτικς, που το αποτλεσμα εκλαμβνεται ως  ατιο. Με μια ττοια «λογικ διαδικασα» εναι αδνατο να κατανοσουμε και να λσουμε οριστικ να πρβλημα αφο οι προσπθειες μας περιορζονται στην ελαχιστοποηση των αποτελεσμτων (των συμπτωμτων), εν η πραγματικ αιτα παραμνει δρσα και ανπαφη. Τυπικ παρδειγμα  αποτελε η αντιμετπιση του μνημονου της δανειακς σμβασης, χι σαν αποτλεσμα, αλλ σαν αιτα.

[2] Δημοσθνης Κυριαζς. Η ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΡΙΑ. Εκδσεις Πατκη 2005.

 

 

2009-2012 ALL ABOUT WEB ( , Web development, )