Digital Direct Democracy
   
e-mail
-
-
 
- -
  - |
 
     
-  

.

 

Η απφαση του Προδρου των ΗΠΑ να αποσρει την χρα του απ την Συμφωνα των Παρισων, επανφερε το θμα της  κλιματικς αλλαγς στην επικαιρτητα. Απορα προκαλε το γιατ ο Πρεδρος των ΗΠΑ πρε μια ττοια απφαση, η οποα εκθτει την χρα του διεθνς πως «λει και ξελει», εν εναι ο δετερος μεγλος ρυπαντς; Κποιος αφελς σως να πει τι ο νυν Πρεδρος το αποφσισε γιατ διαφωνε με τον τως, πως φαινομενικ δεχνουν και λλες αποφσεις του πχ για τα μτρα κοινωνικς πρνοιας.

Η πραγματικτητα ωστσο φανεται να εναι λλη. Οι ΗΠΑ χι μνον δεν σταμτησαν την λψη μτρων κατ της κλιματικς αλλαγς, αλλ απεναντας χουν σε εξλιξη ευρ πργραμμα χρσης Ανανεσιμων Πηγν Ενργειας (ΑΠΕ) και περιορισμο της χρσης ορυκτν καυσμων, με την εγκατσταση μεγλων πεδων φωτοβολτακν και ανεμογεννητριν στην χρα τους. Και να μην θελαν,  η αξηση του αριθμο και της κτασης των καταστροφν και στη χρα τους απ την κλιματικ τους υποχρενει να λβουν μτρα Η αποχρηση απ την Συμφωνα φανεται να γινε, γιατ η συμμετοχ σ’ αυτν συνεπγεται πρτον δεσμευτικς ημερομηνες και δετερον χρηματοδοτσεις των αναπτυσσμενων απ τους ανεπτυγμνους. Και προφανς οι χρηματοδοτσεις αυτς δεν μπορε παρ να εναι ανλογες με τον βαθμ ρπανσης που η κθε ανεπτυγμνη χρα παργει. Ο νυν συνεπς Πρεδρος, στο δγμα του «η Αμερικ πρτα», φανεται πως δεν θλει ττοιες δεσμεσεις,  οτε και να επωμισθε την αντστοιχη χρηματοδτηση προς τρτους. σως γι’ αυτ ζητε την αναθερηση της Συμφωνας. Θα ταν συνεπς επιπλαιο να του αποδοθε οπισθοδρμηση.

Σε αντθεση με τις ΗΠΑ τα λοιπ κρτη (ευτυχς) εμμνουν στην Συμφωνα και μλιστα πως φνηκε στην πρσφατη σνοδο G20 [των 20 πλουσιοτρων χωρν], εκδλωσαν την πρθεσ τους να επισπεσουν την λψη των μτρων. δη Κνα και ΕΕ πριμοδοτον την χρση των ηλεκτροκιντων αυτοκιντων. Αρωγς σ’ αυτ την προσπθεια συντσσεται και η βιομηχανα, χι μνο στα οχματα αλλ και στις ΑΠΕ και στα ορυκτ κασιμα.

Στις ΑΠΕ η βελτωση της απδοσης και η αξηση της χρσης χει μεισει σημαντικ το κστος, στε να προσεγγζει αυτ των ορυκτν καυσμων.  Αντστοιχη μεωση συμβανει και τις εγκαταστσεις των ανεμογεννητριν.

 

Οι ΑΠΕ ωστσο ως εξαρτμενες απ την ηλιοφνεια και τον νεμο δεν μπορον να αντικαταστσουν, τουλχιστον προς το παρν, εξ ολοκλρου τα ορυκτ κασιμα. Γι’ αυτ μαζ με αυτς επιδικονται και λλες λσεις.

Στα ορυκτ κασιμα ο περιορισμς της ρπανσης επιδικεται ετε με την αντικατσταση του πετρελαου απ το αριο, ετε με την βελτωση της κασης του νθρακα. τσι η ΔΕΗ σε μας προχωρε στην βελτωση των λιγνιτικν μονδων της.

Δεδομνης της συνεχς αυξανμενης ζτησης για ενργεια, πολλς χρες, πως και η Τουρκα, χουν σε εξλιξη πργραμμα εγκατστασης Πυρηνικν Σταθμν Ενργειας (ΠΣΕ) παρλληλα με τις ΑΠΕ. Και αυτ γνεται λγω των πολλν πλεονεκτημτων τους συγκριτικ με τους λλους τρπους παραγωγς. Χρειζονται αναλογικ μικρτερο χρο για εγκατσταση, χουν το χαμηλτερο κστος παραγωγς, εναι οι ολιγτερο ρυπογνοι, μπορον και παργουν μεγλα ποσ ενργειας. Ββαια το Τσερνομπλ και η Φουκουζμα αποτελον οδυνηρς εμπειρες, ωστσο δεν φτανε οι ΠΣΕ γι’ αυτ αλλ η επιπολαιτητα στην κατασκευ και στην χρση τους.

Τα παραπνω αφορον στην στατικ παραγωγ ενργειας πο εναι υπεθυνη για το μισ της ρπανσης. Το λλο μισ προρχεται απ τα οχματα, αεροσκφη, σκφη, αυτοκνητα. Σε λα γνεται προσπθεια να καταστον λιγτερο ρυπογνα. Το προβδισμα ωστσο δνεται στο αυτοκνητο λγω του μεγλου αριθμο και της χρσης των, και επιχειρεται  να γνει το καθαρτερο απ λα.  τσι κποια να σχετικ με αυτ το θμα χουν ως εξς:

-Στη Γαλλα η κυβρνηση Μακρν προτθεται να καταργσει μχρι το 2040 τις πωλσεις των συμβατικν αυτοκιντων προκειμνου να ανταποκριθε στις υποχρεσεις της Συμφωνας των Παρισων. 

-Στην Νορβηγα τα μχρι τρα ληφθντα μτρα χουν δη οδηγσει το 37% των αυτοκιντων να εναι ηλεκτροκνητα.

-Οι βιομηχανες εργζονται πυρετωδς πλον για το θμα. Μχρι το 2025 η TESLA και  η VOLKSWAGEN  σχεδιζουν να παργουν απ να εκατομμριο ηλεκτροκνητα αυτοκνητα η κθε μια το χρνο,  εν μχρι ττε προβλπεται να κυκλοφορον πνω απ 120 μοντλα που θα καλπτουν λο το ερος των επιλογν.

-Χρη στην πτση της τιμς των μπαταριν ιντων λιθου πο χρησιμοποιονται, τιμ των ηλεκτροκιντων ανταγωνζεται πλον λο και περισστερο αυτν των βενζινοκνητων.

-Γενικτερα οι εκτιμσεις για τα ηλεκτροκνητα αυτοκνητα προβλπουν να απογειωθε η πληση απ το 2020 και μετ, λγω της πτσης στις τιμς των μπαταριν, εν μχρι το 2030 οι τιμς των μπαταριν ιντων λιθου αναμνεται να χουν μειωθε μχρι και 70%.

-Μχρι το 2040 προβλπεται πως το 35% ως το 40% των οχημτων παγκοσμως θα εναι ηλεκτροκνητα.

-Το κυριτερο, η χρση των ηλεκτροκνητων προβλπεται να οδηγσει σταδιακ μχρι το 2040 σε σοβαρ μεωση της ημερσιας κατανλωσης πετρελαου κατ 8 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΒΑΡΕΛΙΑ, κτι πο μπορε, εν τα πληθυσμιακ και λλα δεδομνα δεν αλλξουν δραματικ, να περιορσει την νοδο της μσης θερμοκρασας στους 2 βαθμος Κελσου, πρτου στχου της Συμφωνας. Η μεωση αυτ αντιστοιχε στο 8% της παγκσμιας ημερσιας κατανλωσης πο ανρχεται σμερα στα 100 περπου εκατομμρια βαρλια

 

  Τα αδνατα σημεα τς χρσης των ηλεκτροκνητων αυτοκιντων εναι ο μεγλος σχετικ χρνος που απαιτεται για την φρτιση των μπαταριν τους. Εν στα βενζινοκνητα το γμισμα των ρεζερβουρ δεν χρειζεται παρ λγα λεπτ. Δετερον, προς το παρν η μεγστη απσταση πο μπορε να καλυφθε για κθε φρτιση εναι μικρτερη απ τι στα βενζινοκνητα. Τρτο λοι οι κτοχοι δεν διαθτουν γκαρζ. Σταδιακ πντως προβλπεται υπρβαση αυτν των αδυναμιν.

 

Τα παραπνω αισιδοξα αφορον στο μλλον. Στο μεταξ οι καταστροφς δεν περιμνουν αλλ επιτενονται. Πρσθετα απ τις πυρκαγις, τις πλημμρες και τα λλα, το τελευταο μεγλο συμβν ταν, στις 12 Ιουλου. πως μετδωσε το Reuters, γινε  αποκλληση ενς τερστιου παγβουνου στην Ανταρκτικ. Με επιφανειακ δισταση σο περπου η μισ Κρτη και εκτιμμενο βρος να τρις τνους εναι γνωστο πως θα κινηθε. Αποτελε πντως απειλ για την ναυσιπλοα. Υπενθυμζεται τι το 2007 το Εξπλρερ, πως ο Τιτανικς,  βυθστηκε μετ απ πρσκρουση με παγβουνο στην Ανταρκτικ. Ευτυχς οι επιβτες του σθηκαν.

σως να ρωτσει κποιος γιατ τση βιασνη στην βιομηχανα. Κνητρο της ασφαλς αποτελε το κρδος, αλλ και η επιβωσ της με την παραγωγ νων προντων, πως εν προκειμνω των ηλεκτροκνητων αυτοκιντων. Ουσιαστικτερος ωστσο λγος εναι η συνεχς αξηση του αριθμο και της ντασης των καταστροφν. πως αναφρεται στο τελευταο τεχος ΑGRICOLA του Ιουλου, η νοδος της θερμοκρασας και η ανομβρα μνο στην Ιταλα, χει στοιχσει στους αγρτες της μχρι στιγμς, να δισεκατομμριο Ευρ. Παρμοιες και μεγαλτερες καταστροφς,  και σε λλους τομες,  συμβανουν παντο στον μικρ πλαντη μας. Δρουν σαν εφιλτης και δεν επιτρπουν εφησυχασμ.

Μακρι η λψη μτρων χι μνον να συνεχισθε μα και να αυξηθε μπως και η επιδενωση καταστε αναστρψιμη.

 

 

Ο Μανλης Νικολαδης εναι:  Φυσικς - Ηλεκτρονικς του ΕΚΠΑ, πρην Διευθυντς του ΟΤΕ, πρην πρεδρος της  CEPT και μλος του συνδσμου «Οι Φλοι  της ΨΑΔ».

 

 

2009-2012 ALL ABOUT WEB ( , Web development, )