Digital Direct Democracy
   
e-mail
-
-
 
- -
  - |
 
     
-  

New Deal

 

Το New Deal του προδρου των ΗΠΑ Ροσβελτ  

Η παγκσμια οικονομικ κρση του 1929 – 1930 πληξε λες τις Χρες. Πολ περισστερο μως πληξε τις ΗΠΑ, που οι επιχειρσεις, οι τρπεζες και τα εργοστσια κλειναν το να μετ το λλο. Οι νθρωποι στις ΗΠΑ βρθηκαν χωρς δουλει, χωρς πρους επιβωσης με αποτλεσμα να  ακολουθσει  πενα, απγνωση και εγκληματικτητα· η επιβωση των ανθρπων, ως γνωστ, εναι υπερνω νομικν   και ηθικν  καννων.

Μχρι ττε οικονομολγοι και απλο νθρωποι πστευαν πως ο μνος δρμος για να ορθοποδσει μια οικονομα, ταν να περιορσουμε τις δαπνες μας και να εργασθομε περισστερες ρες με μικρτερη αμοιβ. Με την αυξημνη παραγωγ και τον περιορισμ των δαπανν θα δημιουργετο περσσευμα για επενδσεις, που θα μεωναν την ανεργα και θα αξαναν την παραγωγ και την κατανλωση. Ας μη ξεχνμε τι επενδσεις χωρς κατανλωση των προντων τους αποτελον αδρανες επενδσεις καταδικασμνες σε θνατο.

Την εποχ εκενη ο γνωστς γγλος  οικονομολγος και μαθηματικς Κινς ( John Maynard  Keynes, 1883 - 1946), υποστριξε τι η ανρθωση μιας οικονομας δεν μπορε να στηριχθε μνο στον περιορισμ  των δαπανν και της αμοιβς της εργασας, αλλ πρπει, κυρως, να στηριχθε στην αξηση της κατανλωσης που με τη σειρ της δημιουργε ενεργς επενδσεις, νες θσεις εργασας, αξηση της κατανλωσης, νες ενεργς επενδσεις, κ.ο.κ.  Εναι χαρακτηριστικ τι, για λγους μφασης, υποστηρχθηκε τι οι Κυβερνσεις πρεπε να πληρνουν τους νεργους να ανογουν λκκους και να τους κλενουν προκειμνου να δημιουργηθε, απασχληση, κατανλωση και πνεμα δημιουργικς αισιοδοξας.

Φανεται πως ο Κινς, εκτς απ τα θματα της οικονομας, γνριζε  ριστα την αξα του Ελληνικο αποφθγματος:  «Αργα μτηρ πσης κακας»  

Ο μεγλος  δημοκρτης Ροσβετ  αντιλαμβνεται την αξα των ιδεν του Κινς και τις χρησιμοποιε για να σχεδισει να πργραμμα εργασας των ανργων χι ββαια για να ανογουν  και κλενουν  λκκους αλλ για εκτελον ργα εξυπηρτησης των πολλν.

Το πργραμμα αυτ του Ροσβελτ εναι γνωστ ως New Deal (Νο Πργραμμα, Να Συμφωνα) και σμερα αποτελε  χι απλ να αποδεκτ δγμα, αλλ να δγμα κατοχυρωμνο συνταγματικ σε πρα πολλ κρτη.

 

Τα βασικ χαρακτηριστικ του New Deal    

Το πργραμμα του Ροσβελτ ενσχυσης της κατανλωσης, το οποο ανρθωσε την ημιθαν οικονομα των ΗΠΑ, εχε τους  εξς βασικος στχους:

(1)   Διασφλιση εργασας στους ανργους και χι  απλ χοργηση επιδομτων  ανεργας.

(2)   Περιορισμ των σκοπων και ανθικων δαπανν (σπατλες) και χι λων ανεξαιρτως των δαπανν.

(3)   Κατργηση των ανθικων και παρασιτικν αμοιβν των ολγων,  και ενσχυση της αμοιβς της εργασας των πολλν.

(4)   Δημιουργα θσεων εργασας σε τομες παραγωγικος. Ας σημειωθε τι η επιλογ παραγωγικν τομων ταν ττε να εκολο πρβλημα γιατ οι οικονομες αποτελοσαν «κλειστ συστματα», εν σμερα «ανοικτ». Οι νθρωποι των θετικν επιστημν γνωρζουν πολ καλ πσο δυσκολτερη  εναι η εκτμηση της συμπεριφορς ενς ανοικτο συστματος σε σγκριση με εκενη του κλειστο (πχ κλειστ και ανοικτ θερμοδυναμικ συστματα).

(5)    Διαπραγμτευση/Συμφωνα με τα συνδικτα των εργαζομνων, για στριξη της υλοποησης του προγρμματος. Ας σημειωθε τι τα συνδικτα ττε λειτουργοσαν ως εκπρσωποι των εργαζομνων και χι ως παραρτματα των πολιτικν κομμτων.

Το New Deal  του σημερινο πολιτικο  συστματος και οι στρεβλσεις του   

Στη Χρα μας, οι στχοι του New Deal και οι ιδες του Κινς  στρεβλθηκαν  βναυσα απ το ισχον πολιτικ σστημα. Η στρβλωση περιγρφεται ριστα με τη γνωστ λακ παροιμα: «Επαν του λωλο να βρξει και αυτς χινισε» για να μη αναφρω την πιο γνωστ διατπωση της.

Στο βωμ της κατκτησης και διατρησης της εξουσας – και χι της σκησης της εξουσας -  γιναν οι εξς στρεβλσεις :

(1)   Διασφαλστηκε στους ψηφοφρους/πολτες αντ  παροχς παραγωγικς εργασας «διορισμς στο δημσιο τομα»,  που σε μεγλο ποσοστ ισοδυναμοσαν με εργες  παροχς . Οι εργες αυτς παροχς ενισχθηκαν περαιτρω με την χοργηση αναπηρικν συντξεων σε υγιες (πχ οδηγς σχολικο λεωφορεου παιρνε αναπηρικ σνταξη για σημαντικ απλεια ορσεως) και με την χοργηση παραλγων επιδομτων (πχ επδομα εγκαρου προσλευσης). Στα πλασια του ελληνικο New Deal, οι πολτες παψαν να επιδικουν να εργασθον και επιδωκαν μνο να διοριστον στο δημσιο τομα.

(2)   Η παραγωγικ εργασα, ιδιατερα στο δημσιο τομα,  χι μνο δεν αμεφθηκε, αλλ στην ουσα τιμωρθηκε  αφο οι διευθυντικς θσεις και οι υψηλς αμοιβς ταν αποκλειστικ παροχ της πολιτικς εξουσας, προς τους στυλοβτες/ οπαδος των πολιτικν κομμτων.    

(3)   Οι τομες ενσχυσης και χρηματοδτησης των επενδσεων, δεν επελγησαν με κριτριο την εξυπηρτηση και ωφλεια των πολιτν, αλλ  με κριτριο την εξυπηρτηση και την ωφλεια των πολιτικν και των βολεμνων φλων τους, τουλχιστον για να σημαντικ αριθμ περιπτσεων.    

(4)   Ο συνδικαλισμς τλος παψε να εκπροσωπε τα συμφροντα των εργαζομνων και εκπροσωποσε τα συμφροντα των κομμτων· γινε το τμμα των κομμτων με τη μεγαλτερη ισχ και τον ισχυρτερο λγο μσα στο κμμα. Οι συνδικαλιστς τρα κνουν καριρα ως πολιτικο· γνονται υπουργο και υψηλβαθμα στελχη της διοκησης ( πρεδροι. αντιπρεδροι, σμβουλοι)

Αυτς οι στρεβλσεις πως ταν επμενο οδγησαν σε μεωση της παραγωγς και σε  αξηση των δαπανν ιδως του δημσιου τομα. Το νοιγμα μεταξ παραγωγς και κατανλωσης ρχισε να καλπτεται με δανεικ, που με γεωμετρικ προδο αξαναν χρνο με τον χρνο.

Η  5η και 6η  φσης μιας Οικονομικς Καταστροφς   

Η πορεα προς την καταστροφ της οικονομας μιας χρας, πως την βλπει νας απλς πολτης, περιλαμβνει τις ακλουθες φσεις:

(1)   Μεγλη, εργη, διακριτικ και ανθικη αμοιβ των ολγων που κατ βθος δδεται  απ τους πολλος.

(2)   Μικρ, εργη, διακριτικ, και ανθικη αμοιβ κποιου – ουσιαστικ μικρο -  ποσοστο,  που χορηγεται απ τους ολγους της εξουσας, αφ’ ενς για να δικαιολογσει τις μεγλες αμοιβς τους, αφ’ ετρου για να δημιουργσει μια τξη « πατρικων», που θα τους στηρξει. Συνθως οι φσεις (1) και (2) αναπτσσονται παρλληλα.

(3)   Κατακρυφη μεωσης της παραγωγς  και των εξαγωγν και καταφυγ στο δανεισμ για τη διατρηση της κατανλωσης, ουσιαστικ της κατανλωσης των ολγων της εξουσας και των πατρικων τους.

(4)   Διαπστωση απ τους επαγγελματες /και τοκογλφους δανειστς, τι υπρχει μεγλος κνδυνος να ισχσει η φυσικ αρχ, «ου δνασαι λβειν παρ του μη χοντος», και ρνηση δανεισμο της χρας. Το μλημα των δανειστν τρα δεν εναι να βγλουν χρματα απ τα κεφλαια τους, αλλ να σσουν τα κεφλαια τους.

(5)   Εξαφνιση απ το προσκνιο αυτν που ασκον αρκοσαν την εξουσα, γιατ αυτ το «λειτοργημα»  μνο ευθνες – καμι φορ δικες και υπερβολικς -  τους φορτνει και χι παχυλς αμοιβς.

(6)    Καταφυγ των απλν ανθρπων – χι της πολιτεας -   σε εξαγωγς «εργατικν χειρν» προκειμνου να επιβισουν, τσο αυτο που φεγουν , σο και αυτο που μνουν στην ερειπωμνη χρα.

 

 Παραδεγματα παρξης αυτς της νομοτελειακς εξλιξης, υπρχουν αρκετ. Οι πολτες σγουρα τα γνωρζουν γιατ τα βλπουν καθημεριν στα πρσωπα των φτωχν μεταναστν .

 Η Οικονομα συνθως ξαναγεννιται με τον καιρ απ τους,  ξενιτεμνους και μη,  εργαζμενους.   

Οι απλο πολτες ξρουν καλ σε ποια φση βρσκεται σμερα η οικονομα μας και ποια θα εναι η επμενη, αν δεν ακυρωθον – γκαιρα και δραστικ -  οι αιτες που την φεραν στη σημεριν κατσταση.

Για να νο ελληνικ New Deal.

Για να αντιμετωπισθε η οικονομικ κρση που διρχεται σμερα η χρα μας, χρειζεται να σχεδιασθε και, κυρως, να υλοποιηθε να πργραμμα με στχους και βασικ χαρακτηριστικ σαν αυτ του αυθεντικο  New Deal. Χρειζεται να πργραμμα, που αφ’ ενς θα διορθσει τις υπρχουσες σε νοοτροπες και πρακτικς στρεβλσεις,  αφ’ ετρου θα επιλξει αυτος τους τομες για να ανπτυξη, που θα μπορον να επιβισουν στις νες ανταγωνιστικς συνθκες, που μετασχημτισαν τις οικονομες απ κλειστ  σε ανοιχτ συστματα.

Το τελευταο σημανει τι η χρα μας καλεται να αντιμετωπσει να δυσκολτερο πρβλημα απ αυτ των ΗΠΑ του 1929 – 1930.

Οι κρισιμτεροι «κμβοι» αυτο του προβλματος, δεν εναι μνο τα υψηλ επιτκια με τα οποα πρπει να δανεισθε η χρα μας, οτε ο σχεδιασμς ενς ορθολογικο προγρμματος ανπτυξης στο νο ανοικτ σστημα οικονομας. Ο κρισιμτερος κμβος εναι η υπρβαση των δικαιολογημνων και αδικαιολγητων αντιδρσεων των πολιτικν και πολιτν, που εθστηκαν στις προαναφερθεσες νοοτροπες και πρακτικς.

Το 1930 ο Ροσβελτ πτυχε να υλοποισει  να ορθολογικ New Deal στηριζμενος στους αντιπροσπους των εργαζομνων.

Ττοια στριξη μως εναι απθανο να δοθε σμερα στον Γεργιο Παπανδρου   στον Αντνη Σαμαρ σε οποον πολιτικ θα θελσει να υλοποισει να ττοιο πργραμμα που απαιτε κθυμη αποδοχ θυσιν απ τους πολτες. Ο λγος εναι φανερς.  Κτι ττοιο θα σμαινε τι  το διο το πολιτικ σστημα πρπει να γκρεμσει αυτ που το στηρζουν· πρπει να θυσισει τα παιδι του.

Η προσπθεια μως αυτ θλει μεγλη αρετ, τλμη, και ανληψη υψηλο ρσκου γιατ , εναι περπου ββαιο, τι σε μια ττοια περπτωση, «θα σηκωθον τα πδια να χτυπσουν το κεφλι»· τα πδια που δημιοργησε το διο το κεφλι.

Τα κμματα σμερα για να επιβισουν δεν στηρζονται σε πολτες αλλ σε οπαδος· σε οπαδος, που να μπορον – πως αυτο των ΜΜΕ - να χειραγωγον τους πολτες.

Πως εναι δυνατ να υπερβομε αυτ τη σοβαρ δυσχρεια ;

Υπρχει τρπος στριξης ενς νου ελληνικο New Deal ;

Ο μοναδικς τρπος για να υλοποιηθε να ττοιο εγχερημα εναι να καταφγει η συμβατικ εξουσα των πολιτικν στην ουσιαστικ εξουσα των πολιτν· μοναδικς τρπος εναι να μετασχηματισθε σε πρξη η βερμπαλιστικ διακρυξη τους: «αφντης εναι ο λας».

Οι ιδες περ Ψηφιακς μεσης Δημοκρατας, που συνοψζονται στη διακρυξη της 8ης Νοεμβρου μιας ομδας απλν πολιτν, σως εναι μα λση που θα αποτελσει την τελευταα ευκαιρα για αναγννηση, της Οικονομας και της Δημοκρατας των Ελλνων.

 

 

2009-2012 ALL ABOUT WEB ( , Web development, )