Digital Direct Democracy
   
e-mail
-
-
 
- -
  - |
 
     
-  

.

 

«Λογικ εναι η επιστμη που χει ως αντικεμενο μελτης την ορθ νηση· τους νμους των νοητικν διαδικασιν, τις αρχς εγκυρτητας των επιχειρημτων, τις μεθδους εξαγωγς συμπερασμτων, τον λεγχο της ορθτητας των».[1]

Απ τον παραπνω ορισμ προκπτει τι, η Λογικ αποτελε τη βση ανπτυξης κθε λλης επιστμης. Ποιοι και πτε μως ανπτυξαν την επιστμη της Λογικς; Ποιο εναι το λκνο της Λογικς;

Η απντηση στα παραπνω ερωτματα, εναι: Λκνο της λογικς εναι η αρχαα Ελλδα. Η επιστμη της Λογικς γεννθηκε στον διο χρο και τον διο χρνο, που γεννθηκαν, η Δημοκρατα και νας ανεπανληπτος, σε αρχς, ιδες και ουμανιστικς κατακτσεις, πολιτισμς.

Στη αρχαιοελληνικ Λογικ, βασικ εργαλεο για την «ορθ νηση» εναι οι συλλογισμο, σαν αυτος που κποτε διδαχθκαμε στο Γυμνσιο:

-          λοι οι σκλοι εναι ζα

-          Ο Τζακ εναι σκλος

-          Συμπρασμα/απφαση: Ο Τζακ εναι ζο.

Οι συλλογισμο αυτο, στους οποους η διαδικασα εξαγωγς συμπερσματος κινεται απ το γενικ στο ειδικ, ονομζονται παραγωγικο συλλογισμο. Αντθετα αυτο, στους οποους η διαδικασα κινεται απ το ειδικ προς το γενικ, ονομζονται επαγωγικο συλλογισμο. Σημειστε τι αυτ η βασικ και ξεκθαρη δικριση γινε απ τον Αριστοτλη πριν απ δυμιση χιλιδες χρνια.

Δεν εναι μσα στις προθσεις μας, αλλ οτε και στις δυναττητες μας, να πομε περισστερα για την αρχαιοελληνικ Λογικ και τη Λογικ που αναπτχθηκε στα δυμιση χιλιδες χρνια που πρασαν. Πρθεσ μας εναι να πομε την ποψ μας για τη σχση της αρχαιοελληνικς Λογικς με την Πληροφορικ.

 

Απ τη λογικ των αρχαων Ελλνων στη λογικ της λγεβρας του Bool

Οι απλο, λιτο και διαφανες συλλογισμο των αρχαων Ελλνων με το πρασμα των αινων εκφυλστηκαν. Οι συλλογισμο απ μια 100% λογικ διαδικασα που με χημα την «ορθ νηση» οδηγοσε στη γνση, γιναν μια συναισθηματικ διαδικασα που με χημα τα «ορθ συναισθματα», οδηγοσε στην πστη· στην πστη στο κατεστημνο της κθε εξουσας· πολιτικς, οικονομικς, πνευματικς, θρησκευτικς. Η λογικ αυτ λλαξε. Απ λογικ της γνσης, γινε «λογικ» της πστης.

Στη να λογικ, οι απλο και διαφανες συλλογισμο της αρχαιοελληνικς λογικς τρα περιφρονονται και απορρπτονται. Αντθετα, οι πομπδεις, πολπλοκοι και αδιαφανες συλλογισμο, εκτιμιονται και χουν υψηλ αποδοχ.

Για να απαλλαγον οι συλλογισμο απ την αδιαφνεια και τον βερμπαλισμ και να ξαναγνουν εργαλεο γνσης, ο Γερμανς Μαθηματικς, Φυσικς και Φιλσοφος Λιμπνιτς (Leibnitz 1646-1716), επιχερησε να παραστσει τα στοιχεα των αρχαιοελληνικν συλλογισμν (υποθσεις – συμπρασμα), με σμβολα και να μετατρψει τους συλλογισμος σε μια μαθηματικ διαχεριση συμβλων.

Ο Λιμπνιτς δεν κατφερε να υλοποισει το ραμ του. μως μας φησε μια σημαντικ κληρονομι. Αυτ τοτο το ραμα του.

Προσπθειες μετασχηματισμο της αρχαιοελληνικς Λογικς σε μαθηματικ διαχεριση, γιναν και απ λλους, πως ο Morgan (1806 – 1876).

Εκενος μως που ολοκλρωσε αυτς τις προσπθειες ταν ο γγλος Μαθηματικς και μελετητς των αρχαων Ελλνων Φιλοσφων Μπουλ, (George Boole 1814 – 1864 ).

Ο Μπουλ κατφερε να δημιουργσει να ολοκληρωμνο μαθηματικ εργαλεο παραγωγς συμπερασμτων και αποφσεων, που ονομσθηκε λγεβρα του Μπουλ.

Βασικ χαρακτηριστικ της φιλοσοφας του εναι – κατ την αντληψη μας – η επιστροφ στους απλος, κατ-νοητος και διαφανες συλλογισμος της αρχαιοελληνικς Λογικς.

Ο Μπουλ στη λγεβρ του ρισε αξιωματικ τρεις μνο λογικς πρξεις, τρεις μνο βασικος συλλογισμος: (1) Τη λογικ πρσθεση πρξη OR, (2) Το λογικ πολλαπλασιασμ πρξη AND, και (3) Τη λογικ ρνηση πρξη NOR. Κθε λλη λογικ παρσταση ταν να σνολο απ αυτς τις τρεις πρξεις, απ αυτος τους τρεις βασικος συλλογισμος. 

Στην λγεβρα του Μπουλ οι μεταβλητς (οι γνωστοι που μθαμε στην λγεβρα του Γυμνασου) μπορον να προυν μνο δυο τιμς. Το 1 (το σωστ) και το 0 (το λθος).

τσι λες οι πρξεις της λγεβρας του Μπουλ ταν πολ ευκολτερο να γνονται στο δυαδικ σστημα, γιατ αυτ χει μνο δο ψηφα. Το 1 και το 0. Να θυμσουμε τι το δεκαδικ σστημα χει δκα ψηφα τα 0,1, 2, …9.

Το δυαδικ σστημα, λγω του μικρο πλθους ψηφων που χει, εναι το πιο απλ, αλλ και το πιο φλαρο (μεγλης πολλαπλτητας) αριθμητικ σστημα. Η φιλοσοφα του θυμζει λγο τον χρυσ καννα των μοχλν που κποτε διδασκμασταν στο Γυμνσιο: «,τι κερδζουμε σε δναμη το χνουμε σε δρμο». Και εδ συμβανει κτι ανλογο: «,τι κερδζουμε σε απλτητα το χνουμε σε…. φλυαρα».

Η χρση της λγεβρας του Μπουλ απ τους διους τους ανθρπους δεν εχε πρακτικ ενδιαφρον. Οι νθρωποι φταναν σε συμπερσματα και αποφσεις πολ πιο γργορα με το δικ τους τρπο, πρα με τον μεθοδικ, διαφαν, αλλ φλαρο και πληκτικ τρπο του Μπουλ.

Μχρι το 1938 η λγεβρα του Μπουλ εχε θεωρητικ, αλλ χι και πρακτικ αξα.

Το 1938 νας Αμερικανς φοιτητς του MIT ο Σννον (Claude Shannon 1916 – 2001), εχε την καταπληκτικ ιδα να χρησιμοποισει, για την πραγματοποηση των πρξεων της λγεβρας του Μπουλ χι ανθρπους, αλλ διακπτες ηλεκτρικν κυκλωμτων. 

Η χρση των διακοπτν γινε εφικτ λγω της απλτητας του δυαδικο συστματος, που πως αναφρθηκε αποτελε μαθηματικ διαχεριση, δο μνο ψηφων. Του 1 και του 0. πως λοι ξρουμε οι διακπτες χουν μνον δυο καταστσεις: Την 1 (διακπτης κλειστς) και την 0 (διακπτης ανοικτς).

Οι απλς, αλλ φλαρες λογικς πρξεις της λγεβρας του Μπουλ, μποροσαν τρα να πραγματοποιονταν απ τεχνικ στοιχεα που δεν εχαν νοημοσνη, αλλ μποροσαν να εργζονται γργορα, χωρς χρονικος περιορισμος, χωρς να κουρζονται και να πλττουν.

Η ιδα αυτ του Σννον δωσε μεγλη πρακτικ αξα στην λγεβρα του Μπολ και οδγησε στη σημεριν επιστμη και τεχνολογα της Πληροφορικς.[2]

 

Πληροφορικ και Δημοκρατα

Η σχση Πληροφορικς/ψηφιακς τεχνολογας και Δημοκρατας στο πρακτικ εππεδο εναι, λγο πολ, γνωστ. Συνοψζεται στη διασφλιση, ριστων και προσιτν συνθηκν επικοινωνας σε λους τους ανθρπους· πλοσιους και φτωχος, αντατης και στοιχειδους εκπαδευσης. Στο θεωρητικ μως εππεδο, αυτ η σχση δεν εναι το διο προφανς. Μπορομε μως να την προσεγγσουμε απ τα ακλουθα δο γεγοντα και ιστορικ συμπερσματα:

α. Η Δημοκρατα λειτοργησε στις χρες που υπρχε λογικ νοοτροπα και αλφαβητικ γραφ. Αντθετα στις χρες που υπρχε δογματικ νοοτροπα και συμβολικ γραφ λειτοργησαν μοναρχικ/ θεοκρατικ πολιτεματα.                (βλπε Νοημοσνη πολιτν και πολιτεματα. http://www.dd-democracy.gr/article.asp?Id=55 ) . Η ψηφιακ τεχνολογα, συνεπς, ως εργαλεο ανπτυξης και υπηρτησης της λογικς αποτελε χημα ανπτυξης της Δημοκρατας.

β. Η φιλοσοφα της ψηφιακς τεχνολογας εναι η δια με τη φιλοσοφα των αλφαβητικν γραφν, με να επιπλον μεγλο πλεονκτημα. Το «ψηφιακ αλφ-βητο» χρησιμοποιε μνο δο γρμματα (το 1 κα 0) και χει παγκσμια χρση. Τα λλα αλφβητα χουν περισστερα απ 23 γρμματα και χρση περιορισμνη σε μα ομδα ανθρπων.

Η ποψη συνεπς τι η ψηφιακ τεχνολογα μπορε να γνει χημα αναγννησης της Δημοκρατας δεν εναι μνο μα ουμανιστικ και ευγενικ ιδα· εναι και μα ορθολογικ και πρακτικ εφαρμσιμη ιδα.

 

 [1]     Λεξικ της Νας Ελληνικς Γλσσας Γ. Μπαμπινιτη.

[2]     Στην αρχ για την εκτλεση λογικν πρξεων, χρησιμοποιθηκαν διακπτες με κινομενα στοιχεα (ρελδες), αργτερα χρησιμοποιηθκαν «στατο διακπτες» (διακπτες χωρς κινομενα στοιχεα) απ ηλεκτρονικς λυχνες στην αρχ και αργτερα απ τρανζστορ και ολοκληρωμνα κυκλματα.

 

 

2009-2012 ALL ABOUT WEB ( , Web development, )