Digital Direct Democracy
   
e-mail
-
-
 
- -
  - |
 
     
-  

Օ

.

 

Σνολο (Set) ονομζεται το πλθος λων των στοιχεων που αποτελον να σστημα. Αυτ η προφανς ννοια του ρου ισχει τσο για τα φυσικ, σο και για τα κοινωνικ συστματα. Για παρδειγμα, στο φυσικ σστημα ενς αερου «Σνολο» εναι λα τα μρια απ τα οποα αποτελεται και στο κοινωνικ σστημα μιας πολιτεας λοι οι πολτες της.

 

Η σοφα του «Συνλου» στα φυσικ συστματα

Τα στοιχεα που συνιστον να φυσικ σστημα δεν χουν θεωρομε τι δεν χουν νοημοσνη και βοληση και γι’ αυτ πιστεουμε τι κινονται (δρουν) με τρπο τυχαο, πως για παρδειγμα  τα μρια ενς αερου τα ελεθερα ηλεκτρνια ενς αγωγο.  Τυχαος τρπος  μως με τις αντιλψεις της κλασσικς Φυσικς και λων των Επιστημν, σημανει δρσεις που στερονται στχων και νοματος· σημανει τυφλς δρσεις. Αντθετα, στη Στατιστικ Μηχανικ και ειδικτερα κατ τον τιμηθντα με βραβεο Νμπελ  Πριγκζιν, η τχη (η τυχαιτητατα) εναι  «συννυμο του μη ντετερμινισμο, του αυθρμητου, της καινοτομας και της δημιουργικτητας». Η τχη δηλαδ και στχους και μτια χει, αλλ ο νθρωπος δεν χει τη δυναττητα να τα εντοπσει γιατ δεν υπακοει στη νομοτλεια του ντετερμινισμο αλλ στη νομοτλεια του χους· στη νομοτλεια την οποα ο νθρωπος αδυνατε να κατανοσει. Τουλχιστον σμερα.   

Στο σημεο αυτ  εναι σως χρσιμο να θυμηθομε τα βασικ χαρακτηριστικ των ντετερμινιστικν και των χαοτικν φαινομνων και συστημτων.  Ντετερμινιστικ εναι τα φαινμενα και τα συστματα των οποων η συμπεριφορ οφελεται σε συγκεκριμνη αιτα με αποτλεσμα η εξλιξη τους να καθορζεται με απλυτη βεβαιτητα. Αντθετα Χαοτικ εναι αυτ των οποων η συμπεριφορ οφελεται σε πολλς και ευμετβλητες αιτες με αποτλεσμα η εξλιξη τους εναι πρακτικ απροσδιριστη, να εναι χαδης. Στην πραγματικτητα δηλαδ τα χαοτικ συστματα δεν χουν  απ τη φση τους χαδη συμπεριφορ, αλλ η εξλιξη τους  εναι αδνατο να εκτιμηθε με τις  δυναττητες του ανθρπου· τουλχιστον με τις  σημερινς. Η ποψη αυτ εναι συμβατ με τον ορισμ στη Φυσικ των χαοτικν συστημτων: «Χαοτικ λγονται τα συστματα τα οποα περιγρφονται απ μη γραμμικς διαφορικς εξισσεις». Απ εξισσεις δηλαδ που δεν λνονται ακριβστερα που σμερα δεν ξρουμε να λσουμε. Σμερα με τη βοθεια των υπολογιστν οι μη γραμμικς διαφορικς εξισσεις επιλονται, αλλ τα αποτελσματα δεν χουν βεβαιτητα αλλ πολ μεγλη πιθαντητα. ( Λση στατιστικς και χι ντετερμινιστικς νομοτλειας).   

Σμερα στη Φυσικ και στην Κοσμολογα η στοχαστικ σοφα του συνλου και η τυχαιτητα χαρουν μεγλης εκτιμσεως. Αυτο που σμερα πιστεουν τι η εξλιξη των συστημτων εναι μη ντετερμινιστικ, εναι τυχαα, εναι πολλο. Διευκρινζουμε τι πιστεουν πως εναι τυχαα χι με την κλασικ ννοια του ρου, αλλ με την κατ Πριγκζιν: «συννυμο του μη ντετερμινισμο, του αυθρμητου, της καινοτομας και της δημιουργικτητας».

 

Η σοφα του «Συνλου» στα κοινωνικ συστματα

Τα στοιχεα που συνιστον να κοινωνικ σστημα, τη  φατρα, τη γενι, την πολιτεα, χουν και νοημοσνη και βοληση. Παρ τατα η πλειοντητα των ανθρπων χι μνο δεν εμπιστεεται τη στοχαστικ σοφα των κοινωνικν Συνλων και την τυχαιτητα, αλλ ειδικ για την σκηση της εξουσας της πολιτεας ( της εξουσας του Συνλου) την θερει αναξιπιστη και επικνδυνη. Η ποψη τι «τα ατομικ δικαιματα και οι ατομικς ελευθερες δεν υπκεινται στη λακ ετυμηγορα» (ετυμηγορα του Συνλου) , που διατυπθηκε απ ανθρπους της πνευματικς και πολιτικς ηγεσας δεχνει την εκτμηση και την εμπιστοσνη που υπρχει στη στοχαστικ σοφα του.

Εν για τη λψη των αποφσεων της πολιτεας απ το Σνολο υπρχει χαμηλ εμπιστοσνη, για την υλοποηση των αποφσεων αυτν ισχει το αντθετο. λοι συμφωνον τι η υλοποηση τους εξαρτται απ το Σνολο. Αυτ μως η διαφορετικ αντιμετπιση της λψεως και της υλοποησης των πολιτικν αποφσεων δεν συνιστ λογικ και ηθικ αντφαση; Δεν συνιστ παρδοξο γεγονς;

 

Η ερμηνεα του παρδοξου γεγοντος.

πως λοι βινουμε, οι πνευματικς και ηθικς δυνμεις των μελν ενς κοινωνικο συνλου ( πχ των Ελλνων Πολιτν), χουν τιμς που κατανμονται σε μα πολ ευρεα περιοχ· αρχζουν απ πρα πολ μικρς δυνμεις (προβληματικο νθρωποι)  ως παρ  πολ μεγλες (μεγαλοφυες). Το πλθος (% του συνλου) των μελν που χουν τις υπψη δυνμεις καθορζεται απ τη νομοτλεια των «Κανονικν Κατανομν». Κατ’ αυτν,  οι νθρωποι με τις πολ μικρς δυνμεις εναι λγοι και στοχαστικ σοι με αυτος χουν πολ μεγλες  δυνμεις. Η πλειοντητα των μελν του συνλου χει «Κανονικς» δυνμεις που εναι μεγαλτερες απ τις δυνμεις των προβληματικν, αλλ και εξσου μικρτερες απ τις δυνμεις των μεγαλοφυν.  

Η νομοτλεια αυτ οδηγε στο στρεο συμπρασμα τι σε μα τυχαα επιλογ απ το σνολο, ισχουν τα ακλουθα: (1)Η πιθαντητα να επιλξουμε τις «κανονικ» δυνμεις του συνλου (τη στοχαστικ σοφα του), εναι πολ μεγλη. (2) Η πιθαντητα να επιλξουμε τις δυνμεις ενς προβληματικο εναι μικρ και ση με την πιθαντητα επιλογς των δυνμεων ενς μεγαλοφυος. (Συμμετρα της καμπλης κατανομν, καμπλης Γκους). (3) Η λψη αποφσεων απ το σνολο των πολιτν χει την «κανονικ τιμ» ορθολογισμο, τη σοφα του συνλου,  με πιθαντητα 100%, με βεβαιτητα.

Στην  περπτωση των εκλογν,  οι πολτες επιλγουν αυτος που θα ασκσουν την εξουσα του Συνλου, με κριτριο τις πνευματικς και ηθικς δυνμεις που χει νας περιορισμνος αριθμς υποψηφων. Το αποτλεσμα των εκλογν διαμορφνεται μεν απ τα παρουσιαζμενα χαρακτηριστικ των υποψηφων, αλλ η προαναφερθεσα νομοτλεια δεν καταργεται· εξακολουθε να ισχει και διαμορφνει το αποτλεσμα σε μικρτερο βαθμ απ τι στην τυχαα επιλογ. Καταλαβανετε ββαια τι ισχει για την περπτωση που τα παρουσιαζμενα χαρακτηριστικ των υποψηφων εναι ψετικα. Σε μα ττοια περπτωση το αποτλεσμα της εκλογς εναι χειρτερο απ το αποτλεσμα της τυχαας επιλογς. Στις  μρες μας δυστυχς τα παρουσιαζμενα χαρακτηριστικ των υποψηφων εναι πολλς φορς ψετικα και παραπλανητικ. Οι αιτες και τα μσα δημιουργας ψετικων χαρακτηριστικν εναι μλλον γνωστ.

Απ τα προηγομενα προκπτουν δο στρεα  συμπερσματα:  (1) Οι «κανονικς» δυνμεις του Συνλου εναι μικρτερες απ αυτς των πολιτν που εκλγονται με κριτριο τις πνευματικς και ηθικς δυνμεις που χουν (ακριβστερα που νομζουμε πως  χουν). (2) Η πιθαντητα διασφλισης  των μεγαλυτρων δυνμεων που προσδοκομε τι χουν οι εκλεγμνοι, εναι πολ μικρτερη απ την πιθαντητα διασφλισης της προσδοκας των «κανονικν» δυνμεων του συνλου, η ποια για την περπτωση που ψηφζουν λα τα μλη του συνλου εναι 100%, βεβαιτητα.

Η φιλοσοφα των εκλογν παραπμπει σε αυτν των Απλν Μηχανν που: «τι κερδζουμε σε δναμη το χνομε σε δρμο». Και στην υπψη περπτωση ισχει: «τι κερδζουμε σε προσδοκα το χνομε σε πιθαντητα». Τη νομοτλεια ατη η λακ σοφα την γνωρζει και τη συνψισε στα αποφθγματα: «ποιος πει για τα πολλ χνει και τα λγα». Και   «που ακος πολλ κερσια κρατ και μικρ  καλθι».

 Εκτς του ορθολογισμο που προαναφρθηκε, οι αποφσεις του Συνλου χουν, για λγους ευνητους, τη μεγστη δυνατ αποδοχ απ τους πολτες· απ αυτος που θα υλοποισουν τις αποφσεις και θα πληρσουν το κστος της υλοποησης τους.

Και κτι ακμη πολ σημαντικ. Η αποδοχ των αποφσεων χει μεγαλτερη αξα απ τον ορθολογισμ τους. Η ιστορα διδσκει τι αποφσεις μεγλης αποδοχς και μικρο ορθολογισμο (υψηλο ρσκου) εναι αποτελεσματικτερες και συνεπς προτιμτερες απ αποφσεις υψηλο ορθολογισμο αλλ μικρς αρνητικς αποδοχς.  Οι πλεμοι των Ελλνων κατ των Περσν, η Επανσταση του 1821 και το Αλβανικ πος του 1940, αυτ που χουν χαρακτηριστε σαν θαματα των Ελλνων, αποτελον περιπτσεις αποφσεων, μικρο  ορθολογισμο αλλ μεγλης αποδοχς.

 

 

2009-2012 ALL ABOUT WEB ( , Web development, )