Digital Direct Democracy
   
e-mail
-
-
 
- -
  - |
 
     
-  

 

( απσπασμα απ το βιβλο του Δ. Κυριαζ, Η μεση Δημοκρατα στη Τηλρια ) 

 

 

 

Συζτηση 4ης Απριλου

Θμα: Οι τρεις επικλσεις της εξουσας

Συνδελφος – Εισηγητς 

Τα ργανα εξουσας γνωρζουν πολ καλ τι δεν χουν ισχ αλλ τι απλ διαχειρζονται την ισχ των πολιτν.

Γνωρζουν ακμη τι δεν μπορον ποτ να οικειοποιηθον την ξνη εξουσα και τι αυτ η νομοτελειακ αδυναμα εναι η αιτα της αστθειας των συστημτων που διαφεντεουν και εκμεταλλεονται.

Τις παραπνω αλθειες μως δεν πρπει να τις μθει και κυρως δεν πρπει να τις πιστψει ο λας. Ο λας πρπει να πιστψει σε κτι που θα κοιμσει τη λογικ του και θα ξυπνσει συναισθματα ελπδας, φβου και ενθουσιασμο. Μνο με ττοια συναισθματα και χι με τη λογικ μπορε να επιτευχθε μια «εν λευκ εκχρηση» της εξουσας των ανθρπων σε τρτους.

λα τα πολιτεματα στα οποα υπρχει αλλοτρωση των πολιτν απ την σκηση της εξουσας τους εναι νομοτελειακ ασταθ. Χρεισθηκε η επινηση και η χρση αποτελεσματικν «υποστυλωμτων» για να επιτευχθε μια αποδεκτ σταθερτητα.

Τα υποστυλματα αυτ επινοθηκαν απ πολ νωρς. ταν οι αιτσεις βοθειας, οι επικλσεις: Του Θεο, της Πατρδας, της κοινωνας και της εξουσας των ανθρπων.

Με αυτς τις επικλσεις τα ργανα εξουσας απ διαχειριστς ξνης ισχος κατφεραν να γνουν στη συνεδηση του λαο μια ουσιαστικ κλειστ ομδα ανθρπων, μια κστα με ξεχωριστς πνευματικς και ηθικς ικαντητες. Να γνουν μια κστα εξειδικευμνων στην κφραση, στην υπηρτηση και στη διασφλιση: Του θελματος του Θεο, των αναγκν της πατρδας και της Κοινωνας και της εξουσας των πολιτν.

Η επκληση του Θεο

Σμφωνα με αυτ την επκληση τα ργανα Εξουσας εναι δημιοργημα της βολησης του Θεο και χι δημιοργημα ανθρπινων επιδιξεων. Απ τη βοληση αυτ δημιουργθηκαν οι «ελω Θεο μονρχες».

Σε κποιες περιπτσεις το λεος του Θεο κρθηκε να ανεπαρκς υποστλωμα. τσι επινοθηκε να πιο ισχυρ. Τα ργανα Εξουσας γιναν τα δια Θεο πως, για παρδειγμα, οι Φαρα της Αιγπτου. Σε λλες περιπτσεις συμβιβστηκαν στο αξωμα του επσημου αντιπροσπου του Θεο επ της Γης. Του Μεσσα.

Με την επκληση αυτ οι αποφσεις των Οργνων εξουσας γιναν αλθητες αφο κατ’ ουσα ταν αποφσεις του Θεο. Κθε προσπθεια αμφισβτησης και κριτικς αυτν, αποτελοσε γκλημα και βλασφημα κατ του Θεο.

πως ταν επμενο, αυτ η αντληψη φερε τα ργανα Εξουσας υπερνω των νμων. Οι νμοι εχαν αξα και κρος μνο ταν συμφωνοσαν με τις επιλογς της εξουσας. με τη βοληση του Θεο.

Τα ργανα λειτουργας οφελουν να υπηρετον τις εντολς και επιθυμες της εξουσας και χι των νμων.

Οι πολτες, τλος, μποροσαν να ελπζουν μνο στην προστασα των οργνων εξουσας και των οργνων λειτουργας. Η προστασα των νμων γινε ανσχυρη αν χι ανπαρκτη.

να δετερο σημαντικ αποτλεσμα αυτς της επκλησης ταν ο μετασχηματισμς των θρησκευτικν αξιωματοχων σε τυπα ργανα Εξουσας. τυπα αλλ ουσιαστικ.

Η επκληση της Πατρδας και της Κοινωνας

Σμφωνα με αυτ την επκληση τα ργανα εξουσας χουν ως πρτο και κυραρχο στχο τη θεραπεα των σοβαρν και επειγουσν αναγκν της πατρδας και της κοινωνας. Η διαχεριση της εξουσας των πολιτν πρπει πρωτστως να αποσκοπε σε αυτ τη θεραπεα. Τα λλα πονται.

Η λη επκληση αναπτσσεται σε δο φσεις.

Στην πρτη φση πρπει να κατανοσουν οι πολτες την παρξη των μεγλων κινδνων της πατρδας και της κοινωνας. Ττοιοι κνδυνοι πντοτε υπρχουν. Εν ανγκη επινοονται.

Στη δετερη φση πρπει να γνωρζουν οι πολτες τις ξεχωριστς πνευματικς, ηθικς, σωματικς και λλες ικαντητες κποιου κποιων που μπορον γργορα και αποτελεσματικ να θεραπεσουν αυτς τις ανγκες.

Με την ολοκλρωση και της δετερης φσης χουν δημιουργηθε οι προποθσεις αποτελεσματικς στριξης ενς ολιγαρχικο πολιτεματος.

Η επκληση της πατρδας και της κοινωνας γεμζει τους πολτες με συναισθματα ευγνειας, αυταπρνησης και ενθουσιασμο που κατ καννα δεν θα αξιοποιηθον για τη στριξη της πατρδας και της κοινωνας αλλ του συστματος εξουσας.

Με την επκληση αυτ λες οι αποφσεις της εξουσας εναι δικαιολογημνες αφο σκοπεουν στη θεραπεα των πρτης προτεραιτητας αναγκν της πατρδας και της κοινωνας. Τυχν αμφισβτηση αυτν αποτελε περιφρνηση και εχθρτητα προς την πατρδα και την κοινωνα. Αποτελε προδοσα και γκλημα. Πνω απ λα ο σκοπς. Ο σκοπς αγιζει τα μσα.

Η επκληση της εξουσας του λαο

Η επκληση αυτ αποτελε το τελειτερο και αποτελεσματικτερο υποστλωμα που επινησε η κστα των κατ’ επγγελμα διαχειριστν της εξουσας των ανθρπων. Αποτελε ακμη το υποστλωμα με την υψηλτερη αισθητικ και τη μεγαλτερη ασφλεια.

Ποιος εναι αυτς που θα αμφισβητσει την εξουσα του λου; Ποιος εναι αυτς που θα επιλξει να πολεμσει τον διο του τον εαυτ;

Σε σα πολιτεματα η εξουσα των πολιτν αποτελε επκληση και χι πραγματικτητα η ουσιαστικ μορφ τους εναι ολιγαρχικ. Αλλ δεν εναι μνο αυτ. Το χειρτερο εναι τι στα πολιτεματα αυτ εδραινεται η αντληψη, τι οι ασκοντες την εξουσα στην ουσα εναι ανεθυνοι. Υπεθυνοι εναι οι πολτες που κθε τσσερα χρνια επιλγουν υποτθεται προγρμματα, πολιτικς και εκπροσπους. Τα ργανα και το σστημα εξουσας εναι λογικ, ηθικ και θεσμικ ανεθυνα.

Η αναζτηση ευθυνν επιτρπεται να φθνει σε μια φλαρη και χωρς ουσιαστικ αποτλεσμα κριτικ. τσι για να υπρχουν θματα συζητσεων.

Η επκληση αυτ αναπτσσεται σε δο φσεις μεγλης σχετικ διρκειας. Μεγαλτερης της επκλησης της πατρδας και της κοινωνας.

Η πρτη φση περιλαμβνει τη δημιουργα της αντληψης τι η σκηση της εξουσας απ τους διους τους πολτες αποτελε νομοτελειακ αδυναμα. Κτι σαν το αεικνητο δετερου εδους που εναι μεν σμφωνο με τον πρτο νμο της θερμοδυναμικς – το νμο της διατρησης της ενργειας – αλλ εναι αντθετο με το δετερο νμο. Το νμο της εντροπας.

Η δετερη φση περιλαμβνει τη δημιουργα της αντληψης τι μνο κατλληλοι αντιπρσωποι των πολιτν μπορον να ασκσουν επιτυχς την εξουσα. Αν η σκηση της εξουσας απ ανθρπους με αυξημνες ηθικς και πνευματικς δυνμεις χει προβλματα, τι προβλματα πρπει να χει η σκηση της εξουσας απ απλος πολτες; Απ πολτες που δεν ενδιαφρονται οτε θλουν να κοπισουν συμμετχοντας στην σκηση της εξουσας; Απ πολτες που δεν θλουν να αναλβουν τις διες ευθνες με τους εκπροσπους τους;

ταν πργματι να μεγλο επινημα το να μπορε νας απλς πολτης να ασκε την εξουσα του χωρς κπους, χωρς ευθνες και με ριστο τρπο, επιλγοντας απλς μια φορ στα τσσερα χρνια τους ικαντερους και ηθικτερους για αυτ τη δουλει.

Η αποτελεσματικτητα αυτς της επκλησης αποδεχθηκε, στην πρξη πολ μεγλη. Μεγαλτερη απ εκενη των λλων επικλσεων. Το γεγονς αυτ πολλαπλασασε τις εμφανσεις της και βελτωσε τις λεπτομρειες της δομς και του τρπου λειτουργας της. Λνε πως η αριστοποηση της επιτεχθηκε τα τελευταα χρνια με την τεχνολογα των ΜΜΕ. μως η πρβλεψη της αξας και των δυνατοττων της χει γνει εδ και πολλ χρνια.

Να τι γραφε πριν πεντακσια περπου χρνια ο Ιταλς πολιτικς και πολιτικς μελετητς Νικολ Μακιαβλι (1449 – 1527).

«Ο Ηγεμνας πρπει να φροντζει στε κθε ενργεια του να φανεται τι απορρει απ το λα κατ την επιταγ και συγκατθεση του τελευταου, με ττοιο ωστσο τρπο που να μη κυβερν ο λας αλλ απλ να παραμνει αναφορ για κθε εξουσα».

Σχετικ επσης με την τρτη επκληση εναι μια δλωση του βουλευτ και πρην υπουργο κυρου Ρεντ Μπλομαν, που με ειλικρνεια και μεγλο θρρος ξεκαθρισε τον τρπο με τον οποο επιλγονταν οι εκπρσωποι των πολιτν στην Τηλρια. Η δλωση γινε το καλοκαρι του 2005 και χει ως εξς: «Η δρα μου στη Βουλ ανκει ουσιαστικ στον πρεδρο κριο Μπλου Γκρνμαν και αν αυτς θεωρε τι κνει κακ εναι στη διθεσ του να την πρει πσω»

Η δλωση αυτ παρ’ τι αντθετη προς τη δεσπζουσα αντληψη, πως οι δρες στη Βουλ ανκουν στο λα, οτε ενχλησε οτε προβλημτισε κποιον απ τους ειδμονες, τους πολιτικος τους απλος πολτες. Χωρς ανησυχες και ενδοιασμος λοι συνχισαν να μιλνε για την εξουσα και κατ’ επκταση τις ευθνες των απλν πολιτν. Συνχισαν να δηλνουν ηχηρ για τις παρελθοσες και μελλοντικς αποφσεις του «αφντη-λαο».

Παρ τη μεγλη αποτελεσματικτητα αυτς της επκλησης, η φιλοσοφα της εναι παρλογη και ασμβατη με φυσικος και ηθικος νμους. Δεν ξρω ακριβς γιατ αλλ το θμα μου θυμζει την εξς εθυμη ιστοριολα:

Δο νθρωποι ταξιδεουν με την αμαξοστοιχα Αθηνν – Θεσσαλονκης. Κθονται στο διο βαγνι αλλ ο πρτος κθεται βλποντας στην κατεθυνση προς Θεσσαλονκη και ο δετερος βλποντας στην κατεθυνση προς Αθνα.

Σε μια στιγμ ο δετερος ταξιδιτης ρωτει τον πρτο:

–      Για πο ταξιδεετε εσες κριε;

–      Για τη Θεσσαλονκη, απαντει αυτς.

Ο δετερος ταξιδιτης προς στιγμ αναστατνεται. Μνει σκεπτικς και στερα γεμτος χαρ και ικανοποηση λει:

–      Αγαπητ μου. Εγ ανβηκα στο τρνο στη Λρισα και ταξιδεω για Αθνα. Κθομαι απναντ σας και βλπω στην κατεθυνση Αθηνν. Με τον τρπο αυτ θα πμε, εσες στη Θεσσαλονκη και εγ στην Αθνα.

νας συνδελφος

Υπρχει αντιστοιχα μεταξ των μορφν των πολιτευμτων και των μορφν των επικλσεων;

Συνδελφος – Εισηγητς

Υπρχει αντιστοιχα αλλ αυτ δεν ισχει με βεβαιτητα αλλ με υψηλ πιθαντητα.

Κατ καννα η επκληση του Θεο χρησιμοποιεται στις μοναρχες, η επκληση της πατρδας και της κοινωνας στις ολιγαρχες και η επκληση της εξουσας του λαο στις σημερινς μμεσες δημοκρατες. Σε αρκετς τουλχιστον απ’ αυτς.

νας συνδελφος

Οι εκλογς των αντιπροσπων μας, τα προγρμματα των κομμτων, τα συμβλαια με τον λα, οι δεσμεσεις των υποψηφων λα αυτ που γνονται στις σημερινς δημοκρατες δεν εναι τποτα; Δεν εναι μια μορφ εξουσας των πολιτν;

Συνδελφος – Εισηγητς

λα σα επατε μπορε να αποτελον πραγματικ εξουσα των πολιτν μπορε μως να αποτελον και επκληση της εξουσας τους.

Αξιπιστη εκτμηση μπορε να γνει μνο για μια συγκεκριμνη χρα και για μια συγκεκριμνη χρονικ περοδο.

Η δικ μου γενικ εκτμηση – η εκτμηση ενς απλο πολτη – εναι τι στις περισστερες σμερα μμεσες δημοκρατες αυτ που αναφρατε σαν εξουσα πολιτν εναι αερολογες που δεν χουν σχση με τη λογικ αλλ με την αισθητικ της επκλησης.

νας συνδελφος

Απ την εισγησ σας προκπτει τι λα τα πολιτεματα στηρζονται σε κποια επκληση. Υπρχει κποιο πολτευμα που δεν χρησιμοποιε αυτ το στριγμα; 

Συνδελφος – Εισηγητς

Ναι υπρχει. Εναι το πολτευμα που η εξουσα δεν απορρει απλ απ τους πολτες αλλ ασκεται απ τους πολτες. Σε να ττοιο πολτευμα μια επκληση δεν χει να προσφρει κτι. Δεν χει ννοια παρξης. να ττοιο πολτευμα ταν η Αθηνακ Δημοκρατα που την εξουσα ασκοσε η γενικ συνλευση των πολιτν. Η Εκκλησα του Δμου.

 

 

 

 

2009-2012 ALL ABOUT WEB ( , Web development, )