Digital Direct Democracy
   
e-mail
-
-
 
- -
  - |
 
     
-  

33

Η 33η Γιορτ του Βιβλου, πραγματοποιεται στο χρο του Ζαππεου απ 15.05 ως 01.06.2010 και οργανθηκε απ το Σλλογο Εκδοτν Βιβλου Αθηνν και την νωση Ελλνων Φυσικν.

Οι οργανωτς της Γιορτς, πραγματοποιον κθε μρα σντομες συνεντεξεις/ομιλες, με συγγραφες βιβλων που υπρχουν στη γιορτ/κθεση. Θμα της ομιλας, οι ιδες των βιβλων τους.

Την Παρασκευ 21 Μαου 2010 ομιλητς ταν ο πολιτειολγος-συγγραφας Κστας Ζουρρις και ο Φυσικς- Ηλεκτρονικς Δημοσθνης Κυριαζς.

Στα επμενα υπρχει η ομιλα/συνντευξη του Δημοσθνη  Κυριαζ, που οργνωσε η δημοσιογρφος  Γιολα Ρπτη.

 

  

Γιολα Ρπτη

Ο δετερος ομιλητς απψε εναι ο Δημοσθνης Κυριαζς, Φυσικς- Ηλεκτρονικς πρην Γενικς Διευθυντς Ανπτυξης του ΟΤΕ.

Ο Δημοσθνης Κυριαζς ασχολθηκε με την αλληλεπδραση Ψηφιακς Τεχνολογας – Δημοκρατας και γραψε τα  βιβλα:

«Η Αναγννηση της Δημοκρατας», «Η μεση Δημοκρατα στην Τηλρια» και «Ψηφιακ  Δημοκρατα». Εκδσεις Πατκη 2002, Εκδσεις Πατκη 2005 και νωσης Ελλνων Φυσικν 2009 αντιστοχως.

Θμα της ομιλας μας εναι «Ψηφιακ Δημοκρατα»

 

Ερτηση (Γιολα Ρπτη )

Κριε Κυριαζ, απ το βιογραφικ σας φανεται τι η παιδεα σας και οι εμπειρες σας βρσκονται στον τομα της Φυσικς και της Ψηφιακς τεχνολογας των τηλεπικοινωνιν και της πληροφορικς.

Γιατ ασχοληθκατε με να θμα που ανκει σε να ξνο τομα· στον τομα της κοινωνιολογας και της πολιτικς ;

 

Απντηση (Δημοσθνης Κυριαζς)

Εναι μια ελογη ερτηση, που μου χουν κνει αρκετο.

Τα πργματα ξεκνησαν κπως τσι.

Απ την ερασιτεχνικ μελτη των αρχν και των πρακτικν του πολιτεματος της Αθηνακς Δημοκρατας,  μου δημιουργθηκε η στρεα ποψη τι θεμελιδης προπθεση ανπτυξης και λειτουργας Δημοκρατικν θεσμν, εναι η παρξη καλν συνθηκν επικοινωνας των ανθρπων· τι η δημοκρατα αναπτσσεται που και ταν υπρχουν καλς συνθκες αμφιενεργς επικοινωνας των ανθρπων.

Στην αρχαα Ελλδα τεχνολογα  επικοινωνας  των ανθρπων δεν υπρχε. Ο μοναδικς τρπος ταν η συγκντρωση τους στον διο τπο – στην Πνκα – και στον διο χρνο για να ανταλλξουν απψεις και να προυν αποφσεις με δημοψηφσματα.

Οι καλς συνθκες επικοινωνας στην αρχαα Ελλδα διασφαλστηκαν απ τρεις σημαντικος παργοντες:  (1) το πολ καλ κλμα της, (2) την οργνωση της σε κρτη/ πλεις μικρς κτασης και πληθυσμο, που οι συνθκες επικοινωνας βελτιστοποιονται για ευνητους λγους,  και (3) στη μεγλη επικοινωνιακ ισχ της Ελληνικ γλσσας. σως να χετε διαβσει τι η ελληνικ γλσσα κρνεται ως η μνη κατλληλη για την επικοινωνα  ανθρπων με υπολογιστς. 

Η ισχς αυτς της προπθεσης νομζουμε πως αποδεικνεται και απ το ακλουθο ιστορικ γεγονς:

Η Δημοκρατα, ουσιαστικ λειτοργησε μνο στα κρτη-πλεις της αρχαας Ελλδας. ταν τα κρτη πλεις πθαναν, πθανε και η δημοκρατα. Τα δημοκρατικ πολιτεματα που δημιουργθηκαν στα χρνια που ακολοθησαν, χουν ως το πιο σημαντικ κοιν γνρισμα με εκενη την αυθεντικ δημοκρατα, το νομα «δημοκρατα».  

Σμερα υπρχει μεγαλτερη ακμη σγχυση για το τι τελικ εναι δημοκρατα.. Σμερα, λα τα πολιτεματα ονομζονται δημοκρατες. Ακμη και αυτ στα οποα λη η εξουσα ασκεται δικτατορικ απ τον να  «φωτισμνο ηγτη».

 

Ερτηση

Πς συσχετζεται η ψηφιακ τεχνολογα και η δημοκρατα ;

 

Απντηση

Η σχση δημοκρατας και ψηφιακς τεχνολογα γνεται φανερ, αν δεχθετε τι η δημοκρατα αναπτσσεται που οι συνθκες διακνησης της πληροφορας, εναι εκολες και αξιπιστες. 

Σμερα, την εποχ των αμφιενεργν δικτων και του Ιντερντ, οι νθρωποι βινουν φανταστικς συνθκες ευχερος επικοινωνας. Σμερα χρη στην τεχνολογα λος ο κσμος επικοινωνιακ εναι να χωρι.

Το συμπρασμα εναι πως σμερα, χρη στην τεχνολογα,  υπρχουν οι προποθσεις για να λειτουργσει να πολτευμα, με αρχς  παρμοιες  με αυτς της Αθηνακς Δημοκρατας, οι οποες  προφανς θα προσαρμοσθον στα κοινωνικ, πολιτικ και τεχνολογικ δεδομνα του 21ου  αινα.

 

Ερτηση

Η λειτουργα των δημοκρατικν θεσμν με μσα της ψηφιακς τεχνολογας χει σοβαρ πλεονεκτματα σε σγκριση με τη συμβατικ λειτουργα τους ;

 

Απντηση

Ναι χει. Τα πλεονεκτματα της ψηφιακς λειτουργας των θεσμν εναι φανταστικ περισστερα, απ εκενα της σημερινς λειτουργας.

Τα σημαντικτερα απ αυτ εναι η διασφλιση στους ανθρπους σων δυνατοττων για αμοιβαα ενημρωση και η πολ μεγλη μεωση του μεσου και μμεσου κστους λειτουργας των θεσμν.

Μια εικνα της αναμενομνης βελτωσης μπορε να σχηματσει κανες αν συγκρνει τον τρπο λειτουργας, λλοτε και τρα μιας τρπεζας ενς αεροδρομου.    

 

Ερτηση

Το βιβλο σας που χει εκδοθε απ την νωση Ελλνων Φυσικν χει ττλο ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ και υπτιτλο «Η επδραση της σγχρονης Φυσικς και της Ψηφιακς τεχνολογας στη Δημοκρατα»

Με σα μας επατε προηγουμνως, γινε κατανοητ η επδραση της ψηφιακς τεχνολογας στη Δημοκρατα. Θα μποροσατε να μας πετε δο λγια για την επδραση της μοντρνα Φυσικς στη Δημοκρατα ;

 

Απντηση

Θα προσπαθσω αν και η απντηση χρειζεται κπως περισστερο χρνο για να γνει κατανοητ.

Οι αρχαοι λληνες θεωροσαν τη λογικ και την ηθικ της Δημοκρατας, σαν κτι το προφανς και αυτονητο.

Αντθετα στα νετερα χρνια οι ουμανιστς φιλσοφοι, πως ο Τμας Χμπς,  ο Ζαν Ζακ Ρουσσ και λλοι, προκειμνου να πεσουν για τη λογικ και την ηθικ της δημοκρατας κατφυγαν στα επιχειρματα που περιλαμβνονται στα βιβλα τους που εναι γνωστ ως « Κοινωνικ Συμβλαια» .

Παρ’ λα αυτ, οι δο βασικς αρχς της δημοκρατας: (1) Η σκηση εξουσας απ το σνολο των πολιτν και (2) η ανδειξη αρχντων με την κλρωση (τυχαα  επιλογ), θεωρονται  ακμη και σμερα, σαν  πρξεις παρλογες και συνεπς πρξεις προς αποφυγ.

Για παρδειγμα η σκηση της εξουσας απ το σνολο των πολιτν θεωρετο πρξη ουτοπικ που οδηγε στην καταστροφ. Τα τυχαα γεγοντα, η τυχαιτητα,  θεωρετο πρξη τυφλ· μια πρξει που στερεται  στχων και νοματος.

Η σγχρονη Φυσικ και ειδικτερα η Στατιστικ και η Κβαντικ Μηχανικ, χρησιμοποιε στη μελτη των προβλημτων, τη λογικ «του συνλου και του τυχαου», μια λογικ δηλαδ, που εναι ασμβατη  με τις προαναφερθεσες κρατοσες αντιλψεις.

Το συμπρασμα μας εναι τι η  λογικ του συνλου και του τυχαου των αρχαων Ελλνων, ταν μια επιλογ προχωρημνου ορθολογισμο, που βρσκει τη λογικ της δικαωση, μετ απ 2500 χρνια.  στα συμπερσματα της μοντρνας Φυσικς.

 

Ερτηση

Στο βιβλο σας αναφρετε τι Δημοκρατα εναι το πολτευμα της χαμηλ εντροπας.

Τι σημανει αυτς ρος ; 

 

Απντηση

Το θμα θλει χρνο για να απαντηθε. μως θα προσπαθσουμε για μα απλ και ελπζω κατανοητ απντηση.

Στα φυσικ συστματα ως εντροπα ορζεται το «αντστροφο του μτρου της πληροφορας».

Χαμηλ συνεπς  εντροπα στα κοινωνικ συστματα, σημανει ελεθερη και ανθευτη διακνηση της πληροφορας.

Νομζω πως ο ρος διαφνεια που χρησιμοποιον οι πολιτικο και οι κοινωνιολγοι, σημανει κατ βθος χαμηλ εντροπα.

Η εντροπα εναι το σημαντικτερο χαρακτηριστικ των φυσικν συστημτων.

Το γιατ η διαφνεια - η χαμηλ εντροπα - εναι το σημαντικτερο χαρακτηριστικ των  κοινωνικν συστημτων, εναι μλλον κατανοητ.

 

Ερτηση

Θλετε να προσθσετε κτι πριν κλεσουμε τη συζτηση μας ;

 

Απντηση

Ναι. Θλω να πω με μφαση τι η ψηφιακ τεχνολογα μπορε να υπηρετσει, εξ σου αποτελεσματικ, τσο γνσιους δημοκρατικος θεσμος, σο και ψευδο-δημοκρατικος ολιγαρχικος θεσμος.

Αν υπηρετσει γνσιους δημοκρατικος θεσμος η τεχνολογα θα εναι ευλογα και χημα αναγννησης της δημοκρατας.

Αν μως υπηρετσει ψευδο- δημοκρατικος θεσμος θα γνει κατρα και χημα θαντου της δημοκρατας και επικρτησης των πολιτευμτων των «μεγλων  αδελφν».

Η δημιουργα μως των θεσμν δεν εναι ευθνη της τεχνολογας.

Εναι ευθνη των πολιτικν, των ειδημνων και λων των απλν πολιτν.

 

 

 

 

2009-2012 ALL ABOUT WEB ( , Web development, )