Digital Direct Democracy
   
e-mail
-
-
 
- -
  - |
 
     
-  

Λογικ εναι η επιστμη που χει ως αντικεμενο μελτης, την ορθ νηση· τους νμους των νοητικν διαδικασιν, τις αρχς εγκυρτητας των επιχειρημτων, τις μεθδους εξαγωγς συμπερασμτων, τον λεγχο της ορθτητας των κ.α.[1]

Απ τον παραπνω ορισμ προκπτει τι η λογικ αποτελε τη βση ανπτυξης κθε λλης επιστμης· τι αποτελε την επιστμη της επιστμης.

Ποιοι και πτε μως ανπτυξαν την επιστμη της Λογικς ;

Ποιο εναι το λκνο της Λογικς ;

Η απντηση στα παραπνω ερωτματα, που δεν φανεται τι ενδιαφρει πολ τους απλος ανθρπους και τους ειδμονες, εναι : Λκνο της λογικς εναι η αρχαα Ελλδα· η επιστμη της Λογικς γεννθηκε στον διο χρο και στον διο χρνο, που γεννθηκαν, η Δημοκρατα και νας ανεπανληπτος σε αρχς, ιδες και ουμανιστικς κατακτσεις  Πολιτισμς.

Στη αρχαιοελληνικ Λογικ, βασικ εργαλεο για την «ορθ νηση» εναι οι  συλλογισμο, σαν και αυτος που κποτε διδαχθκαμε στο Γυμνσιο:

  • λοι οι σκλοι εναι ζα 
  • Ο Τζκ εναι σκλος

Συμπρασμα/απφαση

  • Ο Τζκ εναι ζο

Οι συλλογισμο αυτο, στους οποος  η διαδικασα εξαγωγς συμπερσματος κινεται απ το γενικ στο ειδικ, ονομζονται παραγωγικο συλλογισμο . Αντθετα αυτο, στους οποους η διαδικασα κινεται απ το ειδικ προς το γενικ ονομζονται επαγωγικο συλλογισμο. Σημειστε τι αυτ η βασικ και ξεκθαρη δικριση γινε απ τον Αριστοτλη πριν απ δυμιση χιλιδες χρνια.

Δεν εναι μσα στις προθσεις μας αλλ οτε και στις δυναττητες μας, να πομε περισστερα για την αρχαιοελληνικ Λογικ και τη Λογικ που αναπτχθηκε στα δυμιση χιλιδες χρνια που πρασαν. Πρθεση μας εναι να πομε την ποψη μας για τη σχση της αρχαιοελληνικς Λογικς, με την Πληροφορικ.

 

Απ τη λογικ των αρχαων Ελλνων στη λογικ της  λγεβρας του Bool   

Οι απλο, λιτο και διαφανες συλλογισμο των αρχαων Ελλνων με το πρασμα των αινων εκφυλστηκαν. Οι συλλογισμο  απ μια 100% λογικ διαδικασα που με χημα την «ορθ νηση» οδηγοσε στη γνση, γιναν μια συναισθηματικ διαδικασα που με χημα τα «ορθ συναισθματα », οδηγοσε στην πστη· στην πστη στο κατεστημνο της κθε εξουσας·  πολιτικς, οικονομικς, πνευματικς,  θρησκευτικς. Η λογικ λλαξε. Απ λογικ της γνσης, γινε «λογικ» της πστης.

Στη να λογικ, οι απλο και διαφανες συλλογισμο της αρχαιοελληνικς λογικς τρα περιφρονονται και απορρπτονται. Αντθετα, οι πομπδεις, πολπλοκοι και αδιαφανες συλλογισμο, εκτιμιονται και χουν υψηλ αποδοχ.

Για να απαλλαγον οι συλλογισμο απ την αδιαφνεια και το  βερμπαλισμ και να ξαναγνουν εργαλεο γνσης, ο Γερμανς Μαθηματικς, Φυσικς και Φιλσοφος Λαμπνιτς  ( Leibnitz  1646-1716 ),  επιχερησε να παραστσει τα στοιχεα των αρχαιοελληνικν συλλογισμν (υποθσεις – συμπρασμα), με σμβολα και να μετατρψει τους συλλογισμος σε μια μαθηματικ διαχεριση συμβλων.

Ο Λαμπνιτς δεν κατφερε να υλοποισει το ραμα του. μως μας φησε μια σημαντικ κληρονομι. Αυτ τοτο το ραμα.   

Προσπθειες μετασχηματισμο της αρχαιοελληνικς Λογικς σε μαθηματικ διαχεριση, γιναν και απ λλους πως τον Morgan (1806 – 1876) .

Εκενος μως που ολοκλρωσε αυτς τις προσπθειες ταν ο γγλος Μαθηματικς και μελετητς των αρχαων Ελλνων Φιλοσφων  Μπολ,  ( George Boole 1814 – 1864 ).

Ο Μπολ κατφερε να δημιουργσει να ολοκληρωμνο μαθηματικ εργαλεο παραγωγς συμπερασμτων και αποφσεων, που ονομσθηκε λγεβρα του Μπολ.

Βασικ χαρακτηριστικ της Φιλοσοφας του εναι – κατ την αντληψη μας – η επιστροφ στους απλος, κατανοητος και διαφανες συλλογισμος της αρχαιοελληνικς Λογικς.

Ο Μπολ στη λγεβρα του ρισε αξιωματικ τρεις  μνο λογικς πρξεις, τρεις μνο βασικος συλλογισμος.  Τη λογικ πρσθεση πρξη  OR, το λογικ πολλαπλασιασμ πρξη  AND , και τη λογικ  ρνηση πρξη NOR . Κθε λλη λογικ παρσταση ταν να σνολο απ αυτς τις τρεις πρξεις, απ αυτος  τους τρεις  βασικος συλλογισμος. 

Στην λγεβρα του Μπολ οι μεταβλητς (οι γνωστοι που μθαμε στην λγεβρα του Γυμνασου) μπορον να προυν μνο δυο τιμς. Το 1 (το σωστ) και το 0  (το λθος).

τσι λες οι πρξεις της λγεβρας του Μπολ  ταν πολ ευκολτερο να γνονται στο δυαδικ σστημα, γιατ αυτ χει μνο δο ψηφα. Το 1 και το 0. Να θυμσουμε τι το δεκαδικ σστημα χει δκα ψηφα τα 0,1, 2, …9

Το δυαδικ  σστημα, λγω του μικρο πλθους ψηφων που χρησιμοποιε, εναι το πιο απλ αλλ και το πιο φλαρο ( μεγλης πολλαπλτητας) αριθμητικ σστημα

Η φιλοσοφα του θυμζει λγο το χρυσ καννα των μοχλν που κποτε διδασκμασταν στο Γυμνσιο: «τι κερδζουμε σε δναμη το χνουμε σε δρμο»

Και εδ συμβανει κτι ανλογο: «τι κερδζουμε σε απλτητα το χνουμε σε φλυαρα)»

Η χρση της λγεβρας του Μπολ απ τους διους τους ανθρπους δεν εχε πρακτικ ενδιαφρον. Οι νθρωποι φταναν  σε αποφσεις πολ πιο γργορα με το δικ τους τρπο, πρα με το μεθοδικ, διαφαν, αλλ πληκτικ τρπο του Μπολ.

Μχρι το 1938 η  λγεβρα του Μπολ εχε θεωρητικ αλλ χι και πρακτικ αξα.

Το 1938 νας Αμερικανς φοιτητς του MIT  ο Σννον (Claude Shannon 1916 – 2001), εχε την καταπληκτικ  ιδα να χρησιμοποισει, για την πραγματοποηση των πρξεων της λγεβρας του Μπουλ χι ανθρπους, αλλ διακπτες ηλεκτρικν κυκλωμτων. 

Η χρση των διακοπτν γινε εφικτ λγω της απλτητας του δυαδικο συστματος, που πως αναφρθηκε αποτελε μαθηματικ διαχεριση, δο  μνο ψηφων. Του 1 και του 0 . πως λοι ξρουμε οι διακπτες χουν μνο δυο καταστσεις :Την  1 (διακπτης κλειστς) και την  0 (διακπτης ανοικτς).

Οι απλς αλλ φλαρες  λογικς πρξεις της λγεβρας του Μπολ, μποροσαν τρα να πραγματοποιονταν απ τεχνικ στοιχεα που δεν εχαν νοημοσνη, αλλ μποροσαν να εργζονται γργορα, χωρς χρονικος περιορισμος, χωρς να κουρζονται και να πλττουν.

 

 

Η ιδα αυτ του Σννον δωσε μεγλη πρακτικ αξα στην λγεβρα του Μπολ και οδγησε στη σημεριν επιστμη και τεχνολογα της Πληροφορικς.[2]

 

Πληροφορικ και Δημοκρατα

Η σχση Πληροφορικς, ψηφιακς τεχνολογας γενικτερα, και Δημοκρατας στο πρακτικ εππεδο εναι, λγο πολ, γνωστ. Συνοψζεται στη διασφλιση,  ριστων και προσιτν συνθηκν επικοινωνας σε λους τους ανθρπους· πλοσιους και φτωχος, αντατης και στοιχειδους εκπαδευσης.

Στο θεωρητικ μως εππεδο, αυτ η σχση δεν εναι το διο προφανς. Την παρξη της μπορομε, σως, να την καταλβουμε απ τα ακλουθα  ιστορικ γεγοντα και  συμπερσματα:

(1)   Η Δημοκρατα λειτοργησε στις χρες που υπρχε λογικ νοοτροπα και αλφαβητικ γραφ. Αντθετα στις χρες που υπρχε δογματικ νοοτροπα  και συμβολικ γραφ λειτοργησαν μοναρχικ/θεοκρατικ πολιτεματα[3]

(2)   Η ψηφιακ τεχνολογα αποτελε εργαλεο ανπτυξης και υπηρτησης λογικς και χι δογματικς νοοτροπας.

(3)   Η φιλοσοφα της ψηφιακς τεχνολογας εναι η δια με τη φιλοσοφα των αλφαβητικν γραφν, με να επ πλον μεγλο πλεονκτημα : Χρησιμοποιε μνο δο γρμματα (το 1,0) και χει παγκσμια χρση.

 

Η ποψη τι η ψηφιακ τεχνολογα μπορε να γνει χημα αναγννησης της Δημοκρατας δεν εναι μνο μα ουμανιστικ και ευγενικ ιδα·  εναι και μα ορθολογικ και πρακτικ εφαρμσιμη  ιδα.

 

 [1] Λεξικ της Νας  Ελληνικς Γλσσας Γ. Μπαμπινιτη

[2] Στην αρχ για την εκτλεση λογικν πρξεων,  χρησιμοποιθηκαν διακπτες με κινομενα στοιχεα (ρελδες), αργτερα χρησιμοποιηθκαν «στατο διακπτες» δηλαδ διακπτες  χωρς κινομενα στοιχεα απ ηλεκτρονικς λυχνες στην αρχ και αργτερα απ  τρανζστορ και ολοκληρωμνα κυκλματα.

[3] Δ. Κυριαζς. Ψηφιακ Δημοκρατα . Εκδσεις  νωσης Ελλνων Φυσικν 2009

 

 

2009-2012 ALL ABOUT WEB ( , Web development, )