Digital Direct Democracy
   
e-mail
-
-
 
- -
  - |
 
     
-  

 

Η  Ιστοσελδα των Φλων της ΨΑΔ, σμφωνα με τον κανονισμ της, δημοσιεει θματα, που σχετζονται με την σκοπιμτητα και εφικττητα λειτουργας ενς πολιτεματος Ψηφιακς μεσης Δημοκρατας, καθς και προτσεις που « καταδεικνουν με ποιο τρπο μπορον οι διαδικασες της ΨΑΔ να συμβλλουν στην αποτελεσματικ αντιμετπιση προβλημτων που απασχολον την Ελληνικ κοινωνα»

Την παροσα περοδο το μεζον πρβλημα που απασχολε τους λληνες πολτες εναι ο τρπος αντιμετπισης της σοβαρς οικονομικς κρσης που λοι βινουμε. 

Στη λογικ της Ψηφιακς μεσης Δημοκρατας ο πιο σημαντικς παργοντας αντιμετπισης αυτς της κρσης,  εναι η συνειδητ και κθυμη αποδοχ και στριξη απ τους πολτες, των μτρων που θα εφαρμοσθον για να  βγομε απ την κρση. Εν δεν υπρχει αυτ η αποδοχ, ττε ο ορθολογισμς και η αποτελεσματικτητα των μτρων θα χουν σως θεωρητικ αξα, αλλ χι και πρακτικ, Ο λγος προφανς εναι τι τελικ τα μτρα δεν θα εφαρμοσθον αλλ και αν εφαρμοσθον, οι ζημις  θα εναι μεγαλτερες απ τα κρδη  . Το ργο «παρνουμε σωστ μτρα αλλ δεν τα εφαρμζουμε», το χουμε δει πολλς φορς στη Χρα μας.

Οι απψεις/προτσεις που δημοσιοποιονται για την αντιμετπιση της  οικονομικς κρσης  συνοψζονται σε δο, ουσιαστικ, επιλογς  :

(1)     Στην αποδοχ της στριξης (δανεισμο) της ΕΕ, ΔΝΤ και ΕΚΤ – της τρικας - προφανς με τους «ρους που «δανεζουν» και στην  παραμον μας στην ΕΕ και στο Ευρ,

(2)     Στην  απρριψη των σκληρν και σως ασμφορων για τους λληνες μτρων της τρικας , στην πτχευση μας και στην ξοδο μας  απ το Ευρ και σως και την ΕΕ .

Μα τρτη επιλογ θα ταν η εξς: Οι στχοι των δανειστν να πραγματοποιηθον με  μτρα της επιλογς της  Ελληνικς Κυβρνησης,  που θα περικψουν πρτα τις σπατλες και τις διακριτικς και ανθικες αμοιβς κποια μειοψηφας (των βολεμνων πατρικων του πολιτικο συστματος) και μετ να περικψουν τους μισθος και τις συντξεις των  απλν εργαζομνων. Αυτ μως η δυναττητα υπρχε και υπρχει, αλλ δεν αξιοποιεται.

Η επιλογ μως αυτ, ουσιαστικ συμππτει με την (1) γιατ οι δανειστς ενδιαφρονται μνο για τους οικονομικος στχους που πρπει να πραγματοποιηθον και  χι για το πς θα πραγματοποιηθον.

Τα μτρα που προτενονται απ τους δανειστς, προφανς συνιστον να εκολο και αποτελεσματικ τρπο επτευξης των οικονομικν στχων αλλ χι και το βλτιστο για τους λληνες, τρπο.

Τα σωστ και δκαια μτρα επτευξης των οικονομικν στχων,  τα γνωρζει  η πλειοψηφα των Ελλνων πολιτν, αλλ δεν χει τη δυναττητα να τα επιβλει, παρτι αυτ η δυναττητα δδεται απ το Σνταγμα.

Εν οι πολτες αποφσιζαν (επλεγαν ) οι διοι  ποιν απ τους ανωτρω δο - περισσοτρους -  τρπους θεωρον ως το  βλτιστο, ττε η ξοδος μας απ την κρση θα εχε μεγλη αποδοχ, με αποτλεσμα να γνει στο συντομτερο χρνο και με τις μικρτερες παρπλευρες ζημες.

Στους στχους των φλων της  ΨΑΔ δεν περιλαμβνεται η προσπθεια να επιχειρηματολογσουν υπρ της σωστς επιλογς. Θεωρον τι για το ργο αυτ υπρχουν ειδμονες με γνσεις και θος.

Στους στχους των Φλων της ΨΑΔ, περιλαμβνεται μνο η προσπθεια να πεσουν τι, σωστ, ηθικ και αποτελεσματικ εναι αυτ την απφαση να την προυν οι πολτες με δημοψφισμα και χι οι εκπρσωποι τους με, στω, «μμεση να εντολ  των πολιτν».

Η λψη των αποφσεων μετ απ  προκρυξη  νων εκλογν, πως φημολογεται, δεν αλλζει τη φιλοσοφα λσεως του προβλματος, γιατ η λση θα πραγματοποιηθε με την δια νοοτροπα, τις διες μεθδους και απ τους διους ανθρπους, που δημιοργησαν το πρβλημα.

Κατανοομε τι η λση του δημοψηφσματος θα θεωρηθε απ πολλος πολτες ως ουτοπικ κα ι επικνδυνη, γιατ υπρχει καθεστηκυα  αντληψη τι: η ενημρωση, η κρση και η ευθνη των απλν πολιτν, εναι πολ καττερη απ αυτν των αντιπροσπων τους.

Οι φλοι της ΨΑΔ αυτ οτε το πιστεουν οτε το δχονται. Ακμη  πιστεουν τι, οι πολτες  χουν περισστερα δικαιματα σε λθη απ τους αντιπροσπους τους.

Μετ τις παραπνω εισαγωγικς σκψεις, παραθτουμε το ρθρο που μας στειλε ο φλος της ΨΑΔ   Νκος Αναγνωσττος, με ττλο « Η λση της οικονομικς κρσης στη Χρα μας».

Για το θμα της οικονομικ κρσης, η ιστοσελδα θα δημοσιεσει ευχαρστως και λλες απψεις για  τις επιλογς εξδου απ την κρση, που στην ουσα υπρχον.  

 Δ.Κ

 

Η λση της οικονομικς κρσης της Χρας μας

                                                                                   

        Το πρβλημα της Ελληνικς οικονομας, ενδχεται να μπορε να αντιμετωπιστε με ναν απλοστερο και λιγτερο οδυνηρ τρπο, ως λλο αυγ του Κολμπου, υιοθετντας μια παλαιτερη πρταση του Μλτον Φρντμαν.

            Ποιοι μως εναι οι λγοι που επιβλουν αναζτηση εναλλακτικς λσης, απ αυτ που μας επιβλει η τρκα και ιδιατερα το ΔΝΤ, η διεθνς αυτ μστιγα που ελγχεται απ ιδιτες διεθνες τραπεζτες, οι οποοι το μνο που τους ενδιαφρει εναι το δικ τους κρδος και οι οποοι, σμφωνα με οικονομικος αναλυτς, δημιουργον οι διοι τις συνθκες (οικονομικς κρσεις) ανγκης δανειοδτησης , με τις ντιρεκτβες που επιβλουν;

            1.- Η δραματικ περιστολ των εισοδημτων, με ανυπολγιστες συνπειες των χαμηλμισθων και των χαμηλοσυνταξιοχων στο βιοτικ τους εππεδο.

            2.- Η δυσκολα μχρι αδυναμα μεωσης του δημοσιονομικο μας ελλεμματος.

            3.- Η αξηση αντ μεωσης  του δημσιου χρους.

            4.- Η αδυναμα ισοσκελισμο του εμπορικο μας ισοζυγου.

            5.- Η μεωση του τουρισμο, κυρως λγω μη ανταγωνιστικν τιμν.

            6.- Η ανεξλεγκτη αξηση της ανεργας.

            7.- Η μεωση των εξαγωγν  με πιθαν αξηση των εισαγωγν.

            8.- Υποχρηση της ανπτυξης με μεωση των επενδσεων.

            Συμπερασματικ. Οι ντιρεκτβες της τρκα, πραν της δραματικς μεωσης του βιοτικο επιπδου, προβλπεται μλλον αδιξοδη, και οι θυσες μας και οι συνεπακλουθες οδνες, να γνονται μλλον επ ματαω.

            Η εναλλακτικ πρταση, η οποα αν μελετηθε προσεκτικ και προ πντων ψχραιμα και ανεπηραστα, ενδχεται να ανατρψει ακμη και να αντιστρψει τις περισστερες, αν χι λες, τις δυσμενες συνπειες  της παροσης διαδικασας, εναι η ακλουθη:

            1.- Επαναδιαπραγμτευση του δημσιου χρους, με συνπεια να μειωθε γρω στα 200 δις ευρ, εκ των οποων τα 80 δις ευρ εντς Ελλδος.

            2.- ξοδο απ το Ευρ, το οποο εναι νμισμα για ισχυρς οικονομες, αφο δεν μπορομε ποτ να αντιμετωπσουμε επιτυχς τον ισοσκελισμ  του εμπορικο ισοζυγου για ευνητους λγους.

            3.- Επαναφορ της δραχμς μας, με υποτμηση τουλχιστο κατ 30%. τσι τα προντα και οι υπηρεσες μας θα εναι ελκυστικς, με συνπεια να αυξηθε ο τουρισμς και οι εξαγωγς μας και μεωση των εισαγωγν.

            4.- Επαναφορ της συναλλαγματικς πολιτικς, σμφωνα με την οποα οι εισαγωγς προντων και υπηρεσιν θα γνεται μνο απ σους διαθτουν δικ τους συνλλαγμα, εκτς για εξοπλισμ/τεχνογνωσα επενδυτικν προγραμμτων.

            5.- και σημαντικτερο, και εδ ρχεται η πρταση του διεθνς αναγνωρισμνου οικονομολγου Μλτον Φρντμαν.

            Θα σταματσουμε να εκδδουμε ομλογα για δανεισμ, αλλ θα εκδδουμε δραχμς για να καλπτουμε τα δνεια και τα ελλεμματα,  δραχμς οι οποες δεν επιβαρνονται με τκους πως τα ομλογα, για τα οποα οι εγγυσεις του δημοσου εναι οι διες με τις δραχμς. Αυτ το εχε διαπιστσει και ο Τμας ντισον, ο οποος επε τι, αφο τα ομλογα  εκδδονται με εγγηση του δημοσου και επιβαρνονται με τκους,  γιατ να μην εκδδονται δολρια τα οποα επσης χουν την εγγηση του δημοσου αλλ δεν επιβαρνονται με τκους.

            Για να αποφευχθε η κυκλοφορα πληθωριστικο χρματος, και αυτ εναι μρος της πρτασης του Μλτον Φρντμαν, θα επιβληθε ταυτχρονη και αντστοιχη αξηση του υποχρεωτικο αποθεματικο των Τραπεζν, τσι στε σο χρμα εκδδεται να απορροφται απ τις Τρπεζες, μχρι το αποθεματικ να φθσει στο 100%, χωρς ποτ να μπορον να δανεζουν περισστερα απ τα αποθεματικ τους.

            Το σστημα αυτ εφρμοσε επιτυχς ο Αβραμ Λνκολν, ταν τον εκβαζε η Ομοσπονδιακ Αποθεματικ Τρπεζα των ΗΠΑ (FED),  η οποα, ειρσθω εν παρδω, δεν εναι οτε ομοσπονδιακ, οτε αποθεματικ, απλ διτι εναι ιδιωτικ με δικαωμα κδοσης χρημτων κατ την κρση της, και αυτς ταν και ο λγος που ο Πρεδρος Λνκολν εξδωσε το δικ του νμισμα, τα πρσινα δολρια (greenbacks), και παρλο που οι θιγμνοι τραπεζτες τον δολοφνησαν το 1865, ακολουθθηκε η δικ του πολιτικ, και τα greenbacks κυκλοφοροσαν μχρι το 1994 Παρμοια τακτικ ακολοθησε και ο Πρεδρος Βενιαμν Φραγκλνος κατ την Αμερικανικ Επανσταση, εκδδοντας το δικ του νμισμα τα Colonian Script. To πρβλημα που δημιουργοσαν οι Τραπεζτες το εχαν διαπιστσει και υποστριζαν την κδοση εθνικο χρματος οι Πρεδροι Τζφερσον, Μντισον, Τζκσον, Βαν Μπιοριν και ασφαλς ο Λνκολν.

            Κτι που δεν εναι γνωστ στο ευρ κοιν, εναι η κυριαρχα των διεθνν τραπεζιτν επ των οικονομιν του πλαντη ολκληρου, μσω των κεντρικν τραπεζν των κρατν που ελγχουν και δημιουργον τεχνικς οικονομικς κρσεις, ακμη και πολμους αν χρειαστε, προκειμνου να κερδσουν περισστερα χρματα, με τη ρθμιση την ποστητα του χρματος που τροφοδοτον τις αγορς, ερμην των κυβερνσεων. Απ το 1964 χουμε να τραπεζικ σστημα που βασζεται στο χρος. Σμερα λα τα κρτη του πλαντη μας εναι χρεωμνα με μεγλα ποσ. Ο Μλτον Φρντμαν κανε την εξς σημαντικ παρατρηση: «Δεν γνωρζω καμα οικονομικ κρση, σε οιαδποτε χρα οιοδποτε χρονικ σημεο, που δεν συνοδεεται απ μεγλη μεωση του αποθματος του χρματος και καμα μεωση του αποθεματικο του χρματος που δεν συνοδεεται απ μεγλη οικονομικ κρση». Ο καθηγητς Πανεπιστημου και τ.Πρεδρος Τρπεζας Λρυ Μπτς, επε τι «σε περιδους οικονομικς κρσης, ο πλοτος δεν καταστρφεται, αλλζει μνο χρια». 

            Το σστημα αυτ της κδοσης δικ του χρμα ελεθερο χρους, εκδδει εδ και 200 χρνια με επιτυχα να μικρ νησ στο Αγγλικ κανλι, το Γκρεντι, χωρς να χρωστ τποτε σε κανναν και οι κτοικοι να εναι ευχαριστημνοι και χωρς προβλματα. Φανεται οι διεθνες τραπεζτες ασχολονται με τα μεγλα και δυνατ κρτη τα οποα θα τους επιφρουν μεγλα κρδη και δεν ασχολονται με τα μικρ. σως αυτ να μας προβληματσει και να σκεφθομε τι επειδ και εμες εμαστε να μικρ κρτος, θα μποροσαμε να πορευτομε με τη δραχμ μας, ελεθερη χρους, χωρς να μας ενοχλσει κανες και να περνμε καλ με τη δικ μας πολιτικ και τις δικς μας αποφσεις.

            Το οικονομικ επιτελεο της Κυβρνησης και ενδεχομνως σε μια σσκεψη των αρχηγν των κομμτων υπ τον Πρεδρο της Δημοκρατας, θα πρπει να μελετηθε προσεκτικ η περπτωση να εκδσουμε δικ μας ελεθερο χρους χρμα και να μπορσουμε τσι να ζσουμε συχα και ανεξρτητα απ κθε διεθν επηρεασμ και μακρι απ κθε οικονομικ κρση.

 

             

Ο Νκος Αναγνωσττος, εναι Επιχειρηματας. Σποδασε οικονομικ στο Πανεπιστμιο  του Sommercet και διατλεσε Πρεδρος του Δημοτικο Συμβουλου του Δμου Κηφισις.

 

 

2009-2012 ALL ABOUT WEB ( , Web development, )