Digital Direct Democracy
   
e-mail
-
-
 
- -
  - |
 
     
-  

 

Μια γνωστ παλι ιστορα.

Μπομερανγκ ονομζεται η πραγματοποηση  ιδιοτελος, δλιας και εγκληματικς πρξεως,  η οποα νομοτελειακ στρφεται κποτε εις βρος του δρστη, εις βρος του θτη.

Ο ρος δημιουργθηκε απ το νομα του κυνηγητικο πλου μπομερανγκ των  ιθαγενν της Αυστραλας. Το πλο αυτ -  μια ρβδος μεγλης ελαστικτητας που  κμπτεται απ τον κυνηγ - μετ την εκτξευση του επιστρφει στο σημεο εκτξευσης δημιουργντας σοβαρ κνδυνο στον διο τον κυνηγ.

Το φαινμενο αυτ περιγρφεται  στη στοχαστικ σοφα του Ελληνικο λαο, απ τη   λακ παροιμα : «ποιος σκβει λκκο για λλον, πφτει μσα αυτς  ο διος».

 

Η αμεταββαστη εξουσα του ατμου.

Κθε νθρωπος χει απ τη φση, απ το Θε ενργεια, ισχ[1], εξουσα.

Επειδ η εξουσα του ατμου  εναι μια μορφ ενργειας, διπεται απ το νμο της αφθαρσας (της διατηρσεως) της ενεργεας και το νμο του  αμεταββαστου της ανθρπινης ισχος σε τρτους, πως ακριβς ισχει το αμεταββαστο σε τρτους της  μυκς και της πνευματικς ισχος μας.  

Αυτ η φυσικ νομοτλεια κατ βθος ταυτζεται με το φιλοσοφικ/ηθικ αξωμα του Ζαν Ζακ Ρουσσ για το αμεταββαστο των δικαιωμτων (της εξουσας) του ατμου.

Η νομοτλεια του αμεταββαστου της  μυκς και πνευματικς ισχος των ανθρπων εναι προφανς και απολτως κατανοητ, γι’ αυτ και δεν επιχειρθηκε η αλλοτρωση της και η μεταββασης της σε τρτους, ετε με τη βα ετε με νμους της εξουσας.  Τι συνβη μως με την λλη μορφ ισχος που ονομζεται «ατομικ εξουσα»; 

 

Η παρβαση ενς φυσικο και ηθικο νμου.

Εδ και πολλς χιλιδες χρνια, ο φυσικς και ηθικς νμος για το αμεταββαστο της εξουσας του ατμου παραβιζεται απ το κατεστημνο της εξουσας, συστηματικ και στο σνολο του. Η πλειοντητα μως των ειδημνων, των πολιτικν και των απλν πολιτν, δεν θεωρε το υπψη γεγονς παρβαση φυσικο νμου, αλλ το θεωρε  τι εναι μια αναγκαα πρακτικ επιλογ, γιατ η τρηση του αξιματος αυτο εναι μια ευγενικ πλην μως ουτοπικ επιδωξη. Πιστεει δηλαδ τι ισχει κτι παρμοιο με αυτ που ισχει για  το αεικνητο 2ου εδους.

Να θυμσουμε τι αεικνητο 2ου εδους ονομστηκε η επιδωξη πραγματοποησης μηχανν, για το οποες θα σχυε  ο νμος της διατηρσεως της ενεργεας (ο 1ος νμος της Θερμοδυναμικς), χωρς να ισχει και ο νμος της εντροπας  (ο 2ος νμος της Θερμοδυναμικς). Παρδειγμα αεικιντου 2ου εδους εναι η προσπθεια μετατροπς της  θερμικς ενργειας που υπρχει στο το νερ των ωκεανν σε ηλεκτρικ ενργεια. Στη προσπθεια αυτ τηρεται ο νμος της διατηρσεως της ενεργεας×  δεν επιχειρεται η δημιουργα ενργειας απ το μηδν. μως η προσπθεια εναι νομοτελειακ ουτοπικ γιατ προποθτει την παρξη ενς λλου σματος με θερμοχωρητικτητα ανλογη των ωκεανν και θερμοκρασα μικρτερη των ωκεανν(2ος νμος της Θερμοδυναμικς).  

μως η σκηση της εξουσας απ το σνολο των ανθρπων δεν εναι νομοτελειακ ουτοπικ πως αποδεχθηκε σε τοτον εδ τον τπο πριν απ 2500 χρνια.  

Ο ισχυρισμς αυτς συνεπς, εναι  λανθασμνος× εναι νας ιδιοτελς ισχυρισμς, που υπηρετε ευνητα συμφροντα.    

Η ανωτρω δογματικ αντληψη για την πλειοντητα των ανθρπων εναι μια λανθασμνη καθεστηκυα αντληψη, πως ταν η αντληψη του γεωκεντρικο συστματος των πλανητν που  εχαν οι νθρωποι για χιλιδες χρνια. Για  τους ολγους μως του κατεστημνου των πσης φσεως εξουσιαζντων και των βολεμνων απ’ αυτος, εναι μια σκπιμη, συνειδητ και ιδιοτελς πρξη.

Η παραβαση αυτο του φυσικο νμου, εναι η βαθτερη αιτα της δημιουργας στις κοινωνες: εξουσιαζντων και εξουσιαζομνων, πλουσων και φτωχν, «καπτσων  και κουτν», σε κταση και διασπορ ασμβατη  με τους φυσικος νμους× σε νταση και διασπορ που δεν παρατηρεται σε λλες «κοινωνες» της φσεως.

Παρ τατα, οι νθρωποι συνεχζουν αυτ την παρβαση, αγνοντας τι οι παραβσεις φυσικν νμων δεν παραγρφονται αλλ πντοτε τιμωρονται σκληρ.

 

Το μπομερανγκ.

Το κατεστημνο των πσης φσεως εξουσιαζντων, για να  αναπτξει και να  διατηρσει την προαναφερθεσα καθεστηκυα αντληψη, χρησιμοποησε διφορα τεχνσματα τα σημαντικτερα απ τα οποα, κατ χρονολογικ σειρ χρσεως τους, εναι:

  • Ανακρυξη των εξουσιαζντων ως Θεν (οι Φαρα της Αιγπτου) ως εντολοδχων και εκπροσπων του Θεο (οι ελω  Θεο Βασιλες). Αποτλεσμα αυτο του τεχνσματος ταν η δημιουργα της καθεστηκυας αντληψης τι οι πρξεις του κατεστημνου των εξουσιαζντων εκφρζουν τη βοληση του Θεο και συνεπς οτε αμφισβητονται οτε υποκαθστανται με πρξεις απλν πολιτν.  
  • Ανακρυξη των εξουσιαζντων ως των μοναδικν κατλληλων υπερασπιστν των συμφερντων του λου και της πατρδας(Ολιγαρχες).
  • Ανακρυξη των εξουσιαζντων ως των βλτιστων στην πρξη φορων  σκησης της εξουσας, η οποα ανκει μεν στον «Αφντη Λα», αλλ εναι  ανφικτο να ασκεται απ τον διο τον αφντη. Ο λας χει εξουσα αλλ δεν μπορε να την ασκε ο διος (μμεσες Δημοκρατες)

Τελικ αποτλεσμα των παραπνω τεχνασμτων και ελιγμν ταν η ακρωση της ιδιτητας του «εξουσιζοντος, εξουσιαζμενου και υπευθνου πολτη», που εναι η πεμπτουσα του πολιτεματος της Δημοκρατας του αρχαιοελληνικο πνεματος.

Η πλρης και αλγιστη λεηλασα της ατομικς εξουσας, οδγησε στη δημιουργα «πολιτν» που χουν εξουσα στη θεωρα,  αλλ χι και στην πρξη. Στην  πρξη σμερα οι «πολτες», εναι μνο αποδκτες εξουσας× εναι υπκοοι, πως, με θρρος και ειλικρνεια, τους ονομζανε στο πρσφατο σχετικ παρελθν.     

Η αποξνωση μως των πολιτν απ την εξουσα τους, οδγησε στην υποβθμιση, στον εκφυλισμ της ευθνης τους για τα προβλματα του κοινωνικο συνλου.

Εναι μως καθορισμνο απ τη Φση, απ το Θε, η ευθνη και εξουσα να αποτελον μια δδυμη και αδιαρετη ονττητα. Να μοιζουν με μα σφαρα που το να ημισφαριο λγεται εξουσα και το λλο ευθνη. Να υπρχει ευθνη επειδ υπρχει εξουσα και το αντστροφο.

Την παρξη αυτς της νομοτλειας, τη βισαμε την περοδο των ανμελων  παιδικν  μας χρνων , ττε που δεν εχαμε ευθνες  και εξουσα,  και τη βινουμε καθημεριν στις συμπεριφορς: Των εργαζομνων με ελλεπουσες αρμοδιτητες (εξουσες),  των πολιτικν που δεν ασκον πραγματικ εξουσα, των απλν πολιτν που αλλοτριωμνοι απ την εξουσα τους αγωνζονται για την βελτιστοποηση των αποφσεων των εξουσιαζντων. Ττοιοι μως αγνες αποτελον κατ βθος αποδοχ της καθεστηκυας αντληψης  τι οι διοι οι πολτες  δεν μπορον να ασκον εξουσα, πως οι φυσικο νμοι ορζουν, αλλ εξουσα μπορον να  ασκον  μνο οι ολγοι, πως ορζουν οι ανθρπινοι νμοι που ισχουν σμερα.   

Η εδραωση αυτς της αντληψης χεις οδηγσει στο παρδοξο και παρλογο  γεγονς, να γνονται  αγνες των απλν πολιτν για τη μη συμμετοχ τους  στη  λψη των μεγλων αποφσεων εν θα πρεπε να συμβανει το αντθετο. Να γνονται αγνες για τη συμμετοχ  τους.

Το παρδοξο και  παρλογο αυτ γεγονς οφελεται ραγε σε καθεστηκυα αντληψη, οφελεται στην  ιδιοτελ προσπθεια κποιων μικρν υποσυνλων πολιτν που αγωνζονται να βελτιστοποισουν προσωπικ /και συντεχνιακ  συμφροντα;

Οι πολτες της Αθηνακς Δημοκρατας, της πραγματικς Δημοκρατας, τατιζαν την ιδιωτικ  με τη δημσια ζω τους× αισθνονταν εξ σου υπεθυνοι για τα προσωπικ και τα δημσια προβλματα.  «Για αυτος η δημσια ζω ταν τσο βαθει δεμνη με την ιδιωτικ που δσκολα μποροσες να την ξεχωρσεις.»[2] .

Σμερα, που η εξουσα των πολιτν χει λεηλατηθε απ το κατεστημνο, εναι φυσικ οι πολτες να ενδιαφρονται μνο για την προσωπικ τους ζω.

Η αλλοτρωση μως των πολιτν απ την σκηση της πολιτικ εξουσα, φησε απροσττευτη την προσωπικ τους ζω. Την φησε στο λεος των εξουσιαζντων.

Λση για το πρβλημα αυτ, θεωρθηκε απ το κατεστημνο πς εναι η δημιουργα των «Ανεξρτητων Αρχν» προστασας των πολιτν. Κτι εναι  σως και αυτ, που μως δεν μπορε να αντικαταστσει  την κλεμμνη εξουσα των πολιτν.

Οι παραβσεις φυσικν νμων δε θεραπεονται με ανθρπινα τεχνσματα. Θεραπεονται μνο με την ακρωση των ουσιαστικν αιτων που οδηγον σε παραβσεις.   

να δετερο σημαντικ χαρακτηριστικ των σημερινν δημοκρατιν εναι η  θεσμοθτηση της ασυλας των θεσμικν οργνων εξουσας, των βουλευτν. Αυτς μως  ο θεσμς, που γινε για να χουν οι βουλευτς ελευθερα λγων και πρξεων για πολιτικ θματα, οδηγε σε υποβθμιση της ευθνης αυτν× αν χι λων, αλλ αρκετν  εξ αυτν. Αυτν την υποβθμιση τη βλπουν καθημεριν οι πολτες, στα τσα σκνδαλα των ανθρπων της εξουσας.  

Τα παραπνω θα οδηγσουν, αν δεν χουν δη οδηγσει, στην υποβθμιση και ακρωση της θεσμικς και νμιμης εξουσας του κατεστημνου· στο μπομερανγκ του κατεστημνου.  Οι φυσικο νμοι, σγουρα,  θα υπερισχσουν των ανθρωπνων.

Η ανωτρω ποψης εναι απολτως συμβατ με τη να αρχ της αβεβαιτητα του Ηλι Πριγκζιν[3] .Σμφωνα με την αρχ αυτ, που ισχει για τον μεγκοσμο και χι για τον μικρκοσμο που ισχει η αρχ της αβεβαιτητας του Χασενμπερκ,  « τα ανοικτ συστματα», στα οποα εντσσονται και τα κοινωνικ, οδεουν προς μη προβλψιμες, προς αββαιες καταστσεις, ταν η πολυπλοκτητα τους ξεπερσει κποιο ριο. Τα σημεριν κοινωνικ και πολιτικ συστματα, χουν παραγνει πολπλοκα και υποκριτικ. Οι λγοι εναι γνωστο. Η εξλιξης τους απρβλεπτη.   

Αυτ το επερχμενο μπομερανγκ, το βλπουμε κθε μρα στην αδυναμα της θεσμικς και συμβατικ νμιμης εξουσας να πεσει και να πρξει. Να πεσει τους πολτες τι κποιες επιλογς της εναι σωστς και αναγκαες και τι δεν υπηρετον  ιδιοτελες επιδιξεις της .  

Εξ αιτας των παρλογων και ιδιοτελν πρξεων του κατεστημνου,  η πραγματικ εξουσα σμερα δεν βρσκεται οτε στο γνσιο σνολο των πολιτν, οτε στο συμβατικ/θεσμικ υποσνολο των εκπροσπων τους.  Στην πραγματικτητα βρσκεται σε κποια οργανωμνα και δυναμικ υποσνολα πολιτν και κατ βθος σε εκενους τους ολγους που καθοδηγον και ελγχουν αυτ τα υποσνολα. Αυτ η  υποβθμιση  του κρους και της εξουσας του κατεστημνου, εναι αποτλεσμα της λεηλασας που υπστη η «αμεταββαστη εξουσα των πολιτν».

Η λακ παροιμα «ποιος σκβει λκκο για λλον, πφτει μσα αυτς ο διος», επαληθεεται για μια ακμη φορ.   

 

Η λση του προβλματος

Η συνταγ για τη λση του παραπνω προβλματος εναι μα× βρθηκε πριν απ 2.500 χρνια σε αυτν εδ τον τπο και συνοψζεται στη φρση: «Με περισστερη και γνησιτερη Δημοκρατα»

Κποτε περισστερη και γνησιτερη Δημοκρατα σμαινε πολλς λειτουργικς και οικονομικς δυσχρειες, που πολ δσκολα μποροσαν να ξεπεραστον στην πρξη.

Σμερα την εποχ της ψηφιακς τεχνολογας και της κοινωνας της πληροφορας, οι δυσχρειες αυτς χουν ξεπερασθε. Σμερα μπορομε να αναπτξουμε και να λειτουργσουμε  μια Ψηφιακ Πνκα , στην οποα οι πολτες θα ασκον την νομοτελειακ αμεταββαστη εξουσα τους, με θεσμος και μεθδους προσαρμοσμνους στα δεδομνα του 21ου αινα.

Το πρβλημα της ψηφιακς Πνκας δεν εναι η  τεχνολογα. Η τεχνολογα υπρχει. Το πρβλημα εναι η αναγννηση των αρχν που κποτε υπηρετοντο στο μικρ λφο της Πνκας και η προσαρμογ τους στα σημεριν δεδομνα.

Για αυτ μως την αναγννηση δεν εναι υπεθυνη η τεχνολογα. Υπεθυνοι εναι οι νθρωποι· οι πολιτικο, οι χοντες επικοινωνιακ δναμη, οι ειδμονες και οι απλο πολτες. 

 [1]  Ισχς εναι η ενργεια που υπρχει σε κποιον φορα ενεργεας, στη μονδα του χρνου.   Εξουσα = Ισχς

[2]« Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΑΣ  ΕΛΛΑΔΟΣ» , του ΜΩΡΙΣ ΚΡΟΥΑΖΕ  της Γαλλικς Ακαδημας. Εκδσεις ΓΚΟΒΟΣΤΗΣ 

[3] Ηλι  Πριγκζιν  σγχρονος (1917 – 2003) Ρσος φυσικς , που τιμθηκε με το βραβεο Νμπελ για τις εργασες του γεφρωσης και ενοποησης των αντιλψεων, της κλασσικς φυσικς, της φιλοσοφας, της βιολογας, της κοινωνιολογας και των τεχνολογικν εφαρμογν.   

 

 

2009-2012 ALL ABOUT WEB ( , Web development, )