Digital Direct Democracy
   
e-mail
-
-
 
- -
  - |
 
     
-  

Εισαγωγ

      Το δοκμιο αποτελε πρωτστως μια αππειρα να σκιαγραφηθε και να καταδειχθε σε λη της την κταση η προοσα παρακμ του κοινοβουλευτικο συστματος, η οποα αυτ καθαυτ συνιστ και το ισχυρτερο επιχερημα για την ανδειξη του αιτματος της μεσης δημοκρατας. Απευθυνμενοι στον πολτη ως χει κι χι πως θα πρεπε να χει, επιχειρομε, με ρους κοινς λογικς κι αποφεγοντας, κατ το δυνατν, την παγδα της θεωρητικολογας και του ακαδημασμο, να δημιουργσουμε τους ρους ενς ανοιχτο κι απροσχημτιστου προβληματισμο πνω στο ζτημα της χρεοκοπας της μμεσης, αντιπροσωπευτικς δημοκρατας και της οριακς πλον ανγκης για να σταδιακ πρασμα στην μεση εκδοχ της. Μια εκδοχ που θα αφορμται μεν απ το αξεπραστο μχρι σμερα αθηνακ παρδειγμα, αλλ δε μπορε παρ να αποτελσει μια να πραγματικτητα, εφσον συνθκες και δεδομνα εναι πλον τελεως διαφορετικ. Απ τη μικρ κοινωνικ κλμακα της πλης – κρτους χουμε περσει στη μεγλη κλμακα του θνους – κρτους και των μεγλων υπερεθνικν σχηματισμν κι απ την αυτρκη οικονομα της απλυτα εξαρτημνης εργασας (δουλεα) στην παγκοσμιοποιημνη οικονομα της αυτοματοποιημνης εργασας. Κοιν συνισταμνη των δο τπων κοινωνας εναι η δυναττητα ευρεας παροχς μρφωσης κι ενημρωσης αφενς κι αποδσμευσης ελεθερου χρνου αφετρου, στοιχεα που εναι ικαν να εξασφαλσουν στον πολτη την ευχρεια της μεσης και καθημερινς εμπλοκς του στη διαχεριση των δημσιων υποθσεων.

Αυτ που μχρι σμερα θεωροταν εμπδιο για την εφαρμογ των αμεσοδημοκρατικν δομν, δηλαδ η μεγλη κταση κι ο μεγλος πληθυσμς των σγχρονων κοινωνιν, αρεται απ την επαναστατικ προδο της τεχνολογας των επικοινωνιν. Το κριο επιχερημα των υποστηρικτν του κοινοβουλευτικο συστματος χει καταπσει και το μοναδικ σημαντικ εμπδιο για την ναρξη μιας διαδικασας μετβασης προς την μεση, και μνη γνσια, δημοκρατα εναι η προκατληψη. Ο πολτης χρειζεται να πιστψει εκ νου στον εαυτ του. Κι αυτ απαιτε βαθι κι εκτεταμνη θεωρητικ εργασα. πως θα προσπαθσουμε να δεξουμε, απαιτε ναν νο Διαφωτισμ. δη τις τελευταες δο δεκαετες, μετ την κατρρευση του υπαρκτο σοσιαλισμο και με ραγδαα κλιμακομενη την πορεα εκφυλισμο του ισχοντος συστματος, χουν κατατεθε διεθνς σημαντικ κεμενα, ενδιαφρουσες ιδες κι εφαρμσιμες προτσεις προς την κατεθυνση της νταξης του πολτη, ως ενεργο κι χι απλ νομιμοποιητικο παργοντα, στη λειτουργα του πολιτικο συστματος. Το αν χερας δοκμιο επιχειρε να αποτελσει μια ακμη μικρ συμβολ, με την ελπδα τι σντομα οι φωνς θα πολλαπλασιαστον, οι ιδες θα πληθνουν κι οι προτσεις θα αρχσουν να γνονται πρξη.

Εναι ισχυρ η πεποθησ μας τι η να διαχωριστικ γραμμ στο πολιτικ σκηνικ της μεταβιομηχανικς, μετανεωτερικς εποχς θα εναι αυτ που θα χωρζει εκενους που τσσονται υπρ της διατρησης της νθας δημοκρατας της αντιπροσωπευτικτητας (φιλελεθεροι και σοσιαλδημοκρτες)  απ αυτος που επιθυμον την προθηση και τη σταδιακ εμπδωση των αρχν και των διαδικασιν της μεσης δημοκρατας. Αυτ, μεταξ λλων, σημανει πως ο κσμος της σημερινς, αποσβολωμνης απ τις εξελξεις, αριστερς - το πλαι ποτ δηλαδ προοδευτικ κομμτι της κοινωνας - καλεται να βγει απ την αμηχανα στην οποα τον χει οδηγσει η αποτυχα του σοσιαλιστικο προτγματος και να προτξει το ατημα της μεσης δημοκρατας, για να επανασυνταχθε με την προδο και να επανανοηματοδοτσει αξες κι ιδανικ, πως η ιστητα, η ελευθερα κι η δικαιοσνη, που στις παροσες συνθκες τενουν να καταστον δεια πουκμισα. Ωστσο, το ατημα αυτ εναι τσο ισχυρ και τσο γερ θεμελιωμνο στην Ιστορα που πολ γργορα μπορε να ξεπερσει τα ταξικ, τα γεωγραφικ, τα τρχοντα πολιτικ και κθε λλου εδους ρια και να γνει υπθεση των απανταχο ευαισθητοποιημνων, σκεπτμενων και δραστριων πολιτν.

Οι πολτες, εξλλου, θα εναι αυτο που σε κθε περπτωση θα αποφασζουν τσο για τις διαδικασες και το χαρακτρα του αμεσοδημοκρατικο πολιτεματος σο και για την εξλιξ του μσα στο χρνο, επιβεβαινοντας τσι στην πρξη την πεμπτουσα του που δεν εναι λλη απ την πραγματικ κυριαρχα του δμου. Για αυτ ακριβς και στο παρν κεμενο αποφεγουμε συστηματικ να προκαταλβουμε τον πολτη, προτενοντας κανονιστικ σχματα και τελολογικς θεωρες, που απ τη φση τους αντιφσκουν προς την ννοια της δημοκρατας. Αποκλειστικς σκοπς μας εναι να τροφοδοτσουμε την πντα ανοιχτ συζτηση για τη δημοκρατα και προσδοκα μας η συζτηση αυτ να πρει κποια στιγμ κοινωνικς διαστσεις και να γνει ο κινητριος μοχλς μιας ευρεας αλλαγς, που θα απαγκιστρσει το πολτευμα απ τον αφσικο εναγκαλισμ των πσης φσεως πλουτοκρατν, των επαγγελματιν πολιτικν, των κομματικν ιεραρχιν, των αδστακτων καναλαρχν, των εξαρτημνων δικαστν, των εξουσιομανν συνδικαλιστν, των δημοκπων δημοσκπων και των ματαιδοξων διανοουμνων.

 

  

Ο Βαγγλης Κλιοσης σποδασε Ιστορα  και εργζεται ως φιλλογος στη δημσια δευτεροβθμια εκπαδευση.  χει εκδσει μια ποιητικ συλλογ ("Ακροβασες", Εκδσεις ψιλον, 1991), μια συλλογ διηγημτων ("μηρος εταρας", Εκδσεις Καστανιτη, 1997), να μυθιστρημα ("Και τρα τι θα γνουμε χωρς τρομοκρτες, Εκδσεις Καστανιτη, 2006). Επσης, χει συγγρψει σχολικ βοηθματα για τα μαθματα της Φιλοσοφας και της Ιστορας. Εναι μλος του Συνδσμου των Φλων της ΨΑΔ                                      

 

 

2009-2012 ALL ABOUT WEB ( , Web development, )