Digital Direct Democracy
   
e-mail
-
-
 
- -
  - |
 
     
-  

 

Η πανλη, πιο γνωστ ως πανοκλα, εναι μια απ τις πιο επικνδυνες λοιμδης σωματικς ασθνειες που στο παρελθν προκλεσε το μαζικ  θνατο ανθρπων σε πολλς χρες.    

Απ τους μεγαλτερους λοιμος πανοκλας εναι αυτς που πληξε την Ευρπη τον 14ο αινα (1348 – 1350), στον οποο υπολογζεται τι πθανε το 40% του Ευρωπακο πληθυσμο.

Οι νθρωποι την εποχ εκενη,  οτε την αιτα της πανοκλας, οτε τον τρπο δημιουργας και μετδοσης της γνριζαν. Θεωροσαν τι ο λοιμς  ταν η τιμωρα του Θεο για τα αμαρτματα τους.  

Φυσικ αιτα της πανοκλας ταν οι συνθκες διαβωσης που το σστημα της φεουδαρχας διασφλιζε στους ανθρπους καθς και η καθεστηκυα δογματικ αντληψη που εχαν οι νθρωποι για τα φυσικ φαινμενα και τις ανθρπινες πρξεις.  

Για να προστατευθον απ το λοιμ ττε οι πλοσιοι φεουδρχες, εφρμοσαν να σστημα  εντελς αντθετο της σημερινς απομνωσης (καραντνας) των ασθενν. Αντ να απομονωθον οι ασθενες και να τους παρασχεθε βοθεια, κλεστηκαν οι υγιες και χοντες πλοτη και πολιτικ δναμη στους πργους τους για να μη μολυνθον. Βλπετε αυτο εχαν:  μεγλες και νετες κατοικες που περιβλλονταν απ τερστιους και ελεγχμενους χρους,  τρφιμα και παροχ βασικν προσωπικν υπηρεσιν. Με ττοια προστασα η πλειοντητα αυτν δεν μολνθηκε απ την πανοκλα.

Για την προστασα του λαο απ τον λοιμ, το κατεστημνο της εξουσας εφρμοσε μια πιο οικονομικ και χρσιμη για τα συμφροντα του μθοδο· βγαλε στους δρμους μαστιγωτς οι οποοι μαστγωναν σκληρ τους απλος ανθρπους για να εξαγνισθον και τσι να προστατευθον απ το λοιμ που τους στειλε σαν τιμωρα ο Θες.  

Σε πρτη φση οι συνπειες του λοιμο για τους χοντες οικονομικ και πολιτικ δναμη, δεν ταν σημαντικς.  Αντθετα οι συνπειες  στους ανθρπους της λακς τξεως ταν τραγικς. Ο λοιμς σκτωσε το μισ πληθυσμ των  ανθρπων αυτς της τξεως.  

Κποτε ο λοιμς υποχρησε αφο προκλεσε βαρτατες απλειες στο λα και πολ μικρς στην ρχουσα τξη,

ταν πρασε η πανοκλα οι πρτες των πργων νοιξαν ξαν για να μπουν εργατικ χρια και να καλλιεργσουν τη γη.

Ττε διαπιστθηκε τι εργατικ χρια δεν υπρχαν γιατ τα περισστερα τα θρισε  η πανοκλα· η μαυροφορεμνη γυνακα με το μεγλο δρεπνι, πως την  απεικνισαν οι νθρωποι εκενης της εποχς.

Οι νθρωποι της οικονομικς και πολιτικς εξουσας ττε κατλαβαν τι αν και εχαν γλιτσει απ το λοιμ κινδνευαν να πεθνουν απ το λιμ· απ την πενα αφο η γη τους χωρς εργατικ χρια δεν τους δινε τροφ.

τσι για να επιβισουν αναγκστηκαν να βγουν απ τα σαλνια, να ξεχσουν τις απασχολσεις με τις οποες εχαν εξοικειωθε και να πνε στα χωρφια τους για να δουλψουν οι διοι τη γη. Σχηματστηκε ττε μα  περεργη κατηγορα εργατν που εχε τρυφερ και μαθα στη δουλει χρια, και φοροσε δουλεοντας  στα χωρφια  κρινολνα και λλα  πανκριβα πολυτελ  ροχα.

Η μικρ μως προσφορ εργατικν χεριν εχε και θετικς συνπειες· υποχρωσε τους ανθρπους της οικονομικς και πολιτικς εξουσας να βελτινουν την αμοιβ και τις συνθκες εργασας προκειμνου ο κθε νας απ αυτος να προσελκσει περισστερους εργτες. Παρλληλα η μεγλη ζτηση εργατικν χεριν, δωσε τη δυναττητα στο λα να επιλγει εργοδτες και να διεκδικε καλλτερες αμοιβς και συνθκες εργασας.

τσι η πανοκλα  εχε σαν μακροπρθεσμο  αποτλεσμα  τη  βελτωση της ζως των απλν ανθρπων και την επιτχυνση του ερχομο της Αναγννησης και του Ανθρωπισμο της Ευρπης, που ως γνωστ κορυφθηκε τον 15ο αινα.  

Το γεγονς τι η δση του μεσαωνα και η ανατολ της Αναγννησης γινε στα τλη  του 14ου αινα, λγα χρνια δηλαδ μετ το λοιμ της πανοκλας , ενισχει την ποψη τι τα κηργματα των αξιωματοχων της θρησκεας και των ουμανιστν φιλοσφων, συνβαλαν λιγτερο στην αναγννηση της Ευρπης απ τι ο λοιμς της πανοκλας.      

 

Η σημεριν οικονομικ κρση και η ασθνεια της πανοκλας

Η συσχτιση των μακροπρθεσμων συνεπειν της πανοκλας και της οικονομικς κρσης γνεται εκολη και προφανς αν θεωρσουμε τι η σημεριν οικονομικ κρση  κατ βθος εναι τα  συμπτματα μιας  λοιμδους ψυχικς και πνευματικς νσου.

Η ανακλυψη του ιο αυτς της λοιμδους νσου, το που δηλαδ, πτε και πως αυτς αναπτχθηκε χει δη γνει και τα στοιχεα εναι αρκετ γνωστ, χι μνο στους ειδμονες αλλ και στους απλος πολτες. Αναφορ στο θμα αυτ δεν θα αυξσει την ενημρωση των πολιτν γιατ το χουν οι διοι γνωρσει και βισει.  

Ενδιαφρον σως παρουσιζει το γεγονς τι σε αντθεση με το λοιμ της πανοκλας που μλυνε μαζικ τους απλος ανθρπους, ο λοιμς της οικονομικς κρσης χει μολνει μαζικ τους ανθρπους της κθε μορφς εξουσας.  

μως παρ τις ανωτρω διαφορς, η αντιμετπιση του νου λοιμο γνεται με τον διο κατ βθος τρπο που εφαρμστηκε στο Μεσαωνα κατ τον  14ου αινα. Οι προσαρμογς του τρπου αυτο στα δεδομνα του 21ου αινα, δεν τροποποιον την στρατηγικ, την φιλοσοφα του, αλλ μνο την τακτικ του.  

Και σμερα οι νθρωποι της οικονομικς και πολιτικς εξουσας «κλενονται  στους πργους τους» και ενισχουν τις καταθσεις τους στο εξωτερικ, για να προστατευθον.

Ομοως, για την προστασα των απλν ανθρπων βγκαν ξαν στους δρμους «μοντρνοι μαστιγωτς» που θα εξαγνσουν  το λα απ τις αμαρτες του· απ τις αμαρτες που δεν καναν ο λας  αλλ οι νθρωποι της εξουσας.

Αν η θερηση της οικονομικς κρσης ως λοιμο αποτελε  μια λογικ και συμβατ με την πρξη  προσγγιση, ττε τα μακροπρθεσμα αποτελσματα της σημερινς οικονομικς κρσης θα εναι παρμοια  με αυτ της πανοκλας του 14ου αινα. Αυτ θα συμβε γιατ η μνη διαφορ που υπρχει μεταξ πανοκλας και οικονομικς κρσης, εναι το εδος της λοιμδους ασθνειας· η μα εναι σωματικ και η  λλη  ψυχικ /πνευματικ/ ηθικ και επικνδυνη ασθνεια, που  δεν αντιμετωπζεται με εμβολιασμ.   

Απ το δγμα της νομοτλειας της ιστορας, δημιουργεται η  πικρ αλλ ββαια προσδοκα τι τελικ τα μακροπρθεσμα αποτελσματα της οικονομικς κρσης θα εναι η αναγννηση του πολιτικο και οικονομικο συστματος, ανεξρτητα απ τις θυσες που θα υποβληθε ο λας

Μακρι οι νθρωποι που σμερα ασκον πολιτικ και οικονομικ εξουσα να πιστψουν στο δγμα της ιστορας και να βοηθσουν στε  να πραγματοποιηθε το συντομτερο και με τις μικρτερες θυσες αυτ που με νομοτελειακ βεβαιτητα τελικ θα πραγματοποιηθε.

Μακρινα να πραγματοποιηθε η ουσιαστικ και χι βερμπαλιστικ Αναγννηση του πολιτικο και οικονομικο συστματος της Χρας μας..

 

 

2009-2012 ALL ABOUT WEB ( , Web development, )