Digital Direct Democracy
   
e-mail
-
-
 
- -
  - |
 
     
-  

.

Αντιγρφουμε απ τη  News.Kathimerini.gr, το ακλουθο, πολ ενδιαφρον σε διαπιστσεις και προτσεις,  ρθρο του  πρην Υπουργο Στφανου Μνου, με θμα τα χρματα που πληρνουν οι λληνες πολτες στα κμματα:

«Η τακτικ κρατικ επιχοργηση των κομμτων το 2009 φθασε τα 68,2 εκατομμρια ευρ, σμφωνα με στοιχεα που δωσε στη δημοσιτητα τον περασμνο Ιολιο ο υφυπουργς Οικονομικν κ. Σαχινδης. Το 2010 η τακτικ επιχοργηση των κομμτων θα περιοριστε σε 52,7 εκατομμρια ευρ, πντα σμφωνα με τον κ. Σαχινδη. Αξιοσημεωτο εναι τι η τακτικ επιχοργηση των κομμτων στηρζεται σε νμο που προσδιορζει ακριβς τι δικαιονται να εισπρξουν τα κμματα. Ο περιορισμς του 2010, μως, δεν χει κατοχυρωθε νομοθετικ, δηλαδ δεν στηρζεται πουθεν. Δεδομνου τι τα κμματα εναι παμφγα και τα ποσ που λαμβνουν δεν τους φθνουν χουν δανειστε απ τις τρπεζες (κυρως την Αγροτικ) ποσ που ισονται με τις κρατικς επιχορηγσεις τεσσρων ετν. Γι’ αυτ δεν θα εκπλαγ αν ο περιορισμς για το 2010 παραμενει στα χαρτι. Τα κρατικ λεφτ δεν τελεινουν εδ. Στην τακτικ επιχοργηση προστθεται εκλογικ επιχοργηση, αποσπασμνοι δημσιοι υπλληλοι κ.λπ.

Προπθεση για την κρατικ χρηματοδτηση ενς κμματος εναι να χει συγκεντρσει στις προηγομενες εκλογς ποσοστ μεγαλτερο απ 1,5%. Στις εκλογς του 2009 τα κμματα που πρασαν το 1,5% συγκντρωσαν περ τα 6,75 εκατ. ψφους.

Το 2009 τα κμματα εισπραξαν 68,2 εκατ. ευρ, που αντιστοιχον σε 10,10 ευρ αν ψφο.

Για το ζτημα της υπερβολικς δαπνης για τα κμματα χω γρψει και μιλσει επανειλημμνως, χωρς μως αποτλεσμα. Εναι χαρακτηριστικ τι τον περασμνο Ιολιο επιχειρθηκε στη Βουλ μια «νυχτεριν» αξηση της επιχοργησης που απετρπη την τελευταα στιγμ.

Δεν θα ξαναγραφα, αν την περασμνη Τρτη δεν εχα λβει μρος σε μια συνντηση της Διεθνος Διαφνειας που επεξεργζεται διφορες ιδες για το πολιτικ χρμα και τη χρηματοδτηση των κομμτων που πληροφορθηκα τι στη Γερμανα το κρτος επιχορηγε τα πολιτικ κμματα που πρασαν το 0,5% με 0,70 ευρ αν ψφο.

Η χρεοκοπημνη Ελλδα που εκλιπαρε τη Γερμανα να τη στηρξει οικονομικ επιχορηγε τα κμματ της με 10,10 ευρ αν ψφο και οι «φτωχο» Γερμανο με 0,70 ευρ. Αν εφαρμζαμε το γερμανικ σστημα, η δαπνη των 68,2 εκατ. ευρ θα περιοριζταν σε 4,7 εκατομμρια, μια ετσια οικονομα 63,5 εκατ. ευρ.

Το να δισεκατομμριο που αναζητε η κυβρνηση απειλντας μας με αξηση του ΦΠΑ και αξηση του φρου στο πετρλαιο θρμανσης μπορε να βρεθε σχετικ εκολα με τον περιορισμ αδικαιολγητα προκλητικν δαπανν, πως αυτ για τα κμματα.

Το παρδοξο εναι τι η κοινωνα στο σνολ της δεχνει αδιαφορα απναντι σε αυτ τα φαινμενα. Η αδιαφορα της βοηθει τη διαινιση της αθλιτητας.

Τα πολλ και εκολα λεφτ στα κμματα εναι το δαφος για την ανπτυξη της διαφθορς και την προσλκυση κομπιναδρων.

Στη Γερμανα τα κμματα λαμβνουν επιπλον απ το κρτος 0,38 ευρ για κθε ευρ που συγκεντρνουν απ δηλωμνες ιδιωτικς εισφορς. Κανες δεν μπορε να συνεισφρει ποσ μεγαλτερο απ 3.000 ευρ ετησως. Το γερμανικ παρδειγμα πρπει να ακολουθσουμε και εμες. Θα λεγα μλιστα τι τα πρτα δκα χρνια η κρατικ επιχοργηση θα μποροσε να εναι 0,5 ευρ για κθε να ευρ που συγκεντρνεται απ ιδιωτικς εισφορς. Επιπλον, σοι συνεισφρουν στα κμματα μχρι 3.000 ευρ ετησως θα πρπει να μπορον να χουν κπτωση της δαπνης στη φορολογικ τους δλωση. Ενα ττοιο σστημα θα σπρξει το πολιτικ χρμα στην επιφνεια, διτι τσο τα κμματα σο και οι χορηγο θα χουν συμφρον να το δημοσιοποιον.

Στη συνντηση της Διεθνος Διαφνειας υποσχθηκα να επισημνω στην τρικα την αθλιτητα με την κρατικ επιχοργηση των κομμτων. Το σημεριν δημοσευμα εναι το πρτο βμα. Την προσεχ εβδομδα που θα λθουν για τον προπολογισμ του 2011 ελπζω να παρμβουν διτι δυστυχς εκε καταντσαμε: να εξαρτμεθα απ την τρικα για να κνουμε τα αυτονητα.

Ο κ. Στφανος Μνος εναι πρεδρος της Δρσης.»

 

Σχλιο/ποψη

 Οι διαπιστσεις και προτσεις εναι ορθολογικς και εποικοδομητικς. Εναι ακμη απλυτα συμβατς με τις διαπιστσεις και τις απψεις των Φλων της Ψηφιακς μεσης Δημοκρατας, πως χουν συνοψισθε στη Διακρυξη της 8ης Νοεμβρου 2009,  http://www.dd-democracy.gr/statement.asp .

μως νομζουμε τι κτι λεπει· η ποψη για τη βαθτερη αιτα των σημαντικν γεγοντων που αναφρονται στο ρθρο.

Η εντπωση που σχηματζει ο αναγνστης εναι πως αιτα των γεγοντων, εναι οι μικρς πνευματικς και ηθικς δυνμεις αυτν που εκλξαμε για να ασκον την εξουσα και πως αν εχαμε εκλξει κποιους  λλους, θα λαμβνονταν  αποφσεις με περισστερο  ορθολογισμ και ηθικ.

Εμες δεν χουμε την δια ποψη. Πιστεουμε τι η βαθτερη αιτα  δεν εναι οι ικαντητες και το θος των αντιπροσπων που επιλξαμε, αλλ τα βασικ χαρακτηριστικ του πολιτικο μας συστματος που επιλξαμε· ενς συστματος που το αποφσισαν οι θεσμικο εκπρσωποι μας,  χωρς τη συμμετοχ των πολιτν.

Ο ισχυρισμς των πολιτικν, «Δεν εμαστε λοι διοι», εναι αναμφισβτητα σωστς. μως αναμφισβτητα σωστς εναι και ο ισχυρισμς κποιων απλν πολιτν:  « Το πολιτικ σστημα που επτρεψε και ανθρεψε  παρλογα και ανθικα φαινμενα, παραμνει ουσιαστικ το διο»     

Στη σημεριν αντιπροσωπευτικ  Δημοκρατα μας, η λψη λων των μεγλων αποφσεων δεν γνεται απ τους πολτες. Θεωρητικ γνεται απ τους 300 αντιπροσπους τους, πρακτικ μως απ πολ λιγτερους ανθρπους της θεσμικς και παρα-θεσμικς εξουσας.

Σε να ττοιο σστημα σκησης της εξουσας,  που οι ολγοι μπορον να αποφασζουν τι θεωρον σωστ και συμφρον, «για το καλ των πολιτν, αλλ με την πλρη απουσα των πολιτν», τα αναφερμενα γεγοντα θα συμβανουν με νομοτελειακ βεβαιτητα.

Αν ρξεις απ το καμπαναρι μια πτρα, η πτσης της θα εξελιχθε σμφωνα με τους φυσικος νμους του Νετωνα χωρς αυτ να μπορε να αλλξει απ τις διαφορετικς επιθυμες και προσπθειες των ανθρπων του Ναο.

Κτι ανλογο ισχει και με την υπρβαση των γεγοντων που αναφρονται.

Πιο απλ. Προβλματα πως αυτ, χουν στην πρξη πολ μικρ πιθαντητα  να  αντιμετωπισθον  επιλγοντας αντιπροσπους με μεγλες πνευματικς και ηθικς δυνμεις. Αυτ ισχει χι μνο γιατ μια ττοια επιλογ χει – συμφων με τους νμους των κανονικν κατανομν -  πολ μικρ πιθαντητα, αλλ και γιατ δεν ακυρνει την πραγματικ αιτα αυτν των φαινομνων. Συνπεια του τελευταου εναι, πως και αν αντιμετωπισθε, σντομα θα χουμε τα δια.

Αν μως οι μεγλες αποφσεις λαμβνονταν απ το σνολο των πολιτν με δημοψηφσματα, ττε οι αποφσεις θα εχαν κανονικ μεν ορθολογισμ και θος, αλλ μεγλη αποδοχ απ τους πολτες.

Αντθετα οι αποφσεις  του ισχοντος πολιτικο συστματος, σως χουν προσδοκα μεγλου  ορθολογισμο και θους, αλλ μικρ πιθαντητα πραγματοποησης της προσδοκας καθς και μικρτερη αποδοχ.

Και κτι ακμα. Στην πρξη μια απφαση «κανονικο» ορθολογισμο αλλ μεγλης αποδοχς,  εναι προτιμτερη απ μια απφαση υψηλο ορθολογισμο αλλ μικρς αποδοχς.

Αν  μα μεγλη απφαση λαμβνονταν κθε χρνο με δημοψφισμα, αυτ θα ταν  αρκετ να οδηγσει σταδιακ στη δημιουργα πολιτικν και πολιτν με  πραγματικ εξουσα και ευθνη.

Η σημεριν Ψηφιακ Τεχνολογα διασφαλζει  οικονομικ και λειτουργικ εφικττητα για την πραγμτωση μιας ττοιας συμμετοχς των πολιτν στην σκηση της εξουσας. Για τη διερυνση της αντιπροσωπευτικς Δημοκρατας προς το πνεμα της αρχαιοελληνικς Δημοκρατας. 

Μακρι Ειδμονες, Πολιτικο και απλο Πολτες να πιστψουν τι φαινμενα σαν αυτ του ρθρου, με να μνο τρπο αντιμετωπζονται. Με περισστερη και γνησιτερη Δημοκρατα.  

Δ.Κ

νας απλς πολτης, φλος των ιδεν της ΨΑΔ

 

 

2009-2012 ALL ABOUT WEB ( , Web development, )