Digital Direct Democracy
   
e-mail
-
-
 
- -
  - |
 
     
-  

 

Το παλι πολτευμα 

Το πολτευμα αυτ γεννθηκε σε αυτν εδ τον τπο, στην Ελλδα πριν απ 5000 τουλχιστον χρνια και ονομσθηκε Δ η μ ο κ ρ α τ α.  

Απ τη γννηση του μχρι τον 6ο πΧ αινα, δηλαδ για 3000 τουλχιστον χρνια, το πολτευμα εχε τυπη μορφ χωρς γραπτος νμους. Εναι το πολτευμα που ονομσθηκε απ τον Φρειδερκο νγκελς,  «Αυθρμητη Δημοκρατα των ηρωικν χρνων της Ελλδας».

Στο ερτημα γιατ μνο στην Ελλδα αναπτχθηκε αυτ το πολτευμα  – γιατ η Ελλδα γινε το λκνο της Δημοκρατας – χουν διατυπωθε διφορες απψεις . Κατ μια απ αυτς,  πρωτογεν ατια  εναι  η μορφολογα, το κλμα και οι υδτινοι προι του Ελληνικο χρου και δευτερογεν, η ελληνικ γλσσα, η αλφαβητικ γραφ και η λογικ αντληψη.[1]

 σως εναι χρσιμο να αναφερθε τι μχρι τον 7ο πΧ αινα, οι νθρωποι λων των λαν του κσμου αντιμετπιζαν τσο τα φυσικ φαινμενα σο και τα  ανθρπινα  θματα με δογματικ τρπο· κποιος Θες ταν υπεθυνος γι’ αυτ. Οι πρτοι που αντιμετπισαν τα φυσικ φαινμενα με τη λογικ, με το λγο, ταν οι λληνες προσωκρατικο  φιλσοφοι της Ιωνας, οι ονομαζμενοι και φυσικο φιλσοφοι. Την αντιμετπιση με τη λογικ των λλων θεμτων ( του ανθρπου, της κοινωνας), ρχισε ο Αθηναος φιλσοφος  Σωκρτης (470-399 πΧ) .

 

Η Αυθρμητη Δημοκρατα ακολοθησε μια εξελικτικ πορεα δαρβινικο τπου, μπολιστηκε με το λγο των φιλοσφων της Ιωνας  και φτασε στη βλτιστη μορφ της – μεσουρνησε -  στην Αθνα με τους νμους του Κλεισθνη (570 – 507 πΧ)

Δο περπου αινες αργτερα, το 322 πΧ, το πολτευμα της Αθηνακς Δημοκρατας πθανε, σαν πρξη και σαν ιδα, χι απ την παθογνεια της, αλλ απ εξωτερικ παρμβαση.[2]

Χρειστηκε να περσουν 2000 χρνια για να ανακαλψουν ξαν οι νθρωποι αυτ το παλι πολτευμα και να αρχσουν να εφαρμζουν τις ιδες και τις αρχς του στα υπρχοντα συστματα εξουσας. Η προσπθεια αποδοχς και εφαρμογς των ιδεν της αρχαιοελληνικς δημοκρατας δεν ολοκληρθηκε· συνεχζεται ακμη.

 

Οι βασικς αρχς της Δημοκρατας

Το πολτευμα της αρχαιοελληνικς, της μεσης Δημοκρατας, αξιολογομενο με τις κρατοσες σμερα λογικς (φιλοσοφες), στηρζεται :

(1)   Στη λογικ του συνλου ( του Set στα μαθηματικ, του, λου στη φιλοσοφα)  και

(2)   Στη λογικ του τυχαου ( της τυχαιτητας στις επιστμες, της κλρωσης στην κοινωνικ ζω)

Για χιλιδες χρνια, ακμη και σμερα, οι δο αυτς λογικς, αποτελοσαν για τα συστματα σκησης της εξουσας,  «παραδεγματα προς αποφυγεν»·  σε λες τις χρες και τους λαος. Εξαρεση αποτελε να παρθυρο στο χωρχρονο με στοιχεα: Ελλδα . Αθνα,  6ος- 5ος - μσα 4ου πΧ  αινα.

 

Οι μοντρνες ιδες για το σνολο και την τχη.

Το σνολο θεωρετο μια ονττητα με απροσδιριστη και ευμετβλητη  συμπεριφορ που δεν καθορζονταν απ σταθερος καννες. Επμενο αυτς της θερησης ταν η δημιουργα καθεστηκυας αντληψης τι η σκηση εξουσας απ το σνολο αποτελε  πρξη ουτοπικ και επικνδυνη. Η εξουσα, δηλαδ  η λψη  και η υλοποηση των αποφσεων, δεν μποροσε να ασκεται απ το σνολο. Οι αποφσεις πρεπε να λαμβνονται απ να μνο στοιχεο του συνλου· τον φωτισμνο μονρχη στω τους λγους εκπροσπους των πολιτν, που εκλγονται με κριτριο την μεγλη, υποτθεται,  «πνευματικ και ηθικ ισχ» που διαθτουν.

Η υλοποηση μως των αποφσεων ;

Αυτ πραγματοποιεται μνο απ το σνολο. Αντθετη ποψη δεν χει καννας· οτε αυτο που λαμβνουν τις αποφσεις.

Μπως μως αυτ συνιστ λογικ και ηθικ αντφαση ;     

 

Η Τχη. Μχρι πρσφατα η τχη θεωρετο μια ονττητα τυφλ που στερεται στχων και προοπτικς. Σμφωνα μως με νες απψεις, πως αυτς του Πριγκζιν[3] , «η τχη εναι συννυμο του μη ντετερμινισμο». Αυτ με απλ λγια σημανει τι η τχη δεν εναι τυφλ και χωρς στχους, αλλ και «μτια» και στχους χει που μως εμες σμερα δεν μπορομε να τα «δομε» γιατ δεν υπακονε στη νομοτλεια του ντετερμινισμο αλλ στη νομοτλεια του  Χους[4] .

  

Οι παραπνω κλασικς απψεις για το σνολο και το τυχαο, ρχισαν σιγ-σιγ να αναθεωρονται στους διφορους κλδους της επιστμης· στη Φυσικ, στα Μαθηματικ, στη Βιολογα, στην Κοσμολογα, στην Κοινωνιολογα, στη Γλωσσολογα στην Πολιτικ.

Ας επιχειρσουμε λοιπν μα πολ συνοπτικ επισκπηση  αυτν των νων ιδεν.

 

Στη Φυσικ.  Στη νετερη Φυσικ και ειδικτερα στην Στατιστικ Μηχανικ, το σνολο των στοιχεων ενς συστματος και η τυχαα συμπεριφορ τους, οδηγον σε  νμους που χουν την δια ισχ με αυτος της Κλασικς Φυσικς. Για παρδειγμα, ο νμος του Ωμ[5] που διδαχθκαμε στο Γυμνσιο τι προκπτει απ την εμπειρα και το περαμα, στην Στατιστικ Μηχανικ εναι μαθηματικ (λογικ) συμπρασμα που βασζεται  στη λογικ του συνλου και του τυχαου.

νας λλος νμος που στηρζεται στη λογικ του συνλου και του τυχαου εναι ο νμος της εντροπας. Ο νμος αυτ γινε αιτα της καθιρωσης μιας νας κατηγορας νμων στη φυσικ που ονομστηκαν στατιστικο νμοι[6].

 

Στη Στατιστικ.   Ο κλδος αυτς των μαθηματικν, στηρζεται επσης στη λογικ του συνλου και του τυχαου και εναι πολ γνωστς απ τις εφαρμογς που χει σε τσους και τσους τομες· στην ρευνα, στην οικονομα, στη διοκηση, στις δημοσκοπσεις . Τα συμπερσματα μως στη  στατιστικ, προκπτουν απ να «απερως» μικρτερο πλθος στοιχεων σε σγκριση με αυτ των νμων της Φυσικς. Αυτ χει σαν αποτλεσμα οι μεν στατιστικο νμοι της Φυσικς να χουν στην πρξη  βεβαιτητα, εν τα στατιστικ συμπερσματα κποια πιθαντητα και μλιστα μετρσιμη. Γενικ, η πιθαντητα να ισχει να στατιστικ συμπρασμα εναι τσο μεγαλτερη σο μεγαλτερο εναι το πλθος των στατιστικν στοιχεων. Αυτ την σχση τη βινουν οι πολτες κατ την σταδιακ ανακονωση των εκλογικν αποτελεσμτων.   

λλο σημαντικ σως στοιχεο για την κατανηση του κρους των συνλων εναι τι  στη μαθηματικ διαχεριση αυτν - στη «Θεωρα Συνλων» -  τα σνολα θεωρονται αυτνομα μεγθη, ανεξρτητα απ το εδος των στοιχεων τους. Οι  ιδιτητες των συνλων, δεν ταυτζονται με αυτς των στοιχεων που τα αποτελον

 

Στη Βιολογα

Τα συμπερσματα της λογικς του συνλου και του τυχαου στη Φυσικ και στη Στατιστικ προκπτουν απ τη μαθηματικ διαχεριση στοιχεων που στερονται - θεωρομε τι στερονται - δυναττητας αυτοοργνωσης (πχ τα μρια ενς αερου). Τι ισχει μως σε σνολα απ μβια στοιχεα, απ ανθρπους για παρδειγμα με βοληση και δυναττητες αυτοοργνωσης ;  Απντηση στο ερτημα αυτ δδεται απ τη θεωρα του  Gestalt[7], (θεωρα του οργανωμνου συνλου), που αναπτχθηκε απ Γερμανος Ψυχιτρους, Ψυχολγους και Φιλοσφους. Κατ την θεωρα αυτ οι δυναττητες ενς οργανωμνου συνλου εναι σες μεγαλτερες απ το θροισμα των δυνατοττων λων των μελν του συνλου και κατ μεζονα λγο απ τις δυναττητες οιουδποτε μλους του συνλου

Για παρδειγμα, οι δυναττητες της οργανωμνης κοινωνας εναι πντοτε μεγαλτερες απ τις δυναττητες οιοδποτε μλους της κοινωνας, στω και αν αυτ εναι μια μεγαλοφυα, νας γνσιος Μεσσας. Το τι ισχει για την  περπτωση ενς ιμιτασιν Μεσσα εναι αυτονητο.

 

Στον Στρουκτουραλισμ

Ο Στρουκτουραλισμς δομολογισμς δομισμς, εναι να κνημα νων ιδεν με εφαρμογς στη Γλωσσολογα, στην Ανθρωπολογα, στην Κοινωνιολογα και σε λλες επιστμες πως αυτ των καλν τεχνν.

Το κνημα ιδεν του Στρουκτουραλισμο βασζεται στο αξωμα τι η εξλιξη και τα χαρακτηριστικ των συστημτων διαμορφνονται απ οργανωμνα σνολα στοιχεων  που ονομζονται  στρουκτορες δομς,  και χι απ τα βασικ στοιχεα αυτν, τα τομα.

Για παρδειγμα, στον κοινωνικ στρουκτουραλισμ, τα χαρακτηριστικ και η εξλιξη των κοινωνιν, δεν διαμορφνονται απ τα τομα της κοινωνας, αλλ απ κποιες δομς της (σνολα ατμων) πως εναι η οικογνεια, η γενι, η φατρα, η φυλ, η πλη.      

 

Συμπερσματα

Απ τα προαναφερθντα προκπτουν  τρα σημαντικ συμπερσματα:

1.Το αξωμα της λογικς του συνλου και του τυχαου, τι δηλαδ η μορφ και η εξλιξη ενς συστματος  καθορζεται απ τη συμμετοχ  λων των στοιχεων του συστματος και χι απ το να η κποια λγα στοιχεα αυτο, χει γενικ ισχ.

2. Οι ιδες και αρχς της Αρχαιοελληνικς, της μεσης Δημοκρατας αξιολογομενες με τις σημερινς αντιλψεις, εναι ορθολογικς, ηθικς και αποτελεσματικς, και χι, πως κποιοι υποστηρζουν – απ γνοια ιδιοτλεια -  αναχρονιστικς, αναποτελεσματικς και ουτοπικς.

3. Οι απψεις πνευματικν ανθρπων και απλν πολιτν, τι η επιστροφ στις αρχς της μεσης Δημοκρατας – που προφανς θα προσαρμοσθον στα σημεριν δεδομνα – αποτελε το μνο δρμο υπρβασης της σημερινς γενικς κρσης, εναι να μοναδικ  παρθυρο ελπδας.

Μακρι οι νθρωποι να αποφασσουν να ανοξουν ξαν αυτ το παρθυρο ελπδας. Μακρι να πεισθον τι η σημεριν ψηφιακ τεχνολογα μπορε να διασφαλσει λειτουργικ και οικονομικ εφικτοτητα, σε αυτ τους την προσπθεια· στην προσπθεια λειτουργας της Ψηφιακς μεσης Δημοκρατας.[1] Δημοσθνης Κυριαζς. «Ψηφιακ  Δημοκρατα.  Η Επδραση της σγχρονης Φυσικς και της Τεχνολογας στη Δημοκρατα». Εκδσεις: νωση Ελλνων Φυσικν 2009

[2] Το 322  ο στρατηγς των Μακεδνων Αντπατρος, νκησε τους Αθηναους  στο Λαμιακ Πλεμο, και τους υποχρωσε  να καταργσουν το δημοκρατικ τους πολτευμα και να εγκαθιδρσουν να ολιγαρχικ καθεστς.

[3] Πριγκζιν ( Ilya Prigogine, 1917-2003 ), διακεκριμνος Φυσικς και Χημικς που λαβε βραβεο Νμπελ για τις εργασες του γεφρωσης και ενοποησης των αντιλψεων: της Κλασσικς Φυσικς, της Βιολογας, της Φιλοσοφας, της Κοινωνιολογας και των Τεχνολογικν εφαρμογν. 

[4] Κατ τη Θεωρα του Χους, τα χαοτικ φαινμενα και συστματα κατ βθος εναι φαινμενα πολλαπλο και ασταθος ντετερμινισμο των οπων τη συμπεριφορ δεν μπορομε να προβλψουμε, τουλχιστον σμερα δεν μπορομε να προβλψουμε. Στην  γλσσα της Φυσικς, Χαοτικ συστματα ονομζονται αυτ των οποων η εξλιξη περιγρφεται απ μη γραμμικς διαφορικς εξισσεις, δηλαδ απ εξισσεις που δεν λνονται ακριβστερα σμερα δεν ξρουμε να λνουμε.

[5] Ο νμος αυτς εκφρζεται απ τη σχση :   I = V / R,   που I= το ρεμα που διρχεται απ ναν αγωγ,  V= η τση που υπρχει στα κρα του αγωγο και   R= η αντσταση του αγωγο.               

[6] Σμερα στη Φυσικ οι νμοι διακρνονται σε ντετερμινιστικος που ισχουν με απλυτη βεβαιτητα και σε στατιστικος που ισχουν με πολ μεγλη πιθαντητα. Παρδειγμα ο θεμελιδης νμος της Μηχανικς  F = m.a  εναι ντετερμινιστικς, εν ο νμος της εντροπας στατιστικς.

[7] Η θεωρα αυτ στα Αγγλικ ονομζεται επσης Gestalt. Στα Ελληνικ χρησιμοποισαμε τον διο ρο καθς και τον περιφραστικ ρο «θεωρα του οργανωμνου συνλου»

 

 

2009-2012 ALL ABOUT WEB ( , Web development, )