Digital Direct Democracy
   
e-mail
-
-
 
- -
  - |
 
     
-  

 

Η γνση και αναγνριση του προβλματος εναι αναγκαα προπθεση για την εξερεση τρπου επλυσς του. Εναι επομνως αδριτη ανγκη να διαγνωστον τα ατια της οικονομικς κρσης, στε να καταλξουμε στο δον γενσθαι για την αντιμετπισ της. Μια ττοια ανλυση θα επιχειρσω.

            Η γενικ παγκσμια οικονομικ κρση, δημιουργθηκε κατ τη γνμη μου, απ τους λεγμενους Διεθνες Τραπεζτες, που χουν την δρα τους στην Αμερικ, που στχο χουν, μεταξ λλων, να πλξουν το Ευρ, για να διασσουν το δολριο ως διεθνς νμισμα, που κινδνευε απ το Ευρ, κτι που προσδδει 7% στο εθνικ εισδημα της Αμερικς. Χρειζεται πολλ προσοχ διτι ,τι βλλουν αυτο στο μυαλ τους, αργ γργορα το πετυχανουν τις περισστερες φορς, με σχδιο και υπομον.

            Η Ευρπη τι κνει; Το χει αντιληφθε χι; Αν το χει αντιληφθε και ενεργε πως ενεργε, σημανει τι δεν την απασχολε η τχη του Ευρ. Οπτε αργ γργορα το Ευρ θα εκλεψει και τα κρτη της Ευρωζνης θα επανλθουν λα στο εθνικ τους νμισμα.

            Αν τσι χουν τα πργματα, επειδ αν η κατρρευση του Ευρ συμβε νομοτελειακ, τα αδνατα οικονομικ κρτη, με πρτη την Ελλδα μας, θα υποστον μεγλες και σοβαρς επιπτσεις, ιδιατερα με την ακολουθομενη πολιτικ του μνημονου στη χρα μας, και τσι θα πρπει να αποφασσουμε εμες να βγομε απ το Ευρ με δικ μας πρωτοβουλα το γρηγορτερο δυνατ, πριν αυξηθε πολ το «τοξικ» μνημονιακ δνειο και να ακολουθσουμε τα βματα που χω αναπτξει σε προηγομενο σημεωμ.

            Αν πλι η Ευρπη δεν χει αντιληφθε τον απτερο αυτ στχο των Διεθνν Τραπεζιτν και διαφωνε να εκλεψει το Ευρ, θα πρπει να αλλξει ΑΜΕΣΩΣ τακτικ και να λβει μτρα προστασας του Ευρ. Για να προστατευθε το Ευρ, νας μνο τρπος υπρχει. Να ενεργοποιηθε ο σκοπς της Οικονομικς νωσης της Ευρωζνης, πως προβλπεται απ τον Καταστατικ Χρτη και τις κατ καιρος αποφσεις των Συμβουλων κορυφς. Τα υπλοιπα κρτη της Ε.Ε. ως αντοιμα να ενταχθον, θπρεπε να ταν στην αναμον νταξς τους, οπτε παραμνουν Β’ κατηγορας, προς το παρν.

            Θα πρπει δηλαδ η Γερμανα κυρως και η Γαλλα στη συνχεια, ως οι πλον ισχυρς χρες οι οποες θα καταβλλουν τις μεγαλτερες προσπθειες, εκτς της Αγγλας η οποα ενεργε μλλον ως πμπτη φλαγγα, να αποφασσουν τι θα πρπει να σχεδισουν τρπους να αναπτυχθον οι αδνατες χρες, με στχο την εξισορρπηση λων των οικονομιν των κρατν μελν της Ευρωζνης, τσι στε ως μα ενιαα και δυνατ ονττητα δεν θα χουν να φοβηθον την επθεση του δολαρου /και οποιουδποτε λλου, αλλ και να επιτευχθε η ευμρεια των λαν της Ευρωζνης.

            Το πρτο βμα αλληλεγγης εναι να αποφασιστε το Ευρωομλογο, το οποο θα βοηθσει στην παροσα στιγμ, να αντιμετωπιστον οι «κερδοσκποι», πως σως κακς τους λμε, για να βγουν απ την κρση δανεισμο τα γνωστ κρτη μλη της Ευρωζνης, με πρτη την Ελλδα μας,  Στη συνχεια θα πρπει να γνει μια προσεκτικ μελτη συστσεως ενς νου καταστατικο χρτη, με συγκεκριμνες υποχρεσεις οικονομικς πολιτικς των κρατν μελν, τσι στε να λειτουργον υπεθυνα και αποτελεσματικ στην κοιν προσπθεια  Οικονομικς νωσης.

            Η προσπθεια αυτ θα πρπει να γνεται στα πλασια και στο πνεμα μιας Ευρωπακς Ομοσπονδιακς Ευρπης, με κοινος οικονομικος νμους και καννες, η τρηση των οποων θα εποπτεεται απ μια κοιν Ευρωπακ Επιτροπ, στην οποα θα μετχουν λα τα μλη της Ευρωζνης, ως οιονε Υπουργεο Οικονομικν .

            Αυτς ασφαλς εναι οι γενικς κατευθνσεις και ασφαλς θα χρειασθον πολλς λεπτομρειες καθορισμο των καννων εφαρμογς και των ρων λειτουργας της εποπτεουσας  οικονομικς επιτροπς και τις τυχν διορθωτικς επιταγς και τις κυρσεις που ενδχεται να επιβλλονται κ..

            Εναι επομνως ανγκη να τεθε το θμα στο Ευρωγκροπ ντονα και δυναμικ, για να ξεκαθαρσουν τις προθσεις τους και να ληφθον τσι και αλλις οι ποιες αποφσεις, στε να μη διαιωνζεται μια ερμαφρδιτη  και αμφσημη κατσταση, η οποα εναι σε βρος μας τουλχιστο.

            Χρνια Πολλ και να σο γνεται λιγτερο οδυνηρ Νο τος.     

 

 

 Ο Νκος Αναγνωσττος, εναι Επιχειρηματας, πρην πλοαρχος του ΕΝ και φλος της ΨΑΔ. Σποδασε οικονομικ στο Πανεπιστμιο  του Sommercet και διατλεσε Πρεδρος του Δημοτικο Συμβουλου του Δμου Κηφισις.

 

 

 

 

 

2009-2012 ALL ABOUT WEB ( , Web development, )